English    Türkçe    فارسی   

1
1844-1853

 • Ey Yahya! Kaç, bana gel de keskin kılıçlardan seni kurtarayım, demedi mi? “ dedi” diye cevap verdi.
 • گفت ای یحیی بیا در من گریز ** تا پناهت باشم از شمشیر تیز
 • Dudunun tacire veda edip uçması
 • وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن‌‌
 • Dudu ona hoşa gider bir iki nasihat verdi, sonra “Allahaısmarladık, artık ayrılık zamanı geldi” dedi. 1845
 • یک دو پندش داد طوطی بی‌‌نفاق ** بعد از آن گفتش سلام الفراق‌‌
 • Efendisi dedi ki: “Allah selâmet versin git. Sen bana yeni bir yol gösterdin”.
 • خواجه گفتش فی أمان الله برو ** مر مرا اکنون نمودی راه نو
 • Tacir, kendi kendine dedi ki: Bu bana nasihatti. Onun yolunu tutayım, o yol aydın bir yol.
 • خواجه با خود گفت کاین پند من است ** راه او گیرم که این ره روشن است‌‌
 • Benim canım neden dududan aşağı olsun? Can dediğin de böyle iyi bir iz izlemeli.”
 • جان من کمتر ز طوطی کی بود ** جان چنین باید که نیکو پی بود
 • Halkın, bir kişiyi ululamasının ve halk tarafından parmakla gösterilmenin kötülüğü
 • مضرت تعظیم خلق و انگشت نمای شدن‌‌
 • Ten kafese benzer. Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir.
 • تن قفس شکل است تن شد خار جان ** در فریب داخلان و خارجان‌‌
 • Bu, “Ben senin sırdaşın olayım” der. Öbürü “Hayır, senin akranın, emsalin benim”der. 1850
 • اینش گوید من شوم هم راز تو ** و آنش گوید نی منم انباز تو
 • Bu der ki: “Varlık âleminde güzellik fazilet, iyilik ve cömertlik bakımından senin gibi hiçbir kimse yok.”
 • اینش گوید نیست چون تو در وجود ** در جمال و فضل و در احسان و جود
 • Öbürü der ki: “İki cihan da senindir. Bütün canlarımız senin canına tâbidir.”
 • آنش گوید هر دو عالم آن تست ** جمله جانهامان طفیل جان تست‌‌
 • O da, halkı, kendisinin sarhoşu görünce kibirlenir, elden, avuçtan çıkmağa başlar.
 • او چو بیند خلق را سر مست خویش ** از تکبر می‌‌رود از دست خویش‌‌