English    Türkçe    فارسی   

6
762-811

 • آن سخنشان را وصیتها شمر  ** که پدر گوید در آن دم با پسر 
 • Sözlerini de, ölüm zamanı babanın oğula vasiyeti say.
 • تا بروید عبرت و رحمت بدین  ** تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین 
 • Da ibret al ,acın... Bu suretle de buğuz,haset ve kin, kökünden sökülüp çıksın.
 • تو بدان نیت نگر در اقربا  ** تا ز نزع او بسوزد دل ترا 
 • Yakınlarına onlar ölünce nasıl yüreğin yanarsa o çeşit bak.
 • کل آت آت آن را نقد دان  ** دوست را در نزع و اندر فقد دان  765
 • Gelecek şey gelmiştir onları ölmüş say, sevdiğini ölüyor, ölmüş onu kaybetmişsin bil.
 • وز غرضها زین نظر گردد حجاب  ** این غرضها را برون افکن ز جیب 
 • Garezler senin bu çeşit bakışına perde oluyorsa onları yırt, at.
 • ور نیاری خشک بر عجزی مه‌ایست  ** دانک با عاجز گزیده معجزیست 
 • Bunları yırtıp atamazsan âcizim deyip kalma. Bil ki âciz olanı bir âcze salan var.
 • عجز زنجیریست زنجیرت نهاد  ** چشم در زنجیرنه باید گشاد 
 • Âciz, bir zincirdir. Birisi gelmiş, sana o zinciri takmıştır. Gözünü açıp zinciri takanı görmek gerek.
 • پس تضرع کن کای هادی زیست  ** باز بودم بسته گشتم این ز چیست 
 • Ey yaşayış yolunu gösteren ben bir doğandım, ayağım bağlandı, bu neden? diye yalvarıp sızlanmaya koyul.
 • سخت‌تر افشرده‌ام در شر قدم  ** که لفی خسرم ز قهرت دم به دم  770
 • Yarabbi de, kötülüğe kuvvetle adım attım. Bu yüzden kahrınla daima zarar ve ziyan içindeyim.
 • از نصیحتهای تو کر بوده‌ام  ** بت‌شکن دعوی و بت‌گر بوده‌ام 
 • Senin öğütlerine karşı kulağım sağırdır. Put kırıyorum diye dâvadaydım ama put yapıyormuşum meğer.
 • یاد صنعت فرض‌تر یا یاد مرگ  ** مرگ مانند خزان تو اصل برگ 
 • Senin yaptığın şeyleri senin sanatlarını anmak mı farzdır, ölümü anmak mı? Ölüm, güz mevsimine benzer, sense yaprakların aslısın.
 • سالها این مرگ طبلک می‌زند  ** گوش تو بیگاه جنبش می‌کند 
 • Şu ölüm yıllardır davulcağızını döver durur da senin kulağın vakitsiz ve yersiz oynar.
 • گوید اندر نزع از جان آه مرگ  ** این زمان کردت ز خود آگاه مرگ 
 • Fakat can verme çağında ah ölüm dersin. Ölüm şimdi mi seni uyandırdı?
 • این گلوی مرگ از نعره گرفت  ** طبل او بشکافت از ضرب شگفت  775
 • Ölümün, nâra atmadan boğazı yırtıldı sesi tutuldu; dövüle dövüle davulu patladı!
 • در دقایق خویش را در بافتی  ** رمز مردن این زمان در یافتی 
 • Sense kendini bir şeylere verdin, ince eleyip sık dokudun; ne sesini duydun, ne davulunu! Fakat ölümün ne demek olduğunu şimdi anladın işte!
 • تشبیه مغفلی کی عمر ضایع کند و وقت مرگ در آن تنگاتنگ توبه و استغفار کردن گیرد به تعزیت داشتن شیعه‌ی اهل حلب هر سالی در ایام عاشورا به دروازه‌ی انطاکیه و رسیدن غریب شاعر از سفر و پرسیدن کی این غریو چه تعزیه است 
 • Ömrü zayedip tam can verme çağında,o darlık zamanında tövbe etmeye koyulmak,her yıl Halep’teki Şîa’nın âşure günlerinde Antakya kapısında yas tutmasına benzer.Garip bir şair, yoldan gelmişti de:”Bu gürültü,bu feryat nedir kime yas tutuluyor?” diye sormuştu.
