English    Türkçe    فارسی   

6
2375-2424

 • زانک طفل خرد را مادر نهار  ** دست و پا باشد نهاده بر کنار  2375
 • Ana, küçücük yavrusunu gündüzün kucağına alır, ona el ayak olur, onu her şeyden korur.
 • حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود و آن کی به منزل قوتی یافتند و ترسا و جهود سیر بودند گفتند این قوت را فردا خوریم مسلمان صایم بود گرسنه ماند از آنک مغلوب بود 
 • Biri Müslüman , öbürü Hıristiyan, üçüncüsü de Yahudi olan üç yolcu, bir konak yerinde yiyecek buldular. Hıristiyanla Yahudi tokdu, bunu yarın yiyelim dediler Müslüman, o gün oruçluydu, fakat onlarla başa çıkamadığından aç kaldı
 • یک حکایت بشنو اینجا ای پسر  ** تا نگردی ممتحن اندر هنر 
 • Oğul, burada bir hikâye dinle de hünerine kapılıp belâlara uğrama.
 • آن جهود و مومن و ترسا مگر  ** همرهی کردند با هم در سفر 
 • Bir Yahudi, bir Müslüman, bir de Hıristiyan yolda arkadaş oldular.
 • با دو گمره همره آمد مومنی  ** چون خرد با نفس و با آهرمنی 
 • Bir mümin, iki sapıkla yoldaş oldu. Aklın, şeytan ve nefisle arkadaş olması gibi.
 • مرغزی و رازی افتند از سفر  ** همره و هم‌سفره پیش هم‌دگر 
 • Yol hali bu, bir de bakarsın, bir Maraga’lı ile bir Rey’li arkadaş olur. Beraber yerler, beraber içerler.
 • در قفص افتند زاغ و جغد و باز  ** جفت شد در حبس پاک و بی‌نماز  2380
 • Baykuş, karga ve doğan, bir kafese düşebilir. Hapiste bir temiz kişiyle bir beynamaz arkadaş olabilir.
 • کرده منزل شب به یک کاروانسرا  ** اهل شرق و اهل غرب و ما ورا 
 • Bir konaktaki kervan sarayda doğu ve batı halkıyla Maveraünnehir’li bir araya gelir.
 • مانده در کاروانسرا خرد و شگرف  ** روزها با هم ز سرما و ز برف 
 • Aşağılık ve yüce kişiler, kış ve kar yüzünden bir kervansarayda günlerce kalırlar.
 • چون گشاده شد ره و بگشاد بند  ** بسکلند و هر یکی جایی روند 
 • Fakat yol açıldı, mâni kalmadı mı hepsi ayrılır, her biri, bir yana gider.
 • چون قفس را بشکند شاه خرد  ** جمع مرغان هر یکی سویی پرد 
 • Akıl padişahı, kafesi kırdı mı kuşların her biri, bir tarafa uçar.
 • پر گشاید پیش ازین بر شوق و یاد  ** در هوای جنس خود سوی معاد  2385
 • Bundan önce neşelenerek, sevinerek kendi cinsinin havası ile geldiği yere uçar giderdi ya.
 • پر گشاید هر دمی با اشک و آه  ** لیک پریدن ندارد روی و راه 
 • Kafeste ve zindan da iken de her an ağlayıp inleyerek kanat açar ama uçmaya yol ve imkân yoktur.
 • راه شد هر یک پرد مانند باد  ** سوی آن کز یاد آن پر می‌گشاد 
 • Fakat yol oldu mu her biri, anarak kanat açtığı yere uçar, yel gibi uçup gider.
 • آن طرف که بود اشک و آه او  ** چونک فرصت یافت باشد راه او 
 • Ağlayıp ah ettiği tarafa fırsat buldu mu koşar, uçup kavuşur.
 • در تن خود بنگر این اجزای تن  ** از کجاها گرد آمد در بدن 
 • Bedenine bak. Bu cüzüler, nereden toplanıp bedenine geldi.
