English    Türkçe    فارسی   

5
2027-2076

 • بعد از آن گر دوست دارد خویش را  ** دوستی خور بود آن ای فتا 
 • Ondan sonra kendini severse o güneşi sevmektir civanım.
 • ور که خود را دوست دارد ای بجان  ** دوستی خویش باشد بی‌گمان 
 • O, canla başla güneşi sever yine şüphe yok ki kendisini sevmiş olur.
 • خواه خود را دوست دارد لعل ناب  ** خواه تا او دوست دارد آفتاب 
 • Halis laal, ister kendisini sevsin, ister güneşi.
 • اندرین دو دوستی خود فرق نیست  ** هر دو جانب جز ضیای شرق نیست  2030
 • Bu iki sevgide zaten fark yoktur. Her iki tarafta da doğu ışığından başka bir şey yoktur ki.
 • تا نشد او لعل خود را دشمنست  ** زانک یک من نیست آنجا دو منست 
 • Fakat taş laal olmadıkça kendisine düşmandır. Çünkü orada bir varlık değil, iki varlık vardır.
 • زانک ظلمانیست سنگ و روزکور  ** هست ظلمانی حقیقت ضد نور 
 • Çünkü taş karanlıktır, gündüz bile kördür. Karanlıksa hakikatte nurun zıddıdır.
 • خویشتن را دوست دارد کافرست  ** زانک او مناع شمس اکبرست 
 • O, kendisini sever, kafirdir. Çünkü, büyük Güneşi men eder durur.
 • پس نشاید که بگوید سنگ انا  ** او همه تاریکیست و در فنا 
 • Şu halde taşın “ben” demesi yaraşır bir şey değil. O, daima karanlıktadır, yokluktadır.
 • گفت فرعونی انا الحق گشت پست  ** گفت منصوری اناالحق و برست  2035
 • Firavun ben Tanrıyım dedi alçaldı. Mahsur Ben Hakkım dedi kurtuldu.
 • آن انا را لعنة الله در عقب  ** وین انا را رحمةالله ای محب 
 • O “Benim” deyisin ardından hemen Tanrı laneti ulaştı. Fakat ey seven kişi, bu“Benim” deyişin ardından hemen Tanrı rahmeti ulaştı.
 • زانک او سنگ سیه بد این عقیق  ** آن عدوی نور بود و این عشیق 
 • Çünkü, o kara taştı, bu akik. O, nura düşmandı bu aşık.
 • این انا هو بود در سر ای فضول  ** ز اتحاد نور نه از رای حلول 
 • Bu “Benim” demek, a boşboğaz, hakikatte “Odur” demektir. Fakat iki nurun birleşmesi gibi de değil, bir şeyin bir şeye sızması gibi de değil.
 • جهد کن تا سنگیت کمتر شود  ** تا به لعلی سنگ تو انور شود 
 • Çalış da taşlığın azalsın, laal ol da taşın nurlansın.
 • صبر کن اندر جهاد و در عنا  ** دم به دم می‌بین بقا اندر فنا  2040
 • Savaşta, zahmet çekmede sabırlı ol da anbean yoklukta varlık bul.
 • وصف سنگی هر زمان کم می‌شود  ** وصف لعلی در تو محکم می‌شود 
 • Sende her zaman taşlık sıfatı azalsın, laal sıfatı kuvvetlensin.
 • وصف هستی می‌رود از پیکرت  ** وصف مستی می‌فزاید در سرت 
 • Bedenden varlık sıfatı gitsin, başındaki sarhoşluk çoğalsın.
 • سمع شو یکبارگی تو گوش‌وار  ** تا ز حلقه‌ی لعل یابی گوشوار 
 • Kulak gibi tamamı ile kulak ol da sana laal küpe takılsın.
 • هم‌چو چه کن خاک می‌کن گر کسی  ** زین تن خاکی که در آبی رسی 
 • Kuyu kazan adam gibi sen de adamsan su bedenin kuyusunu kaz da suya ulaş.
 • گر رسد جذبه‌ی خدا آب معین  ** چاه ناکنده بجوشد از زمین  2045
 • Fakat duru suyun rabbinden bir cezbe gelirse kuyu kazmadan da su, yerden fışkırır.
