English    Türkçe    فارسی   

4
1979-2028

 • خیر کن با خلق بهر ایزدت ** یا برای راحت جان خودت
 • Allah için halka hayır yap yahut kendi canın için herkese hayırda bulun da.
 • تا هماره دوست بینی در نظر ** در دلت ناید ز کین ناخوش صور 1980
 • Daima gözüne dost görünsün... Gönlüne kin yüzünden çirkin suretler gelmesin!
 • چونک کردی دشمنی پرهیز کن ** مشورت با یار مهرانگیز کن
 • Fakat birisine düşmanlıkta bulundun mu ondan çekin... Seni seven bir dostla görüş, danışacağını ona danış!
 • گفت می‌دانم ترا ای بوالحسن ** که توی دیرینه دشمن‌دار من
 • Adam dedi ki: Ey iyi kişi, biliyorum seni... Sen benim eski düşmanımsın.
 • لیک مرد عاقلی و معنوی ** عقل تو نگذاردت که کژ روی
 • Fakat akıllı ve manevi bir adamsın; aklın eğri gitmeme razı olmaz.
 • طبع خواهد تا کشد از خصم کین ** عقل بر نفس است بند آهنین
 • Tabiat, düşmandan hıncını çıkartmak ister ama akıl, nefse demirden bir bağdır;
 • آید و منعش کند وا داردش ** عقل چون شحنه‌ست در نیک و بدش 1985
 • Gelir, onu kötülükten men eder, geri çeker... Akıl, onun iyi ve kötü hareketlerine adeta bir şahnedir.
 • عقل ایمانی چو شحنه‌ی عادلست ** پاسبان و حاکم شهر دلست
 • İmana mensup akıl adil bir şahneye benzer... Gönül şehrinin bekçisidir, hâkimidir.
 • هم‌چو گربه باشد او بیدارهوش ** دزد در سوراخ ماند هم‌چو موش
 • Kedi gibi aklı uyanıktır onun... Hırsız, fare gibi delikte kalakalır!
 • در هر آنجا که برآرد موش دست ** نیست گربه یا که نقش گربه است
 • Nerede fare çıkar, bir şeye el uzatırsa ya orada kedi yoktur yahut varsa bile sureti vardır!
 • گربه‌ی چه شیر شیرافکن بود ** عقل ایمانی که اندر تن بود
 • Kedi nedir? Aslanları yıkan aslan... Tendeki imana mensup akıl!
 • غره‌ی او حاکم درندگان ** نعره‌ی او مانع چرندگان 1990
 • Onun görünüşü yırtıcı hayvanlara hâkimdir... Narası otlayan hayvanları men eder!
 • شهر پر دزدست و پر جامه‌کنی ** خواه شحنه باش گو و خواه نی
 • Şehir, hırsızlarla, elbise soyanlarla dolu... Söyle, ister şahne olsun, ister olmasın!
 • امیر کردن رسول علیه‌السلام جوان هذیلی را بر سریه‌ای کی در آن پیران و جنگ آزمودگان بودند
 • Rasul aleyhisselam’ın, bir savaşta, orduda ihtiyarlar ve savaşta tecrübeliler bulunduğu halde Huzeyil kabilesinden bir genci emir yapması
 • یک سریه می‌فرستادش رسول ** به هر جنگ کافر و دفع فضول
 • Peygamber, kâfilerle savaşmak, abes şeyleri gidermek için bir ordu gönderiyordu.
 • یک جوانی را گزید او از هذیل ** میر لشکر کردش و سالار خیل
 • Huzeyl kabilesinden bir genci seçti, orduya emir etti.
 • اصل لشکر بی‌گمان سرور بود ** قوم بی‌سرور تن بی‌سر بود
 • Askerin aslı kumandandır... Kumandansız kavim, başsız bedene benzer!
 • این همه که مرده و پژمرده‌ای ** زان بود که ترک سرور کرده‌ای 1995
 • Şu ölüşün, solup gidişin, hep başbuğu terk etmendendir.
 • از کسل وز بخل وز ما و منی ** می‌کشی سر خویش را سر می‌کنی
 • Usançtan, nekeslikten, benlikten baş çekmede, kendini başbuğ saymadasın!
 • هم‌چو استوری که بگریزد ز بار ** او سر خود گیرد اندر کوهسار
 • Tıpkı yükten kaçan katır gibi... O da başını alır, dağları boylar!
 • صاحبش در پی دوان کای خیره سر ** هر طرف گرگیست اندر قصد خر
 • Sahibi, a sersem... Her tarafta eşek avlamak üzere sinmiş bir kurt var...
 • گر ز چشمم این زمان غایب شوی ** پیشت آید هر طرف گرگ قوی
 • Şimdi gözümden kayboldun mu her yandan kuvvetli bir kurt çıkagelir.
 • استخوانت را بخاید چون شکر ** که نبینی زندگانی را دگر 2000
 • Kemiklerini şeker gibi ezer, ufalar... Artık bir daha diriliği göremezsin bile!
 • آن مگیر آخر بمانی از علف ** آتش از بی‌هیزمی گردد تلف
 • Hadi kurdu bir tarafa bırak... Od’suz kalırsın ya! Ateş, odun olmadı mı söner gider.
 • هین بمگریز از تصرف کردنم ** وز گرانی بار که جانت منم
 • Kendine gel de sahipliğimden kaçma, yükün ağırlığından çekinme... Senin canın benim diye ardına düşer, koşar durur!
 • تو ستوری هم که نفست غالبست ** حکم غالب را بود ای خودپرست
 • Sen de bir katırsın... Çünkü nefsin üstün. A kendisine tapan, hüküm üstünündür.
