English    Türkçe    فارسی   

5
3518-3567

 • خلق بیرون جست زود از چپ و راست  ** کای مقدم وقت عفوست و رضاست 
 • Sağdan, soldan halk dışarı fırladı. Ey ulumuz, af zamanıdır.
 • مغز او خشکست و عقلش این زمان  ** کمترست از عقل و فهم کودکان 
 • Onun beyni kurumuş. Şimdi onun aklı, fikri, çocukların aklından, fikrinden az.
 • زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده  ** واندر آن زهدش گشادی ناشده  3520
 • Hem zahit, hem ihtiyar. Bu halindeki şu zahitlik, onu kat kat zayıflatmış. Bu zahitlikten de bir feyze nail olamamış.
 • رنج دیده گنج نادیده ز یار  ** کارها کرده ندیده مزد کار 
 • Zahmetler çekmiş de sevgiliden bir hazine elde edememiş. İşler yapmış da bir pul kazanamamış.
 • یا نبود آن کار او را خود گهر  ** یا نیامد وقت پاداش از قدر 
 • Ya o iş, onun harcı değilmiş, ya henüz mükâfat vakti gelmemiş.
 • یا که بود آن سعی چون سعی جهود  ** یا جزا وابسته‌ی میقات بود 
 • Ya o çalışma, çıfıtça bir çalışma, yahut da mükâfata erişmesinin bir zamanı, bir saati var.
 • مر ورا درد و مصیبت این بس است  ** که درین وادی پر خون بی‌کس است 
 • Ona bu dert, bu musibet yeter. Şu kanlı ovada kimsiz, kimsesiz kala kalmış.
 • چشم پر درد و نشسته او به کنج  ** رو ترش کرده فرو افکنده لنج  3525
 • Gözleri ağrıklı, bir bucağa çekilip oturmuş, yüzünü ekşitmiş, suratını asmış.
 • نه یکی کحال کو را غم خورد  ** نیش عقلی که به کحلی پی برد 
 • Ne bir göz hekimi var ki derdine yansın, ne onun aklı var ki bir göz ilâcı arayıp bulsun, gözüne çeksin.
 • اجتهادی می‌کند با حزر و ظن  ** کار در بوکست تا نیکو شدن 
 • Kendi zannına uymuş, çalışıp çabalamaya koyulmuş, işim, iyileşecek diye bir ümide kapılmış.
 • زان رهش دورست تا دیدار دوست  ** کو نجوید سر رئیسیش آرزوست 
 • Halbuki onun tuttuğu yolla sevgilinin vuslatı arasında ne uzun bir mesafe var. Çünkü o, baş aramıyor, reis olmayı istiyor.
 • ساعتی او با خدا اندر عتاب  ** که نصیبم رنج آمد زین حساب 
 • Bir an, Tanrıyle, nasibim bu hesapta hep zahmet mi diye âdeta didişmede..
 • ساعتی با بخت خود اندر جدال  ** که همه پران و ما ببریده بال  3530
 • Bir an hep uçuyor, ele geçmiyor, bizim kolumuzu kanadımızı kırıyorsun diye bahtiyle kavga etmede.
 • هر که محبوس است اندر بو و رنگ  ** گرچه در زهدست باشد خوش تنگ 
 • Kim, renge, kokuya mahpus kalırsa zahit olsa bile huyu iyi olmaz, dar canlıdır.
 • تا برون ناید ازین ننگین مناخ  ** کی شود خویش خوش و صدرش فراخ 
 • Bu daracık duraktan çıkmadıkça nasıl olur da ahlâkı düzelir, gönlü ferahlar?
 • زاهدان را در خلا پیش از گشاد  ** کارد و استره نشاید هیچ داد 
 • Zahitlere, genişliğe çıkmadan yalnız bulundukları zaman bıçak ve ustura vermeye hiç gelmez.
 • کز ضجر خود را بدراند شکم  ** غصه‌ی آن بی‌مرادیها و غم 
 • Darlıklarından, muratlarına eremediklerinden, dertlerinden karınlarını deşiverirler.
