English    Türkçe    فارسی   

3
3461-3510

 • آب صبرت جوی آب خلد شد ** جوی شیر خلد مهر تست و ود
 • Sabır suyun, cennetteki nehirler… Cennetin süt ırmağı, sevgin, aşkındır.
 • ذوق طاعت گشت جوی انگبین ** مستی و شوق تو جوی خمر بین
 • İbadetten zevk alman, bal nehri, Allah aşkıyla sarhoş olman, şevk duyman şarap ırmağıdır.
 • این سببها آن اثرها را نماند ** کس نداند چونش جای آن نشاند
 • Bu sebepler, o eserlere benzemez. Fakat Allah, nasıl oldu da bu sebeplerin yerine o eserleri getirdi? Kimse bilmez.
 • این سببها چون به فرمان تو بود ** چار جو هم مر ترا فرمان نمود
 • Bu sebepler, dünyada nasıl senin ihtiyarınla, senin fermanınla meydana geldiyse o dört ırmak da ahrette şüphe yok, senin fermanına tabi olur.
 • هر طرف خواهی روانش می‌کنی ** آن صفت چون بد چنانش می‌کنی 3465
 • Onları ne tarafa dilersen akıtırsın. Sebepleri nasıl tasarruf ettiysen onları da öyle tasarruf edersin.
 • چون منی تو که در فرمان تست ** نسل آن در امر تو آیند چست
 • Menin nasıl sana tabiyse meniden gelen soy sop da derhal senin emrine girer, sana tabi olur.
 • می‌دود بر امر تو فرزند نو ** که منم جزوت که کردی‌اش گرو
 • Oğlum, senin buyruğunla koşar, yürür… Ben senin cüz’ünüm, beni anamın karnında rehin olarak bırakan sendin, der.
 • آن صفت در امر تو بود این جهان ** هم در امر تست آن جوها روان
 • O sıfat, bu âlemde senin emrindeydi. Cennette de o ırmaklar senin emrindedir.
 • آن درختان مر ترا فرمان‌برند ** کان درختان از صفاتت با برند
 • Cennetteki ağaçlar, senin fermanına tabidir, çünkü o ağaçlar, senin sıfatlarından yeşerdi, meyve verdi.
 • چون به امر تست اینجا این صفات ** پس در امر تست آنجا آن جزات 3470
 • Bu sıfatlar, burada nasıl senin emrine tabiyse onlara karşılık olan şeyler de orada senin emrine tabidir.
 • چون ز دستت زخم بر مظلوم رست ** آن درختی گشت ازو زقوم رست
 • Bir mazluma karşı elinden bir zulüm çıktımı o zulüm bir ağaç olur, o ağaçtan zakkum biter.
 • چون ز خشم آتش تو در دلها زدی ** مایه‌ی نار جهنم آمدی
 • Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı cehennem ateşinin aslı oldun gitti.
 • آتشت اینجا چو آدم سوز بود ** آنچ از وی زاد مرد افروز بود
 • Ateşin burada nasıl adamları yakarsa ondan meydana gelen eser de orada seni yakar.
 • آتش تو قصد مردم می‌کند ** نار کز وی زاد بر مردم زند
 • Kızgınlığın ateşin adamlara saldırmakta ya… Ondan meydana gelen ateş de adamlara saldırır.
 • آن سخنهای چو مار و کزدمت ** مار و کزدم گشت و می‌گیرد دمت 3475
 • O yılana, akrebe benzeyen sözlerin yılan ve akrep olur da seni kuyruğundan yakalar.
 • اولیا را داشتی در انتظار ** انتظار رستخیزت گشت یار
 • Velîlere uymadın, onları bekletip durdun, orada da kıyamet gününün beklenmesi san yâr olur, bekler durursun.
 • وعده‌ی فردا و پس‌فردای تو ** انتظار حشرت آمد وای تو
 • Hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Allah’a dönmeyi sallar durursun ya… İşte bu bekleyiş, mahşerdeki beklemendir, vay sana!
 • منتظر مانی در آن روز دراز ** در حساب و آفتاب جان‌گداز
 • O uzun günde hesap için, canlar yakan güneşin altında bekler kalırsın…
 • کسمان را منتظر می‌داشتی ** تخم فردا ره روم می‌کاشتی
 • Çünkü sen dünyada göğü de, göktekileri de elbette yola girerim tohumunu eke eke beklemiştin!
 • خشم تو تخم سعیر دوزخست ** هین بکش این دوزخت را کین فخست 3480
 • Kızgınlığın, cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemini söndür, çünkü o bir tuzaktır.
 • کشتن این نار نبود جز به نور ** نورک اطفا نارنا نحن الشکور
 • Bu ateşi ancak nur söndürebilir. Cehennem mümine “Nurun ateşimizi söndürdü“ der… Allah’a şükürler olsun!
 • گر تو بی نوری کنی حلمی بدست ** آتشت زنده‌ست و در خاکسترست
 • Nura sahip olmadığın halde yavaşlık, mülayimlik gösterirsen bu kötü bir şeydir. Çünkü ateşin sönmemiştir, küllenmiştir.
 • آن تکلف باشد و روپوش هین ** نار را نکشد به غیر نور دین
 • Bu hal, bir tekellüftür. Aklını başına al, ateşi din nurundan başka bir şey söndürmez.
 • تا نبینی نور دین آمن مباش ** کاتش پنهان شود یک روز فاش
 • Din nurunu görmedikçe emin olma… Çünkü gizli ateş, bir gün olur ortaya çıkar.
 • نور آبی دان و هم در آب چفس ** چونک داری آب از آتش مترس 3485
 • Nuru bir su bil, suya yapış… Suyu elde ettin mi ateşten korkma!
