English    Türkçe    فارسی   

5
4202-4238

 • چونک مستم کرده‌ای حدم مزن  ** شرع مستان را نبیند حد زدن 
 • Mademki beni sarhoş ettin, had vurma bana. Şeriat, sarhoşlara had vurmaz.
 • چون شوم هشیار آنگاهم بزن  ** که نخواهم گشت خود هشیار من 
 • Aklım başıma gelsin de o vakit döv. Zaten ben ayılmayı istemiyorum ki.
 • هرکه از جام تو خورد ای ذوالمنن  ** تا ابد رست از هش و از حد زدن 
 • Ey lütuflar ve ihsanlar sahibi Tanrı, senin şarabını içen, ebedî olarak aklından da kurtuldu gitti, had vurulmasından da.
 • خالدین فی فناء سکرهم  ** من تفانی فی هواکم لم یقم  4205
 • Onlar, sarhoşluklarının verdiği yoklukta ebedi olarak kalırlar. Sizin sevginizde yok olan gayri ayılıp kalkamaz.
 • فضل تو گوید دل ما را که رو  ** ای شده در دوغ عشق ما گرو 
 • İhsanın bize yürü der, yürü ey aşkımızın ayranına kapılmış olan!
 • چون مگس در دوغ ما افتاده‌ای  ** تو نه‌ای مست ای مگس تو باده‌ای 
 • Sinek gibi ayranımıza düşmüşsün.. Sen, sarhoş değilsin ey sinek, şarabın ta kendisisin.
 • کرگسان مست از تو گردند ای مگس  ** چونک بر بحر عسل رانی فرس 
 • Ey sinek, gerkesler, senden sarhoş olurlar. Çünkü sen, bal denizine at sürmüşsün.
 • کوهها چون ذره‌ها سرمست تو  ** نقطه و پرگار و خط در دست تو 
 • Dağlar, zerreler gibi senin sarhoşundur. Nokta da senin elindedir, pergel de, çizgi de.
 • فتنه که لرزند ازو لرزان تست  ** هر گران‌قیمت گهر ارزان تست  4210
 • Halkın titrediği fitne, senden titrer.. Her değerli mücevher, sence ucuzdan ucuzdur.
 • گر خدا دادی مرا پانصد دهان  ** گفتمی شرح تو ای جان و جهان 
 • Tanrı, bana beş yüz ağız verseydi de ey can ve ey cihan, seni anlatsaydım.
 • یک دهان دارم من آن هم منکسر  ** در خجالت از تو ای دانای سر 
 • Halbuki bir ağzım var, o da ey sırları bilen Tanrı, senden utancından kırık dökük!
 • منکسرتر خود نباشم از عدم  ** کز دهانش آمدستند این امم 
 • Fakat yokluktan daha kırık dökük olmam ya.. Bunca ümmetler, onun ağzından zuhur etti.
 • صد هزار آثار غیبی منتظر  ** کز عدم بیرون جهد با لطف و بر 
 • Yüzlerce gayb eserleri, Tanrı'nın lütuf ve ihsa-niyle yokluktan dışarı çıkmayı beklemede.
 • از تقاضای تو می‌گردد سرم  ** ای ببرده من به پیش آن کرم  4215
 • Ey keremine kurban olduğum Tanrı, başım, senin havanla dönmede.
 • رغبت ما از تقاضای توست  ** جذبه‌ی حقست هر جا ره‌روست 
 • Sana rağbetimiz, senin dileğinle oluyor. Nerde bir yol yürüyen varsa onu Tanrı cezbesi çekmektedir.
 • خاک بی‌بادی به بالا بر جهد  ** کشتی بی‌بحر پا در ره نهد 
 • Hiç yel olmadan toprak havaya kalkar mı? Hiç deniz olmadan bir gemi, denize ayak atabilir mi?
 • پیش آب زندگانی کس نمرد  ** پیش آبت آب حیوانست درد 
 • Abıhayat önünde kimse ölmez.. Halbuki abıhayat, senin suyunun yanında bir tortudan ibarettir.
 • آب حیوان قبله‌ی جان دوستان  ** ز آب باشد سبز و خندان بوستان 
 • Abıhayat, can kıblesidir. Dostlar, bağlar, bahçeler, suyla yeşerir, güler.
