English    Türkçe    فارسی   

6
2583-2632

 • آن ادب که باشد از بهر خدا  ** اندر آن مستعجلی نبود روا 
 • Tanrı için verilen cezada acele etmek doğru değildir.
 • وآنچ باشد طبع و خشم و عارضی  ** می‌شتابد تا نگردد مرتضی 
 • Fakat kendi kızgınlığından, kendi gelip geçici heva ve hevesinden verilen cezada acele edilir. Adam, kendini bir an önce razı etmeye bakar.
 • ترسد ار آید رضا خشمش رود  ** انتقام و ذوق آن فایت شود  2585
 • Kaza ve kadere razı olursa kızgınlığı yatışır. Öç almadan geçer, o zevkten mahrum kalır. Bundan korkar işte.
 • شهوت کاذب شتابد در طعام  ** خوف فوت ذوق هست آن خود سقام 
 • Yalancı şehvet, yemeye atılır, onun lezzetini, zevkini kaybedivereceğinden korkar ki bu zaten derttir.
 • اشتها صادق بود تاخیر به  ** تا گواریده شود آن بی‌گره 
 • İştah varsa acele etmemek, yenen şeyin iyice sinmesi için ağır ağır yemek daha doğrudur.
 • تو پی دفع بلایم می‌زنی  ** تا ببینی رخنه را بندش کنی 
 • Sen, benim belâmı defetmek, gördüğün gediği tıkamak istiyorsun.
 • تا از آن رخنه برون ناید بلا  ** غیر آن رخنه بسی دارد قضا 
 • O gedikten bir felâket gelmesin diyorsun ama kaza ve kaderin o gedikten başka daha nice gedikleri, nice delikleri var.
 • چاره‌ی دفع بلا نبود ستم  ** چاره احسان باشد و عفو و کرم  2590
 • Belâyı def etmenin çaresi, sitem etmek değildir. buna çare ihsandır, aftır keremdir.
 • گفت الصدقه مرد للبلا  ** داو مرضاک به صدقه یا فتی 
 • Peygamber “sadaka belâyı defeder” dedi. Ey yiğit hastalığını sadakayla tedavi et.
 • صدقه نبود سوختن درویش را  ** کور کردن چشم حلم‌اندیش را 
 • Sadaka, yoksulu yakmak, hilim gözleyen gözü kör etmek değildir.
 • گفت شه نیکوست خیر و موقعش  ** لیک چون خیری کنی در موضعش 
 • Padişah dedi ki: Hayır, yerinde yapılırsa iyidir. Yerinde bir hayırda bulunursan bu, doğru bir harekettir.
 • موضع رخ شه نهی ویرانیست  ** موضع شه اسپ هم نادانیست 
 • Ruh, yerine şah sürmek işi harap etmektir. Şah yerine atı sürmek de bilgisizliktir.
 • در شریعت هم عطا هم زجر هست  ** شاه را صدر و فرس را درگه است  2595
 • Şeriatta ihsan da var ceza da. Padişah, baş köşeye geçer; at ahıra bağlanır.
 • عدل چه بود وضع اندر موضعش  ** ظلم چه بود وضع در ناموقعش 
 • Adalet nedir? Bir şeyi lâyık olduğu yere koymak. Zulüm nedir? Lâyık olmadığı yere koymak.
 • نیست باطل هر چه یزدان آفرید  ** از غضب وز حلم وز نصح و مکید 
 • Tanrı’nın yarattığı bir şey abes değildir. Kızgınlık, hilim, öğüt, hile... hepsi doğrudur.
 • خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز  ** شر مطلق نیست زینها هیچ نیز 
 • Bunların hiç biri mutlak olarak hayır değildir. aynı zamanda mutlak olarak şer de değildir.
 • نفع و ضر هر یکی از موضعست  ** علم ازین رو واجبست و نافعست 
 • Her birinin yerinde faydası vardır, yerinde de zararı. Onun için bilgi vaciptir, faydalıdır.
