English    Türkçe    فارسی   

4
2440-2489

 • شاخ تیزت بس جگرها را که خست ** نک عصاام شاخ شوخت را شکست 2440
 • Keskin boynuzların nice ciğerleri deldi... İşte şu asam, senin küstah boynuzunu kırdı!
 • حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و تاختن بردن تا سینور ذر و نسل کی سر حد غیب است و غفلت ایشان از کمین کی چون غازی به غزا نرود کافر تاختن آورد
 • Bu âlemdekilerin, o âlemdekilere saldırmaları, gayb âleminin sınırı olan nesillerine kadar hücum etmeleri, onların pusuda olmalarından gaflete düşmeleri. Zaten gazi de savaşa gitmezse kâfirler, Müslüman ülkesine ılgar eder, çapulda bulunurlar.
 • حمله بردند اسپه جسمانیان ** جانب قلعه و دز روحانیان
 • Cisme mensup askerler, ruhanilerin kalelerine saldırırlar.
 • تا فرو گیرند بر دربند غیب ** تا کسی ناید از آن سو پاک‌جیب
 • O taraftan tertemiz birisi gelmesin diye gayb derbendine hücum ederler.
 • غازیان حمله‌ی غزا چون کم برند ** کافران برعکس حمله آورند
 • Gaziler, savaşa pek gitmediler mi kâfirler, yürür saldırılar.
 • غازیان غیب چون از حلم خویش ** حمله ناوردند بر تو زشت‌کیش
 • Gayb gazileri, hilimlerinden sana saldırmazlar kötü gidişli.
 • حمله بردی سوی دربندان غیب ** تا نیایند این طرف مردان غیب 2445
 • Gayb derbentlerine saldırdın... gayb erlerinin bu tarafa gelmemesini diledin!
 • چنگ در صلب و رحمها در زدی ** تا که شارع را بگیری از بدی
 • Ata bellerine, ana rahimlerine pençe attın... Kötülükle yolu kesmek istedin!
 • چون بگیری شه‌رهی که ذوالجلال ** بر گشادست از برای انتسال
 • Ululuk ıssı Allahnın soy sop yetişmesi için açtığı ana yolu sen nasıl kapatabilirsin?
 • سد شدی دربندها را ای لجوج ** کوری تو کرد سرهنگی خروج
 • A inatçı, sen derbentleri tuttun ama körlüğüne rağmen, yine bir er çıktı işte.
 • نک منم سرهنگ هنگت بشکنم ** نک به نامش نام و ننگت بشکنم
 • İşte o çıkan er benim... Senin maksadını yıkıp yakarım; Allah’ın adı ile senin adını sanını yok ederim!
 • تو هلا در بندها را سخت بند ** چندگاهی بر سبال خود بخند 2450
 • Sen var, derbentleri iyice tuta dur... Ne vakte dek sakalına bıyığına gülüp duracaksın?
 • سبلتت را بر کند یک یک قدر ** تا بدانی کالقدر یعمی الحذر
 • Kader bıyığını sakalını birer birer yolar... Nihayet kadere karşı çekinmenin fayda vermediğini anlarsın.
 • سبلت تو تیزتر یا آن عاد ** که همی لرزید از دمشان بلاد
 • Senin bıyığın sakalın mı daha kuvvetlidir, Ad’ın bıyığı sakalı mı? Onların nefesinden şehirler titrer dururdu.
 • تو ستیزه‌روتری یا آن ثمود ** که نیامد مثل ایشان در وجود
 • Sen mi daha inatçısın Semud mu? Varlık âlemine onlar gibisi gelmedi gitti.
 • صد ازینها گر بگویم تو کری ** بشنوی و ناشنوده آوری
 • Bunlardan yüz tanesini daha söylesem fayda yok; sen sağırsın... Duyarın da duymazlıktan gelirsin!
 • توبه کردم از سخن که انگیختم ** بی‌سخن من دارویت آمیختم 2455
 • Söylediğim sözden tövbe ettim; tam senin ilacını yaptım.
