English    Türkçe    فارسی   

6
4830-4879

 • زندگی در مردن و در محنتست  ** آب حیوان در درون ظلمتست  4830
 • Hayat, ölümde ve mihnettedir. Abıhayat, karanlıklar içindedir.
 • رجوع کردن به قصه‌ی پروردن حق تعالی نمرود را بی‌واسطه‌ی مادر و دایه در طفلی 
 • Ulu Tanrı' nın Nemrud'u anasız ve dadısız olarak yetiştirip büyütmesi
 • حاصل آن روضه چو باغ عارفان  ** از سموم صرصر آمد در امان 
 • Hâsılı o bahçe, arifler bağı gibi sam yellerinden de amandaydı, kasırgadan da.
 • یک پلنگی طفلکان نو زاده بود  ** گفتم او را شیر ده طاعت نمود 
 • Bir kaplan yavrulamıştı. Ona dedim ki: Süt ver bu çocuğa, itaat etti.
 • پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد  ** تا که بالغ گشت و زفت و شیرمرد 
 • Ona süt verdi, tapılar kıldı. Nihayet çocuk gelişti, irileşti, aslanlaştı.
 • چون فطامش شد بگفتم با پری  ** تا در آموزید نطق و داوری 
 • Sütten kesilince bir periye, ona söz söylemeyi öğret dedim, öğretti.
 • پرورش دادم مر او را زان چمن  ** کی بگفت اندر بگنجد فن من  4835
 • Onu, o yeşillikte yetiştirdim, besledim. Benim hünerim, sanatım hiç söze sığar mı?
 • داده من ایوب را مهر پدر  ** بهر مهمانی کرمان بی‌ضرر 
 • Ben, zararsız kurtları Eyüb'e konuk ettim, kendisine de onlara karşı baba sevgisi verdim.
 • داده کرمان را برو مهر ولد  ** بر پدر من اینت قدرت اینت ید 
 • Kurtlar da evlâdın babasını sevmesi gibi onu severlerdi. Onlara da bu sevgiyi verdim, tşte sana kudret, işte sana güç!
 • مادران را داب من آموختم  ** چون بود لطفی که من افروختم 
 • Analara analık edebini ben öğrettim. Artık düşün, benim yakıp aydınlattığım lütuf nasıl olur?
 • صد عنایت کردم و صد رابطه  ** تا ببیند لطف من بی‌واسطه 
 • Yüzlerce inayetlerde bulundum, yüzlerce alâkalar yarattım, bu suretle benim lûtfumu vasıtasız olarak görsün dedim.
 • تا نباشد از سبب در کش‌مکش  ** تا بود هر استعانت از منش  4840
 • Görsün de sebep yüzünden savaşlara, çekişmelere düşmesin; her yardımı, ancak benden beklesin.
 • ورنه تا خود هیچ عذری نبودش  ** شکوتی نبود ز هر یار بدش 
 • Bana karşı hiçbir özrü olmasın, her kötü dosttan şikâyetlenmesin dedim.
 • این حضانه دید با صد رابطه  ** که بپروردم ورا بی‌واسطه 
 • Bu yüzlerce alâkayla beslenmeyi, yetişmeyi gördü. Onu vasıtasız olarak nasıl besledim, anladı, bildi.
 • شکر او آن بود ای بنده‌ی جلیل  ** که شد او نمرود و سوزنده‌ی خلیل 
 • Ey ulu Tanrı'nın kulu, buna karşılık şükrane olarak Nemrut oldu, Halil'i yakmaya kalkıştı.
 • هم‌چنان کین شاه‌زاده شکر شاه  ** کرد استکبار و استکثار جاه 
 • Nitekim bu şehzade de padişaha şükran olarak ululandı, mevkiinin daha yücelmesini istedi.
 • که چرا من تابع غیری شوم  ** چونک صاحب ملک و اقبال نوم  4845
 • Ben neden başkasına tâbi olayım? Benim de bir ülkem var, ben de yeni bir ikbale sahibim dedi.
 • لطف‌های شه که ذکر آن گذشت  ** از تجبر بر دلش پوشیده گشت 
 • Evvelce anlattığımız gibi, padişahtan görmüş olduğu lütuf lan, ululandığı için gönlünde örtüldü gitti.
