English    Türkçe    فارسی   

1
2908-2957

 • گر تو اشکالی به کلی و حرج ** صبر کن الصبر مفتاح الفرج‌‌
 • Eğer sen, burada müşkül vaziyete düştüysen sabret. Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır.
 • احتما کن احتما ز اندیشه‌‌ها ** فکر شیر و گور و دلها بیشه‌‌ها
 • Sakın, endişelerden sakın! Fikir aslan ve yaban eşeğidir, gönüller de ormanlıklar.
 • احتماها بر دواها سرور است ** ز آن که خاریدن فزونی گر است‌‌ 2910
 • Perhizler, ilâçların başıdır. Çünkü kaşınma, uyuzluğu arttırır.
 • احتما اصل دوا آمد یقین ** احتما کن قوت جان را ببین‌‌
 • Perhiz, şüphe yok ki ilâcın aslıdır. Düşüncelerden perhiz et de can kuvvetini gör!
 • قابل این گفته‌‌ها شو گوش‌‌وار ** تا که از زر سازمت من گوشوار
 • Sen, kulak gibi bu sözlere kabiliyet kazan da sana altından küpe takayım.
 • حلقه در گوش مه زرگر شوی ** تا به ماه و تا ثریا بر شوی‌‌
 • Küpe de ne? Altın madeni olursun Aya, Süreyya’ya kadar yükselirsin.
 • اولا بشنو که خلق مختلف ** مختلف جانند از یا تا الف‌‌
 • Önce şunu duy ki bu muhtelif halkın canları da “elif”ten “ya” ya kadar olan harfler gibi muhteliftir.
 • در حروف مختلف شور و شکی است ** گر چه از یک رو ز سر تا پا یکی است‌‌ 2915
 • Bir yüzden baştan ayağa kadar hepsi birse de yine muhtelif harflerde birbirlerine benzerlik yoktur.
 • از یکی رو ضد و یک رو متحد ** از یکی رو هزل و از یک روی جد
 • Harfler; bir yüzden birbirlerine zıt, bir yüzden birbirleriyle bir, bir yüzden faydasız ve alaydan ibaret, bir yüzden tamamı ile faydalı ve ciddîdir.
 • پس قیامت روز عرض اکبر است ** عرض او خواهد که با زیب و فر است‌‌
 • Kıyamet günü her şeyin Tanrı’ya arz edileceği, Tanrı tarafından görülüp sorulacağı en büyük bir gündür. Kendisini göstermeyi süslenip bezenen kişi ister.
 • هر که چون هندوی بد سودایی است ** روز عرضش نوبت رسوایی است‌‌
 • O görünüş günü; Hindû gibi yüzü kapkara olan kişiye rüsvay olmak nöbetinin gelip çattığı gündür,
 • چون ندارد روی همچون آفتاب ** او نخواهد جز شبی همچون نقاب‌‌
 • Yüzü güneş gibi olmayan, ancak yüzünü peçe gibi örten geceyi ister.
 • برگ یک گل چون ندارد خار او ** شد بهاران دشمن اسرار او 2920
 • Dikeninde bir gül yaprağı bile bulunmadığından baharlar onun sırlarına düşman kesilmiştir.
 • و انکه سر تا پا گل است و سوسن است ** پس بهار او را دو چشم روشن است‌‌
 • Fakat bahar, baştan ayağa kadar gül ve süsen olana iki aydın gözdür.
 • خار بی‌‌معنی خزان خواهد خزان ** تا زند پهلوی خود با گلستان‌‌
 • Mânadan mahrum olan diken, gül bahçesiyle bir arada bulunabilmek için güz mevsimini ister güz mevsimini!
 • تا بپوشد حسن آن و ننگ این ** تا نبینی رنگ آن و رنگ این‌‌
 • Çünkü güz, hem gülün öğünecek halini, hem dikenin ayıbını örter. Bu suretle sen de onun rengiyle bunun halini görmezsin.
 • پس خزان او را بهار است و حیات ** یک نماید سنگ و یاقوت زکات‌‌
 • Şu halde güz, dikenin hayatıdır, baharıdır. Çünkü güzün ikisi de bir görünür.