 • روز عاشورا همه اهل حلب  ** باب انطاکیه اندر تا به شب 
 • Âşure günü, bütün Halep’liler, Antakya kapısına gelirler, ta geceye kadar.
 • گرد آید مرد و زن جمعی عظیم  ** ماتم آن خاندان دارد مقیم 
 • Kadın erkek, büyük bir kalabalık toplanır, Ehlibeyt’in yasını tutarlardı.
 • ناله و نوحه کنند اندر بکا  ** شیعه عاشورا برای کربلا 
 • Bağırırlar, ağlarlar, feryat ederlerdi. Şîa, Kerbelâ vakası için yas tutardı.
 • بشمرند آن ظلمها و امتحان  ** کز یزید و شمر دید آن خاندان  780
 • Ehlibeyt’in Yezit’ten, Şimir’den çektikleri zulümleri, onlar tarafından uğradıkları sınanmaları sayıp dökerler,
 • نعره‌هاشان می‌رود در ویل و وشت  ** پر همی‌گردد همه صحرا و دشت 
 • Sesleri ses verir, feryatları, bütün ovayı, çölü doldururdu.
 • یک غریبی شاعری از راه رسید  ** روز عاشورا و آن افغان شنید 
 • Bir garip şair, âşure günü çölden geldi, o feryadı duydu.
 • شهر را بگذاشت و آن سوی رای کرد  ** قصد جست و جوی آن هیهای کرد 
 • Şehri bırakıp o tarafa yürüdü, feryadın sebebini araştırmaya koyuldu.
 • پرس پرسان می‌شد اندر افتقاد  ** چیست این غم بر که این ماتم فتاد 
 • Merak etti, bu gam nedir, bu yas kime tutuluyor diye soruşturmaya başladı.
 • این رئیس زفت باشد که بمرد  ** این چنین مجمع نباشد کار خرد  785
 • Herhalde bir ulu bey ölmüş olmalı diyordu; böyle bir topluluk, küçük iş değil.
 • نام او و القاب او شرحم دهید  ** که غریبم من شما اهل دهید 
 • Ben garibim siz buralısınız adını lâkaplarını söyleyin.
 • چیست نام و پیشه و اوصاف او  ** تا بگویم مرثیه ز الطاف او 
 • Adı neydi ne iş görürdü, nasıl adamdı? Bana bildirin de onun iyiliklerine ait bir mersiye söyleyeyim.
 • مرثیه سازم که مرد شاعرم  ** تا ازینجا برگ و لالنگی برم 
 • Ben şairim,bir mersiye düzüp okuyayım da,buradan bir yiyecek,bir azık parası alayım.
 • آن یکی گفتش که هی دیوانه‌ای  ** تو نه‌ای شیعه عدو خانه‌ای 
 • Bunu duyanların birisi dedi ki: Yahu, sen deli misin? Yoksa Şîa değilsin de Ehlibeyt düşmanı mısın?
 • روز عاشوار نمی‌دانی که هست  ** ماتم جانی که از قرنی بهست  790
 • Âşure gününü, o gün şehit olan cana yas tutmanın yüzlerce yıl yaşamadan daha üstün olduğunu bilmiyor musun?
 • پیش ممن کی بود این غصه خوار  ** قدر عشق گوش عشق گوشوار 
 • Bu dert Müminin yanında değersiz olur mu hiç? Kulağın aşkı, küpenin değerincedir.
 • پیش ممن ماتم آن پاک‌روح  ** شهره‌تر باشد ز صد طوفان نوح 
 • Mümine göre o pâk nurun yası, yüzlerce Nuh tufanından da meşhurdur.
 • نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه حلب 
 • Şair’in,Halepteki Şiîleri kınayan sözleri
 • گفت آری لیک کو دور یزید  ** کی بدست این غم چه دیر اینجا رسید 
 • Şair dedi ki: Doğru ama Yezit’in devri nerede? Bu yas buraya ne kadar da geç gelmiş?
 • چشم کوران آن خسارت را بدید  ** گوش کران آن حکایت را شنید 
 • Körler bile o kötülükleri gördüler, sağırların kulakları bile o hikâyeleri duydu.