 • هم‌چنان نمرود آن الطاف را  ** زیر پا بنهاد از جهل و عمی 
 • Nemrut da bunun gibi bilgisizlik ve körlük yüzünden o lûtufları ayağının altına aldı.
 • این زمان کافر شد و ره می‌زند  ** کبر و دعوی خدایی می‌کند 
 • Şimdi kâfir odu, yol kesmekte. Ululanmada, Tanrılık dâvasına kalkışmada.
 • رفته سوی آسمان با جلال  ** با سه کرکس تا کند با من قتال 
 • Üç gerges kuşuna uymuş, yüce göklere çıkmaya, benimle savaşıp vuruşmaya girişti.
 • صد هزاران طفل بی‌تلویم را  ** کشته تا یابد وی ابراهیم را  4850
 • İbrahim'i bulup öldürmek için yüz binlerce suçsuz çocuğu öldürttü.
 • که منجم گفته کاندر حکم سال  ** زاد خواهد دشمنی بهر قتال 
 • Çünkü müneccim, yıl talihine bakmış, seninle savaşacak bir düşman doğacak.
 • هین بکن در دفع آن خصم احتیاط  ** هر که می‌زایید می‌کشت از خباط 
 • Kendine gel, o düşmanı defetmek için ihtiyatlı davran demişti. O yalan yanlış, kim olursa olsun her doğanı öldürüyordu.
 • کوری او رست طفل وحی کش  ** ماند خون‌های دگر در گردنش 
 • Onun gördüğü, vahyi getirecek çocuğu yetiştirdi. Başkalarının kanları, boynunda kaldı.
 • از پدر یابید آن ملک ای عجب  ** تا غرورش داد ظلمات نسب 
 • Acaba o saltanatı babadan mı bulmuştu da gururu, kendisini soy sop karanlıklarına daldırdı?
 • دیگران را گر ام و اب شد حجاب  ** او ز ما یابید گوهرها به جیب  4855
 • Başkalarına ana, baba perde kesilir. Fakat o, yeninde, yakasında bulunan mücevherleri bizden buldu.
 • گرگ درنده‌ست نفس بد یقین  ** چه بهانه می‌نهی بر هر قرین 
 • Şüphe yok ki kötü bir arkadaş olan nafis, yırtıcı bir kurttur. Sen ona bak, ne diye her arkadaşa bahane bulup duruyorsun?
 • در ضلالت هست صد کل را کله  ** نفس زشت کفرناک پر سفه 
 • Sapıklık âleminde her kele bir külah vardır. Çirkin kâfir ve işi gücü pislikten ibaret nefis diyorum ya.
 • زین سبب می‌گویم این بنده‌ی فقیر  ** سلسله از گردن سگ برمگیر 
 • Ey yoksul, bunun için diyorum işte. Köpeğin boynundan tasmayı çözme.
 • گر معلم گشت این سگ هم سگست  ** باش ذلت نفسه کو بدرگست 
 • Bu köpek, terbiye edilse bile yine köpektir. "Ne mutlu nefsini aşağılayana" hükmüne uy, o, kötü damarlıdır.
 • فرض می‌آری به جا گر طایفی  ** بر سهیلی چون ادیم طایفی  4860
 • Taif sahtiyanı gibi bir Süheyl yıldızının etrafında döner dolaşırsan farzı yerine getirmiş olursun,
 • تا سهیلت وا خرد از شر پوست  ** تا شوی چون موزه‌ای هم‌پای دوست 
 • Nihayet Süheyl yıldızı, onu deri şerrinden kurtarır. Bu suretle de sevgilinin ayağına giydiği çediğe dönersin.
 • جمله قرآن شرح خبث نفس‌هاست  ** بنگر اندر مصحف آن چشمت کجاست 
 • Bütün Kur'an, nefsin kötülüklerini anlatmadadır. Mushafa bak da, gör, fakat sende o göz nerde?
 • ذکر نفس عادیان کالت بیافت  ** در قتال انبیا مو می‌شکافت 
 • Vesile bulup da peygamberle savaşmada kılı kırka yaran aşağılık kişileri anlatıp durmadadır.