 • قصد انداختن مصطفی علیه‌السلام خود را از کوه حری از وحشت دیر نمودن جبرئیل علیه‌السلام خود را به وی و پیدا شدن جبرئیل به وی کی مینداز کی ترا دولتها در پیش است 
 • Mustafa aleyhisselâmın, Cebrail aleyhisselâmın geç görünmesi yüzünden daralıp kendisini Hıra dağından atmaya kalkışması ve Cebrail aleyhisselâmın kendini atma... önünde devletler var diye kendisini göstermesi
 • مصطفی را هجر چون بفراختی  ** خویش را از کوه می‌انداختی  3535
 • Mustafa'yı ayrılık derdi kapladı, daraldı mı, kendisini dağdan atmaya kalkardı.
 • تا بگفتی جبرئیلش هین مکن  ** که ترا بس دولتست از امر کن 
 • Cebrail, sakın yapma. Kün emrinde sana nice devletler takdir edilmiştir deyince,
 • مصطفی ساکن شدی ز انداختن  ** باز هجران آوریدی تاختن 
 • Yatışır, kendini atmaktan vazgeçerdi. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı mı,
 • باز خود را سرنگون از کوه او  ** می‌فکندی از غم و اندوه او 
 • Yine gamdan, dertten bunaldı mı kendisini dağdan aşağı atmak isterdi.
 • باز خود پیدا شدی آن جبرئیل  ** که مکن این ای تو شاه بی‌بدیل 
 • Bu sefer Cebrail görünür, ey eşi olmayan Padişah, yapma bunu derdi.
 • هم‌چنین می‌بود تا کشف حجاب  ** تا بیابید آن گهر را او ز جیب  3540
 • Hicap keşfedilip de o inciyi koynunda buluncaya kadar bu haldeydi.
 • بهر هر محنت چو خود را می‌کشند  ** اصل محنتهاست این چونش کشند 
 • Halk, her çeşit mihnetten ötürü kendini öldürüp dururken mihnetlerin aslı olan bu ayrılığı nasıl çeksin?
 • از فدایی مردمان را حیرتیست  ** هر یکی از ما فدای سیرتیست 
 • Halk, canını feda edene şaşar. Fakat bizim her birimiz fedayi huyluyuz.
 • ای خنک آنک فدا کردست تن  ** بهر آن کارزد فدای آن شدن 
 • Ne mutlu o kişiye ki bedenini, feda edilmeye değer bir dosta feda etmiştir.
 • هر یکی چونک فدایی فنیست  ** کاندر آن ره صرف عمر و کشتنیست 
 • Herkes, bir fennin, bir sanatın fedaisidir. Ömrünü o yolda sarf eder, ölüp gider.
 • کشتنی اندر غروبی یا شروق  ** که نه شایق ماند آنگه نه مشوق  3545
 • İster doğularda olsun, ister batılarda, herkes, nihayet ölür. O zaman ne âşık kalır, ne maşuk!
 • باری این مقبل فدای این فنست  ** کاندرو صد زندگی در کشتنست 
 • Hiç olmazsa bu devletli, zaten şu hünere gönüllü, kendisini feda etmiş. Onun öldürülmesinde yüzlerce hayat var.
 • عاشق و معشوق و عشقش بر دوام  ** در دو عالم بهرمند و نیک‌نام 
 • Âşık da onca ebedî, maşuk da, aşk da. İki âlemde de dileğine ermiş, iyi bir ad san kazanmış.
 • یا کرامی ارحموا اهل الهوی  ** شانهم ورد التوی بعد التوی 
 • Ey ulular, âşıklara acıyın. Onların şanı, helak olduktan sonra bile helak olmaya hazır bulunmaktır.
 • عفو کن ای میر بر سختی او  ** در نگر در درد و بدبختی او 
 • Beyim, onun kabalığını affet. Onun derdine, betbahtlığına bak.
 • تا ز جرمت هم خدا عفوی کند  ** زلتت را مغفرت در آکند  3550
 • Onu affet de Tanrı da seni affetsin, suçlarını yarlıgasın.
 • تو ز غفلت بس سبو بشکسته‌ای  ** در امید عفو دل در بسته‌ای 
 • Sen de gafletle az testiler kırmamışsındır. Sen de affa ümit bağlamışsındır.
