English    Türkçe    فارسی   

6
2055-2079

 • از مثل وز ریش‌خند بی‌حساب  ** آن مرید افتاد از غم در نشیب  2055
 • Kadının sayısız gülümsemesinden, hikâyeler söylemesinden derviş, pek dertlendi, dertlere uğradı.
 • پرسیدن آن وارد از حرم شیخ کی شیخ کجاست کجا جوییم و جواب نافرجام گفتن حرم 
 • Derviş’in Şeyh nerede,onu nerede arayalım diye sorması,Şeyh’in karısının da kötü kötü cevap vermesi
 • اشکش از دیده بجست و گفت او  ** با همه آن شاه شیرین‌نام کو 
 • Dervişin gözlerinden yaşlar aktı, dedi ki: Bütün bunlarla beraber o adı tatlı padişah nerede? Söyle bana!
 • گفت آن سالوس زراق تهی  ** دام گولان و کمند گمرهی 
 • Kadın dedi ki: O bomboş riyâkar bir hilebazdır. Ahmaklara tuzaktır. Yol azıtanlara kementlik eder.
 • صد هزاران خام ریشان هم‌چو تو  ** اوفتاده از وی اندر صد عتو 
 • Senin gibi sakalını değirmende ağartan yüz binlerce kişi azgınlıktan ona düşmüştür.
 • گر نبینیش و سلامت وا روی  ** خیر تو باشد نگردی زو غوی 
 • Onu görmez, esenlikle yerine yurduna dönersen senin için daha hayırlıdır. Onu görüp de azmazsın hiç olmazsa.
 • لاف‌کیشی کاسه‌لیسی طبل‌خوار  ** بانگ طبلش رفته اطراف دیار  2060
 • Onun işi gücü lâftır, kâse yalayıcı, hazır sofraya oturucu bir heriftir. Fakat davulunun sesi, etrafa yayılmış nasılsa.
 • سبطیند این قوم و گوساله‌پرست  ** در چنین گاوی چه می‌مالند دست 
 • Bu kavim İsrail oğullarına benzer, öküze taparlar. Böyle bir öküze el vurup adarlar işte.
 • جیفة اللیلست و بطال النهار  ** هر که او شد غره‌ی این طبل‌خوار 
 • Bu hazır sofraya oturan adama kapılan, geceleyin bir leştir, gündüzün işsiz güçsüz bir adam.
 • هشته‌اند این قوم صد علم و کمال  ** مکر و تزویری گرفته کینست حال 
 • Bunlar, yüzlerce bilgiyi, yüceliği bırakmışlardır da bir hileye, bir riyâya kapılmışlardır. İşte hal bu.
 • آل موسی کو دریغا تاکنون  ** عابدان عجل را ریزند خون 
 • Nerede Musa’nın soyu? Gelse de şu öküze tapanların kanlarını dökse…yazık!
 • شرع و تقوی را فکنده سوی پشت  ** کو عمر کو امر معروفی درشت  2065
 • Şeriatı, Allahdan ürküp sakınmayı ardına atmış. Nerede Ömer? Gelse de şiddetle doğruluğu emretse!
 • کین اباحت زین جماعت فاش شد  ** رخصت هر مفسد قلاش شد 
 • Bunlar, her kötü şeyi mübah biliyorlar. Bu ibahilik bunlardan yayıldı, fesatçı kalleşe de ruhsat oldu âdeta.
 • کو ره پیغامبری و اصحاب او  ** کو نماز و سبحه و آداب او 
 • Nerede Peygamberle sahabesinin yolu. Nerede namaz, nerede tesbih, nerede onların edepleri.
 • جواب گفتن مرید و زجر کردن مرید آن طعانه را از کفر و بیهوده گفتن 
 • Kadının küfürde bulunması ve saçma sözler söylemesi üzerine o dervişin kızıp ona ağır sözlerle cevap vermesi
 • بانگ زد بر وی جوان و گفت بس  ** روز روشن از کجا آمد عسس 
 • Genç, yeter diye bağırdı, apaydın günde bekçinin ne lüzumu var?
 • نور مردان مشرق و مغرب گرفت  ** اسمانها سجده کردند از شگفت 
 • Erlerin nuru doğuyu da tuttu batıyı da. Gökler bile hayrette kalıp secde ettiler.
 • آفتاب حق بر آمد از حمل  ** زیر چادر رفت خورشید از خجل  2070
 • Allah güneşi Hamel burcundan doğdu da bu güneş utancından perde arkasına girdi.
 • ترهات چون تو ابلیسی مرا  ** کی بگرداند ز خاک این سرا 
 • Senin gibi bir şeytanın saçmaları, nereden beni bu kapının tokmağından döndürecek?
 • من به بادی نامدم هم‌چون سحاب  ** تا بگردی باز گردم زین جناب 
 • Ben bulut gibi yele kapılıp gelmedim ki beni bu kapıdan bir tozla çevirebilesin.
 • عجل با آن نور شد قبله‌ی کرم  ** قبله بی آن نور شد کفر و صنم 
 • Öküz bile o kerem kıblesi olunca nur kesilir, fakat o nur olmadı mı kıble, küfürdür, puttur.
 • هست اباحت کز هوای آمد ضلال  ** هست اباحت کز خدا آمد کمال 
 • Heva ve hevesten gelen, ibahilik sapıklıktır, azgınlıktır, fakat Allah’dan gelen, ibahilik yüceliktir.
 • کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت  ** آن طرف کان نور بی‌اندازه تافت  2075
 • O hesaba sığmaz nurun doğup parladığı yerde küfür iman kesildi,şeytan Müslüman oldu.
 • مظهر عزست و محبوب به حق  ** از همه کروبیان برده سبق 
 • O, yücelik mazharıdır, Allah sevgilisidir. Bütün ileri meleklerden öndülü kapmıştır.
 • سجده آدم را بیان سبق اوست  ** سجده آرد مغز را پیوست پوست 
 • Melekten Âdem’e secde etmeleri ,ondan ileri olmalarındandır. Deri ,daima içe secde eder.
 • شمع حق را پف کنی تو ای عجوز  ** هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز 
 • A kocakarı, sen Allah mumunu üflüyorsun ama hem sen yanıyorsun, hem başın, ey ağzı kokmuş!
 • کی شود دریا ز پوز سگ نجس  ** کی شود خورشید از پف منطمس 
 • Bir köpeğin ağzından deniz pislenir mi? Güneş, üflemekle söner mi?