English    Türkçe    فارسی   

3
3484-3533

 • تا نبینی نور دین آمن مباش ** کاتش پنهان شود یک روز فاش
 • Din nurunu görmedikçe emin olma… Çünkü gizli ateş, bir gün olur ortaya çıkar.
 • نور آبی دان و هم در آب چفس ** چونک داری آب از آتش مترس 3485
 • Nuru bir su bil, suya yapış… Suyu elde ettin mi ateşten korkma!
 • آب آتش را کشد کتش بخو ** می‌بسوزد نسل و فرزندان او
 • Ateşi su söndürür. Çünkü ateş, huyu muktezası suyun soyunu, sopunu, oğullarını, (yani ağaçları, otları) yakar, yandırır!
 • سوی آن مرغابیان رو روز چند ** تا ترا در آب حیوانی کشند
 • Birkaç günceğiz o su kuşlarının yanına git de seni Abıhayata ulaştırsınlar.
 • مرغ خاکی مرغ آبی هم‌تنند ** لیک ضدانند آب و روغنند
 • Karakuşuyla su kuşu, suret bakımından birdir ama suyla yağ gibi hakikatte birbirine zıttır,
 • هر یکی مر اصل خود را بنده‌اند ** احتیاطی کن بهم ماننده‌اند
 • Bunlar, birbirlerine benzerler ama her biri, kendi aslına kuldur, köledir. Dikkat ve ihtiyatla hareket et.
 • همچنانک وسوسه و وحی الست ** هر دو معقولند لیکن فرق هست 3490
 • Nitekim vesveseyle Elest deminin vahyi… Her ikisi de duyguyla değil, akılla anlaşılır; fakat aralarında fark var.
 • هر دو دلالان بازار ضمیر ** رختها را می‌ستایند ای امیر
 • Her ikisi de gönül pazarının tellâlıdır, her ikisi de matahlarını över, durur.
 • گر تو صراف دلی فکرت شناس ** فرق کن سر دو فکر چون نخاس
 • Gönül sarrafıysan fikrini anla, gönlüne geleni bil de esir tellâlı gibi bu iki fikri birbirinden ayırt et.
 • ور ندانی این دو فکرت از گمان ** لا خلابه گوی و مشتاب و مران
 • Eğer şüpheye düşüyor ve iki fikri ayırt edemiyorsan “Aldatmaca yok“ de; acele etme, koşma!
 • حیله دفع مغبون شدن در بیع و شرا
 • Alışverişte aldanmamanın çaresi
 • آن یکی یاری پیمبر را بگفت ** که منم در بیعها با غبن جفت
 • Bir dost, Peygamber’e “Ben alışverişte daima aldanıyorum.
 • مکر هر کس کو فروشد یا خرد ** همچو سحرست و ز راهم می‌برد 3495
 • Bir şey satan yahut alan kişinin hilesi sanki sihir… Gelip benim yolumu kesiyor“ dedi.
 • گفت در بیعی که ترسی از غرار ** شرط کن سه روز خود را اختیار
 • Peygamber dedi ki: “Alışverişte aldanmaktan korkuyorsan alacağın şeyi üç gün muhayyer olarak al.
 • که تانی هست از رحمان یقین ** هست تعجیلت ز شیطان لعین
 • Çünkü şüphe yok, yavaş iş Rahman’dandır. Acele edşinse melûn Şeytan’dan.“
 • پیش سگ چون لقمه نان افکنی ** بو کند آنگه خورد ای معتنی
 • Önüne bir lokma atsan köpek bile köpekliğiyle önce koklar da sonra yer a ihtiyatlı adam!
 • او ببینی بو کند ما با خرد ** هم ببوییمش به عقل منتقد
 • O burnuyla koklar, biz aklımızla koklarız. Hele bir bak, demek ki biz de her şeyi inceleyen aklımızla kokluyoruz.
