English    Türkçe    فارسی   

2
39-88

 • خواب بیداری ست چون با دانش است ** وای بیداری که با نادان نشست‏
 • Bilgiyle uyumak uyanıklıktır. Vay bilgisizle oturan uyanık kişiye!
 • چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند ** بلبلان پنهان شدند و تن زدند 40
 • Kargalar, güz mevsimi otağlarını kurdular mı, bülbüller gizlenir ve susarlar.
 • ز آنکه بی‏گل‏زار بلبل خامش است ** غیبت خورشید بیداری کش است‏
 • Çünkü gül bahçesi olmayınca, bülbül sükût eder. Güneşin kayboluşu, uyanıklığı öldürür.
 • آفتابا ترک این گلشن کنی ** تا که تحت الارض را روشن کنی‏
 • Ey güneş! Sen yeraltını aydınlatmak üzere bu gül bahçesini terk ediyorsun.
 • آفتاب معرفت را نقل نیست ** مشرق او غیر جان و عقل نیست‏
 • Fakat marifet güneşi, bir yerden bir yere gitmez, o güneş dolunmaz. Onun tanyeri akıl ve candan başka bir yer değildir.
 • خاصه خورشید کمالی کان سری ست ** روز و شب کردار او روشنگری ست‏
 • Hele işi gücü; gündüz olsun gece olsun, âlemi aydınlatmak olan o cihanın kemal güneşi hiç kaybolmaz.
 • مطلع شمس آی گر اسکندری ** بعد از آن هر جا روی نیکوفری‏ 45
 • İskender’sen gün doğusuna gel. Ondan sonra nereye gidersen nurlusun, kuvvetlisin!
 • بعد از آن هر جا روی مشرق شود ** شرقها بر مغربت عاشق شود
 • Ondan sonra nereye varsan orası doğu olur; doğrular senin batına âşık kesilir.
 • حس خفاشت سوی مغرب دوان ** حس در پاشت سوی مشرق روان‏
 • Senin yarasa duygun batıya doğru koşmakta, inciler saçan duygun da doğuya doğru akmakta.
 • راه حس راه خران است ای سوار ** ای خران را تو مزاحم شرم دار
 • Ey atlı! Duygu yolu, eşeklerin yoludur. Ey eşeklere karışan, utan!
 • پنج حسی هست جز این پنج حس ** آن چو زر سرخ و این حسها چو مس‏
 • Bu beş duygudan başka beş duygu daha vardır. O duygular kırmızı altın gibidir, bunlar bakır gibi.
 • اندر آن بازار کایشان ماهرند ** حس مس را چون حس زر کی خرند 50
 • Tanıyışta, anlayışta mahareti olanlar, o pazarda nasıl olur da bakır duyguyu altın duygu gibi alırlar?
 • حس ابدان قوت ظلمت می‏خورد ** حس جان از آفتابی می‏چرد
 • Bedenlerin duygusu, zulmet gıdası yemekte, can duygusuysa bir güneşten çerezlenmekte.
 • ای ببرده رخت حسها سوی غیب ** دست چون موسی برون آور ز جیب‏
 • Ey duygularını derleyip toplayarak gayp âlemine götüren! Musa gibi elini koynundan çıkar.
 • ای صفاتت آفتاب معرفت ** و آفتاب چرخ بند یک صفت‏
 • Ey sıfatları marifet güneşi olan! Bu âlem güneşi, bir sıfatla mukayyettir.
 • گاه خورشید و گهی دریا شوی ** گاه کوه قاف و گه عنقا شوی‏
 • Hâlbuki sen gâh güneş olursun, gâh deniz. Gâh Kafdağı kesilirsin, gâh Anka.
 • تو نه این باشی نه آن در ذات خویش ** ای فزون از وهمها و ز بیش بیش‏ 55
 • Fakat hakikatte sen ne bu olursun, ne o. Ey vehimlerden uzak, ey ilerden ileri!
 • روح با علم است و با عقل است یار ** روح را با تازی و ترکی چه کار
 • Ruh; ilimle, akılla dosttur. Ruhun Arapçayla, Türkçe’yle ne işi var?
 • از تو ای بی‏نقش با چندین صور ** هم مشبه هم موحد خیره‏سر
 • Ey nakşı, sureti olmayan! Bunca nakışlar, bunca suretlerle, sana hem müşebbih hayran olmuştur, hem muvahhit!
 • گه مشبه را موحد می‏کند ** گه موحد را صور ره می‏زند
 • Gâh müşebbihi muvahhit yapmakta, gâh suretler muvahhidin yolunu kesmekte.
 • گه ترا گوید ز مستی بو الحسن ** یا صغیر السن یا رطب البدن‏
 • Gâh sarhoşlukla sana Ebül Hasen der, gâh ey yaşı küçük, ey bedeni taze ve yumuşak güzel diye hitabeder.
 • گاه نقش خویش ویران می‏کند ** از پی تنزیه جانان می‏کند 60
 • Bazen de kendi suretini viran eder ve bunu, sevgiliyi tenzih etmek için yapar.
 • چشم حس را هست مذهب اعتزال ** دیده‏ی عقل است سنی در وصال‏
 • Duygu gözünün mezhebi, İtizaldir. Akıl gözüyse vuslata kavuşmuştur, Sünnî’dir.
 • سخره‏ی حس‏اند اهل اعتزال ** خویش را سنی نمایند از ضلال‏
 • İtizale uyan, duyguya kapılmıştır. Fakat sapıklıktan kendini Sünnî gösterir.
 • هر که در حس ماند او معتزلی ست ** گر چه گوید سنیم از جاهلی ست‏
 • Duyguda kalan kişi, Mutezilî’dir. Sünnî’yim dese de cahillikten der.
