English    Türkçe    فارسی   

5
3817-3866

 • با مسلمانان بکر او پیش رفت  ** وقت فر او وا نگشت از خصم تفت 
 • Müslümanlarla savaşa gider, onlar düşmandan yüz döndürseler bile o geri dönmezdi.
 • زخم دیگر خورد آن را هم ببست  ** بیست کرت رمح و تیر از وی شکست 
 • Bir kere daha yaralanır, onu da bağlardı. Belki yirmi kere bedeninde mızrak ve ok kırılırdı.
 • بعد از آن قوت نماند افتاد پیش  ** مقعد صدق او ز صدق عشق خویش 
 • Bu suretle savaşa savaşa nihayet kuvveti bitti, yere düştü. Aşkının doğruluğuyla doğruluk makamına ulaştı.
 • صدق جان دادن بود هین سابقوا  ** از نبی برخوان رجال صدقوا  3820
 • Doğruluk, can vermektir. Kendinize gelin de bu hususta ileri geçin. Kur'an'dan "Erler vardır ki Tanrıyla ettikleri ahdi bozmadılar, ahıtlarına doğrulukla sarıldılar" âyetini okuyun!
 • این همه مردن نه مرگ صورتست  ** این بدن مر روح را چون آلتست 
 • Mademki bu beden, ruha bir alettir, şu halde bu hakiki ölüm değildir.
 • ای بسا خامی که ظاهر خونش ریخت  ** لیک نفس زنده آن جانب گریخت 
 • Nice ham kişiler vardır ki görünüşte kanlarını döktüler. Fakat nefisleri diri olarak o tarafa kaçtı.
 • آلتش بشکست و ره‌زن زنده ماند  ** نفس زنده‌ست ارچه مرکب خون فشاند 
 • Aleti kırıldı ama yol kesen diri kaldı. Bindiği at kanlar saçtı ama nefis diri.
 • اسپ کشت و راه او رفته نشد  ** جز که خام و زشت و آشفته نشد 
 • At öldü, yolu aşılmadı. Ancak ham, kötü, perişan bir halde kala kaldı.
 • گر بهر خون ریزیی گشتی شهید  ** کافری کشته بدی هم بوسعید  3825
 • Her kan döken şehit olsaydı öldürülen kâfir de kutlu bir şehit sayılırdı.
 • ای بسا نفس شهید معتمد  ** مرده در دنیا چو زنده می‌رود 
 • Nice şehit olmuş güvenilir kişiler de vardır ki dünyada ölürler, şehit olmuşlardır, fakat diri gibi yürür gezerler.
 • روح ره‌زن مرد و تن که تیغ اوست  ** هست باقی در کف آن غزوجوست 
 • Yol kesen ruh olmuştur, onun kılıcı olan beden bakidir ve o savaş arayan erin elindedir.
 • تیغ آن تیغست مرد آن مرد نیست  ** لیک این صورت ترا حیران کنیست 
 • Kılıcı, o kılıçtır, fakat, o adam değil. Fakat bu görünüş, seni şaşırtır.
 • نفس چون مبدل شود این تیغ تن  ** باشد اندر دست صنع ذوالمنن 
 • Nefis, değişti mi bu beden kılıcı, ihsan ve lütuflar sahibi Tanrı'nın elindedir.
 • آن یکی مردیست قوتش جمله درد  ** این دگر مردی میان‌تی هم‌چو گرد  3830
 • O öyle bir erdir ki gıdasız, tamamiyle dert. öbür erlik ise toz gibi ortası delik bir şeydir!
 • صفت کردن مرد غماز و نمودن صورت کنیزک مصور در کاغذ و عاشق شدن خلیفه‌ی مصر بر آن صورت و فرستادن خلیفه امیری را با سپاه گران بدر موصل و قتل و ویرانی بسیار کردن بهر این غرض 
 • Bîr adamın, Mısır halifesine kâğıda yapılmış bir cariye resmîni göstermesi, halifenin o resme âşık olarak Musul emîrinin cariyesi olan o kızı alıp getirmek üzere bir beyi Musul'a göndermesi, savaşta bu yüzden birçok adamın ölmesi, birçok yerin yıkılıp gitmesi
 • مر خلیفه‌ی مصر را غماز گفت  ** که شه موصل به حوری گشت جفت 
 • Bir kovucu, Mısır halifesine, Musul padişahının: huri gibi bir cariyesi olduğunu söyleyip dedi ki:
 • یک کنیزک دارد او اندر کنار  ** که به عالم نیست مانندش نگار 
 • Onun bir cariyesi var ki âlemde onun gibi güzel yok.
