English    Türkçe    فارسی   

2
2874-2923

 • راستان را حاجت سوگند نیست ** ز انکه ایشان را دو چشم روشنی است‏
 • Doğruların yemin etmeğe ihtiyaçları yoktur. Onların gözleri aydındır.
 • نقض میثاق و عهود از احمقی است ** حفظ ایمان و وفا کار تقی است‏ 2875
 • Ahdi, misakı bozmak, ahmaklıktandır. Yeminine vefa etmek ve yemininde durmaksa temiz kişinin işidir.
 • گفت پیغمبر که سوگند شما ** راست گیرم یا که سوگند خدا
 • Peygamber dedi ki : “Sizin yemininize mi inanayım, Allah’ın yeminine mi?”
 • باز سوگند دگر خوردند قوم ** مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم‏
 • Münafıklar, yine ellerin de Mushaf olduğu halde güya ağızlarının orucuyla yemin etmeye giriştiler.
 • که به حق این کلام پاک راست ** کان بنای مسجد از بهر خداست‏
 • “Bu doğru ve temiz kelâm hakkı için o mescidi kurmamız Allah rızası içindir.
 • اندر آن جا هیچ مکر و حیله نیست ** اندر آن جا ذکر و صدق و یا ربی است‏
 • Bu hususta hiçbir hilemiz, düzenimiz yok. Orada ancak Allah’yı anacak, doğru bir yürekle Allah’ya ibadet edeceğiz” dediler.
 • گفت پیغمبر که آواز خدا ** می‏رسد در گوش من همچون صدا 2880
 • Peygamber dedi ki: “Allah’ın sesi, kulağına diğer sesler gibi gelmekte.
 • مهر در گوش شما بنهاد حق ** تا به آواز خدا نارد سبق‏
 • Hak, kulaklarınızı mühürledi de Allah sesini duymuyorsunuz.
 • نک صریح آواز حق می‏آیدم ** همچو صاف از درد می‏پالایدم‏
 • İşte apaçık kulağıma Allah sesi gelip duruyor. Âdeta tortuyu saftan süzmekteyim”
 • همچنان که موسی از سوی درخت ** بانگ حق بشنید کای مسعود بخت‏
 • Nitekim ey bahtı kutlu, Hak sesi, Musa’ya da bir ağaçtan gelmişti.
 • از درخت إنی أنا الله می‏شنید ** با کلام انوار می‏آمد پدید
 • “Ben Allah’ım” sesini bir ağaçtan duymuştu. O sesle beraber nurlar belirmiş, parlamıştı.
 • چون ز نور وحی در می‏ماندند ** باز نو سوگندها می‏خواندند 2885
 • Vahiy nuruna karşı aciz kalınca yine yemin etmeye koyuldular.
 • چون خدا سوگند را خواند سپر ** کی نهد اسپر ز کف پیکارگر
 • Allah yemine siper demiştir. Savaşçı, siperi elden bırakır mı?
 • باز پیغمبر به تکذیب صریح ** قد کذبتم گفت با ایشان فصیح‏
 • Peygamber, yine apaçık onları yalanladı ve fasih bir surette onlara “ Şüphe yok, yalan söylüyorsunuz” dedi.
 • اندیشیدن یکی از صحابه به انکار که رسول (ص) چرا ستاری نمی‏کند
 • Sahabeden birisinin inkâr düşüncesine düşüp ”Peygamber Sallâhü Aleyhi Ve Selem ne için ayıpları örtüyor” diye düşünmesi
 • تا یکی یاری ز یاران رسول ** در دلش انکار آمد ز آن نکول‏
 • Peygamber, vadinden dönünce sahabeden birisinin gönlüne inkâr düşüncesi düştü.
 • که چنین پیران با شیب و وقار ** می‏کندشان این پیمبر شرمسار
 • Peygamber böyle aksakallı, kâmil, koca kişileri utandırıyor.
 • کو کرم کو ستر پوشی کو حیا ** صد هزاران عیب پوشند انبیا 2890
 • Nerede kerem, nerede ayıp örtmek, nerede hayâ? Hani Peygamberler, yüz binlerce ayıbı örterlerdi?