 • هر که بیرون شد ز حس سنی وی است ** اهل بینش چشم عقل خوش پی است‏
 • Duygudan çıkan kişi Sünnî’dir. Gören göz, izi hoş akıl gözüdür.
 • گر بدیدی حس حیوان شاه را ** پس بدیدی گاو و خر الله را 65
 • Hayvan duygusu padişahı görseydi öküzle eşek de Allah’ı görürdü.
 • گر نبودی حس دیگر مر ترا ** جز حس حیوان ز بیرون هوا
 • Sende hayvan duygusundan başka, heva ve hevesten dışarı bir duygu olmasaydı.
 • پس بنی آدم مکرم کی بدی ** کی به حس مشترک محرم شدی‏
 • Âdemoğulları; nasıl olurda mükerrem, nasıl olur da hayvanla müşterek duygu ile sırra mahrem olurlardı?
 • نامصور یا مصور گفتنت ** باطل آمد بی‏ز صورت رستنت‏
 • Sen suretten kurtulmadıkça Allah ya surete sığmaz yahut sığar demen, aslı olmayan bir sözden ibarettir.
 • نامصور یا مصور پیش اوست ** کاو همه مغز است و بیرون شد ز پوست‏
 • Tasvire sığar yahut sığmaz bahsi; tamamıyla iç olmuş, suretten kurtulmuş adamın harcıdır.
 • گر تو کوری نیست بر اعمی حرج ** ور نه رو کالصبر مفتاح الفرج‏ 70
 • Eğer körsen köre teklif yoktur. Değilsen yürü, var; sabır kurtuluşun anahtarıdır.
 • پرده‏های دیده را داروی صبر ** هم بسوزد هم بسازد شرح صدر
 • Sabır ilâcı, gözlerin perdesini de yakar, göğüsleri gönülleri de yarıp açar.
 • آینه‏ی دل چون شود صافی و پاک ** نقشها بینی برون از آب و خاک‏
 • Gönül aynası saf ve pak bir hale gelince sudan, topraktan hariç suretler görürsün.
 • هم ببینی نقش و هم نقاش را ** فرش دولت را و هم فراش را
 • Nakşı da müşahede edersin, nakkaşı da. Devlet yaygısını da, onu döşeyeni de.
 • چون خلیل آمد خیال یار من ** صورتش بت معنی او بت شکن‏
 • Sevgilimin hayali bana Halil gibidir. Sureti put ama manası putları kırmakta.
 • شکر یزدان را که چون شد او پدید ** در خیالش جان خیال خود بدید 75
 • Allah’a şükür olsun ki o zahir olunca can, onun hayalinden, kendi hayalini gördü.
 • خاک درگاهت دلم را می‏فریفت ** خاک بر وی کاو ز خاکت می‏شکیفت‏
 • Kapısının toprağı, gönlümü teshir etti. Senin toprağına karşı ululananın toprak başına.
 • گفتم ار خوبم پذیرم این از او ** ور نه خود خندید بر من زشت رو
 • Dedim ki; Eğer güzelsem bu güzelliği onun lütfu olarak kabul ederim. Değilsem zaten çirkinlikler bile bana güler!
 • چاره آن باشد که خود را بنگرم ** ور نه او خندد مرا من کی خرم‏
 • Çaresi şu: Kendime bakayım kendime çeki düzen vereyim. Bakalım, ona lâyık mıyım, değil miyim?
 • او جمیل است و محب للجمال ** کی جوان نو گزیند پیر زال‏
 • O güzeldir, güzelliği sever. Taze bir delikanlı, kart bir ihtiyarı nasıl seçer?
 • خوب خوبی را کند جذب این بدان ** طیبات و طیبین بر وی بخوان‏ 80
 • Şunu bil ki güzel, güzeli cezbeder. “ Temizler, temizler içindir” ayetini oku!
 • در جهان هر چیز چیزی جذب کرد ** گرم گرمی را کشید و سرد سرد
 • Âlem de her şey, bir şey cezbeder. Sıcak sıcağı çeker, soğuk soğuğu.
 • قسم باطل باطلان را می‏کشند ** باقیان از باقیان هم سر خوشند
 • Aslı olmayan, aslı olmayanları çekmektedir, bakilerde bakilerden sarhoş olmakta.
 • ناریان مر ناریان را جاذب‏اند ** نوریان مر نوریان را طالب‏اند
 • Cehennem ehli olanlar, cehennem ehli olanları cezbeder. Nura mensup olanlar, ancak nura mensup olanları ister.
 • چشم چون بستی ترا تاسه گرفت ** نور چشم از نور روزن کی شکفت‏
 • Gözünü yumdun mu canın kopuyormuş gibi bir eleme, bir ıstıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur.
 • تاسه‏ی تو جذب نور چشم بود ** تا بپیوندد به نور روز زود 85
 • Gözünü yumdun mu tasalanır, gama, gussaya düşersin. Gözün nuru, gündüzün nurundan ayrılamaz.
 • چشم باز ار تاسه گیرد مر ترا ** دان که چشم دل ببستی بر گشا
 • Senin tasan, gam ve gussan; hemencecik gündüzün nuruna kavuşmak isteyen göz nurunun cazibesinden ileri gelir.
 • آن تقاضای دو چشم دل شناس ** کاو همی‏جوید ضیای بی‏قیاس‏
 • Gözün açıkken de tasalanırsan bil ki gönül gözünü yummuşsundur, onu aç!
 • چون فراق آن دو نور بی‏ثبات ** تاسه آوردت گشادی چشمهات‏
 • Bil ki sıkıntı gönlünün iki gözü de kapalı olduğundandır. Gönül gözü kıyasa sığmaz bir ziya arayıp durmaktadır.