 • ای بسا زجری که بر مسکین رود  ** در ثواب از نان و حلوا به بود  2600
 • Yoksula yapılan öyle cezalar vardır ki sevap bakımından ekmekten de yeğdir, helvadan da.
 • زانک حلوا بی‌اوان صفرا کند  ** سیلیش از خبث مستنقا کند 
 • Çünkü helva, vakitsiz yenirse safra yapar. Halbuki helva verilecek yerde ona bir sille vurulsa kötülükten kurtulur.
 • سیلیی در وقت بر مسکین بزن  ** که رهاند آنش از گردن زدن 
 • Yoksula vaktinde bir sille vur da boynu vurulmaktan kurtulsun.
 • زخم در معنی فتد از خوی بد  ** چوب بر گرد اوفتد نه بر نمد 
 • Vurmak, hakikatte kötü huyadır. Kilim dövülmez, tozu dövülür.
 • بزم و زندن هست هر بهرام را  ** بزم مخلص را و زندان خام را 
 • Meclis de var, zindan da. Her ikisi de lâzım. Meclis ihlas sahibi olana, zindan ham kişiye.
 • شق باید ریش را مرهم کنی  ** چرک را در ریش مستحکم کنی  2605
 • Yarayı deşmek lazım. Deşeceğin yerde üstüne merhem korsan pisliği kökleştirmiş olursun.
 • تا خورد مر گوشت را در زیر آن  ** نیم سودی باشد و پنجه زیان 
 • Yaranın altındaki eti yer. Yarı faydası olsa elli tane ziyanı olur.
 • گفت دلقک من نمی‌گویم گذار  ** من همی‌گویم تحریی بیار 
 • Delkak, beni bırak demiyorum dedi, işi ara, sor, tahkik et diyorum.
 • هین ره صبر و تانی در مبند  ** صبر کن اندیشه می‌کن روز چند 
 • Sabır yolunu kapama, acele etme. Sabret de birkaç gün düşün.
 • در تانی بر یقینی بر زنی  ** گوش‌مال من بایقانی کنی 
 • Bu düşünce esnasında bir şeye iyice karar verirsin de kulağımı bilerek çekersin.
 • در روش یمشی مکبا خود چرا  ** چون همی‌شاید شدن در استوا  2610
 • Neden yürüyüşte “Yüzü üstünde sürünme” sözü söylenir? Daima doğru yürümek gerekken yüzüstü sürünme neden?
 • مشورت کن با گروه صالحان  ** بر پیمبر امر شاورهم بدان 
 • İyi kişilerle danış, görüş. Peygamber “İşlerini meşveretle yapar onlar” dedi, bunu böyle bil!
 • امرهم شوری برای این بود  ** کز تشاور سهو و کژ کمتر رود 
 • İşleri meşveretle yapmak, şunun içindir: Meşveretten hata ve eğrilik, az meydana gelir.
 • این خردها چون مصابیح انورست  ** بیست مصباح از یک روشن‌ترست 
 • Bu akıllar, aydın kandillere benzer. Elbette yirmi kandil bir kandilden daha ziyade aydınlık verir.
 • بوک مصباحی فتد اندر میان  ** مشتعل گشته ز نور آسمان 
 • Belki aralarına gökyüzünün nurundan yanmış bir kandil düşüverir.
 • غیرت حق پرده‌ای انگیختست  ** سفلی و علوی به هم آمیختست  2615
 • Tanrı gayreti, ortaya bir perde salmıştır. Aşağılık ve yücelik âlemine mensup olanları birbirine karıştırmış, karmıştır.
 • گفت سیروا می‌طلب اندر جهان  ** بخت و روزی را همی‌کن امتحان 
 • “Yürüyün âlemi gezin” demiştir. Sen de gez, dolaş da bahtını, rızkını sınaya dur.
 • در مجالس می‌طلب اندر عقول  ** آن چنان عقلی که بود اندر رسول 
 • Meclislerde, peygamber de bulunan akıl gibi bir akıl ara.
