English    Türkçe    فارسی   

4
3138-3187

 • غالب آمد شاه و دادش دختری ** از نژاد صالحی خوش جوهری
 • Nihayet padişah üstün geldi, ona yaradılışı güzel ve bir temiz kişinin soyundan bir kız aldı.
 • در ملاحت خود نظیر خود نداشت ** چهره‌اش تابان‌تر از خورشید چاشت
 • Kızın güzellikte eşi yoktu... yüzü, kuşluk güneşinden daha parlaktı!
 • حسن دختر این خصالش آنچنان ** کز نکویی می‌نگنجد در بیان 3140
 • Kızın güzelliği buydu, huyu da güzelliği gibiydi... hasılı ahlâkı o kadar iyiydi ki anlatmaya imkân yok!
 • صید دین کن تا رسد اندر تبع ** حسن و مال و جاه و بخت منتفع
 • Dini avlamaya bak ki onunla beraber güzellik, mal, mevki ve sana fayda veren baht da senin olsun!
 • آخرت قطار اشتر دان به ملک ** در تبع دنیاش هم‌چون پشم و پشک
 • Ahiret, bil ki deve katarıdır; dünya malı devenin yükü ve tüyü.Katara sahip oldun mu yünü, tüyü de onunla beraber gelir.
 • پشم بگزینی شتر نبود ترا ** ور بود اشتر چه قیمت پشم را
 • Fakat yünü alırsan deve senin olmaz ki... deve senin olursa yünün ne değeri kalır?
 • چون بر آمد این نکاح آن شاه را ** با نژاد صالحان بی مرا
 • Padişah temiz ve riyasız soydan gelen o kızı nikâhla oğluna aldı.
 • از قضا کمپیرکی جادو که بود ** عاشق شه‌زاده‌ی با حسن و جود 3145
 • Fakat kaza ve kader bu ya... o güzelim şehzadeye bir ihtiyar büyücü de âşık olmuştu.
 • جادوی کردش عجوزه‌ی کابلی ** کی برد زان رشک سحر بابلی
 • O Kâbil’li kocakarı, şehzadeye öyle bir büyü yaptı ki Babil büyücüleri bile bu büyüye haset ederler.
 • شه بچه شد عاشق کمپیر زشت ** تا عروس و آن عروسی را بهشت
 • Şehzade, o çirkin kocakarıya âşık oldu... gelinden de geçti güveylikten de!
 • یک سیه دیوی و کابولی زنی ** گشت به شه‌زاده ناگه ره‌زنی
 • İşte böyle bir kara ifrit, böyle bir Kâbil’li karı ansızın şehzadenin yolunu vuruverdi!
 • آن نودساله عجوزی گنده کس ** نه خرد هشت آن ملک را و نه نس
 • O ferci kokmuş doksanlık kocakarı, şehzadenin ne aklını bıraktı, ne ağzını, zavallıda konuşacak iktidar bile kalmadı.
 • تا به سالی بود شه‌زاده اسیر ** بوسه‌جایش نعل کفش گنده پیر 3150
 • Şehzade tam bir yıl o karıya esir oldu... o kokmuş karının ayakkabısının tasmasını öpüp durdu.
 • صحبت کمپیر او را می‌درود ** تا ز کاهش نیم‌جانی مانده بود
 • Kocakarının sohbeti, şehzadeyi kesip biçmekte, eritip mahvetmekteydi... âdeta yarı canlı bir hale gelmişti.
 • دیگران از ضعف وی با درد سر ** او ز سکر سحر از خود بی‌خبر
 • Başkaları onun zayıflığından derde düşerken o büyünün tesiri ile kendisinden bile bihaberdi.
 • این جهان بر شاه چون زندان شده ** وین پسر بر گریه‌شان خندان شده
 • Dünya padişaha zindan kesildi... şehzade ise babası ve akrabası ağlarken gülmekteydi!
