English    Türkçe    فارسی   

6
735-784

 • هم‌چو آن شیری که در چه شد فرو  ** عکس خود را خصم خود پنداشت او  735
 • Hani o aslan da kuyuda kendi aksini görmüştü de düşmanı sanıp saldırmıştı ya, onun gibi işte.
 • نفی ضد هست باشد بی‌شکی  ** تا ز ضد ضد را بدانی اندکی 
 • Yok demek, şüphe yok ki var olanın varlığın zıddıdır. Yok, diyorum, bilmem diyorum, sen de bu zıtla, zıddı olan varı ve varlığı birazcık anla artık.
 • این زمان جز نفی ضد اعلام نیست  ** اندرین نشات دمی بی‌دام نیست 
 • Bu zamanda zıddı nefyetmeden başka anlatış çaresi yok.Bu âlemde bir an bile yok ki tuzak olmasın.
 • بی‌حجابت باید آن ای ذو لباب  ** مرگ را بگزین و بر دران حجاب 
 • Ey akıllı fikirli er, sevgiliyi perdesiz görmek istiyorsan ölümü seç, o perdeyi yırt.
 • نه چنان مرگی که در گوری روی  ** مرگ تبدیلی که در نوری روی 
 • Fakat, ölür mezara gidersin hani o ölümü değil. Seni değiştiren nura götüren ölümü seç.
 • مرد بالغ گشت آن بچگی بمرد  ** رومیی شد صبغت زنگی سترد  740
 • Erkek, erkeklik çağına girdi, kendini bildi mi çocukluk, ölür gider; Rum diyarına mensup olur. Zencilik kalmaz.
 • خاک زر شد هیات خاکی نماند  ** غم فرج شد خار غمناکی نماند 
 • Toprak, altın oldu mu topraklığı kalmaz. Gam ferahlık haline geldi mi insana keder verme dikeni yok olur gider.
 • مصطفی زین گفت کای اسرارجو  ** مرده را خواهی که بینی زنده تو 
 • Mustafa, bunun için ey sırları arayan, diri olan bir ölü görmek istersen dedi...
 • می‌رود چون زندگان بر خاکدان  ** مرده و جانش شده بر آسمان 
 • Diriler gibi şu toprak üstünde ölü olarak yürüyen, canı göklere yücelmiş,
 • جانش را این دم به بالا مسکنیست  ** گر بمیرد روح او را نقل نیست 
 • Yüceleri yurt edinmiş birisini görmek dilersen...
 • زانک پیش از مرگ او کردست نقل  ** این بمردن فهم آید نه به عقل  745
 • Ölümden önce bu âlemden göçmüş, akılla değil de ancak sen de ölürsen anlayacağın bir hale gelmiş...
 • نقل باشد نه چو نقل جان عام  ** هم‌چو نقلی از مقامی تا مقام 
 • Canı, halkın canı gibi göçmemiş, bir duraktan bir durağa göçe göçe ta son durağa varmış,
 • هرکه خواهد که ببیند بر زمین  ** مرده‌ای را می‌رود ظاهر چنین 
 • Birisini, yeryüzünde bu sıfatlara bürünmüş gezip duran bir ölüyü görmek istersen...
 • مر ابوبکر تقی را گو ببین  ** شد ز صدیقی امیرالمحشرین 
 • Tertemiz Ebu Bekir’i gör ki o, doğruluğu yüzünden mahşere varmış, haşrolmuş kişilerin ulusudur.
 • اندرین نشات نگر صدیق را  ** تا به حشر افزون کنی تصدیق را 
 • Bu âlemde EbuBekris Sıddıyk’a bak da haşri daha iyi tasdik et.
 • پس محمد صد قیامت بود نقد  ** زانک حل شد در فنای حل و عقد  750
 • Muhammed’de elde bulunan, görünüp duran yüzlerce kıyametti. Çünkü o, her hakikati,her sırrı çözüp bağlama yokluğunda hâl olmuş, hakiki varlığa ulaşmıştı.
 • زاده‌ی ثانیست احمد در جهان  ** صد قیامت بود او اندر عیان 
 • Ahmet bu dünyaya ikinci defa doğmuştu. O, apaçık yüzlerce kıyametti.