 • خفته بودستید تا اکنون شما  ** که کنون جامه دریدیت از عزا  795
 • Siz şimdiye kadar uyuyor muydunuz ki şimdi yas tutuyor, elbisenizi yırtıyorsunuz?
 • پس عزا بر خود کنید ای خفتگان  ** زانک بد مرگیست این خواب گران 
 • Ey uykuya dalanlar, kendinize ağlayın! Çünkü bu ağır uyku, çok kötü bir ölüm.
 • روح سلطانی ز زندانی بجست  ** جامه چه درانیم و چون خاییم دست 
 • Allah’ya mensup ruh, zindandan kurtuldu. Neden elbisenizi yırtalım, niçin elimizi ısırıp duralım?
 • چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند  ** وقت شادی شد چو بشکستند بند 
 • Onlar ,din sultanlarıydı. Bağı kırdıkları zaman onlara sevinç çağıdır.
 • سوی شادروان دولت تاختند  ** کنده و زنجیر را انداختند 
 • Devlet saymanına uçup gittiler; tomruğu,zinciri çözüp attılar.
 • روز ملکست و گش و شاهنشهی  ** گر تو یک ذره ازیشان آگهی  800
 • O gün devlet günüdür, güzellik ve saltanat günüdür. Bir zerrecik anlasan, bilsen bunun böyle olduğunu tasdik edersin?
 • ور نه‌ای آگه برو بر خود گری  ** زانک در انکار نقل و حشری 
 • Bilmiyor, anlamıyorsan yürü, kendine ağla. Çünkü göçmeyi mahşeri inkâr ediyorsun.
 • بر دل و دین خرابت نوحه کن  ** که نمی‌بیند جز این خاک کهن 
 • Kendi harap dinine, harap gönlüne ağla ki bu eski topraktan başka bir şey görmüyor.
 • ور همی‌بیند چرا نبود دلیر  ** پشتدار و جانسپار و چشم‌سیر 
 • Görüyorsa neden yiğitleşmiyor, Allah’ya dayanmıyor; neden gözü tok değil?
 • در رخت کو از می دین فرخی  ** گر بدیدی بحر کو کف سخی 
 • Nerede yüzünde din şarabının verdiği nur? Denizi gördüysen hani cömert elin, avucun?
 • آنک جو دید آب را نکند دریغ  ** خاصه آن کو دید آن دریا و میغ  805
 • Irmağı gören suyu esirgemez; hele o denizi, o bulutu görmüşse.
 • تمثیل مرد حریص نابیننده رزاقی حق را و خزاین و رحمت او را به موری کی در خرمنگاه بزرگ با دانه‌ی گندم می‌کوشد و می‌جوشد و می‌لرزد و به تعجیل می‌کشد و سعت آن خرمن را نمی‌بیند 
 • Allah rızk vericiliğini ve rahmet hazinelerini, görmeyen haris ,büyük bir harman yerinde, o geniş harmanı görmeyip de bir tek buğdaya yapışan ,uğraşa çabalaya,titreye,yorula aceleyle onu götürmeye çalışan bir karıncaya benzer.
 • مور بر دانه بدان لرزان شود  ** که ز خرمنهای خوش اعمی بود 
 • Karınca, güzelim harmanları görmez de bir tanecik buğdayın üstüne titrer.
 • می‌کشد آن دانه را با حرص و بیم  ** که نمی‌بیند چنان چاش کریم 
 • O taneyi hırsla, korkuyla çeker durur da onca yığını görmez.
 • صاحب خرمن همی‌گوید که هی  ** ای ز کوری پیش تو معدوم شی 
 • Harman sahibi de ey körlüğünden hiçbir şey görmeyen der;
 • تو ز خرمنهای ما آن دیده‌ای  ** که در آن دانه به جان پیچیده‌ای 
 • Harmanlarımızdan ancak o bir tek taneyi gördün de ona canla başla sarıldın.
 • ای به صورت ذره کیوان را ببین  ** مور لنگی رو سلیمان را ببین  810
 • Ey surette zerre olan, Zuhal yıldızını gör. Sen bir topal karıncasın, yürü, Süleyman’a bak.
 • تو نه‌ای این جسم تو آن دیده‌ای  ** وا رهی از جسم گر جان دیده‌ای 
 • Sen bu cisimden ibaret değilsin, gözden ibaretsin. Canı görsen cisimden vazgeçersin.