English    Türkçe    فارسی   

1
2261-2270

 • Ne savaşı? Zaten biz savaşsız öldürülmüş, bitmişiz; yoksulluk kılıcıyla başımız uçurulmuş, gitmiş!
 • چه غزا ما بی‌‌غزا خود کشته‌‌ایم ** ما به تیغ فقر بی‌‌سر گشته‌‌ایم‌‌
 • İhsan nerede? Yoksulluğun etrafında dönüp dolaşarak ağ örmekte, havada uçan sineğin damarını sokup kanını emmekteyiz.
 • چه عطا ما بر گدایی می‌‌تنیم ** مر مگس را در هوا رگ می‌‌زنیم‌‌
 • Hele bize misafir gelsin... Geceleyin uyuyunca elbisesini soymazsam ben de adam değilim!
 • گر کسی مهمان رسد گر من منم ** شب بخسبد قصد دلق او کنم‌‌
 • Muhtaç ve müştak müritlerin yalancı, düzenci dâvacılara aldanmaları ve onları Hakk’a ulaşmış, yüce şeyh sanmaları, veresiyeyi peşinden, hileyle yapılmış çiçeği hakikî, bitmiş ve yeşermiş çiçekten farketmemeleri
 • مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان را شیخ و محتشم و واصل پنداشتن و نقل را از نقد فرق نادانستن و بر بسته را از بر رسته‌‌
 • Bundan dolayı bilenler, hikmetle dediler ki: ihsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerek.
 • بهر این گفتند دانایان به فن ** میهمان محسنان باید شدن‌‌
 • Halbuki sen, öyle birisinin müridisin ki hasisliği yüzünden kendisi galip değil, seni nasıl galip edecek? 2265
 • تو مرید و میهمان آن کسی ** کاو ستاند حاصلت را از خسی‌‌
 • Sana nur vermesi şöyle dursun... bilâkis kapkara bir hale koyar.
 • نیست چیره چون ترا چیره کند ** نور ندهد مر ترا تیره کند
 • Kendisinin nuru yok, onunla görüşüp konuşanlar nereden nurlanacak?
 • چون و را نوری نبود اندر قران ** نور کی یابند از وی دیگران‌‌
 • Bu çeşit şeyh, gözü akan ve görmeyen kişiye benzer. Gözüne ilâç çeker ama zararlı ilâçtan başka bir şey çekemez ki.
 • همچو اعمش کو کند داروی چشم ** چه کشد در چشمها الا که یشم‌‌
 • Yoksulluk ve meşakkatta bizim halimiz de böyledir. Bize aldanıp da hiçbir konuk gelmez.
 • حال ما این است در فقر و عنا ** هیچ مهمانی مبا مغرور ما
 • On yıllık kıtlığı mücessem olarak görmedinse gözünü aç da bize bak! 2270
 • قحط ده سال ار ندیدی در صور ** چشمها بگشا و اندر ما نگر