 • که نهم بر ریش خامت تا پزد ** یا بسوزد ریش و ریشه‌ت تا ابد
 • Bu ilacı senin ham sakalına korum da pişer yahut da yanar... Sen de ebedi olarak yaralı kalırsın.
 • تا بدانی که خبیرست ای عدو ** می‌دهد هر چیز را درخورد او
 • Bu suretle de bilirsin ki Allah, her şeyi bilir... Her şeye, ona layık olan ilacı verir ey düşman.
 • کی کژی کردی و کی کردی تو شر ** که ندیدی لایقش در پی اثر
 • Ne vakit bir eğrilik ettin, ne zaman bir kötülükte bulundun da onun ardından derhal layığını görmedin?
 • کی فرستادی دمی بر آسمان ** نیکیی کز پی نیامد مثل آن
 • Ne zaman gökyüzüne bir nefes bir dua gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi?
 • گر مراقب باشی و بیدار تو ** بینی هر دم پاسخ کردار تو 2460
 • Dikkat etsen, uyanık olsan her an, yaptığın işin cevabını görürsün!
 • چون مراقب باشی و گیری رسن ** حاجتت ناید قیامت آمدن
 • Dikkat ederde ipe sarılırsan senin için kıyametin gelmesine hacet yok.
 • آنک رمزی را بداند او صحیح ** حاجتش ناید که گویندش صریح
 • Remiz ve işareti gören kişiye açık söz söylemeye ihtiyaç var mı?
 • این بلا از کودنی آید ترا ** که نکردی فهم نکته و رمزها
 • Bu bela sana aptallığından gelir... Nükteleri remizleri anlamazsın!
 • از بدی چون دل سیاه و تیره شد ** فهم کن اینجا نشاید خیره شد
 • Gönül kötülük yüzünden karardı da kapkara oldu mu artık anla... Burada sersemleşmenin lüzumu yok!
 • ورنه خود تیری شود آن تیرگی ** در رسد در تو جزای خیرگی 2465
 • Yoksa o karalık sana bir ok olur... Sersemliğinin cezası sana erişir!
 • ور نیاید تیر از بخشایش است ** نه پی نادیدن آلایش است
 • Ok gelmezse lütuf ve kerem yüzünden gelmez; o kötülük görülmediğinden değil.
 • هین مراقب باش گر دل بایدت ** کز پی هر فعل چیزی زایدت
 • Kendine gel de eğer sana gönül gerekse dikkat et... Çünkü her işin ardından senin için bir şey meydana gelir!
 • ور ازین افزون ترا همت بود ** از مراقب کار بالاتر رود
 • Himmetin bundan fazla olursa dikkatle işin, daha yücelir!
 • بیان آنک تن خاکی آدمی هم‌چون آهن نیکو جوهر قابل آینه شدن است تا درو هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید نه بر طریق خیال
 • İnsanın topraktan yaratılan bedenî, cevheri iyi bir demire benzer, ayna olmaya kabiliyeti vardır, onda dünyada da cennet, cehennem, kıyamet vesaire görünür, hem de apaçık ve doğru olarak, hayal yoluyla değil!
 • پس چو آهن گرچه تیره‌هیکلی ** صیقلی کن صیقلی کن صیقلی
 • Sen de görünüşte kapkara bir demire benzersin ama kendini cilala, cilala!
 • تا دلت آیینه گردد پر صور ** اندرو هر سو ملیحی سیمبر 2470
 • Bu suretle de gönlün, suretlerle dolu bir ayna kesilsin; ona her cihetten gümüş bedenli bir güzel aksetsin!
 • آهن ار چه تیره و بی‌نور بود ** صیقلی آن تیرگی از وی زدود
 • Demir gerçi karadır, nursuzdur... Fakat cilalamak, ondaki karalığı giderir.
 • صیقلی دید آهن و خوش کرد رو ** تا که صورتها توان دید اندرو
 • Demir cilalanır, yüzünü güzelleştirir. Bu suretle suretler onda görünebilir.
