English    Türkçe    فارسی   

5
2872-2921

 • روبهک خورد آن جگربند و دلش  ** آن زمان چون فرصتی شد حاصلش 
 • Tilkiceğiz, eşeğin ciğeriyle yüreğini, fırsat bulup yedi.
 • شیر چون وا گشت از چشمه به خور  ** جست در خر دل نه دل بد نه جگر 
 • Aslan, su içip dönünce aradı, eşeğin ne ciğeri vardı, ne yüreği!
 • گفت روبه را جگر کو دل چه شد  ** که نباشد جانور را زین دو بد 
 • Tilkiye ciğeri nerde, yüreği ne oldu? dedi. Canavar, hayvanın bu iki uzvunu pek sever.
 • گفت گر بودی ورا دل یا جگر  ** کی بدینجا آمدی بار دگر  2875
 • Tilki dedi ki: Onda yürek, yahut ciğer olsaydı hiçbir kere daha buraya gelir miydi?
 • آن قیامت دیده بود و رستخیز  ** وآن ز کوه افتادن و هول و گریز 
 • O kıyameti görmüş, o dağdan düşmeyi seyretmiş, o korkuyu tatmış, güçlükle kaçmıştı.
 • گر جگر بودی ورا یا دل بدی  ** بار دیگر کی بر تو آمدی 
 • Ciğeri, yahut yüreği olsaydı tekrar senin yanına gelir miydi?
 • چون نباشد نور دل دل نیست آن  ** چون نباشد روح جز گل نیست آن 
 • Bir gönülde gönül nuru olmadı mı o gönül, gönül değildir. Bir bedende ruh yoksa o beden, topraktan ibarettir.
 • آن زجاجی کو ندارد نور جان  ** بول و قاروره‌ست قندیلش مخوان 
 • Bir kandilde can nuru yoksa sidikten, pislikten İbarettir. O sırçaya kandil deme artık.
 • نور مصباحست داد ذوالجلال  ** صنعت خلقست آن شیشه و سفال  2880
 • O sırça, o kap, halkın yapısıdır ama kandilin nuru, ululuk ıssı Tanrı'nın ihsanıdır.
 • لاجرم در ظرف باشد اعتداد  ** در لهبها نبود الا اتحاد 
 • Hâsılı sayı ve çokluk kaplardadır, alevlerdeyse ancak birlik vardır.
 • نور شش قندیل چون آمیختند  ** نیست اندر نورشان اعداد و چند 
 • Bir yere altı tane kandil kosalar nurlarında sayı ve çokluk olmaz.
 • آن جهود از ظرفها مشرک شده‌ست  ** نور دید آن ممن و مدرک شده‌ست 
 • O çıfıt, kapları gördü de müşrik oldu. Öbürü de nuru gördü de imana geldi, anlayış sahibi oldu.
 • چون نظر بر ظرف افتد روح را  ** پس دو بیند شیث را و نوح را 
 • Ruh. kaplara baktı mı Şis'le Nuh'u iki görür.
 • جو که آبش هست جو خود آن بود  ** آدمی آنست کو را جان بود  2885
 • Derenin, suyu varsa deredir. Adam, canı olan adamdır.
 • این نه مردانند اینها صورتند  ** مرده‌ی نانند و کشته‌ی شهوتند 
 • Bunlar, insan değillerdir, suretten ibarettirler. Bunlar, ekmek ölüsüdürler, şehvet öldürmüştür bunları.
 • حکایت آن راهب که روز با چراغ می‌گشت در میان بازار از سر حالتی کی او را بود 
 • Bir hale düşmesi yüzünden gündüzün kandille gezip dolaşan papaz
 • آن یکی با شمع برمی‌گشت روز  ** گرد بازاری دلش پر عشق و سوز 
 • Birisi, gündüzün, gönlü aşk ve yanışla dolu olarak kandille gezerdi.