 • آب آتش را کشد کتش بخو ** می‌بسوزد نسل و فرزندان او
 • Ateşi su söndürür. Çünkü ateş, huyu muktezası suyun soyunu, sopunu, oğullarını, (yani ağaçları, otları) yakar, yandırır!
 • سوی آن مرغابیان رو روز چند ** تا ترا در آب حیوانی کشند
 • Birkaç günceğiz o su kuşlarının yanına git de seni Abıhayata ulaştırsınlar.
 • مرغ خاکی مرغ آبی هم‌تنند ** لیک ضدانند آب و روغنند
 • Karakuşuyla su kuşu, suret bakımından birdir ama suyla yağ gibi hakikatte birbirine zıttır,
 • هر یکی مر اصل خود را بنده‌اند ** احتیاطی کن بهم ماننده‌اند
 • Bunlar, birbirlerine benzerler ama her biri, kendi aslına kuldur, köledir. Dikkat ve ihtiyatla hareket et.
 • همچنانک وسوسه و وحی الست ** هر دو معقولند لیکن فرق هست 3490
 • Nitekim vesveseyle Elest deminin vahyi… Her ikisi de duyguyla değil, akılla anlaşılır; fakat aralarında fark var.
 • هر دو دلالان بازار ضمیر ** رختها را می‌ستایند ای امیر
 • Her ikisi de gönül pazarının tellâlıdır, her ikisi de matahlarını över, durur.
 • گر تو صراف دلی فکرت شناس ** فرق کن سر دو فکر چون نخاس
 • Gönül sarrafıysan fikrini anla, gönlüne geleni bil de esir tellâlı gibi bu iki fikri birbirinden ayırt et.
 • ور ندانی این دو فکرت از گمان ** لا خلابه گوی و مشتاب و مران
 • Eğer şüpheye düşüyor ve iki fikri ayırt edemiyorsan “Aldatmaca yok“ de; acele etme, koşma!
 • حیله دفع مغبون شدن در بیع و شرا
 • Alışverişte aldanmamanın çaresi
 • آن یکی یاری پیمبر را بگفت ** که منم در بیعها با غبن جفت
 • Bir dost, Peygamber’e “Ben alışverişte daima aldanıyorum.
 • مکر هر کس کو فروشد یا خرد ** همچو سحرست و ز راهم می‌برد 3495
 • Bir şey satan yahut alan kişinin hilesi sanki sihir… Gelip benim yolumu kesiyor“ dedi.
 • گفت در بیعی که ترسی از غرار ** شرط کن سه روز خود را اختیار
 • Peygamber dedi ki: “Alışverişte aldanmaktan korkuyorsan alacağın şeyi üç gün muhayyer olarak al.
 • که تانی هست از رحمان یقین ** هست تعجیلت ز شیطان لعین
 • Çünkü şüphe yok, yavaş iş Rahman’dandır. Acele edşinse melûn Şeytan’dan.“
 • پیش سگ چون لقمه نان افکنی ** بو کند آنگه خورد ای معتنی
 • Önüne bir lokma atsan köpek bile köpekliğiyle önce koklar da sonra yer a ihtiyatlı adam!
 • او ببینی بو کند ما با خرد ** هم ببوییمش به عقل منتقد
 • O burnuyla koklar, biz aklımızla koklarız. Hele bir bak, demek ki biz de her şeyi inceleyen aklımızla kokluyoruz.
 • با تانی گشت موجود از خدا ** تابه شش روز این زمین و چرخها 3500
 • Allah bile bu yerlerle gökleri yavaşlıkla ve tam altı günde yarattı.
 • ورنه قادر بود کو کن فیکون ** صد زمین و چرخ آوردی برون
 • Yoksa “Kün” der demez yerler de olurdu, gökler de; Allah, buna kadirdi. Hatta bir emreder etmez yüzlerce yer gök yaratabilirdi.
 • آدمی را اندک اندک آن همام ** تا چهل سالش کند مرد تمام
 • Allah bütün kudretiyle beraber insanı, yavaş yavaş ve tam kırk yılda kemal sahibi eder.
 • گرچه قادر بود کاندر یک نفس ** از عدم پران کند پنجاه کس
 • Bir anda yokluktan elli kişiyi uçurup bu âleme getirmeye kadirdi ama.
 • عیسی قادر بود کو از یک دعا ** بی توقف بر جهاند مرده را
 • İsa, bir dua ile hemencecik ölüyü diriltir de
 • خالق عیسی بنتواند که او ** بی توقف مردم آرد تو بتو 3505
 • İsa’yı yaratan, insanları bir anda yaratmaya kadir değil midir? İsa’ya nazaran kudreti, kat kat üstün mü değil mi?
 • این تانی از پی تعلیم تست ** که طلب آهسته باید بی سکست
 • Dilediğin şeyi yavaş yavaş, fakat sağlam bir halde yapman lâzım… İşte bu yavaşlık, sana bunu öğretmek içindir.
 • جو یکی کوچک که دایم می‌رود ** نه نجس گردد نه گنده می‌شود
 • Daima akıp duran küçük bir dere ne pislenir, ne kokar.
 • زین تانی زاید اقبال و سرور ** این تانی بیضه دولت چون طیور
 • Bu yavaşlıkla insan, ikbale, devlete erişir. Yavaşlık, yumurtadır, devlet de kuşlara benzer.
 • مرغ کی ماند به بیضه‌ای عنید ** گرچه از بیضه همی آید پدید
 • A inatçı adam, kuş hiç yumurtaya benzer mi? Ama yumurtadan çıkar ya!
 • باش تا اجزای تو چون بیضه‌ها ** مرغها زایند اندر انتها 3510
 • Sen de davran da cüz’ülerin, yumurtalarından kuşlar çıkarsın.