English    Türkçe    فارسی   

6
3354-3403

 • فاتحه خواند و بسی لا حول کرد  ** فاتحه‌ش در سینه می‌افزود درد 
 • Fatiha okudu, bir hayli lahavle çekti. Fakat okuduğu fatiha gönlündeki derdi çoğalttı.
 • زانک او را فاتحه خود می‌کشید  ** فاتحه در جر و دفع آمد وحید  3355
 • Çünkü padişahı çeken zaten fatihaydı. Fatiha bir muradın olmasında, bir kötülükten kurtulmada birebirdir, ama onu bu derde sokan, fatihanın sahibi Tanrıydı.
 • گر نماید غیر هم تمویه اوست  ** ور رود غیر از نظر تنبیه اوست 
 • Göze bir başkasını gösterirse bu onun işidir. Gözden kendisinden başkası kaybolur, göz yalnız Hakk’ı görürse bu da onun uyandırmasıdır.
 • پس یقین گشتش که جذبه زان سریست  ** کار حق هر لحظه نادر آوریست 
 • Padişah, iyice anladı ki gönlünün akması Tanrıdan. Tanrının işi her an eşsiz örneksiz şeyler yaratmaktır.
 • اسپ سنگین گاو سنگین ز ابتلا  ** می‌شود مسجود از مکر خدا 
 • Onun hilesiyle taştan öküze , taştan ata tapar, secde ederler.
 • پیش کافر نیست بت را ثانیی  ** نیست بت را فر و نه روحانیی 
 • Kafire göre putun bir ikincisi olamaz. Halbuki putta ne bir kudret vardır, ne bir ruhaniyet.
 • چست آن جاذب نهان اندر نهان  ** در جهان تابیده از دیگر جهان  3360
 • Öyle olduğu halde o gizliden gizli gönülleri çekip duran nedir? O, bu aleme başka bir alemden parlamadadır.
 • عقل محجوبست و جان هم زین کمین  ** من نمی‌بینم تو می‌توانی ببین 
 • Bu pusuyu akıl da görmez can da. Ben göremiyorum sen görebiliyorsan gör.
 • چونک خوارمشه ز سیران باز گشت  ** با خواص ملک خود هم‌راز گشت 
 • Harzemşah, gezintiden dönünce saltanat erkanının ileri gelenlerine sırrını açtı.
 • پس به سرهنگان بفرمود آن زمان  ** تا بیارند اسپ را زان خاندان 
 • Derhal, çavuşlara o atı. Beyden alıp getirmelerini emretti.
 • هم‌چو آتش در رسیدند آن گروه  ** هم‌چو پشمی گشت امیر هم‌چو کوه 
 • Çavuşlar ateş gibi koşup vardılar. Dağ gibi olan o bey yüne döndü adeta.
 • جانش از درد و غبین تا لب رسید  ** جز عمادالملک زنهاری ندید  3365
 • Dertten elemden canı ağzına geldi. imadülmülk’ten başka derdine derman olacak kimseyi göremedi.
 • که عمادالملک بد پای علم  ** بهر هر مظلوم و هر مقتول غم 
 • İmadülmülk onun bayrağıydı. Herkes onun altına gelirdi; her zulüm gören dertten ölüm haline gelen koşar, ona başvururdu.
 • محترم‌تر خود نبد زو سروری  ** پیش سلطان بود چون پیغامبری 
 • Ulular içinde ondan daha saygılısı ondan daha üstünü yoktu. Padişahın tapısında adeta bir peygamberdi.
 • بی‌طمع بود او اصیل و پارسا  ** رایض و شب‌خیز و حاتم در سخا 
 • Vezirliğe tamahı yoktu. Soyu sopu temizdi zahitti, ibadet ehliydi, geceleri kalkar, Tanrıya ibadette bulunurdu, cömertlikte de sanki bir hatemdi.
 • بس همایون‌رای و با تدبیر و راد  ** آزموده رای او در هر مراد 
 • Rey ve tedbiri pek kutluydu. Her hususta reyi sınanmıştı.