 • مرگ آشامان ز عشقش زنده‌اند  ** دل ز جان و آب جان بر کنده‌اند  4220
 • Ölümü içenler, onun aşkiyle dirildiler; gönüllerini candan da çekmişlerdir, abıhayattan da.
 • آب عشق تو چو ما را دست داد  ** آب حیوان شد به پیش ما کساد 
 • Aşkının suyu mademki bize el verdi, abıhayatını bizce hiçbir değeri yok artık
 • ز آب حیوان هست هر جان را نوی  ** لیک آب آب حیوانی توی 
 • Her can, abıhayattan diridir. Fakat abıhayatın suyu da sensin.
 • هر دمی مرگی و حشری دادیم  ** تا بدیدم دست برد آن کرم 
 • Her an bana bir ölüm, bir haşir verdin de o keremin neler yaptığını gördüm.
 • هم‌چو خفتن گشت این مردن مرا  ** ز اعتماد بعث کردن ای خدا 
 • Senin yeniden dirilteceğine güvenim var; o yüzden bu ölüm, bana uyku gibi görünmede ey Tanrı.
 • هفت دریا هر دم ار گردد سراب  ** گوش گیری آوریش ای آب آب  4225
 • Her an yedi denize de serap olsa ey suyun suyu, sen onu kulağından tutar, getirirsin.
 • عقل لرزان از اجل وان عشق شوخ  ** سنگ کی ترسد ز باران چون کلوخ 
 • Akıl, ecelden titrer durur, halbuki aşk, neşe içindedir. Taş, toprak parçası gibi yağmurdan korkar mı hiç?
 • از صحاف مثنوی این پنجمست  ** بر بروج چرخ جان چون انجمست 
 • Bu cilt, Mesnevi'nin beşinci cildidir. Can göğünün burçlarındaki yıldızlara benzer.
 • ره نیابد از ستاره هر حواس  ** جز که کشتیبان استاره‌شناس 
 • Yıldızları tanıyan gemiciden başkasının duyguları, yıldızla yol bulamaz.
 • جز نظاره نیست قسم دیگران  ** از سعودش غافلند و از قران 
 • Başkaları, yıldızları ancak seyrederler, ne kutlularından haberleri vardır, ne kırandan.
 • آشنایی گیر شبها تا به روز  ** با چنین استارهای دیوسوز  4230
 • Geceleri tâ sabahlara kadar böyle şeytanları yakıp yandıran yıldızlarla aşinalık et.
 • هر یکی در دفع دیو بدگمان  ** هست نفط‌انداز قلعه‌ی آسمان 
 • Her biri, kötü zanna kapılmış Şeytanı defetmek için gök kalesinden âdeta neft atmaktadır.
 • اختر ار با دیو هم‌چون عقربست  ** مشتری را او ولی الاقربست 
 • Yıldızlar, Şeytana akrep gibidirler, fakat müşteriye en yakın bir dosttur onlar.
 • قوس اگر از تیر دوزد دیو را  ** دلو پر آبست زرع و میو را 
 • Yay, okla Şeytanı oklar, bir yere mıhlarsa ekinleri, meyvaları sulamak için kova, suyla dolu.
 • حوت اگرچه کشتی غی بشکند  ** دوست را چون ثور کشتی می‌کند 
 • Balık, gerçi azgınlık gemisini kırarsa da dost için öküz gibi ekin eker.
 • شمس اگر شب را بدرد چون اسد  ** لعل را زو خلعت اطلس رسد  4235
 • Güneş, geceyi aslan gibi paralarsa da lâal, onun yüzünden atlas elbiselere nail olur.
 • هر وجودی کز عدم بنمود سر  ** بر یکی زهرست و بر دیگر شکر 
 • Yokluktan başgösteren her varlık, birine zehirdir, öbürüne şeker.
 • دوست شو وز خوی ناخوش شو بری  ** تا ز خمره‌ی زهر هم شکر خوری 
 • Dost ol, kendi kötü huyundan ayrıl da zehir küpünden bile şeker ye!
 • زان نشد فاروق را زهری گزند  ** که بد آن تریاق فاروقیش قند 
 • Faruki tiryak, ona şeker kesilmişti de onun için zehir, Faruk'a bir zarar vermedi.