English    Türkçe    فارسی   

2
2936-2945

 • نه همه شبها بود قدر ای جوان ** نه همه شبها بود خالی از آن‏
 • Ey genç, her gece Kadir gecesi değildir ama bütün geceler de ondan hâli değil.
 • در میان دلق پوشان یک فقیر ** امتحان کن و آن که حق است آن بگیر
 • Hırka giyenler arasında bir Allah fakiri vardır. Sana da haksa ona yapış!
 • مومن کیس ممیز کو که تا ** باز داند هیزکان را از فتی‏
 • Nerede anlayışlı bir mümin ki padişahtan yoksulu ayırt etsin.
 • گر نه معیوبات باشد در جهان ** تاجران باشند جمله ابلهان‏
 • Âlemde her şey ayıpsız olsaydı, ticaret edenlerin hepsi aptal olurdu.
 • پس بود کالا شناسی سخت سهل ** چون که عیبی نیست چه نااهل و اهل‏ 2940
 • Bu takdirde kumaş tanımak pek kolaylaşırdı. Mademki ortada ayıp yok, ehil ne oluyor, nâehil ne oluyor?
 • ور همه عیب است دانش سود نیست ** چون همه چوب است اینجا عود نیست‏
 • Fakat eğer her şey de ayıplı olsaydı bilginin ne faydası olurdu? Mademki hepsi odun, burada ödağacı yok demektir.
 • آن که گوید جمله حقند احمقی است ** و انکه گوید جمله باطل او شقی است‏
 • Her şey hak demek ahmaklıktır, fakat her şey bâtıl diyen de şakîdir.
 • تاجران انبیا کردند سود ** تاجران رنگ و بو کور و کبود
 • Peygamberlerin tacirleri kâr ettiler; renk ve koku tacirleriyse ziyan!
 • می‏نماید مار اندر چشم مال ** هر دو چشم خویش را نیکو بمال‏
 • Yılan, güzel mal gibi görünür. İki gözünü de ovuştur da iyice bak!
 • منگر اندر غبطه‏ی این بیع و سود ** بنگر اندر خسر فرعون و ثمود 2945
 • Bu alışverişe gıpta ile bakma, Firavunla Semud kavminin ziyanını gör!
 • امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است‏
 • Hayır ve şerri anlaşılsın diye her şeyi sınama