 • هم به بذل جان سخی و هم به مال  ** طالب خورشید غیب او چون هلال  3370
 • Can vermede de cömertti. Mal vermede de. Yeni ay gibi gayb güneşini dilerdi.
 • در امیری او غریب و محتبس  ** در صفات فقر وخلت ملتبس 
 • Beylikte garipti kimsesizdi. Yokluk ve Tanrı sevgisi sıfatlarında gizlenmişti.
 • بوده هر محتاج را هم‌چون پدر  ** پیش سلطان شافع و دفع ضرر 
 • Her ihtiyaç sahibine baba gibiydi. Padişahın tapısında şefaatçiydi her zararı def ederdi.
 • مر بدان را ستر چون حلم خدا  ** خلق او بر عکس خلقان و جدا 
 • Kötüleri, Tanrı hilmi gibi örterdi. Hasılı huyu halkın huyundan bambaşka ve tamamıyla aykırıydı.
 • بارها می‌شد به سوی کوه فرد  ** شاه با صد لابه او را دفع کرد 
 • Kaç kere vezirliği bırakıp ibadet için yalnızca dağlara yönelmişti de padişah yüzlerce niyazlarda bulunarak onu önlemişti.
 • هر دم ار صد جرم را شافع شدی  ** چشم سلطان را ازو شرم آمدی  3375
 • Her an yüzlerce suça şefaat etse padişah ondan utanır şefaatini kabul ederdi.
 • رفت او پیش عماد الملک راد  ** سر برهنه کرد و بر خاک اوفتاد 
 • O bey adalet ve insaf sahibi imadülmülk’ ün yanına baş açık bir halde koştu, başına topraklar serpiyordu.
 • که حرم با هر چه دارم گو بگیر  ** تا بگیرد حاصلم را هر مغیر 
 • Dedi ki : Haremde neyim var neyim yoksa hepsini alsın yağmacılara buyursun, varımı yoğumu yağma ettirsin.
 • این یکی اسپست جانم رهن اوست  ** گر برد مردم یقین ای خیردوست 
 • Fakat şu bir tek at yok mu o benim canımdır. Ey beni seven hayrımı isteyen! İyice bil ki onu alırsa öldüm ben.
 • گر برد این اسپ را از دست من  ** من یقین دانم نخواهم زیستن 
 • Bu atı elimden alırsa muhakkak biliyorum ki yaşayamam artık.
 • چون خدا پیوستگیی داده است  ** بر سرم مال ای مسیحا زود دست  3380
 • Tanrı sana bu yakınlığı ihsan etmiş ey Mesih hemen elinle başımı okşa.
 • از زن و زر و عقارم صبر هست  ** این تکلف نیست نی تزویریست 
 • Kadına da sabrederim, altınım akarım gitse de aldırmam. Bu ne uydurma laf, ne de hile.
 • اندرین گر می‌نداری باورم  ** امتحان کن امتحان گفت و قدم 
 • Eğer inanmazsan bu hararetimi yalan sanırsan hazırım, sına; sözü doğru mu yalan mı anla!
 • آن عمادالملک گریان چشم‌مال  ** پیش سلطان در دوید آشفته‌حال 
 • İmadülmülk bu hali gördü gözleri yaşardı, ağladı. Gözlerini silerek perişan bir halde padişahın tapısına koştu.
 • لب ببست و پیش سلطان ایستاد  ** راز گویان با خدا رب العباد 
 • Padişahın huzurunda durdu. Ağzını yumdu, fakat içinden kulların Tanrısına gizlice yalvarıyordu.
 • ایستاده راز سلطان می‌شنید  ** واندرون اندیشه‌اش این می‌تنید  3385
 • Ayakta duruyor fakat sultanının içinden geçirdiği şeyleri duyuyordu. Gönlünden şunları düşünmekte Tanrıya şöyle niyaz etmekteydi:
 • کای خداگر آن جوان کژ رفت راه  ** که نشاید ساختن جز تو پناه 
 • Yarabbi, o genç, eğri yola gittiyse affet. Senden başkasına sığınmak doğru değil.
