English    Türkçe    فارسی   

1
1698-1747

 • ای دریغا مرغ کارزان یافتم ** زود روی از روی او بر تافتم‌‌
 • Vah yazık; ucuz bulduğum kuştan ne çabuk ayrıldım!
 • ای زبان تو بس زیانی بر وری ** چون تویی گویا چه گویم من ترا
 • Ey dil, sen bana çok ziyan veriyorsun! Söyleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim?
 • ای زبان هم آتش و هم خرمنی ** چند این آتش در این خرمن زنی‌‌ 1700
 • Ey dil, sen hem ateşsin, hem harman! Ne vakte kadar harmanı ateşe vereceksin?
 • در نهان جان از تو افغان می‌‌کند ** گر چه هر چه گویی‌‌اش آن می‌‌کند
 • Can, ne dersen onu yapmakla beraber gizlice yine senin elinden feryat etmektedir.
 • ای زبان هم گنج بی‌‌پایان تویی ** ای زبان هم رنج بی‌‌درمان تویی‌‌
 • Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin; hem dermanı olmayan bir dertsin!
 • هم صفیر و خدعه‌‌ی مرغان تویی ** هم انیس وحشت هجران تویی‌‌
 • Hem kuşlara çalınan ıslık, yapılan hilesin; hem yalnızlık ve ayrılık zamanının enisisin!
 • چند امانم می‌‌دهی ای بی‌‌امان ** ای تو زه کرده به کین من کمان‌‌
 • Ey aman bilmez! Bana hiç aman vermiyorsun. Sen, yayını beni öldürmek için kurmuşsun.
 • نک بپرانیده ای مرغ مرا ** در چراگاه ستم کم کن چرا 1705
 • İşte benim kuşumu uçurdun. Zulüm ve sitem otlağında az otla!
 • یا جواب من بگو یا داد ده ** یا مرا ز اسباب شادی یاد ده‌‌
 • Ya bana cevap ver, yahut insafa gel, yahut da bana neşe ve sevinç sebeplerinden birini an!
 • ای دریغا نور ظلمت سوز من ** ای دریغا صبح روز افروز من‌‌
 • Eyvah benim karanlığı yakıp mahfeden nurum; eyvah, benim gündüzü aydınlatan sabahım!
 • ای دریغا مرغ خوش پرواز من ** ز انتها پریده تا آغاز من‌‌
 • Vah benim güzel uçan; tâ sondan başlangıca kadar uçup gelen kuşum!
 • عاشق رنج است نادان تا ابد ** خیز لا أقسم بخوان تا فی کبد
 • Cahil insan ilelebet mihnete âşıktır. Kalk, “Fî kebed” e kadar “Lâ uksimü” yü oku!
 • از کبد فارغ بدم با روی تو ** وز زبد صافی بدم در جوی تو 1710
 • Senin yüzünü gördüm de mihnetten kurtuldum; senin ırmağında köpükten, tortudan arındım.
 • این دریغاها خیال دیدن است ** وز وجود نقد خود ببریدن است‌‌
 • Bu eyvah demeler, bu acınmalar onu görmek, peşin ve elde olan kendi varlığından kesilmek hayaliyledir.
 • غیرت حق بود و با حق چاره نیست ** کو دلی کز حکم حق صد پاره نیست‌‌
 • (Bu kuşun ölümüne sebep) Tanrı’nın gayreti (kıskanması) idi. Hakk’ın hükmüne çare bulunmaz. Nerede bir gönül ki Tanrı’nın hükmünden yüz parça olmamış olsun!
 • غیرت آن باشد که او غیر همه ست ** آن که افزون از بیان و دمدمه ست‌‌
 • Gayret (kıskançlık) de her şeyden gayrı olan; vasfı söze ve sese sığmayan Tanrı gayretidir (kendisinden başka her şeyi kıskanır).
 • ای دریغا اشک من دریا بدی ** تا نثار دل بر زیبا بدی‌‌
 • Ah keşke gözyaşım deniz olsaydı da o güzel dilberimin yoluna saçaydım!
