English    Türkçe    فارسی   

5
2714-2763

 • هشت جنت گر در آرم در نظر  ** ور کنم خدمت من از خوف سقر 
 • Sekiz cennet gözüme görünür, yahut sana cehennem korkusundan hizmet edersem,
 • ممنی باشم سلامت‌جوی من  ** زانک این هر دو بود حظ بدن  2715
 • Ancak kendi selâmetini arıyan bir inanmış kul olurum. Çünkü cennet de bedene aittir, cehennem de.
 • عاشقی کز عشق یزدان خورد قوت  ** صد بدن پیشش نیرزد تره‌توت 
 • Bir âşık, Tanrı aşkıyle gıdalanırsa yüzlerce beden, onca bir gazel yaprağına değmez.
 • وین بدن که دارد آن شیخ فطن  ** چیز دگر گشت کم خوانش بدن 
 • O ulu Şeyhin bedeni de başka bir şey oldu, artık ona pek beden deme.
 • عاشق عشق خدا وانگاه مزد  ** جبرئیل متمن وانگاه دزد 
 • Hem Tanrı âşıkı olmak, hem de ücret istemek olur mu? Emniyet sahibi Cebrail, hiç hırsızlık eder mi?
 • عاشق آن لیلی کور و کبود  ** ملک عالم پیش او یک تره بود 
 • O yaslı leylânın âşıkına bile bu âlem saltanatı bir zerre göründü.
 • پیش او یکسان شده بد خاک و زر  ** زر چه باشد که نبد جان را خطر  2720
 • Önce toprakla altın birdi. Altın da nedir? Canını bile tehlikeden esirgemiyordu.
 • شیر و گرگ و دد ازو واقف شده  ** هم‌چو خویشان گرد او گرد آمده 
 • Aslan, kurt ve başka yırtıcı canavarlar bile bunu duydular, anladılar da onunla akraba gibi çevresine toplandılar.
 • کین شدست از خوی حیوان پاک پاک  ** پر ز عشق و لحم و شحمش زهرناک 
 • Çünkü o, hayvan huyundan arındı, temizlendi Aşkla doldu. Yağı, eti de zehirli bir hal aldı.
 • زهر دد باشد شکرریز خرد  ** زانک نیک نیک باشد ضد بد 
 • Aklın şekerler dökmesi, canavarlara zehir olur. Çünkü iyinin iyiliği, kötünün zıddıdır.
 • لحم عاشق را نیارد خورد دد  ** عشق معروفست پیش نیک و بد 
 • Asıkın etini canavarlar yiyemez. Aşk iyilerce de bilinir, tanınır, kötülerce de.
 • ور خورد خود فی‌المثل دام و ددش  ** گوشت عاشق زهر گردد بکشدش  2725
 • Faraza âşıkı kurt kuş yese bile eti zehir olur, yiyeni öldürür.
 • هر چه جز عشقست شد ماکول عشق  ** دو جهان یک دانه پیش نول عشق 
 • Aşktan başka ne varsa her şeyi aşk yer, yutar, iki âlem de aşk kuşunun gagası önünde bir taneden ibarettir.
 • دانه‌ای مر مرغ را هرگز خورد  ** کاهدان مر اسپ را هرگز چرد 
 • Bir tane, hiç, kuşu yiyebilir mi? Samanlık, hiç atı otlatabilir mi?
 • بندگی کن تا شوی عاشق لعل  ** بندگی کسبیست آید در عمل 
 • Kullukta bulun da belki sen de âşık olursun. Kulluk bir kazançtır ki amelle elde edilir.
 • بنده آزادی طمع دارد ز جد  ** عاشق آزادی نخواهد تا ابد 
 • Kul, kulluktan azat olmayı diler. Âşıksa ebediyen azat olmak istemez.
 • بنده دایم خلعت و ادرارجوست  ** خلعت عاشق همه دیدار دوست  2730
 • Kul, daima elbise, vergi diler. Aşılan elbisesiyse daima sevgilinin cemalidir.