 • آبی و خاکی و بادی و آتشی  ** عرشی و فرشی و رومی و گشی  2390
 • Kimisi suya, kimisi toprağa, kimisi yele, kimisi ateşe mensup. Kimi arştan gelmiş, kimi ferşten. Kimisi güzel, kimisi çirkin.
 • از امید عود هر یک بسته طرف  ** اندرین کاروانسرا از بیم برف 
 • Her biri kar korkusundan bu kervansaraya sinmiş, geldikleri yere tekrar dönmeyi umuyor.
 • برف گوناگون جمود هر جماد  ** در شتای بعد آن خورشید داد 
 • Çeşit çeşit kar var, her taraf donmuş, hiçbir yerde hayat kalmamış. O adalet güneşinden uzak kalmışlar, o uzaklık kışından buz kesilmişler.
 • چون بتابد تف آن خورشید جشم  ** کوه گردد گاه ریگ و گاه پشم 
 • Fakat o kızgın güneşin harareti bir geldi mi dağ bile kum ve yün kesilir.
 • در گداز آید جمادات گران  ** چون گداز تن به وقت نقل جان 
 • Can verirken beden nasıl erirse kendilerinde candan eser olmayan cansızlar bile öyle erir.
 • چون رسیدند این سه همره منزلی  ** هدیه‌شان آورد حلوا مقبلی  2395
 • Bu üç yoldaş bir konağa vardılar. Orada bir devletli, kendilerine helva hediye etti.
 • برد حلوا پیش آن هر سه غریب  ** محسنی از مطبخ انی قریب 
 • Bir ihsan sahibi, “Ben yakınım”, sofrasından her üç garibe de helva götürdü.
 • نان گرم و صحن حلوای عسل  ** برد آنک در ثوابش بود امل 
 • Tanrı’dan sevap ümidi ile sıcak somun ve bal helvası hediye etti.
 • الکیاسه والادب لاهل المدر  ** الضیافه والقری لاهل الوبر 
 • Şehirliler, edep ve zekâ ehli olurlar. Toy vermek yoksul doyurmak da köylülere verilmiştir.
 • الضیافة للغریب والقری  ** اودع الرحمن فی اهل القری 
 • Tanrı, garibe ziyafet çekmeyi köylülere vermiştir.
 • کل یوم فی القری ضیف حدیث  ** ما له غیر الاله من مغیث  2400
 • Köylerde her gün Tanrı’dan başka imdadına yetişecek hiç kimsesi olmayan yeni bir misafir vardır.
 • کل لیل فی القری وفد جدید  ** ما لهم ثم سوی الله محید 
 • Köylerde her gece yeni bir topluluk vardır ki onların Tanrı’dan başka kimseleri yoktur.
 • تخمه بودند آن دو بیگانه ز خور  ** بود صایم روز آن مومن مگر 
 • O iki yabancı, adamakıllı yemek yemişler, imtilâya uğramışlardı. O Müslüman ise oruçluydu.
 • چون نماز شام آن حلوا رسید  ** بود مومن مانده در جوع شدید 
 • Akşam namazı vakti o helva gelince Mümin, pek aç olduğundan yemek istediyse de,
 • آن دو کس گفتند ما از خور پریم  ** امشبش بنهیم و فردایش خوریم 
 • İkisi de biz boğazımıza kadar tokuz. Bu yemeği bu gece bırakalım da yarın yeriz.
 • صبر گیریم امشب از خور تن زنیم  ** بهر فردا لوت را پنهان کنیم  2405
 • Bu gece sabredelim, yemeyelim de helvayı yarına saklayalım dediler.
 • گفت مومن امشب این خورده شود  ** صبر را بنهیم تا فردا بود 
 • Mümin dedi ki: Sabrı bırakalım da bu gece yiyelim yarının sahibi var.