 • طوطی من مرغ زیرکسار من ** ترجمان فکرت و اسرار من‌‌ 1715
 • Benim dudum, benim anlayışlı kuşum; düşüncelerimin, sırlarımın tercümanı!
 • هر چه روزی داد و ناداد آیدم ** او ز اول گفته تا یاد آیدم‌‌
 • Rızkını vereyim, vermeyeyim... Benim enisimdi. İlk söylenen sözlerden onu hatırlarım benimle ezelî bir âşinadır.
 • طوطیی کاید ز وحی آواز او ** پیش از آغاز وجود آغاز او
 • O öyle bir duduydu ki sesi, vahiden gelirdi; varlığı varlık meydana gelmeden önceydi.
 • اندرون تست آن طوطی نهان ** عکس او را دیده تو بر این و آن‌‌
 • O dudu, senin içinde gizlidir. Sen, şunda bunda onun aksini görmüşsün.
 • می‌‌برد شادیت را تو شاد از او ** می‌‌پذیری ظلم را چون داد از او
 • O, kuş senin neşeni alır, fakat yine sen ondan neşelenirsin. Onun yaptığı zulmü, adalet gibi kabul edersin.
 • ای که جان را بهر تن می‌‌سوختی ** سوختی جان را و تن افروختی‌‌ 1720
 • Ey ten uğruna canını yakıp duran! Canını yaktın, tenini aydınlattın.
 • سوختم من سوخته خواهد کسی ** تا ز من آتش زند اندر خسی‌‌
 • Ben yandım, kavını tutuşturmak isteyen bana gelsin, benden tutuştursun da çerçöpü alevlensin, yaksın!
 • سوخته چون قابل آتش بود ** سوخته بستان که آتش کش بود
 • Kav, ateş alma kabiliyetindendir, şu halde ateşi cezbeden kavı al!
 • ای دریغا ای دریغا ای دریغ ** کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ‌‌
 • Vah vah vah; yazıklar olsun... öyle bir ay bulut altına girdi!
 • چون زنم دم کاتش دل تیز شد ** شیر هجر آشفته و خون ریز شد
 • Nasıl bahsedeyim? Gönül ateşi şiddetle alevlendi; ayrılık aslanı çıldırdı, kan döker bir hale geldi.
 • آن که او هوشیار خود تند است و مست ** چون بود چون او قدح گیرد به دست‌‌ 1725
 • Ayıkken bile titiz ve sarhoş olan, kadehi ele alınca nasıl olur?
 • شیر مستی کز صفت بیرون بود ** از بسیط مرغزار افزون بود
 • Anlatılamayacak derecede sarhoş olan bir aslan, çayırlığa gelince oraya yayılmış yeşilliklerden neşelenir, sarhoşluğu büsbütün fazlalaşır.
 • قافیه اندیشم و دل دار من ** گویدم مندیش جز دیدار من‌‌
 • Ben kafiye düşünürüm; sevgilim bana der ki: “Yüzümden başka hiçbir şey düşünme!
 • خوش نشین ای قافیه اندیش من ** قافیه‌‌ی دولت تویی در پیش من‌‌
 • Ey benim kafiye düşünenim! Rahatça otur, benim yanımda devlet kafiyesi sensin.
 • حرف چه بود تا تو اندیشی از آن ** حرف چه بود خار دیوار رزان‌‌
 • Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin! Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı.!
 • حرف و صوت و گفت را بر هم زنم ** تا که بی‌‌این هر سه با تو دم زنم‌‌ 1730
 • Harfi, sesi, sözü birbirine vurup parçalayayım da seninle bu üçü de olmaksızın konuşayım!
 • آن دمی کز آدمش کردم نهان ** با تو گویم ای تو اسرار جهان‌‌
 • Âdem’den bile gizlediğim sırrı, ey cihanın esrarı olan sevgili, sana söyleyeyim.