 • باز در دل زود استغفار کرد ** تا نگردد ز اعتراض او روی زرد
 • Dedi; derhal yine bu itiraz, yüzümüzü saratmasın, mahcup düşmeyeyim diye gönlünden istiğfar etti.
 • شومی یاری اصحاب نفاق ** کرد مومن را چو ایشان زشت و عاق‏
 • Münafık kişilerle dost olmanın şomluğu mümini de onlar gibi çirkinleştirdi, âsileştirdi.
 • باز می‏زارید کای علام سر ** مر مرا مگذار بر کفران مصر
 • Yine “ Ey gizli şeyleri bütün inceliğiyle bilen Allah, beni küfrümde ısrar eder bir halde bırakma.
 • دل به دستم نیست همچون دید چشم ** ور نه دل را سوزمی این دم به خشم‏
 • Bakışım nasıl elimde değilse, gönlüm de elimde değil. Yoksa bu an hışımla gönlümü yakardım” dedi.
 • اندر این اندیشه خوابش در ربود ** مسجد ایشانش پر سرگین نمود 2895
 • Bu düşünceyle uykuya daldı, münafıkların mescidini fışkı ile dolu gördü.
 • سنگهاش اندر حدث جای تباه ** می‏دمید از سنگها دود سیاه‏
 • Mescidin taşları pislik içinde harap olmuştu. Onlardan kara dumanlar tütüyordu.
 • دود در حلقش شد و حلقش بخست ** از نهیب دود تلخ از خواب جست‏
 • Çıkan dumanlar, adamın boğazına girdi, boğazı yandı. O acı dumanın kokusundan uyandı.
 • در زمان در رو فتاد و می‏گریست ** کای خدا اینها نشان منکری است‏
 • Hemen yüzüstü kapanıp ağlamaya başladı. Allah, bunlar, münkirlik nişanesi.
 • خلم بهتر از چنین حلم ای خدا ** که کند از نور ایمانم جدا
 • Kahır ve gazap, beni iman nurundan ayıran böyle bir şefkatten daha iyi” diyordu.
 • گر بکاوی کوشش اهل مجاز ** تو به تو گنده بود همچون پیاز 2900
 • Mecaz ehlinin çalışıp çabalamasını araştırsan görürsün ki soğan gibi kat, kattır.
 • هر یکی از یکدیگر بی‏مغزتر ** صادقان را یک ز دیگر نغزتر
 • Fakat her katı, öbüründen daha içsiz, daha boş. Halbuki doğruların her işi öbüründen daha iyi, daha yerindedir.
 • صد کمر آن قوم بسته بر قبا ** بهر هدم مسجد اهل قبا
 • Münafıklar, ziyneti libaslarının üstüne. Kubâ Mescidini yıkmak için yüzlerce gayret kemeri kuşanmışlardı.
 • همچو آن اصحاب فیل اندر حبش ** کعبه‏ای کردند حق آتش زدش‏
 • Onlar, Eshab-ı Fil’e benziyorlardı. Habeşistan’da bir Kâbe yapmışlardı da Allah, Kâbelerine ateş vurmuştu.
 • قصد کعبه ساختند از انتقام ** حالشان چون شد فرو خوان از کلام‏
 • Bunun üzerine öç almak için Kâbe’yi yıkmaya niyetlendiler. Halleri nice oldu, Kuran’ı oku, anla!
 • مر سیه رویان دین را خود جهیز ** نیست الا حیلت و مکر و ستیز 2905
 • Dinde kara yüzlü olanların hileden düzenden, savaştan başka bir şeyleri yoktur.
 • هر صحابی دید ز آن مسجد عیان ** واقعه تا شد یقینشان سر آن‏
 • Her sahabe, mescit hakkında apaçık bir rüya gördü, bu suretle münafıkların o mescidi yapmaktaki maksatları meydana çıktı.
 • واقعات ار باز گویم یک به یک ** پس یقین گردد صفا بر اهل شک‏
 • Bu rüyaları bir, bir söylesem şüphe edenlerce de hakikat apaçık anlaşılır.