 • در بیان ناید که حسنش بی‌حدست  ** نقش او اینست که اندر کاغذست 
 • Güzelliğinin haddi yok, söze sığmaz, anlatılmaz ki. işte resmi, şu kâğıtta, bir bak!
 • نقش در کاغذ چو دید آن کیقباد  ** خیره گشت و جام از دستش فتاد 
 • O ulu halife, kâğıttaki resmi görünce hayran oldu, elindeki kadeh düştü.
 • پهلوانی را فرستاد آن زمان  ** سوی موصل با سپاه بس گران  3835
 • Derhal Musul'a büyük bir orduyla bir er gönderdi.
 • که اگر ندهد به تو آن ماه را  ** برکن از بن آن در و درگاه را 
 • Eğer o ay parçasını sana teslim etmezse orasını tamamiyle yak yık.
 • ور دهد ترکش کن و مه را بیار  ** تا کشم من بر زمین مه در کنار 
 • Verirse bir şey yapma, bırak, yalnız o ay parçasını getir de yeryüzündeyken ayı kucaklayayım dedi.
 • پهلوان شد سوی موصل با حشم  ** با هزاران رستم و طبل و علم 
 • Er, binlerce Rüstem'le, davul ve bayraklarla yola düştü, Musul'a yollandı.
 • چون ملخها بی‌عدد بر گرد کشت  ** قاصد اهلاک اهل شهر گشت 
 • Sayısız asker, şehri mahvetmek üzere tarlama çevresine üşüşen çekirgeler gibi oraya üşüştüler.
 • هر نواحی منجنیقی از نبرد  ** هم‌چو کوه قاف او بر کار کرد  3840
 • Savaş için her yana Kafdağı gibi mancınıklar kurdurdu.
 • زخم تیر و سنگهای منجنیق  ** تیغها در گرد چون برق از بریق 
 • Oklar yağmur gibi yağmada, mancınıklarla atılan taşlar gök gürler gibi gürlemeye, kılıçlar şimşek gibi çakmaya başlamıştı.
 • هفته‌ای کرد این چنین خون‌ریز گرم  ** برج سنگین سست شد چون موم نرم 
 • Savaş, tam bir hafta sürdü, kanlar döküldü. Taştan yapılma kale mum gibi eridi, yerle yeksan oldu.
 • شاه موصل دید پیگار مهول  ** پس فرستاد از درون پیشش رسول 
 • Musul padişahı, bu korkunç savaşı görünce içeriden bir elçi göndererek,
 • که چه می‌خواهی ز خون ممنان  ** کشته می‌گردند زین حرب گران 
 • Müslümanların kanını dökmekten maksadın ne? Bu şiddetli savaşta ölüp gidiyorlar. Meramın nedir?
 • گر مرادت ملک شهر موصلست  ** بی‌چنین خون‌ریز اینت حاصلست  3845
 • Maksadın, Musul şehrini almaksa böyle kan dökmeden de olur bu iş.
 • من روم بیرون شهر اینک در آ  ** تا نگیرد خون مظلومان ترا 
 • Ben şehirden çıkayım gel, sen gir. Tek mazlumların kanı, seni tutmasın.
 • ور مرادت مال و زر و گوهرست  ** این ز ملک شهر خود آسان‌ترست 
 • Yok, muradın mal, altın ve mücevherse bunu, bu şehirden almak, zaten kolay bir şey dedi.
 • ایثار کردن صاحب موصل آن کنیزک را بدین خلیفه تا خون‌ریز مسلمانان بیشتر نشود 
 • Müslümanların kanları daha fazla dökülmesin diye Musul padişahının, o cariyeyi halifeye bağışlaması
 • چون رسول آمد به پیش پهلوان  ** داد کاغذ اندرو نقش و نشان 
 • Elçi, o erin huzuruna gelince er, cariyenin resmîni verdi.