 • با تانی گشت موجود از خدا ** تابه شش روز این زمین و چرخها 3500
 • Allah bile bu yerlerle gökleri yavaşlıkla ve tam altı günde yarattı.
 • ورنه قادر بود کو کن فیکون ** صد زمین و چرخ آوردی برون
 • Yoksa “Kün” der demez yerler de olurdu, gökler de; Allah, buna kadirdi. Hatta bir emreder etmez yüzlerce yer gök yaratabilirdi.
 • آدمی را اندک اندک آن همام ** تا چهل سالش کند مرد تمام
 • Allah bütün kudretiyle beraber insanı, yavaş yavaş ve tam kırk yılda kemal sahibi eder.
 • گرچه قادر بود کاندر یک نفس ** از عدم پران کند پنجاه کس
 • Bir anda yokluktan elli kişiyi uçurup bu âleme getirmeye kadirdi ama.
 • عیسی قادر بود کو از یک دعا ** بی توقف بر جهاند مرده را
 • İsa, bir dua ile hemencecik ölüyü diriltir de
 • خالق عیسی بنتواند که او ** بی توقف مردم آرد تو بتو 3505
 • İsa’yı yaratan, insanları bir anda yaratmaya kadir değil midir? İsa’ya nazaran kudreti, kat kat üstün mü değil mi?
 • این تانی از پی تعلیم تست ** که طلب آهسته باید بی سکست
 • Dilediğin şeyi yavaş yavaş, fakat sağlam bir halde yapman lâzım… İşte bu yavaşlık, sana bunu öğretmek içindir.
 • جو یکی کوچک که دایم می‌رود ** نه نجس گردد نه گنده می‌شود
 • Daima akıp duran küçük bir dere ne pislenir, ne kokar.
 • زین تانی زاید اقبال و سرور ** این تانی بیضه دولت چون طیور
 • Bu yavaşlıkla insan, ikbale, devlete erişir. Yavaşlık, yumurtadır, devlet de kuşlara benzer.
 • مرغ کی ماند به بیضه‌ای عنید ** گرچه از بیضه همی آید پدید
 • A inatçı adam, kuş hiç yumurtaya benzer mi? Ama yumurtadan çıkar ya!
 • باش تا اجزای تو چون بیضه‌ها ** مرغها زایند اندر انتها 3510
 • Sen de davran da cüz’ülerin, yumurtalarından kuşlar çıkarsın.
 • بیضه‌ی مار ارچه ماند در شبه ** بیضه گنجشک را دورست ره
 • Yılan yumurtası da serçe kuşu yumurtasına benzer, fakat aralarında ne fark var?
 • دانه‌ی آبی به دانه سیب نیز ** گرچه ماند فرقها دان ای عزیز
 • Armut da elmaya benzer, benzer ama aralarında farkları bil ey yüce kişi!
 • برگها هم‌رنگ باشد در نظر ** میوه‌ها هر یک بود نوعی دگر
 • Yapraklar da bakılınca bir renktedir. Fakat meyveleri çeşit çeşittir.
 • برگهای جسمها ماننده‌اند ** لیک هر جانی بریعی زنده‌اند
 • Yapraklara benzeyen bedenler de birbirine benzer… Benzer ama herkes bir iş için yaratılmıştır.
 • خلق در بازار یکسان می‌روند ** آن یکی در ذوق و دیگر دردمند 3515
 • Halk yolda her bir tarzda yürür durur; fakat birisi zevk içinde, öbürü dertli, kederli!
 • همچنان در مرگ یکسان می‌رویم ** نیم در خسران و نیمی خسرویم
 • İşte tıpkı bunun gibi ölürken de aynı çeşit ölürüz ama yarımız ziyan içindedir, yarımız padişah!
 • وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی
 • Allah razı olsun, Bilâl’in neşeyle ölümü
 • چون بلال از ضعف شد همچون هلال ** رنگ مرگ افتاد بر روی بلال
 • Bilâl; zayıflıktan hilâle dönmüş, yüzüne ölüm rengi çökmüştü.