 • لیک می‏ترسم ز کشف رازشان ** نازنینانند و زیبد نازشان‏
 • Fakat sırlarını açmaktan ürküyorum. Çünkü peygamberler nazenindirler, onlara naz yaraşır.
 • شرع بی‏تقلید می‏پذرفته‏اند ** بی‏محک آن نقد را بگرفته‏اند
 • Onlar şeriatı, taklide uymaksızın kabul etmişler, o peşin parayı mehenge vurmadan almamışlardır.
 • حکمت قرآن چو ضاله‏ی مومن است ** هر کسی در ضاله‏ی خود موقن است‏ 2910
 • Kuran’ın hikmeti müminin kayıp malıdır. Herkes kaybını bilir, tanır.
 • قصه‏ی آن شخص که اشتر ضاله‏ی خود می‏جست و می‏پرسید
 • Kaybolmuş devesini soran kişinin hikâyesi
 • اشتری گم کردی و جستیش چست ** چون بیابی چون ندانی کان تست‏
 • Meselâ bir deven olsa da kaybetsen, araştırmaya koyulsan bulunca, senin deven olduğunu nasıl bilmezsin?
 • ضاله چه بود ناقه‏ای گم کرده‏ای ** از کفت بگریخته در پرده‏ای‏
 • Arapça da “Dalle” kaybolmuş, elinden kurtulup kaçmış, bir yere gizlenmiş deveye derler.
 • آمده در بار کردن کاروان ** اشتر تو ز آن میان گشته نهان‏
 • Kervan, yükü yüklemeğe gelmiş. Seninse deven kaybolmuş, ortada yok.
 • می‏دوی این سو و آن سو خشک لب ** کاروان شد دور و نزدیک است شب‏
 • Dudağın kupkuru, o yana bu yana koşup durmaktasın; kervan da uzaklaşıyor, gece de yakın.
 • رخت مانده بر زمین در راه خوف ** تو پی اشتر دوان گشته به طوف‏ 2915
 • Pılı pırtı kokulu yerde, toprak üstünde kalmış, sen deve peşinde şuraya buraya dönüp dolaşıyorsun.
 • کای مسلمانان که دیده ست اشتری ** جسته بیرون بامداد از آخوری‏
 • “ Müslümanlar; sabahleyin ahırdan bir deve kaçtı göreniniz var mı?
 • هر که بر گوید نشان از اشترم ** مژدگانی می‏دهم چندین درم‏
 • Kim söylerse, kim haber verirse şu kadar para veririm” demeye başlarsın;
 • باز می‏جویی نشان از هر کسی ** ریش‏خندت می‏کند زین هر خسی‏
 • Herkesten sorup soruşturursun. Her aşağılık adam, sana bıyık altından güler.
 • کاشتری دیدیم می‏رفت این طرف ** اشتر سرخی به سوی آن علف‏
 • Biri “ Bir deve gördük, şu tarafa, çayıra doğru gidiyordu” der.
 • آن یکی گوید بریده گوش بود ** و آن دگر گوید جلش منقوش بود 2920
 • Öbürü “Ha, ha, kulağı da kesikti” der, bir başkası da der ki: “Üstünde nakışlı bir çuval vardı.”
 • آن یکی گوید شتر یک چشم بود ** و آن دگر گوید ز گر بی‏پشم بود
 • Diğer biri “ Gördüm, tek gözlüydü” der, bir diğeri de der ki “Uyuzluktan tüyü filân da kalmamıştı..
 • از برای مژدگانی صد نشان ** از گزافه هر خسی کرده بیان‏
 • Müjde almak için her bayağı adam, yüzlerce nişan söyler durur.
 • متردد شدن در میان مذهبهای مخالف و بیرون شو و مخلص یافتن‏
 • Birbirine aykırı mezhepler arasında mütereddit bir hale geliş ve onlardan kurtuluş yolu
 • همچنان که هر کسی در معرفت ** می‏کند موصوف غیبی را صفت‏
 • Bu şuna benzer: Herkes marifet hususunda gayp mevsufunu bir sıfatla över.