 • زو قیامت را همی‌پرسیده‌اند  ** ای قیامت تا قیامت راه چند 
 • Ondan kıyameti sorup dururlar ve “Ey kıyamet, kıyamete ne kadar zaman var” derlerdi.
 • با زبان حال می‌گفتی بسی  ** که ز محشر حشر را پرسید کسی 
 • Birisi o hakiki mahşer olan Peygamberden haşri sordu mu çok defa hâl diliyle “Mahşerden haşri soruyor” derdi.
 • بهر این گفت آن رسول خوش‌پیام  ** رمز موتوا قبل موت یا کرام 
 • İşte onun için o güzel haberler veren peygamber, ey ulular demiştir, ölmeden önce ölün!
 • هم‌چنانک مرده‌ام من قبل موت  ** زان طرف آورده‌ام این صیت و صوت  755
 • Nitekim ben de ölmeden öldüm de bu sesi, bu şöhreti o taraftan aldım, getirdim.
 • پس قیامت شو قیامت را ببین  ** دیدن هر چیز را شرطست این 
 • Kıyamet ol da kıyameti gör. Her şeyi görmenin şartı budur.
 • تا نگردی او ندانی‌اش تمام  ** خواه آن انوار باشد یا ظلام 
 • İster nur olsun, ister karanlık. O olmadıkça onu tamamı ile bilemezsin.
 • عقل گردی عقل را دانی کمال  ** عشق گردی عشق را دانی ذبال 
 • Akıl oldun mu aklı tamamı ile bilirsin, aşk oldun mu aşkın yanmış, mahvolmuş fitillerini anlar, duyarsın.
 • گفتمی برهان این دعوی مبین  ** گر بدی ادراک اندر خورد این 
 • Anlayış bunu kavrayabilseydi bu dâvanın delilini apaçık söylerdim.
 • هست انجیر این طرف بسیار و خوار  ** گر رسد مرغی قنق انجیرخوار  760
 • İncir yiyen bir kuş gelip konuk olsa bu tarafta incir çoktur, incirin hiçbir değeri yoktur.
 • در همه عالم اگر مرد و زنند  ** دم به دم در نزع و اندر مردنند 
 • Âlemde bulunan kadın, erkek... Herkes her an can vermede, ölmededir.
 • آن سخنشان را وصیتها شمر  ** که پدر گوید در آن دم با پسر 
 • Sözlerini de, ölüm zamanı babanın oğula vasiyeti say.
 • تا بروید عبرت و رحمت بدین  ** تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین 
 • Da ibret al ,acın... Bu suretle de buğuz,haset ve kin, kökünden sökülüp çıksın.
 • تو بدان نیت نگر در اقربا  ** تا ز نزع او بسوزد دل ترا 
 • Yakınlarına onlar ölünce nasıl yüreğin yanarsa o çeşit bak.
 • کل آت آت آن را نقد دان  ** دوست را در نزع و اندر فقد دان  765
 • Gelecek şey gelmiştir onları ölmüş say, sevdiğini ölüyor, ölmüş onu kaybetmişsin bil.
 • وز غرضها زین نظر گردد حجاب  ** این غرضها را برون افکن ز جیب 
 • Garezler senin bu çeşit bakışına perde oluyorsa onları yırt, at.
 • ور نیاری خشک بر عجزی مه‌ایست  ** دانک با عاجز گزیده معجزیست 
 • Bunları yırtıp atamazsan âcizim deyip kalma. Bil ki âciz olanı bir âcze salan var.
 • عجز زنجیریست زنجیرت نهاد  ** چشم در زنجیرنه باید گشاد 
 • Âciz, bir zincirdir. Birisi gelmiş, sana o zinciri takmıştır. Gözünü açıp zinciri takanı görmek gerek.
 • پس تضرع کن کای هادی زیست  ** باز بودم بسته گشتم این ز چیست 
 • Ey yaşayış yolunu gösteren ben bir doğandım, ayağım bağlandı, bu neden? diye yalvarıp sızlanmaya koyul.