 • کار می‌کن تو بگوش آن مباش  ** اندک اندک خاک چه را می‌تراش 
 • Yalnız sen buna kulak asma da kazmaya savaş. Yavaş,yavaş kuyunun toprağını deş derinleştir.
 • هر که رنجی دید گنجی شد پدید  ** هر که جدی کرد در جدی رسید 
 • Kim zahmet çekerse defineyi elde eder. Kim çalışır çabalarsa devlete ulaşır.
 • گفت پیغمبر رکوعست و سجود  ** بر در حق کوفتن حلقه‌ی وجود 
 • Peygamber, Rukü ve secde varlık halkasını Tanrı kapısına vurmaktır dedi.
 • حلقه‌ی آن در هر آنکو می‌زند  ** بهر او دولت سری بیرون کند 
 • Kim o kapının halkasını döverse elbette ona devlet baş gösterir.
 • آمدن آن امیر نمام با سرهنگان نیم‌شب بگشادن آن حجره‌ی ایاز و پوستین و چارق دیدن آویخته و گمان بردن کی آن مکرست و روپوش و خانه را حفره کردن بهر گوشه‌ای کی گمان آمد چاه کنان آوردن و دیوارها را سوراخ کردن و چیزی نایافتن و خجل و نومید شدن چنانک بدگمانان و خیال‌اندیشان در کار انبیا و اولیا کی می‌گفتند کی ساحرند و خویشتن ساخته‌اند و تصدر می‌جویند بعد از تفحص خجل شوند و سود ندارد 
 • O kovucu beyin gece yarısında çavuşlarla gelip Eyaz'ın odasını açması, odada asılı bulunan çarıkla postu görmesi, bunu düzen sanıp odanın her tarafını kazması, şüphe ettiği yerlerini deşmesi, kuyucuları getirmesi, duvarları delmesi ve nihayet hiçbir şey bulamayıp utanması, ümitsizliğe düşmesi. Nitekim kötü düşüncelerle hayale kapılanlar da peygamberlerle velilere büyücü dediler, bunlar, bu işi kendiliklerinden yapıyorlar, bununla yücelik ve ululuk diliyorlar diye söylendiler. İşin içyüzünü araştırdıktan sonra da utandılar, hiçbir fayda elde edemediler.
 • آن امینان بر در حجره شدند  ** طالب گنج و زر و خمره بدند  2050
 • O emin adamlar, hazine, altın ve altın dolu küpler bulmak üzere oda kapısına geldiler.
 • قفل را برمی‌گشادند از هوس  ** با دو صد فرهنگ و دانش چند کس 
 • Yüzlerce hünerle ve istekten çırpınarak kilidi açtılar.
 • زانک قفل صعب و پر پیچیده بود  ** از میان قفلها بگزیده بود 
 • Çünkü kilit pek sağlamdı, adamakıllı kilitlenmişti. Aynı zamanda başka kilitlere de benzemiyordu.
 • نه ز بخل سیم و مال و زر خام  ** از برای کتم آن سر از عوام 
 • Eyaz bu odayı hasisliğinden, yahut malını, ham altınını gizlemek için değil, bu sırrı halktan gizlemek için kilitlemişti.
 • که گروهی بر خیال بد تنند  ** قوم دیگر نام سالوسم کنند 
 • Bazıları kötü hayallere kapılır, bir kısım halkta bana riyakar der demişti.
 • پیش با همت بود اسرار جان  ** از خسان محفوظ‌تر از لعل کان  2055
 • Himmetli adamların öyle can sırları vardır ki lal madeni gibi onları aşağılık adamlardan gizlerler.
 • زر به از جانست پیش ابلهان  ** زر نثار جان بود نزد شهان 
 • Fakat ahmaklarca altın, candan yeğdir. Padişahların yanındaysa can altını saçılır.
 • حرص تازد بیهده سوی سراب  ** عقل گوید نیک بین که آن نیست آب 
 • Onlar da altın hırsı ile hararetlenmişler, koşuyorlardı. Akılları böyle hızlı gitmeyin, daha yavaş olun diyordu ama dinleyen kim?