 • جفت او دیدش بگفتا وا حرب ** پس بلالش گفت نه نه وا طرب
 • Karısı görüp “Ah, bu ne elem, bu ne keder” dedi. Bilâl, “Hayır hayır… Bu ne zevk ve ne neşe,
 • تا کنون اندر حرب بودم ز زیست ** تو چه دانی مرگ چون عیشست و چیست
 • Şimdiye kadar hayattan elem duymaktaydım, ölüm nasıl bir zevktir, nedir, nedir? Sen bunu ne bileceksin?”
 • این همی گفت و رخش در عین گفت ** نرگس و گلبرگ و لاله می‌شکفت 3520
 • Demekte, bu sözleri söylerken de yüzünde nerkisler, güller, lâleler açılmaktaydı!
 • تاب رو و چشم پر انوار او ** می گواهی داد بر گفتار او
 • Yüzünün parlaklığıyla nurlu gözleri, sözünün doğruluğuna şehadet ediyordu.
 • هر سیه دل می سیه دیدی ورا ** مردم دیده سیاه آمد چرا
 • Her gönlü kara adam onun yüzünü simsiyah görürdü ama o, insanların gözbebeğiydi, neden gözbebeği de siyah?
 • مردم نادیده باشد رو سیاه ** مردم دیده بود مرآت ماه
 • Yüzü kara olanlar, hakikati görmeyenlerdir. İnsanların gözbebeği olan adam ise ayın aynasıdır.
 • خود کی بیند مردم دیده‌ی ترا ** در جهان جز مردم دیده‌فزا
 • Zaten dünyada can gözüne sahip olanlardan başka, senin gözbebeğini kim görebilir ki?
 • چون به غیر مردم دیده‌ش ندید ** پس به غیر او کی در رنگش رسید 3525
 • Onu, gözbebeği haline gelenlerden başka kimse göremeyince artık ondan başka kim, onun rengini görüp anlar?
 • پس جز او جمله مقلد آمدند ** در صفات مردم دیده بلند
 • İnsanların gözbebeği olan kişiden başka herkes, mertebesi yüce insanın sıfatlarını taklit eder. Hakikati bilmez.
 • گفت جفتش الفراق ای خوش‌خصال ** گفت نه نه الوصالست الوصال
 • Karısı “Ah ayrılık, ah ayrılık” deyince Bilâl, “Hayır, hayır… Vuslat, vuslat!” dedi.
 • گفت جفت امشب غریبی می‌روی ** از تبار و خویش غایب می‌شوی
 • Karısı “Bu gece gurbete gidiyorsun… Soyunun sopunun gözlerinden kaybolacaksın” dedi.
 • گفت نه نه بلک امشب جان من ** می‌رسد خود از غریبی در وطن
 • Bilâl dedi ki: “Hayır, hayır… Bu gece ruhum, gurbet elinden vatanına ulaşacak!”
 • گفت رویت را کجا بینیم ما ** گفت اندر حلقه‌ی خاص خدا 3530
 • Karısı, “Gayri senin yüzünü nerede göreceğiz biz?” dedi. Bilâl dedi ki: “Allah haslarının halkasında!
 • حلقه‌ی خاصش به تو پیوسته است ** گر نظر بالا کنی نه سوی پست
 • Başını kaldırır da –aşağıya değil- yukarıya bakarsan Allah haslarının halkasını görürsün.
 • اندر آن حلقه ز رب العالمین ** نور می‌تابد چو در حلقه نگین
 • Yüzük taşının yüzüğe nur saçtığı gibi Âlemlerin Rabbi de o halkayı nurlandırıp durmaktadır!”
 • گفت ویران گشت این خانه دریغ ** گفت اندر مه نگر منگر به میغ
 • Karısı, “Yazıklar olsun, bu ev yıkıldı artık “ dedi. Bilâl dedi ki: “ Buluta bakma, aya bak! “