 • پس بدو گفتند زین حکمت‌گری  ** قصد تو آن است تا تنها خوری 
 • Ona sen, böyle hikmet satarak yalnız yemek istiyorsun galiba dediler.
 • گفت ای یاران نه که ما سه تنیم  ** چون خلاف افتاد تا قسمت کنیم 
 • Dedi ki: Dostlar, biz üç kişi değil miyiz? Bana razı değilseniz pay edelim.
 • هرکه خواهد قسم خود بر جان زند  ** هرکه خواهد قسم خود پنهان کند 
 • Kimse ne düşerse diler yesin, diler saklasın.
 • آن دو گفتندش ز قسمت در گذر  ** گوش کن قسام فی‌النار از خبر  2410
 • İkisi birden hayır dediler, pay etmeyi bırak, “her pay eden cehennemdedir” sözünü duy.
 • گفت قسام آن بود کو خویش را  ** کرد قسمت بر هوا و بر خدا 
 • Mümin, burada pay eden, kendi havasına uyup pay edendir. Tanrı için pay eden değil.
 • ملک حق و جمله قسم اوستی  ** قسم دیگر را دهی دوگوستی 
 • Sen de Tanrınınsın onun payısın. Onun payını başkasına verirsen ona şirk koşmuş olursun.
 • این اسد غالب شدی هم بر سگان  ** گر نبودی نوبت آن بدرگان 
 • Eğer o kötü kişilerin zamanı olmasaydı bu aslan, köpeklere üstün olurdu.
 • قصدشان آن کان مسلمان غم خورد  ** شب برو در بی‌نوایی بگذرد 
 • Onların kasti o Müslüman’ın gam yemesi, o geceyi aç geçirmesiydi.
 • بود مغلوب او به تسلیم و رضا  ** گفت سمعا طاعة اصحابنا  2415
 • Tanrı’ya teslim oldu, boynunu eğdi, dostlarım dedi, baş üstüne, dediğiniz gibi olsun.
 • پس بخفتند آن شب و برخاستند  ** بامدادان خویش را آراستند 
 • O gece yatıp uyudular, sabahleyin kalkıp kendilerini bezediler.
 • روی شستند و دهان و هر یکی  ** داشت اندر ورد راه و مسلکی 
 • Yüzlerini, ağızlarını yıkadılar. Her biri, kendi yolunca virdini okumaya koyuldu.
 • یک زمانی هر کسی آورد رو  ** سوی ورد خویش از حق فضل‌جو 
 • Bir zaman virtlerine yüz tutup Tanrı’dan lûtuf ve ihsan dilediler.
 • مومن و ترسا جهود و گبر و مغ  ** جمله را رو سوی آن سلطان الغ 
 • Müminde ulu padişaha yüz tutar, Hıristiyan da Yahudi de; Mecusi de.
 • بلک سنگ و خاک و کوه و آب را  ** هست واگشت نهانی با خدا  2420
 • Hattâ taş, toprak, dağ ve suyun bile Tanrı’ya gizli bir duası, ilticası vardır.
 • این سخن پایان ندارد هر سه یار  ** رو به هم کردند آن دم یاروار 
 • Bu sözün sonu gelmez. Her üç dostta ibadetlerini bitirdikten sonra dostçasına birbirlerine yüz çevirdiler.
 • آن یکی گفتا که هر یک خواب خویش  ** آنچ دید او دوش گو آور به پیش 
 • Biri dedi ki: Her birimiz gördüğü rüyayı anlatsın.
 • هرکه خوابش بهتر این را او خورد  ** قسم هر مفضول را افضل برد 
 • Kimin rüyası daha güzelse bu helvayı o yesin, üstün olan alt olanın payını alsın.
 • آنک اندر عقل بالاتر رود  ** خوردن او خوردن جمله بود 
 • Aklı en üstün olanın yemesi herkesin yemesi demektir.