 • شاه بس بیچاره شد در برد و مات ** روز و شب می‌کرد قربان و زکات
 • Padişah pek çaresiz kaldı... gece gündüz kurbanlar kestirmede, sadakalar vermekteydi!
 • زانک هر چاره که می‌کرد آن پدر ** عشق کمپیرک همی‌شد بیشتر 3155
 • Ne çare varsa hepsine başvurdu... fakat oğlan, kocakarıya gittikçe daha fazla âşık oluyordu.
 • پس یقین گشتش که مطلق آن سریست ** چاره او را بعد از این لابه گریست
 • Padişah, bunda mutlaka bir sır, bir hikmet olduğunu, bundan böyle ancak yalvarıp yakarmakla bir çare bulunabileceğini iyice anladı.
 • سجده می‌کرد او که هم فرمان تراست ** غیر حق بر ملک حق فرمان کراست
 • Secdeye kapanıp “Yarabbi, fermanın yürür... Tanrı mülkünde Tanrıdan başka kimin hükmü geçer ki?
 • لیک این مسکین همی‌سوزد چو عود ** دست گیرش ای رحیم و ای ودود
 • Fakat bu yosul çocuk öd ağacı gibi yanıp duruyor... ey merhametli Tanrı, elini tut” demeye başladı.
 • تا ز یا رب یا رب و افغان شاه ** ساحری استاد پیش آمد ز راه
 • Nihayet onun Yarab, Yarab demesi, feryad-ü figan etmesi makbule geçti... yoldan usta bir büyücü çıkageldi.
 • مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی
 • Padişahın oğlunun Kâbil’li büyücüden kurtulması için ettiği duanın kabul edilmesi
 • او شنیده بود از دور این خبر ** که اسیر پیرزن گشت آن پسر 3160
 • O büyücü uzaktan o çocuğun bir ihtiyar karıya esir olduğunu duymuştu.
 • کان عجوزه بود اندر جادوی ** بی‌نظیر و آمن از مثل و دوی
 • Bu karının büyüde eşsiz örneksiz olduğunu ve bir ikincisinin bulunmadığını işitmişti.
 • دست بر بالای دستست ای فتی ** در فن و در زور تا ذات خدا
 • Yiğidim, el elin üstündedir... hünerde de, kuvvette de el elin üstündedir arşa varınca!
 • منتهای دستها دست خداست ** بحر بی‌شک منتهای سیلهاست
 • Ellerin sonu Tanrı elidir... deniz, şüphe yok ki sellerin varıp döküldüğü son yerdir.
 • هم ازو گیرند مایه ابرها ** هم بدو باشد نهایت سیل را
 • Bulutlar da suyu denizden alır... seller akıp gider nihayet ona varır.
 • گفت شاهش کین پسر از دست رفت ** گفت اینک آمدم درمان زفت 3165
 • Padişah bu oğlan elden gitti dedi. Adam dedi ki: İşte ulu bir derman olarak geldim ya!
 • نیست همتا زال را زین ساحران ** جز من داهی رسیده زان کران
 • Bu büyücülerden hiç kimse o kocakarıya eşit olamaz... ancak ben, o yandan geldim, büyüde bilgim çoktur... onunla ben başa çıkarım!
 • چون کف موسی به امر کردگار ** نک برآرم من ز سحر او دمار
 • Musa’nın eli gibi Tanrı izniyle onun büyüsünü kökünden yıkar, mahvederim.
 • که مرا این علم آمد زان طرف ** نه ز شاگردی سحر مستخف
 • Çünkü bana bu bilgi Tanrı tarafından verildi... hor hakîr büyücülere şakirtlik ederek öğrenmedim.
 • آمدم تا بر گشایم سحر او ** تا نماند شاه‌زاده زردرو
 • Onun büyüsünü bozmak şehzadenin benzinin sarılığını gidermek için geldim ben!