 • سخت‌تر افشرده‌ام در شر قدم  ** که لفی خسرم ز قهرت دم به دم  770
 • Yarabbi de, kötülüğe kuvvetle adım attım. Bu yüzden kahrınla daima zarar ve ziyan içindeyim.
 • از نصیحتهای تو کر بوده‌ام  ** بت‌شکن دعوی و بت‌گر بوده‌ام 
 • Senin öğütlerine karşı kulağım sağırdır. Put kırıyorum diye dâvadaydım ama put yapıyormuşum meğer.
 • یاد صنعت فرض‌تر یا یاد مرگ  ** مرگ مانند خزان تو اصل برگ 
 • Senin yaptığın şeyleri senin sanatlarını anmak mı farzdır, ölümü anmak mı? Ölüm, güz mevsimine benzer, sense yaprakların aslısın.
 • سالها این مرگ طبلک می‌زند  ** گوش تو بیگاه جنبش می‌کند 
 • Şu ölüm yıllardır davulcağızını döver durur da senin kulağın vakitsiz ve yersiz oynar.
 • گوید اندر نزع از جان آه مرگ  ** این زمان کردت ز خود آگاه مرگ 
 • Fakat can verme çağında ah ölüm dersin. Ölüm şimdi mi seni uyandırdı?
 • این گلوی مرگ از نعره گرفت  ** طبل او بشکافت از ضرب شگفت  775
 • Ölümün, nâra atmadan boğazı yırtıldı sesi tutuldu; dövüle dövüle davulu patladı!
 • در دقایق خویش را در بافتی  ** رمز مردن این زمان در یافتی 
 • Sense kendini bir şeylere verdin, ince eleyip sık dokudun; ne sesini duydun, ne davulunu! Fakat ölümün ne demek olduğunu şimdi anladın işte!
 • تشبیه مغفلی کی عمر ضایع کند و وقت مرگ در آن تنگاتنگ توبه و استغفار کردن گیرد به تعزیت داشتن شیعه‌ی اهل حلب هر سالی در ایام عاشورا به دروازه‌ی انطاکیه و رسیدن غریب شاعر از سفر و پرسیدن کی این غریو چه تعزیه است 
 • Ömrü zayedip tam can verme çağında,o darlık zamanında tövbe etmeye koyulmak,her yıl Halep’teki Şîa’nın âşure günlerinde Antakya kapısında yas tutmasına benzer.Garip bir şair, yoldan gelmişti de:”Bu gürültü,bu feryat nedir kime yas tutuluyor?” diye sormuştu.
 • روز عاشورا همه اهل حلب  ** باب انطاکیه اندر تا به شب 
 • Âşure günü, bütün Halep’liler, Antakya kapısına gelirler, ta geceye kadar.
 • گرد آید مرد و زن جمعی عظیم  ** ماتم آن خاندان دارد مقیم 
 • Kadın erkek, büyük bir kalabalık toplanır, Ehlibeyt’in yasını tutarlardı.
 • ناله و نوحه کنند اندر بکا  ** شیعه عاشورا برای کربلا 
 • Bağırırlar, ağlarlar, feryat ederlerdi. Şîa, Kerbelâ vakası için yas tutardı.
 • بشمرند آن ظلمها و امتحان  ** کز یزید و شمر دید آن خاندان  780
 • Ehlibeyt’in Yezit’ten, Şimir’den çektikleri zulümleri, onlar tarafından uğradıkları sınanmaları sayıp dökerler,
 • نعره‌هاشان می‌رود در ویل و وشت  ** پر همی‌گردد همه صحرا و دشت 
 • Sesleri ses verir, feryatları, bütün ovayı, çölü doldururdu.
 • یک غریبی شاعری از راه رسید  ** روز عاشورا و آن افغان شنید 
 • Bir garip şair, âşure günü çölden geldi, o feryadı duydu.
 • شهر را بگذاشت و آن سوی رای کرد  ** قصد جست و جوی آن هیهای کرد 
 • Şehri bırakıp o tarafa yürüdü, feryadın sebebini araştırmaya koyuldu.
 • پرس پرسان می‌شد اندر افتقاد  ** چیست این غم بر که این ماتم فتاد 
 • Merak etti, bu gam nedir, bu yas kime tutuluyor diye soruşturmaya başladı.