English    Türkçe    فارسی   

3
104-113

 • این سخن پایان ندارد باز ران ** سوی اهل پیل و بر آغاز ران
 • Bu sözün sonu gelmez. Sen yine o fil hikâyesine dön, yine o hikâyeye başla da onu anlat.
 • بقیه‌ی قصه‌ی متعرضان پیل‌بچگان
 • Fil yavrularına dokunanlar hikâyesinin sonu
 • هر دهان را پیل بویی می‌کند ** گرد معده‌ی هر بشر بر می‌تند 105
 • Fil onların her birinin ağızlarını koklamakta… Hepsinin midelerinin etrafın da dönüp dolaşmakta.
 • تا کجا یابد کباب پور خویش ** تا نماید انتقام و زور خویش
 • Yavrusunu kim kebap edip yemişse, bularak öç almağa, kuvvetini göstermeye çalışmaktaydı.
 • گوشتهای بندگان حق خوری ** غیبت ایشان کنی کیفر بری
 • Sen de Allah kullarının etlerini yemekte, onların aleyhinde bulunup günah kazanmaktasın.
 • هان که بویای دهانتان خالقست ** کی برد جان غیر آن کو صادقست
 • Kendinize gelin, sizin ağzınızı koklayan da Allah’tır. Doğrudan başka kim canını kurtarabilir?
 • وای آن افسوسیی کش بوی‌گیر ** باشد اندر گور منکر یا نکیر
 • Bir adamın kabirde ağzını koklayan Münkir yahut Nekir olursa yazıklar olsun o acımağa değer kişiye!
 • نه دهان دزدیدن امکان زان مهان ** نه دهان خوش کردن از دارودهان 110
 • O ulu meleklerden ne ağzını gizlemeye imkân var, ne güzel kokularla iyi bir hale getirmeye çare.
 • آب و روغن نیست مر روپوش را ** راه حیلت نیست عقل و هوش را
 • Mezara girene, onlara yaltaklanmak mümkün değil; akıl, fikir için hileye sapmaya yol yok!
 • چند کوبد زخمهای گرزشان ** بر سر هر ژاژخا و مرزشان
 • Saçma sapan söyleyen adamın başına gürzleri iner, pençeleri batar.
 • گرز عزرائیل را بنگر اثر ** گر نبینی چوب و آهن در صور
 • Azrail’in sopasını, demirini gözünle görmüyorsan gürzünün eserine bak!