 • زانک میراث از رسول آنست و بس  ** که ببیند غیبها از پیش و پس 
 • Çünkü peygamberden, miras kalan ancak odur. Bu akıl, gaypları önden de görür, arttan da.
 • در بصرها می‌طلب هم آن بصر  ** که نتابد شرح آن این مختصر 
 • Bu kısa kesilen kitapta anlatılmasına imkan bulunmayan gözü de gözler arasında ara.
 • بهر این کردست منع آن با شکوه  ** از ترهب وز شدن خلوت به کوه  2620
 • İşte o azametli peygamber, rahipliği, dağlara çekilip yalnızca ibadet etmeyi bunun için menetmiştir.
 • تا نگردد فوت این نوع التقا  ** کان نظر بختست و اکسیر بقا 
 • İnsanlar birbirleri ile buluşsunlar diye bunu kaldırmıştır. Çünkü böyle bir göze sahip adamın bakışı bahttır, ebedilik iksiridir.
 • در میان صالحان یک اصلحیست  ** بر سر توقیعش از سلطان صحیست 
 • Temiz kişiler arasında tertemiz biri vardır ki padişah, onun fermanının üstüne “Şah” çekmiştir.
 • کان دعا شد با اجابت مقترن  ** کفو او نبود کبار انس و جن 
 • Onun duası, icabet edilir. İnsanların, cinlerin en ulularının içinde bile ona eşit yoktur.
 • در مری‌اش آنک حلو و حامض است  ** حجت ایشان بر حق داحض است 
 • Onunla inada girişen, ister tatlı olsun, ister ekşi; Tanrı’ya karşı hiçbir delili yoktur.
 • که چو ما او را به خود افراشتیم  ** عذر و حجت از میان بر داشتیم  2625
 • Çünkü biz onu yücelttik... Özrü, delili ortadan kaldırdık.
 • قبله را چون کرد دست حق عیان  ** پس تحری بعد ازین مردود دان 
 • Tanrı, kıbleyi ortaya apaçık bir surette çıkardı mı bil ki artık kıble aramak abestir.
 • هین بگردان از تحری رو و سر  ** که پدید آمد معاد و مستقر 
 • Kendine gel, araştırmadan yüz çevir, başını döndürüp durma artık. Döneceğin yer ve konaklayacağın mekân, meydanda işte.
 • یک زمان زین قبله گر ذاهل شوی  ** سخره‌ی هر قبله‌ی باطل شوی 
 • Bu kıbleden bir an gafil oldun mu her batıl kıblenin maskarası oldun gitti.
 • چون شوی تمییزده را ناسپاس  ** بجهد از تو خطرت قبله‌شناس 
 • Sana temyiz verene hamd etmezsen kıbleyi tanıma kabiliyetini kaybedersin.
 • گر ازین انبار خواهی بر و بر  ** نیم‌ساعت هم ز همدردان مبر  2630
 • Bu ambardan bir şey elde etmek, bir ihsana uğramak niyetindeysen seninle hemdert olanlardan bir an bile ayrılma.
 • که در آن دم که ببری زین معین  ** مبتلی گردی تو با بس القرین 
 • Çünkü bu yardımcıdan ayrıldığın an kötü bir arkadaşın derdine uğrarsın.
 • حکایت تعلق موش با چغز و بستن پای هر دو به رشته‌ای دراز و بر کشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلق با غیر جنس و با جنس خود ناساختن 
 • Farenin kurbağayla arkadaş olması, ayaklarını uzun bir iple bağlamaları, karganın fareyi yakalaması kurbağanın da ona bağlı olarak havalanması, feryat ve figana başlaması, kendi cinsinden olmayan bir hayvanla dost olduğuna pişman olması
 • از قضا موشی و چغزی با وفا  ** بر لب جو گشته بودند آشنا 
 • Tesadüf bu ya, bir fare, vefalı bir kurbağa ile su başında tanıştılar.