 • سوی گورستان برو وقت سحور ** پهلوی دیوار هست اسپید گور 3170
 • Seher çağında mezarlığa git de orada duvarın yanında kireçle boyanmış bir ak mezar var.
 • سوی قبله باز کاو آنجای را ** تا ببینی قدرت و صنع خدا
 • Orasını kıbleye doğru kaz; Tanrının kudretine, kuvvetine bak!
 • بس درازست این حکایت تو ملول ** زبده را گویم رها کردم فضول
 • Bu hikâye pek uzundur, sen de usandın... bari fazlasını bırakayım da hulâsasını söyleyeyim.
 • آن گره‌های گران را بر گشاد ** پس ز محنت پور شه را راه داد
 • O sıkı düğümleri çözdü şehzadeyi mihnetten kurtardı.
 • آن پسر با خویش آمد شد دوان ** سوی تخت شاه با صد امتحان
 • Çocuk kendisine gelince koşa, koşa babasının tahtına vardı, yüzlerce mihnetle,
 • سجده کرد و بر زمین می‌زد ذقن ** در بغل کرده پسر تیغ و کفن 3175
 • Secdeye kapandı, yüzünü yerlere sürdü... koltuğunda da bir kılıç ve bir kefen vardı.
 • شاه آیین بست و اهل شهر شاد ** وآن عروس ناامید بی‌مراد
 • Padişah şenlikler yaptırdı şehir halkı sevindi, o ümidini kesmiş gelinde muradına erdi.
 • عالم از سر زنده گشت و پر فروز ** ای عجب آن روز روز امروز روز
 • Âlem yeni baştan dirildi, parladı! Şaşarım doğrusu o günde bir gündü bugün de bir gün!
 • یک عروسی کرد شاه او را چنان ** که جلاب قند بد پیش سگان
 • Padişah ona öyle bir düğün yaptı ki köpeklerin önüne bile gülsuyu şerbeti kondu.
 • جادوی کمپیر از غصه بمرد ** روی و خوی زشت فا مالک سپرد
 • Büyücü kocakarı kederinden geberdi... çirkin yüzünü de cehennem Malikine tapşırdı çirkin huyunu da!
 • شاه‌زاده در تعجب مانده بود ** کز من او عقل و نظر چون در ربود 3180
 • Şehzade o kocakarı benim aklımı nasıl oldu da çeldi diye hayretlere düşmüştü!
 • نو عروسی دید هم‌چون ماه حسن ** که همی زد بر ملیحان راه حسن
 • Güzellikte aya benzeyen ve güzellerin güzellik yolunu kesip vuran gelini görünce,
 • گشت بیهوش و برو اندر فتاد ** تا سه روز از جسم وی گم شد فاد
 • Aklı başından gitti düşüp bayıldı... tam üç gün aklı başına gelmedi!
 • سه شبان روز او ز خود بیهوش گشت ** تا که خلق از غشی او پر جوش گشت
 • Üç gün üç gece kendisini kaybetti. Halk onun baygınlığından meraka düştü.
 • از گلاب و از علاج آمد به خود ** اندک اندک فهم گشتش نیک و بد
 • Gül suları ile, ilâçlarla nihayet kendisine geldi... yavaş yavaş açıldı, iyiyi, kötüyü anlamaya başladı.
 • بعد سالی گفت شاهش در سخن ** کای پسر یاد آر از آن یار کهن 3185
 • Bir yıl sonra padişah söz arasında ona dedi ki: Oğlum hele o eski sevgiliyi hatırla bakalım!
 • یاد آور زان ضجیع و زان فراش ** تا بدین حد بی‌وفا و مر مباش
 • O seninle beraber yatanı, o yatağı bir hatırla da bu derece vefasız ve acı sözlü olma.
 • گفت رو من یافتم دار السرور ** وا رهیدم از چه دار الغرور
 • Şehzade bırak baba dedi... ben, neşe yurdunu buldum, gurur yurdunun aldanma diyarının kuyusundan kurtuldum.