 • عفو کن تا عفو یابی در جزا  ** می‌شکافد مو قدر اندر سزا 
 • Affet de ahrette sen de af edilesin. Kader, ceza vermede kılı kırk yarar.
 • جواب گفتن امیر مر آن شفیعان را و همسایگان زاهد را کی گستاخی چرا کرد و سبوی ما را چرا شکست من درین باب شفاعت قبول نخواهم کرد کی سوگند خورده‌ام کی سزای او را بدهم 
 • Beyin, o şefaatçilere ve komşulara, neden küstahlık edip testiyi kırdı? Bu hususta şefaat kabul etmem. Onun cezasını vermeye yemin ettim diye cevap vermesi
 • میر گفت او کیست کو سنگی زند  ** بر سبوی ما سبو را بشکند 
 • Bey dedi ki: O kim oluyor ki bizim testimize taş atıp kırıyor?
 • چون گذر سازد ز کویم شیر نر  ** ترس ترسان بگذرد با صد حذر 
 • Benim civarımdan erkek aslan bile yüzlerce çekingenlikle, korka korka geçmede.
 • بنده‌ی ما را چرا آزرد دل  ** کرد ما را پیش مهمانان خجل  3555
 • Neden kulumuzun gönlünü incitti, bizi konuğumuzun yanında utandırdı?
 • شربتی که به ز خون اوست ریخت  ** این زمان هم‌چون زنان از ما گریخت 
 • Onun kanından daha değerli olan şarabı döktü de kadınlar gibi bizden kaçıp da gizlendi.
 • لیک جان از دست من او کی برد  ** گیر هم‌چون مرغ بالا بر پرد 
 • Fakat tut ki bir kuş gibi uçsun, benim elimden nerde canını kurtaracak?
 • تیر قهر خویش بر پرش زنم  ** پر و بال مردریگش بر کنم 
 • Kahır okumla kanadını kırar, onun arda kalası kanadını koparırım.
 • گر رود در سنگ سخت از کوششم  ** از دل سنگش کنون بیرون کشم 
 • Benden kaçıp da bir katı taşın içine girse, gizlense yine onu tutar, o taşın içinden çıkarırım.
 • من برانم بر تن او ضربتی  ** که بود قوادکان را عبرتی  3560
 • Ona bir kılıç çalayım da bütün kaltabanlara ibret olsun!
 • با همه سالوس با ما نیز هم  ** داد او و صد چو او این دم دهم 
 • Herkese yobazlık satsın, bu yetmiyormuş gibi bir de bize satmaya kalkışsın ha! Onun da cezasını şimdicik vereceğim, onun gibi yüz tanesinin de.
 • خشم خون‌خوارش شده بد سرکشی  ** از دهانش می بر آمد آتشی 
 • Öyle kızmış, öyle kan dökülücüğü tutmuş ki ağzından ateş püskürüyordu.
 • دو بار دست و پای امیر را بوسیدن و لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد 
 • Zahidin komşulariyle şefaatçilerinin ikinci defa olarak beyin eline, ayağına kapanarak yalvarmaları
 • آن شفیعان از دم هیهای او  ** چند بوسیدند دست و پای او 
 • O şefaatçiler, onun o hay hayına karşı birçok defalar elini, ayağını öpüp,
 • کای امیر از تو نشاید کین کشی  ** گر بشد باده تو بی‌باده خوشی 
 • Dediler ki: A beyim, sana kin gütmek yaraşmaz. Şarap dökülüp gittiyse ne çıkar? Sen şarapsız da hoşsun.
 • باده سرمایه ز لطف تو برد  ** لطف آب از لطف تو حسرت خورد  3565
 • Şarap, neşe sermayesini senden alır. Suyun letafeti senin letafetine imrenir.
 • پادشاهی کن ببخشش ای رحیم  ** ای کریم ابن الکریم ابن الکریم 
 • Padişahlık et, ey merhamet sahibi, ey kerem sahibinin oğlu, kerem sahibinin oğlu kerem sahibi bağışla.
 • هر شرابی بنده‌ی این قد و خد  ** جمله مستان را بود بر تو حسد 
 • Her şarap, bu boya, bu yüze kuldur. Bütün sarhoşlar sana haset ederler.