 • تو از آن خود بکن از وی مگیر  ** گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر 
 • Fakat sen onun yaptığını bakma, sana layık olanı yap. O tutsak olan kullardan halas olmasını beklemede, fakat sen halas et onu.
 • زانک محتاجند این خلقان همه  ** از گدایی گیر تا سلطان همه 
 • Çünkü bu halkın hepsi de muhtaçtır yoksulundan tut da padişahına kadar hepsi.
 • با حضور آفتاب با کمال  ** رهنمایی جستن از شمع و ذبال 
 • Yüceliklere sahip dururken bir mumdan, bir mum yalımından yol bulmayı ummak..
 • با حضور آفتاب خوش‌مساغ  ** روشنایی جستن از شمع و چراغ  3390
 • Güzelim parlak güneş meydandayken, mumla kandilden aydınlık istemek!
 • بی‌گمان ترک ادب باشد ز ما  ** کفر نعمت باشد و فعل هوا 
 • Fakat şüphe yok ki bizim şanımız, edebi terk etme, nimete karşı küfranda bulunma, heva ve hevesinize uymadır.
 • لیک اغلب هوش‌ها در افتکار  ** هم‌چو خفاشند ظلمت دوستدار 
 • Akıllıların çoğu düşünceye daldığı zaman yarasa gibi karanlığı sever.
 • در شب ار خفاش کرمی می‌خورد  ** کرم را خورشید جان می‌پرورد 
 • Geceleyin yarasa, bir kurtcağız yese, o kurtu bile can güneşi beslemiş, yetiştirmiştir.
 • در شب ار خفاش از کرمیست مست  ** کرم از خورشید جنبنده شدست 
 • Yarasa geceleyin o kurtu yiyip sarhoş olduysa, kurt, yine güneş yüzünden canlanmıştır.
 • آفتابی که ضیا زو می‌زهد  ** دشمن خود را نواله می‌دهد  3395
 • Işığı, aydınlığı meydana getiren güneş, düşmanını bile doyurmadadır.
 • لیک شهبازی که او خفاش نیست  ** چشم بازش راست‌بین و روشنیست 
 • Fakat yarasa olmayan iri doğan kuşunun açık gözü doğru yolu görür, aydındır.
 • گر به شب جوید چو خفاش او نمو  ** در ادب خورشید مالد گوش او 
 • O da yarasa gibi geceleyin gelişmek istese o vakit güneş, edebe sokmak için kulağını çeker.
 • گویدش گیرم که آن خفاش لد  ** علتی دارد ترا باری چه شد 
 • Der ki. Tutalım o inatçı yarasanın bir illeti var, ya sana ne oldu?
 • مالشت بدهم به زجر از اکتیاب  ** تا نتابی سر دگر از آفتاب 
 • Sana bir dert vereyim, seni bir zahmete sokayım da bir daha güneşten çekinmeyesin!
 • ماخذه‌ی یوسف صدیق صلوات‌الله علیه به حبس بضع سنین به سبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن اذکرنی عند ربک مع تقریره 
 • Yusuf-u Sıddıyk’ın Tanrı rahmet etsin, Tanrı’dan başkasından yardım istemesi ve “Beni efendine söyle” demesi yüzünden zindanda beş küsur yıl kalması ve bu sözünün cezasını çekmesi
 • آنچنان که یوسف از زندانیی  ** با نیازی خاضعی سعدانیی  3400
 • Yusuf da, zindanda bulunan birisine yalvardı, yakardı.
 • خواست یاری گفت چون بیرون روی  ** پیش شه گردد امورت مستوی 
 • Ondan yardım diledi, dedi ki: Buradan çıkınca ve Padişahın tapısında işin düzelince,
 • یاد من کن پیش تخت آن عزیز  ** تا مرا هم وا خرد زین حبس نیز 
 • O azizin huzurunda beni an, halimi söyle de beni bu hapisten kurtarsın.
 • کی دهد زندانیی در اقتناص  ** مرد زندانی دیگر را خلاص 
 • Hiç sıkıntı içinde bulunan bir mahpus nasıl olur da başka bir mahpusu kurtarabilir?