 • قرن قرن از شوم نفس بی‌ادب  ** ناگهان اندر جهان می‌زد لهب 
 • Zaman zaman edepsiz nefsin kötülüğünden ansızın âleme alevler yayılmıştır.
 • رجوع کردن بدان قصه کی شاه‌زاده بدان طغیان زخم خورد از خاطر شاه پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت 
 • Şehzade, padişahın gönlünden bir zahım yedi, faziletlere tamamiyle sahip otamadan dünyadan gitti.
 • قصه کوته کن که رای نفس کور  ** برد او را بعد سالی سوی گور  4865
 • Hikâyeyi kısa kes. O gayretli padişahın gayreti bir yıl sonra şehzadeyi mezara götürdü.
 • شاه چون از محو شد سوی وجود  ** چشم مریخیش آن خون کرده بود 
 • Padişah, mahiv âleminden varlık âlemine gelinceye kadar Mirrih yıldızı gibi kan dökücü olan gözü, o kanı dökmüş gitmişti.
 • چون به ترکش بنگرید آن بی‌نظیر  ** دید کم از ترکشش یک چوبه تیر 
 • O eşsiz padişah tirkeşine bakınca gördü ki bir ok yok.
 • گفت کو آن تیر و از حق باز جست  ** گفت که اندر حلق او کز تیر تست 
 • Tanrı etrafında fırlayan o ok nerde? dedi. Onun boğazındaki ok, senin attığın ok diye cevap geldi.
 • عفو کرد آن شاه دریادل ولی  ** آمده بد تیر اه بر مقتلی 
 • O deryadil padişah affetti ama ne fayda. Ok, can alacak yerine raslamıştı.
 • کشته شد در نوحه‌ی او می‌گریست  ** اوست جمله هم کشنده و هم ولیست  4870
 • Şehzade öldürüldü. Fakat ona padişah yas tutup ağlamaya koyuldu, öldüren de o, öldürülene veli olan da o.
 • ور نباشد هر دو او پس کل نیست  ** هم کشنده‌ی خلق و هم ماتم‌کنیست 
 • İkisi de o olmasa kül değildir. O, hem halkı öldürür, hem yasını tutar.
 • شکر می‌کرد آن شهید زردخد  ** کان بزد بر جسم و بر معنی نزد 
 • O benzi sararmış şehit de, bedenimi okladı, mânamı değil ya diye şükretmedeydi.
 • جسم ظاهر عاقبت خود رفتنیست  ** تا ابد معنی بخواهد شاد زیست 
 • Zâhirî beden, nihayet gideceği yere gidecek. Fakat mâna, ebediyen neşeli bir surette yaşıyacak.
 • آن عتاب ار رفت هم بر پوست رفت  ** دوست بی‌آزار سوی دوست رفت 
 • Darılmada ancak bedendeydi. Sevgili incinmeden sevgiliyle kavuştu.
 • گرچه او فتراک شاهنشه گرفت  ** آخر از عین الکمال او ره گرفت  4875
 • Gerçi şehzade, o padişahlar padişahının terkisine yapıştı, fakat nihayet göze geldi, yolu tutup gitti.
 • و آن سوم کاهل‌ترین هر سه بود  ** صورت و معنی به کلی او ربود 
 • Üçüncü kardeşleri, her üçünün de en tembeliydi; fakat suret bakımından da öndülü o kaptı, mâna bakımından da.
 • وصیت کردن آن شخص کی بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من کی کاهل‌ترست 
 • Bir adamın, benden sonra malımı üç oğlumun en tembeli hangisiyse o alsın diye vasiyette bulunması
 • آن یکی شخص به وقت مرگ خویش  ** گفت بود اندر وصیت پیش‌پیش 
 • Bir adam, ölürken peşin peşin vasiyette bulunmaktaydı.
 • سه پسر بودش چو سه سرو روان  ** وقف ایشان کرده او جان و روان 
 • Yürüyen selviye benzer üç oğlu vardı. Canını, malını onlara vakfetmişti.
 • گفت هرچه در کفم کاله و زرست  ** او برد زین هر سه کو کاهل‌ترست 
 • Dedi ki: Elimizde ne kadar kumaşım, ne kadat altınım varsa bu üçünden en tembelinin.