 • باغبان هم داند آن را در خزان ** لیک دید یک به از دید جهان‌‌ 2925
 • Ama bahçıvan, gülü güzün de görür. Bu bir kişinin görüşü yok mu? Yüzlerce cihanın görüşünden iyidir.
 • خود جهان آن یک کس است او ابله است ** هر ستاره بر فلک جزو مه است‌‌
 • Zaten Cihan o bir kişiden ibarettir. Geri kalanlar, hep onun tâbileridir, hep onun yüzünden geçinenlerdir.
 • پس همی‌‌گویند هر نقش و نگار ** مژده مژده نک همی‌‌آید بهار
 • Onun için bütün güzel çiçekler “ Müjde, müjde; işte bahar gelmekte “ deyip dururlar;
 • تا بود تابان شکوفه چون زره ** کی کند آن میوه‌‌ها پیدا گره‌‌
 • Çiçekler, akarsu zinciri gibi parlamak, meyveler, tomurcuklanmak için hep baharı isterler.
 • چون شکوفه ریخت میوه سر کند ** چون که تن بشکست جان سر بر زند
 • Baharda çiçek dökülünce meyve baş gösterir. Ten de harap olunca can görünür.
 • میوه معنی و شکوفه صورتش ** آن شکوفه مژده میوه نعمتش‌‌ 2930
 • Meyve mânadır, çiçek onun sûreti. O çiçek, müjdedir, meyve de nimeti!
 • چون شکوفه ریخت میوه شد پدید ** چون که آن کم شد شد این اندر مزید
 • Çiçek döküldü mü meyve meydana çıkar. O kayboldu mu bu fazlasıyla görünür.
 • تا که نان نشکست قوت کی دهد ** ناشکسته خوشه‌‌ها کی می‌‌دهد
 • Ekmek kırılıp yenmeyince kuvvet verir mi; salkımlar sıkılmadıkça şarap olur mu?
 • تا هلیله نشکند با ادویه ** کی شود خود صحت افزا ادویه‌‌
 • Helile, ilâçların arasında kırılıp ezilmedikçe ilâçlar, nereden sıhhati arttıracak?
 • در صفت پیر و مطاوعت وی‌‌
 • Pîr kimdir? Pîrin sıfatları
 • ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر ** یک دو کاغذ بر فزا در وصف پیر
 • Ey Hak Nuru Hüsâmeddin! Bir iki kağıdı fazla al da pîrin sıfatlarını anlatayım.
 • گر چه جسم نازکت را زور نیست ** لیک بی‌‌خورشید ما را نور نیست‌‌ 2935
 • Gerçi vücudun nazik ve çok zayıf , fakat sensiz cihanın işi yoluna girmiyor.
 • گر چه مصباح و زجاجه گشته‌‌ای ** لیک سر خیل دلی سر رشته‌‌ای‌‌
 • Gerçi ışık ( gibi nurlu, lâtif) ve sırça ( gibi ince ve nazik) oldun. Fakat gönül ehlinin başısın, onlara muktedasın.
 • چون سر رشته به دست و کام تست ** درهای عقد دل ز انعام تست‌‌
 • Mademki ipin ucu senin elindedir, senin isteğine tâbidir; gönül gerdanlığının incileri de senin ihsanındır.
 • بر نویس احوال پیر راهدان ** پیر را بگزین و عین راه دان‌‌
 • Yol bilen Pîrin ahvalini yaz; Pîri seç, onu yolun tâ kendisi bil.
 • پیر تابستان و خلقان تیر ماه ** خلق مانند شب‌‌اند و پیر ماه‌‌
 • Pîr, yaz mevsimidir; halk ise güz ayı...Halk, geceye benzer, Pîr aya...
 • کرده‌‌ام بخت جوان را نام پیر ** کاو ز حق پیر است نز ایام پیر 2940
 • Genç ve terü taze talihe Pîr adını taktım. Fakat o, Halk tarafından Pîr olmuştur, günlerin geçmesiyle değil.