 • بوالفضولی گفت او را کای فلان  ** هین چه می‌جویی به سوی هر دکان 
 • Bir herzevekil ona dedi ki: A adam, kendine gel de öyle her dükkânı arayıp durma.
 • هین چه می‌گردی تو جویان با چراغ  ** در میان روز روشن چیست لاغ 
 • Aydın günde kandille ne gezip duruyorsun, bu ne saçma şey?
 • گفت می‌جویم به هر سو آدمی  ** که بود حی از حیات آن دمی  2890
 • Adam dedi ki: Her yanda adam arıyorum. O nefesle diri olan kimdir?
 • هست مردی گفت این بازار پر  ** مردمانند آخر ای دانای حر 
 • Bir adam, şu pazar, adamla dolu o hür kişi dedi.
 • گفت خواهم مرد بر جاده‌ی دو ره  ** در ره خشم و به هنگام شره 
 • Adam arayan dedi ki: Bu iki yol ağzı ana caddede öfke ve hırs zamanında dayanan bir adam arıyorum.
 • وقت خشم و وقت شهوت مرد کو  ** طالب مردی دوانم کو به کو 
 • Öfke ve şehvet vaktinde kendini tutabilen adam nerde? Bucak, bucak, sokak sokak böyle bir adam arıyorum işte.
 • کو درین دو حال مردی در جهان  ** تا فدای او کنم امروز جان 
 • Nerde âlemde bu iki halde dayanabilen bir adam ki bugün ona canımı feda edeyim.
 • گفت نادر چیز می‌جویی ولیک  ** غافل از حکم و قضایی بین تو نیک  2895
 • Bunu duyan, nadir bulunur bir şey arıyorsun, fakat kaza ve kaderden gafilsin dedi iyi bak.
 • ناظر فرعی ز اصلی بی‌خبر  ** فرع ماییم اصل احکام قدر 
 • Sen, fer'e bakıyorsun; asıldan haberin bile yok. Biz fer'iz, asıl olan kader hükümleridir.
 • چرخ گردان را قضا گمره کند  ** صدعطارد را قضا ابله کند 
 • Kaza ve kader, dönüp duran gökyüzünün bile yolunu kaybeder. Yüzlerce Utarid'i kaza ve kader, aptallaştırır.
 • تنگ گرداند جهان چاره را  ** آب گرداند حدید و خاره را 
 • Çare âlemini daraltır, demirle mermeri bile eritir, su haline getirir.
 • ای قراری داده ره را گام گام  ** خام خامی خام خامی خام خام 
 • Ey bu yolu adım adım adımlamaya karar veren kişi, sen hamın hamısın, hamın hamısın, hamın hamı!
 • چون بدیدی گردش سنگ آسیا  ** آب جو را هم ببین آخر بیا  2900
 • Değirmen taşının dönüşünü gördün, bari gel de dereyi de gör.
 • خاک را دیدی برآمد در هوا  ** در میان خاک بنگر باد را 
 • Toprağı, tozu havalanmış görmedesin, toprağın arasında yeli de gör.
 • دیگهای فکر می‌بینی به جوش  ** اندر آتش هم نظر می‌کن به هوش 
 • Düşünce kaplarını kaynar görmedesin, aklın başına devşir de ateşe de bak.
 • گفت حق ایوب را در مکرمت  ** من بهر موییت صبری دادمت 
 • Tanrı, Eyyub'a ihsanlarını söylerken ben, senin her kılına bir sabır verdim dedi.
 • هین به صبر خود مکن چندین نظر  ** صبر دیدی صبر دادن را نگر 
 • Kendine gel de sabrına bu kadar bakma. Sabrı gördün, sabır vereni de gör.
 • چند بینی گردش دولاب را  ** سر برون کن هم ببین تیز آب را  2905
 • Dolabın dönüşünü ne vakte dek göreceksin? Başını çevir de hızlı ve coşkun coşkun akan suyu da gör.
