English    Türkçe    فارسی   

1
594-618

 • من نخواهم شد از این خلوت برون ** ز آن که مشغولم به احوال درون‌‌
 • Ben bu halvetten çıkmayacağım çünkü kalp ahvali ile meşgulüm.”
 • اعتراض مریدان در خلوت وزیر
 • Müritlerin vezire yalvarması
 • جمله گفتند ای وزیر انکار نیست ** گفت ما چون گفتن اغیار نیست‌‌ 595
 • Hepsi birden dediler ki: “Ey vezir, inkâr etmiyoruz, bizim sözümüz ağyarın sözü gibi değildir.
 • اشک دیده‌‌ست از فراق تو دوان ** آه آه است از میان جان روان‌‌
 • Ayrılığından gözyaşlarımız akmakta, canımızın tâ içinden ahu vahlar coşmakta!”
 • طفل با دایه نه استیزد و لیک ** گرید او گر چه نه بد داند نه نیک‌‌
 • Çocuk dadı ile kavga etmez. Gerçi ne kötüyü bilir ne iyiyi... Fakat boyuna ağlar durur!
 • ما چون چنگیم و تو زخمه می‌‌زنی ** زاری از ما نی تو زاری می‌‌کنی‌‌
 • Biz çenk gibiyiz sen mızrak vurmaktasın; inleme bizden değil, sen inliyorsun!
 • ما چو ناییم و نوا در ما ز تست ** ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست‌‌
 • Biz ney gibiyiz, bizdeki nağme senden. Biz dağ gibiyiz, bizdeki seda senden.
 • ما چو شطرنجیم اندر برد و مات ** برد و مات ما ز تست ای خوش صفات‌‌ 600
 • Kazanıp kaybetmede satranç oyunu gibiyiz; ey huyları güzel! Bizim kazanıp kaybetmemiz sendendir.
 • ما که باشیم ای تو ما را جان جان ** تا که ما باشیم با تو در میان‌‌
 • Ey bizim canımıza can olan! Biz kim oluyoruz ki seninle ortada olalım, görünelim!
 • ما عدمهاییم و هستیهای ما ** تو وجود مطلقی فانی نما
 • Biz yokuz. Varlıklarımız, fâni suretle gösteren Vücud-u Mutlak olan sensin.
 • ما همه شیران ولی شیر علم ** حمله‌‌شان از باد باشد دم‌‌به‌‌دم‌‌
 • Biz umumiyetle aslanlarız ama bayrak üstüne resmedilmiş aslanlar! Onların zaman zaman hareketleri, hamleleri rüzgârdandır.
 • حمله شان پیدا و ناپیداست باد ** آن که ناپیداست هرگز کم مباد
 • Aslanların saldırışı meydânda; lâkin rüzgâr gizlidir. O gizli olan, aslâ eksik olmasın. (T.M. 602)
 • باد ما و بود ما از داد تست ** هستی ما جمله از ایجاد تست‌‌ 605
 • Hareketimiz de, varlığımız da senin vergindir. Varlığımız umumiyetle senin icadındır.
 • لذت هستی نمودی نیست را ** عاشق خود کرده بودی نیست را
 • Yoksa varlık lezzetini gösterdin. Yok olanı kendine âşık eylemiştin!
 • لذت انعام خود را وامگیر ** نقل و باده و جام خود را وامگیر
 • O in’am ve ihsanın lezzetini... Mezeyi, şarabı ve kadehi esirgeme!
 • ور بگیری کیت جستجو کند ** نقش با نقاش چون نیرو کند
 • Esirgersen kim arayıp tarıyabilir? Nakış nakkaşla nasıl mücadele eder?
 • منگر اندر ما، مکن در ما نظر ** اندر اکرام و سخای خود نگر
 • Bize, bizim ef’alimize bakma; kendi ikramına, kendi cömertliğine bak!
 • ما نبودیم و تقاضامان نبود ** لطف تو ناگفته‌‌ی ما می‌‌شنود 610
 • Biz yoktuk, mücadelemiz de yoktu. Senin lütfun bizim söylenmemiş sırlarımızı da işitiyordu.
 • نقش باشد پیش نقاش و قلم ** عاجز و بسته چو کودک در شکم‌‌
 • Nakış, nakkaşın ve kaleminin huzurunda ama karnındaki çocuk gibi âciz ve eli bağlıdır.
 • پیش قدرت خلق جمله بارگه ** عاجزان چون پیش سوزن کارگه‌‌
 • Kudret huzurunda bütün âlem mahlûkları, iğne önünde gergef gibi âcizdir.
 • گاه نقشش دیو و گه آدم کند ** گاه نقشش شادی و گه غم کند
 • Kudret gergefe bazen şeytan resmi, bazen insan resmi işler; gâh neşe, gâh keder nakşeder.
 • دست نه تا دست جنباند به دفع ** نطق نه تا دم زند در ضر و نفع‌‌
 • Gergefin eli yok ki onu def’ için kımıldatsın; dili yok ki fayda, zarar hususunda ses çıkarsın.
 • تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت ** گفت ایزد ما رميت إذ رمیت‌‌ 615
 • Sen beytin tefsirini Kur’an’dan oku Tanrı “Attığın zaman sen atmadın” dedi.
 • گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست ** ما کمان و تیر اندازش خداست‌‌
 • Biz bir ok atarsak, atış, bizden değildir. Biz yayız, o yayla ok atan Tanrı’dır.
 • این نه جبر این معنی جباری است ** ذکر جباری برای زاری است‌‌
 • Bu “cebir” değil, cebbarlığın manasıdır. Cebbarlığı anış da, ancak Tanrı’ya tazarru ve niyaz içindir.
 • زاری ما شد دلیل اضطرار ** خجلت ما شد دلیل اختیار
 • Bizim figanımız muztar ve kudretsiz olduğumuzun delilidir. Yaptığımızdan utanmamız da elimizde ihtiyar olduğuna delildir.