 • آن دمی را که نگفتم با خلیل ** و آن غمی را که نداند جبرئیل‌‌
 • Halil’e bile söylemediğim sırrı, Cebrail’in bile bilmediği gamı,
 • آن دمی کز وی مسیحا دم نزد ** حق ز غیرت نیز بی‌‌ما هم نزد
 • Mesih’in bile dem vurmadığı, hatta Tanrı’nın bile kıskanıp biz olmadıkça kimseye açmadığı sırrı sana açayım.”
 • ما چه باشد در لغت اثبات و نفی ** من نه اثباتم منم بی‌‌ذات و نفی‌‌
 • Biz (mâ) kelimesi, lûgatte nasıl bir kelimedir? İspata ve nefye delalet eden bir kelime. Hâlbuki ben ispat değilim; zatım, varlığım yoktur ki ispat edilebilsin. (Varlığım olmadığından ) Nefiy de değilim (yokun varlığı nefiy de edilemez, esasen olmadığı için yoktur da denemez).
 • من کسی در ناکسی دریافتم ** پس کسی در ناکسی دربافتم‌‌ 1735
 • Ben varlığı yoklukta buldum, onun için varlığı yokluğa feda ettim.
 • جمله شاهان بنده‌‌ی بنده‌‌ی خودند ** جمله خلقان مرده‌‌ی مرده‌‌ی خودند
 • Padişahların hepsi kendilerine karşı alçalana alçalırlar. Bütün hak, kendisine sarhoş olanın sarhoşudur.
 • جمله شاهان پست، پست خویش را ** جمله خلقان مست، مست خویش را
 • Padişahlar, kendilerine kul olana kul olurlar. Halk umumiyetle kendi yolunda ölenin yolunda ölür.
 • می‌‌شود صیاد، مرغان را شکار ** تا کند ناگاه ایشان را شکار
 • Avcı onları ansızın avlamak için kuşlara av olmaktadır.
 • بی‌‌دلان را دلبران جسته به جان ** جمله معشوقان شکار عاشقان‌‌
 • Dilberler; âşıkları, canla, başla ararlar. Bütün maşuklar âşıklara avlanmışlardır.
 • هر که عاشق دیدی‌‌اش معشوق دان ** کو به نسبت هست هم این و هم آن‌‌ 1740
 • Kimi âşık görürsen bil ki mâşuktur. Çünkü o, âşık olmakla beraber mâşuk tarafından sevildiği cihette mâşuktur da.
 • تشنگان گر آب جویند از جهان ** آب جوید هم به عالم تشنگان‌‌
 • Susuzlar âlemde su ararlar, fakat su da cihanda susuzları arar.
 • چون که عاشق اوست تو خاموش باش ** او چو گوشت می‌‌کشد تو گوش باش‌‌
 • Mademki âşık odur, sen sus artık. Madem ki o, kulağını çekmekte, sen tamamıyla kulak kesil!
 • بند کن چون سیل سیلانی کند ** ور نه رسوایی و ویرانی کند
 • Sel akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla. Yoksa âlemi perişan ve harap eder, her tarafı yıkar.
 • من چه غم دارم که ویرانی بود ** زیر ویران گنج سلطانی بود
 • Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var!
 • غرق حق خواهد که باشد غرق‌‌تر ** همچو موج بحر جان زیر و زبر 1745
 • Hakka dalan kişi daha ziyade dalmak, can denizinin dalgası altüst olmak ister.
 • زیر دریا خوشتر آید یا زبر ** تیر او دل کش تر آید یا سپر
 • Denizin altı mı daha hoştur, yoksa üstü mü? Onun oku mu daha ziyade gönül çekici ve güzeldir, o oka karşı siper tutmak mı?
 • پاره کرده‌‌ی وسوسه باشی دلا ** گر طرب را باز دانی از بلا
 • Şu halde ey gönül! Neşe ve sefayı cefa ve belâdan ayırt edersen vesveseye zebun olmuş olursun.