 • حرص غالب بود و زر چون جان شده  ** نعره‌ی عقل آن زمان پنهان شده 
 • Hırs üstün gelmişti, altın da can gibi sevgiliydi. Artık o anda aklın sesi duyulmaz olmuştu.
 • گشته صدتو حرص و غوغاهای او  ** گشته پنهان حکمت و ایمای او  2060
 • Hırsları şamataları bir iken yüz olmuştu. Aklın tedbir ve irşadı artık gizlenmişti.
 • تا که در چاه غرور اندر فتد  ** آنگه از حکمت ملامت بشنود 
 • Nihayet aldanma kuyusuna düşecekler, o vakit hikmetin kınamasını duyacaklardı.
 • چون ز بند دام باد او شکست  ** نفس لوامه برو یابید دست 
 • Tuzağın ipine dolaşıp gururu kırılınca nefsi levvamenin kınanmasını işiteceklerdi.
 • تا به دیوار بلا ناید سرش  ** نشنود پند دل آن گوش کرش 
 • Bu çeşit adam, başını bela duvarına çarpmadıkça kulağı sağırdır, gönlün öğüdünü duymaz.
 • کودکان را حرص گوزینه و شکر  ** از نصیحتها کند دو گوش کر 
 • Helva ve şeker hırsı çocukların iki kulağını sağır eder, öğütleri duymaz.
 • چونک دردت دنبلش آغاز شد  ** در نصیحت هر دو گوشش باز شد  2065
 • Fakat çıban çıkarmaya başladı mı kulakları açılır, öğütleri dinler.
 • حجره را با حرص و صدگونه هوس  ** باز کردند آن زمان آن چند کس 
 • O birkaç kişi yüzlerce hırsla, yüzlerce hevesle odanın kapısını açtılar.
 • اندر افتادند از در ز ازدحام  ** هم‌چو اندر دوغ گندیده هوام 
 • Kokmuş ayrana üşüsen, ayranın içine düşen sinekler gibi birbirlerini çiğneyerek odaya girdiler.
 • عاشقانه در فتد با کر و فر  ** خورد امکان نی و بسته هر دو پر 
 • Sinekler de ayrana debdebeyle ve koşa,koşa atılırlar ama içine düştüler mi içmelerine imkan bulunmaz, iki kanatları da ıslanır kala kalırlar.
 • بنگریدند از یسار و از یمین  ** چارقی بدریده بود و پوستین 
 • Onlar da içeri girip sağa, sola bakındılar. Fakat odada bir yırtık çarıkla bir eski kürkten başka bir şey yoktu.
 • باز گفتند این مکان بی‌نوش نیست  ** چارق اینجا جز پی روپوش نیست  2070
 • Tekrar burası boş olamaz. Bu çarık, işi gizlemek için konmuş.
 • هین بیاور سیخهای تیز را  ** امتحان کن حفره و کاریز را 
 • Keskin kazmalar getirelim de yeri kazalım dediler.
 • هر طرف کندند و جستند آن فریق  ** حفره‌ها کردند و گوهای عمیق 
 • Her tarafı kazdılar estiler. Delikler açtılar, derin,derin çukurlar kazdılar.
 • حفره‌هاشان بانگ می‌داد آن زمان  ** کنده‌های خالییم ای کندگان 
 • Çukurları kazarlarken o çukurlar, onlara, a kazıcılar, bizde bir şey yok diyordu.
 • زان سگالش شرم هم می‌داشتند  ** کنده‌ها را باز می‌انباشتند 
 • Nihayet bir şey bulamayınca bu zandan utandılar, çukurları doldurmaya koyuldular.
 • بی‌عدد لا حول در هر سینه‌ای  ** مانده مرغ حرصشان بی‌چینه‌ای  2075
 • Her biri sayısız Lahavle okumaktaydı. Tamah kuşları gıdasız kalmıştı.
 • زان ضلالتهای یاوه‌تازشان  ** حفره‌ی دیوار و در غمازشان 
 • Duvarın, kapının yarıkları, delikleri, onların o beyhude sapıklığına şahitti.