 • در نگنجد عشق در گفت و شنید  ** عشق دریاییست قعرش ناپدید 
 • Aşk, söze sığmaz. Aşk, bir denizdir ki dibi görünmez.
 • قطره‌های بحر را نتوان شمرد  ** هفت دریا پیش آن بحرست خرد 
 • Denizin katralarını saymaya imkân yoktur. Yedi deniz de aşk denizinin önünde küçücük bir göl kalır.
 • این سخن پایان ندارد ای فلان  ** باز رو در قصه‌ی شیخ زمان 
 • A canım, bu sözün sonu gelmez. Yine zamane Şeyhinin hikâyesine dön!
 • در معنی لولاک لما خلقت الافلاک 
 • "Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım" hadîsi kutsisinin manası
 • شد چنین شیخی گدای کو به کو  ** عشق آمد لاابالی اتقوا 
 • Böyle bir Şeyh, sokak sokak dolaşan bir dilenci oldu. Aşk, pervasızca geldi, ne yapsın? Sakının aşktan!
 • عشق جوشد بحر را مانند دیگ  ** عشق ساید کوه را مانند ریگ  2735
 • Aşk, denizi bir çömlek gibi kaynatır. Aşk, dağı kum gibi ezer, eritir.
 • عشق‌بشکافد فلک را صد شکاف  ** عشق لرزاند زمین را از گزاف 
 • Aşk, gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar. Aşk, sebepsiz yeryüzünü titretir.
 • با محمد بود عشق پاک جفت  ** بهر عشق او را خدا لولاک گفت 
 • Pak, aşk, Muhammed'le eşti. Tanrı aşk yüzünde ona "Sen olmasaydın..." dedi.
 • منتهی در عشق چون او بود فرد  ** پس مر او را ز انبیا تخصیص کرد 
 • Hasılı o, aşktan tekti. Onun için Tanrı, onu pevgamberler içinden seçti.
 • گر نبودی بهر عشق پاک را  ** کی وجودی دادمی افلاک را 
 • Sen, pak aşka mensup olmasaydın, sende aşk olmasaydı dedi, hiç gökleri var eder miydim?
 • من بدان افراشتم چرخ سنی  ** تا علو عشق را فهمی کنی  2740
 • Ben, aşkın yüceliğini anlayasın diye kadri yüce göğü yücelttim.
 • منفعتهای دیگر آید ز چرخ  ** آن چو بیضه تابع آید این چو فرخ 
 • Gökten daha başka faydalar da gelir. O yumurta gibidir. Bu, civciv gibi ona tabidir.
 • خاک را من خوار کردم یک سری  ** تا ز خواری عاشقان بویی بری 
 • Âşıkların horluğundan bir koku alasın diye toprağı tamamiyle hor ettim, ayaklar altına serdim.
 • خاک را دادیم سبزی و نوی  ** تا ز تبدیل فقیر آگه شوی 
 • Aşkla bir yoksul nasıl değişir, anlaman için toprağa yeşillik ve tazelik verdim.
 • با تو گویند این جبال راسیات  ** وصف حال عاشقان اندر ثبات 
 • Şu yerinden kımıldamıyan dağlar da sana âşıkların sebatını söyler.
 • گرچه آن معنیست و این نقش ای پسر  ** تا به فهم تو کند نزدیک‌تر  2745
 • Gerçi oğul, o mânadır, bunlar suret. Fakat anlayışa yaklaştırmak için lâzım bu.
 • غصه را با خار تشبیهی کنند  ** آن نباشد لیک تنبیهی کنند 
 • Kederi, dikene benzetirler. Dikenin kendisi değildir, bu benzetiş, ancak uyandırmak, anlatmak içindir.
 • آن دل قاسی که سنگش خواندند  ** نامناسب بد مثالی راندند 
 • Katı gönüle taş derler. Gönlün taşla münasebeti yoktur, fakat bir örnektir verirler işte.