 • خر نخواندت اسپ خواندت ذوالجلال ** اسپ تازی را عرب گوید تعال
 • Fakat ululuk ıssı Allah, sana eşek demedi at dedi... Arap, arap atına “Taal” der.
 • میر آخر بود حق را مصطفی ** بهر استوران نفس پر جفا 2005
 • Cefakâr nefis katırlarını bakmak, yola getirmek için Mustafa, Hakk’ın imrahorudur.
 • قل تعالوا گفت از جذب کرم ** تا ریاضتتان دهم من رایضم
 • Kerem ve ihsan çekişiyle “Kul tealev” dedi... “Gelin de sizi riyazetle terbiye edeyim dedi, azgın ve serkeş atları alıştırır, yola getiririm ben.
 • نفسها را تا مروض کرده‌ام ** زین ستوران بس لگدها خورده‌ام
 • Nefisleri azgınlıktan geçinceye dek bu katırlardan ne tekmeler yedim.
 • هر کجا باشد ریاضت‌باره‌ای ** از لگدهااش نباشد چاره‌ای
 • Nerede azgınları yumuşatan bir er varsa onların tekmelerinden kurtulmasına bir çare yoktur!
 • لاجرم اغلب بلا بر انبیاست ** که ریاضت دادن خامان بلاست
 • Hâsılı belâların çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham kişileri yola getirmek, zaten bir belâdır.
 • سکسکانید از دمم یرغا روید ** تا یواش و مرکب سلطان شوید 2010
 • Siz, kaidesiz, nizamsız gitmektesiniz; sözüme uyun da rahvan gidin... Bu suretle de uysal bir hale gelin, padişahın bineceği bir at olun!
 • قل تعالوا قل تعالو گفت رب ** ای ستوران رمیده از ادب
 • Allah dedi ki: “onlara gelin de, ey terbiyeye alışkın olmayan katırlar, gelin de!
 • گر نیایند ای نبی غمگین مشو ** زان دو بی‌تمکین تو پر از کین مشو
 • Fakat gelmezlerse gamlanma... O iki temkinsiz için kinlenme!
 • گوش بعضی زین تعالواها کرست ** هر ستوری را صطبلی دیگرست
 • Bazılarının kulakları bu, gelin sözüne karşı sağırdır... Her hayvanın ayrı ahırı vardır.
 • منهزم گردند بعضی زین ندا ** هست هر اسپی طویله‌ی او جدا
 • Bazıları bu sesten ürker, kaçarlar... Her atın ahırı ayrıdır.
 • منقبض گردند بعضی زین قصص ** زانک هر مرغی جدا دارد قفص 2015
 • Bazılarının de bu hikâyelerden canı sıkılır... Çünkü her kuşun kafesi başkadır.
 • خود ملایک نیز ناهمتا بدند ** زین سبب بر آسمان صف صف شدند
 • Melekler bile bir cinsten değildirler; bu yüzden göklerde saf saf dururlar.
 • کودکان گرچه به یک مکتب درند ** در سبق هر یک ز یک بالاترند
 • Çocuklar, gerçi bir mektebe giderler, giderler ama ders bakımından her biri, öbüründen üstündür.
 • مشرقی و مغربی را حسهاست ** منصب دیدار حس چشم‌راست
 • Doğuya mensup olanın da duyguları var, batıya mensup olanın da... Fakat görmek göze kısmet olmuştur, mesnet ona verilmiştir.
 • صد هزاران گوشها گر صف زنند ** جمله محتاجان چشم روشن‌اند
 • Yüz binlerce kulak saf saf düzülse yine de hepsi aydın bir göze muhtaçtır.
 • باز صف گوشها را منصبی ** در سماع جان و اخبار و نبی 2020
 • Sonra kulakların da can sesini, Allah haberlerini, Peygamber buyruklarını duymada bir mesnedi var
 • صد هزاران چشم را آن راه نیست ** هیچ چشمی از سماع آگاه نیست
 • Yüz binlerce göze ses duyma kabiliyeti verilmemiştir; hiçbir gözün ses duymadan haberi yoktur.
 • هم‌چنین هر حس یک یک می‌شمر ** هر یکی معزول از آن کار دگر
 • Böylece her duyguyu birer birer say... Her biri, öbürünün işini göremez!
 • پنج حس ظاهر و پنج اندرون ** ده صف‌اند اندر قیام الصافون
 • Beş tane dış, beş tane de iç duygusu... Hepsi on tane duygu, ayakta saf kurmuştur.
 • هر کسی کو از صف دین سرکشست ** می‌رود سوی صفی کان واپسست
 • Din safından baş çeken giden, gider, en son safa katılır!
 • تو ز گفتار تعالوا کم مکن ** کیمیای بس شگرفست این سخن 2025
 • Sen, gülün sözünü terk etme... Söyleye dur! Bu söz pek büyük bir kimyadır.
 • گر مسی گردد ز گفتارت نفیر ** کیمیا را هیچ از وی وام گیر
 • Bir bakır senin sözünden nefret eder, kaçmaya kalkışırsa yine sen kimyayı ondan esirgeme!
 • این زمان گر بست نفس ساحرش ** گفت تو سودش کند در آخرش
 • Büyücü nefesi şimdi, bu söze uymadıysa sözün, belki sonunda ona tesir eder, bir fayda verir.
 • قل تعالوا قل تعالوا ای غلام ** هین که ان الله یدعوا للسلام
 • Oğul, gelin de gelin... Sizi Allah esenlik yurduna çağırmada!