 • گر تن خاکی غلیظ و تیره است ** صیقلش کن زانک صیقل گیره است
 • Topraktan yaratılan beden kabadır, karadır ama cila kabul eder, onu cilala!
 • تا درو اشکال غیبی رو دهد ** عکس حوری و ملک در وی جهد
 • Cilala da onda gayb şekilleri yüz göstersin. Huri ve melek akisleri görünsün!
 • صیقل عقلت بدان دادست حق ** که بدو روشن شود دل را ورق 2475
 • Allah, bil ki sana bir akıl cilâsı vermiştir... Onunla gönül yaprağı arınır, aydınlanır.
 • صیقلی را بسته‌ای ای بی‌نماز ** وآن هوا را کرده‌ای دو دست باز
 • A binamaz, cilâlanmayı bırakmışsın da heva ve hevesinin iki elini de açmışsın!
 • گر هوا را بند بنهاده شود ** صیقلی را دست بگشاده شود
 • Heva ve heves kapandı mı cilacının eli açılır.
 • آهنی که آیینه غیبی بدی ** جمله صورتها درو مرسل شدی
 • Gayb aynası olan demirde bütün suretler görünür.
 • تیره کردی زنگ دادی در نهاد ** این بود یسعون فی الارض الفساد
 • İçini kararttın, paslattın, işte "Yeryüzünde fesada çalışırlar" ayetinin manası budur!
 • تاکنون کردی چنین اکنون مکن ** تیره کردی آب را افزون مکن 2480
 • Şimdiye kadar böyle hareket ettin durdun, artık böyle harekette bulunma. Suyu kararttın, daha ziyade karartma!
 • بر مشوران تا شود این آب صاف ** واندرو بین ماه و اختر در طواف
 • Bulandırma da bu su durulsun. O suyun içinde ay ve yıldızları tavaf eder gör!
 • زانک مردم هست هم‌چون آب جو ** چون شود تیره نبینی قعر او
 • Çünkü insan, ırmak suyuna benzer. Bulandı mı artık onun dibini göremezsin!
 • قعر جو پر گوهرست و پر ز در ** هین مکن تیره که هست او صاف حر
 • Irmağın dibi incilerle, mercanlarla dopdolu. Sakın bulandırma, o saf ve durudur.
 • جان مردم هست مانند هوا ** چون بگرد آمیخت شد پرده‌ی سما
 • İnsanların canı havaya benzer. Tozla karıştı mı gökyüzünde perde olur, gökyüzünü göstermez.
 • مانع آید او ز دید آفتاب ** چونک گردش رفت شد صافی و ناب 2485
 • Güneşin görünmesine mâni olur... Fakat tozu gitti mi saf ve parlak bir hale gelir.
 • با کمال تیرگی حق واقعات ** می‌نمودت تا روی راه نجات
 • Canın kapkara olmakla beraber Allah, kurtuluş yolunu bulasın diye sana rüyalar göstermiştir.
 • باز گفتن موسی علیه‌السلام اسرار فرعون را و واقعات او را ظهر الغیب تابخبیری حق ایمان آورد یا گمان برد
 • Musa aleyhisselâm'ın Firavun'un sırlarını söylemesi, Allah’ın bildiğine inanması yahut hiç olmazsa galiba biliyor diye şüpheye düşmesi için gaybdan haber vererek gördüğü rüyaları söylemesi
 • ز آهن تیره بقدرت می‌نمود ** واقعاتی که در آخر خواست بود
 • Allah, sonunda olacak şeyleri kudretiyle kapkara demirde gösterdi.
 • تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدی ** آن همی‌دیدی و بتر می‌شدی
 • Bu suretle senin daha az kötülük etmeni diledi... Fakat sen, hep bunları gördüğün halde daha beter oluyordun!
 • نقشهای زشت خوابت می‌نمود ** می‌رمیدی زان و آن نقش تو بود
 • Sana rüyada kötü şeyler gösterdi. Onlardan ürktün, hâlbuki o kötü şeyler, senin suretindi.