 • تو همی‌گویی که می‌بینم ولیک  ** دید آن را بس علامتهاست نیک 
 • Görüyorum deyip duruyorsun ama onu .görmenin birçok ayan beyan nişaneleri vardır.
 • گردش کف را چو دیدی مختصر  ** حیرتت باید به دریا در نگر 
 • Şöyle denizin köpüğünü görüverdin mi hayran olman lâzım ki denizi de göresin.
 • آنک کف را دید سر گویان بود  ** وانک دریا دید او حیران بود 
 • Köpüğü gören, sırlar söyler. Fakat denizi gören şaşırır kalır.
 • آنک کف را دید نیتها کند  ** وانک دریا دید دل دریا کند 
 • Köpüğü gören, niyetlerde bulunur; denizi gören, gönlünü deniz haline getirir.
 • آنک کفها دید باشد در شمار  ** و آنک دریا دید شد بی‌اختیار  2910
 • Köpükleri gören, onları sayar döker. Denizi görenin irade ve ihtiyarı kalmaz.
 • آنک او کف دید در گردش بود  ** وانک دریا دید او بی‌غش بود 
 • Köpüğü gören dönüp dolaşmaya düşer. Denizi görende hiçbir gıllügiş kalmaz.
 • دعوت کردن مسلمان مغ را 
 • Müslümanın bir Mecusiyi dine davet etmesi. Şeytanın, Tanrı kapısındaki hali
 • مر مغی را گفت مردی کای فلان  ** هین مسلمان شو بباش از ممنان 
 • Bir adam, Mecusinin birine, yahu, gel de müslüman ol, müslümanlar arasına karış dedi.
 • گفت اگر خواهد خدا ممن شوم  ** ور فزاید فضل هم موقن شوم 
 • Mecusi dedi ki: Tanrı dilerse imana gelirim, ihsanını çoğaltırsa yakın elde ederim dedi.
 • گفت می‌خواهد خدا ایمان تو  ** تا رهد از دست دوزخ جان تو 
 • Müslüman dedi ki: Tanrı, senin imana gelmeni canını cehennemden kurtarmak diler.
 • لیک نفس نحس و آن شیطان زشت  ** می‌کشندت سوی کفران و کنشت  2915
 • Ama kötü nefsin, o çirkin Şeytanın seni küfür tarafının, kilisenin bulunduğu yere çekmektedir.
 • گفت ای منصف چو ایشان غالب‌اند  ** یار او باشم که باشد زورمند 
 • Mecusi, ey insaf sahibi dedi, mademki onlar üstün, ben de güçlü kuvvetli, olana dost olurum.
 • یار آن تانم بدن کو غالبست  ** آن طرف افتم که غالب جاذبست 
 • Üstün olana dost olabilir, beni daha fazla ve kuvvetle çekenin bulunduğu yere gidebilirim.
 • چون خدا می‌خواست از من صدق زفت  ** خواست او چه سود چون پیشش نرفت 
 • Tanrı, benden adamakıllı öz doğruluğu istiyormuş. Dileği yerine gelmedikten sonra ne fayda?
 • نفس و شیطان خواست خود را پیش برد  ** وآن عنایت قهر گشت و خرد و مرد 
 • Nefis ve Şeytan, kendi dileğini yürüttükten sonra Tanrı inayeti kahroldu, paramparça oldu demektir
 • تو یکی قصر و سرایی ساختی  ** اندرو صد نقش خوش افراختی  2920
 • Sen bir köşk, bir saray yaparsın. Onu yüzlerce nakışlarla, resimlerle bezersin.
 • خواستی مسجد بود آن جای خیر  ** دیگری آمد مر آن را ساخت دیر 
 • Sen Onun bir hayır yurdu, bir mescit olmasını istersin ama başka biri çıkar gelir, orayı kilise, manastır yapar.