English    Türkçe    فارسی   

6
4330-4339

 • وای اگر بر عکس بودی این مطار  ** پیش تو گلزار و پیش خویش راز  4330
 • Eğer bu iş aksine olsaydı da sana gül bahçesi, bana hor hakir bir yet kesilseydi ne yapardım, vay bana dedi.
 • مثل 
 • Örnek
 • گفت با درویش روزی یک خسی  ** که ترا این‌جا نمی‌داند کسی 
 • Aşağılık bir adam, bir gün yoksulun birine dedi ki: Burada seni kimse bilmiyor.
 • گفت او گر می‌نداند عامیم  ** خویش را من نیک می‌دانم کیم 
 • Yoksul, "Yabancıyım, bilmiyebilir. Fakat ben kim olduğunu biliyorum ya.
 • وای اگر بر عکس بودی درد و ریش  ** او بدی بینای من من کور خویش 
 • İş aksi olsaydı, dertlere, yaralara uğr asaydı m, o görseydi de ben kör olsaydım, kendimi görmeseydim ne yapardım?
 • احمقم گیر احمقم من نیک‌بخت  ** بخت بهتر از لجاج و روی سخت 
 • İstersen beni ahmak say. Ahmağım, fakat talihini iyi. Talihli olmak, inattan, ısrardan daha iyidir.
 • این سخن بر وفق ظنت می‌جهد  ** ورنه بختم داد عقلم هم دهد  4335
 • Bu söylediğin söz, senin zannına göre. Yoksa talihim, aklıma da yardım eder benim" dedi.
 • بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکر گویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تاویلات آن در وجهی کی هیچ عقلی و فهمی بدانجا نرسد 
 • Adamın, muradını bulduğundan ve işin hiçbir aklın ve fikrin eremeyeceği bir tarzda düzeldiğine şaşarak sevine sevine, Tanrı' ya şükrede ede memleketine dönmesi
 • باز گشت از مصر تا بغداد او  ** ساجد و راکع ثناگر شکرگو 
 • Adam, Tanrı'ya secdeler, rükûlar ederek, hamiklerde, şükürlerde bulunarak Mısır' dan ta Bağdat' a döndü.
 • جمله ره حیران و مست او زین عجب  ** ز انعکاس روزی و راه طلب 
 • Bütün yolda muradına böyle ters taraftan eriştiğine, maksadının böyle tuhaf bir tarzda elde edildiğine şaşıyor, sarhoş bir halde yol yürüyordu.
 • کر کجا اومیدوارم کرده بود  ** وز کجا افشاند بر من سیم و سود 
 • Diyordu ki: Beni nereden ümitlendirdi, nereden mal mülk verdi?
 • این چه حکمت بود که قبله‌ی مراد  ** کردم از خانه برون گمراه و شاد 
 • Bu ne hikmetti ki murat kıblemi başka yerde sandım, yolumu yitirim, neşeli bir halde evimden çıktım.