 • در تصور در نیاید عین آن  ** عیب بر تصویر نه نفیش مدان 
 • Düşünce de onun tıpkısı olmaz. Fakat öyle değildir deme de ayıbı benzetişe, anlatışa ver.
 • رفتن این شیخ در خانه‌ی امیری بهر کدیه روزی چهار بار به زنبیل به اشارت غیب و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت و عذر گفتن او امیر را 
 • Şeyhin bir gün içinde dört kere zembille dilenmek üzere Tanrı buyruğiyle bir beyin evine gitmesi, beyin onu azarlayıp kötü söylemesi, Şeyhin de özür dilemesi
 • شیخ روزی چار کرت چون فقیر  ** بهر کدیه رفت در قصر امیر 
 • Şeyh bir günde yoksul gibi dört kere bir beyin köşküne gitti.
 • در کفش زنبیل و شی لله زنان  ** خالق جان می‌بجوید تای نان  2750
 • Zembili elinde, Tanrı için canı yaratan, sizden bir lokma ekmek istiyor sözleri dilindeydi.
 • نعلهای بازگونه‌ست ای پسر  ** عقل کلی را کند هم خیره‌سر 
 • Oğul, bunlar, aklı küll'ü bile şaşırtan, sersem eden tersine çakılmış nallardır.
 • چون امیرش دید گفتش ای وقیح  ** گویمت چیزی منه نامم شحیح 
 • Bey, onu görünce : Kötü kişi dedi, sana bir şey söyleyeceğim ama bana nekes deme.
 • این چه سغری و چه رویست و چه کار  ** که به روزی اندر آیی چار بار 
 • Bu ne küstahlık, bu ne utanmaz yüz, bu ne çeşit iş? Bir günde tam dört kere geliyorsun.
 • کیست اینجا شیخ اندر بند تو  ** من ندیدم نر گدا مانند تو 
 • A Şeyh, burada seninle mukayyet olacak kim var ki ? Ben senin gibi küstah bir dilenci görmedim.
 • حرمت و آب گدایان برده‌ای  ** این چه عباسی زشت آورده‌ای  2755
 • Dilencilerin namusunu berbat ettin. Bu yaptığın, ne çirkin Abbaslık?
 • غاشیه بر دوش تو عباس دبس  ** هیچ ملحد را مباد این نفس نحس 
 • Abbası Debs, senin hizmetkârın olamaz. Bu şom nefis, hiçbir mülhitte olmasın.
 • گفت امیرا بنده فرمانم خموش  ** ز آتشم آگه نه‌ای چندین مجوش 
 • Şeyh dedi ki: Beyim, sus, ben emir kuluyum. İçimdeki ateşi bilmiyorsun, bu kadar coşma.
 • بهر نان در خویش حرصی دیدمی  ** اشکم نان‌خواه را بدریدمی 
 • Ekmek için kendimde bir hırs görseydim ekmek isteyen karnımı deşerdim.
 • هفت سال از سوز عشق جسم‌پز  ** در بیابان خورده‌ام من برگ رز 
 • Yedi yıl bu bedenim, aşk ateşiyle yandı kavruldu. Çöllerde asma yaprağı yedim, onunla geçindim.
 • تا ز برگ خشک و تازه خوردنم  ** سبز گشته بود این رنگ تنم  2760
 • Hattâ taze, yahut kuru yaprak yemeden bu bedenimin rengi yemyeşil oldu.
 • تا تو باشی در حجاب بوالبشر  ** سرسری در عاشقان کمتر نگر 
 • İnsanlar atasının suretinde, perdesinde bulundukça âşıklara öyle pek serserice bakma.
 • زیرکان که مویها بشکافتند  ** علم هیات را به جان دریافتند 
 • Akıllı fikirli kişiler, kılı kırk yardılar. Heyet (kozmoğrafya) bilgisini elde ettiler.
 • علم نارنجات و سحر و فلسفه  ** گرچه نشناسند حق المعرفه 
 • Neyrencat, sihir ve felsefeyi, hakkiyle belleyemedilerse de,