 • او چنان پیری است کش آغاز نیست ** با چنان در یتیم انباز نیست‌‌
 • O öyle bir Pîrdir ki iptidası yoktur, ezelîdir. Öyle tek ve eşsiz inciye eş yoktur.
 • خود قوی‌‌تر می‌‌شود خمر کهن ** خاصه آن خمری که باشد من لدن‌‌
 • Eski şarap esasen kuvvetlidir, hele “ Min ledünn” şarabı olursa...
 • پیر را بگزین که بی‌‌پیر این سفر ** هست بس پر آفت و خوف و خطر
 • Pîri bul ki bu yolculuk, Pîrsiz pek tehlikeli, pek korkuludur, âfetlerle doludur.
 • آن رهی که بارها تو رفته‌‌ای ** بی‌‌قلاووز اندر آن آشفته‌‌ای‌‌
 • Bildiğin ve defalarca gittiğin yolda bile kılavuz olmazsa şaşırırsın.
 • پس رهی را که ندیده ستی تو هیچ ** هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ‌‌ 2945
 • Kendine gel! Hiç görmediğin o yola yalnız gitme, sakın yol göstericiden baş çevirme!
 • گر نباشد سایه‌‌ی او بر تو گول ** پس ترا سر گشته دارد بانگ غول‌‌
 • Ey nobran! Pîrin gölgesi olmazsa gulyabani sesi, seni sersemleştirir, yolunu şaşırtır.
 • غولت از ره افکند اندر گزند ** از تو داهی‌‌تر در این ره بس بدند
 • Gulyabani, sana sana zarar verir, yolundan alıkor. Bu yolda nice senden daha dahi kişiler kaybolup gittiler.
 • از نبی بشنو ضلال رهروان ** که چشان کرد آن بلیس بد روان‌‌
 • Yolcuların yollarını şaşırdıklarını, kötü ruhlu İblis’in onlara neler yaptığını Kur’an’dan işit!
 • صد هزاران ساله راه از جاده دور ** بردشان و کردشان ادبار و عور
 • Onları ana yoldan yüz binlerce yıl uzak olan yola götürdü, felakete uğrattı, çırçıplak bıraktı.
 • استخوانهاشان ببین و مویشان ** عبرتی گیر و مران خر سویشان‌‌ 2950
 • Onların kemiklerine, kıllarına ( onlardan kalan eserlere) bak da ibret al; eşeğini onların yoluna sürme.
 • گردن خر گیر و سوی راه کش ** سوی ره‌‌بانان و ره دانان خوش‌‌
 • Eşeğin başını çek, onu yola sok, doğru yolu bilen ve görenlerin yoluna sür.
 • هین مهل خر را و دست از وی مدار ** ز آن که عشق اوست سوی سبزه‌‌زار
 • Onu boş bırakma, yularını tut; çünkü o, yeşilliğe gitmeği sever.
 • گر یکی دم تو به غفلت واهلیش ** او رود فرسنگ‌‌ها سوی حشیش‌‌
 • Gaflet edip de bir an boş bıraktın mı çayırlara doğru fersahlarca yol alır.
 • دشمن راه است خر مست علف ** ای که بس خر بنده را کرد او تلف‌‌
 • Eşek yol düşmanıdır, yeşillik görünce sarhoş olur. Onun yüzünden nice ona kul olanlar telef olup gitmişlerdir.
 • گر ندانی ره هر آن چه خر بخواست ** عکس آن کن خود بود آن راه راست‌‌ 2955
 • Eğer yol bilmezsen eşeğin dileğine aykırı hareket et; doğru yol, o aykırı yoldur.
 • شاوروهن پس آن گه خالفوا ** إن من لم یعصهن تالف‌‌
 • Kadınlarla meşverette bulunun, ne derlerse aksini yapın. Şüphe yok ki onlara aykırı hareket etmeyen helâk oldular.
 • با هوا و آرزو کم باش دوست ** چون یضلک عن سبیل الله اوست‌‌
 • Heva hevesle, nefsin isteğiyle az dost ol. Çünkü seni Tanrı yolundan çıkaran, yolunu şaşırtan, heva ve hevestir.