 • بنگر اندر کاغذ این را طالبم  ** هین بده ورنه کنون من غالبم 
 • Bu kâğıda bak dedi, bunu istiyorum. Derhal teslim etsin, yoksa ben üstünüm.
 • چون رسول آمد بگفت آن شاه نر  ** صورتی کم گیر زود این را ببر  3850
 • Elçi gelip maksadı söyleyince o erkek padişah dedi ki: Bu suret eksik olsun, tez götür.
 • من نیم در عهد ایمان بت‌پرست  ** بت بر آن بت‌پرست اولیترست 
 • Ben, iman ahdında puta tapanlardan değilim. Putun, puta tapanda olması daha doğru.
 • چونک آوردش رسول آن پهلوان  ** گشت عاشق بر جمالش آن زمان 
 • Elçi, kızı getirince o yiğit er, derhal âşık oldu.
 • عشق بحری آسمان بر وی کفی  ** چون زلیخا در هوای یوسفی 
 • Aşk bir denizdir, gökyüzü, bu denizde bir köpük. Aşk, Yusuf'un havasına kapılan Zeliha gibi insanı hayran eder.
 • دور گردونها ز موج عشق دان  ** گر نبودی عشق بفسردی جهان 
 • Gönüllerin dönüşünü aşktan bil. Aşk olmasaydı dünya, donar kalırdı.
 • کی جمادی محو گشتی در نبات  ** کی فدای روح گشتی نامیات  3855
 • Aşk olmasaydı nerden cansız bir şey, nebata girer, onda mahvolurdu; büyüyüp yetişen nebatlar, nerden kendilerini canlılara feda ederlerdi?
 • روح کی گشتی فدای آن دمی  ** کز نسیمش حامله شد مریمی 
 • Ruh, nasıl olur da o nefese feda olurdu da onun esintisinden Meryem gebe kalırdı?
 • هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ  ** کی بدی پران و جویان چون ملخ 
 • Her biri, yerlerinde buz gibi dona kalırdı. Nerden çekirge gibi uçar, gıda arardı ki?
 • ذره ذره عاشقان آن کمال  ** می‌شتابد در علو هم‌چون نهال 
 • O yüceliğe âşık olanlar, zerre zerre, fidan gibi yüceliğe koşmadalar.
 • سبح لله هست اشتابشان  ** تنقیه‌ی تن می‌کنند از بهر جان 
 • Onların bu koşmaları, "Tanrı'yı teşbih" tir. Can için bedeni temizlemededirler.
 • پهلوان چه را چو ره پنداشته  ** شوره‌اش خوش آمده حب کاشته  3860
 • O yiğit er de kuyuyu yol sanmış, çorak yerden hoşlanmış, oraya tohum ekmeye kalkışmıştı.
 • چون خیالی دید آن خفته به خواب  ** جفت شد با آن و از وی رفت آب 
 • O yatıp uyuyan, rüyada bir hayal görür, onunla buluşur, düşü azar.
 • چون برفت آن خواب و شد بیدار زود  ** دید که آن لعبت به بیداری نبود 
 • Uyanıp kendine gelince görür ki o oyunbazlık, uyanıkken olmamış.
 • گفت بر هیچ آب خود بردم دریغ  ** عشوه‌ی آن عشوه‌ده خوردم دریغ 
 • Vah der, beyhude yere erlik suyumu zayi ettim, o işveli hayalin işvesine kapıldım.
 • پهلوان تن بد آن مردی نداشت  ** تخم مردی در چنان ریگی بکاشت 
 • O yiğit er de beden yiğidiydi, asıl erliği yoktu. O yüzden erlik tohumunu öyle bir kuma saçtı gitti.
 • مرکب عشقش دریده صد لگام  ** نعره می‌زد لا ابالی بالحمام  3865
 • Aşk bineği, yüzlerce gemi atmış, ölümden bile korkmam diye nara atmaktaydı.
 • ایش ابالی بالخلیفه فی‌الهوی  ** استوی عندی وجودی والتوی 
 • Aşk ve sevdada Halifeden pervam bile yok. Varlığımla ölümüm birdir bence diyordu.