English    Türkçe    فارسی   

1
828-837

 • Seni birisi büyüledi mi, yoksa bu simya mı? Yahut tabiatının değişmesi bizim talihimizden mi?
 • جادویی کردت کسی یا سیمیاست ** یا خلاف طبع تو از بخت ماست‌‌
 • Ateş dedi ki: “Ey Şaman! Ben yine o ateşim. Hele bir içeri gel de benim hararetimi gör!
 • گفت آتش من همانم ای شمن ** اندر آ تو تا ببینی تاب من‌‌
 • Benim tabiatım da değişmedi, unsurum da. Ben Tanrı kılıcıyım, izinle keserim. 830
 • طبع من دیگر نگشت و عنصرم ** تیغ حقم هم به دستوری برم‌‌
 • Türkmen’in köpekleri, çadır kapısında misafire yaltaklanmış,
 • بر در خرگه سگان ترکمان ** چاپلوسی کرده پیش میهمان‌‌
 • Ama çadır yanına yabancı biri uğrayacak olursa köpeklerden aslancasına hamleler görür.
 • ور به خرگه بگذرد بیگانه رو ** حمله بیند از سگان شیرانه او
 • Kullukta, ben köpekten aşağı değilim; Tanrı da hayat ve kudrette bir Türk’ten aşağı kalmaz.
 • من ز سگ کم نیستم در بندگی ** کم ز ترکی نیست حق در زندگی‌‌
 • Tabiat ateşi eğer seni gamlandırırsa o yakış, din sultanının emriyledir.
 • آتش طبعت اگر غمگین کند ** سوزش از امر ملیک دین کند
 • Tabiat ateşi eğer sana sevinç verirse ona o sevinci din sultanı verir. 835
 • آتش طبعت اگر شادی دهد ** اندر او شادی ملیک دین نهد
 • Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam, Halik emriyle tesir eder.
 • چون که غم بینی تو استغفار کن ** غم به امر خالق آمد کار کن‌‌
 • Tanrı isterse bizzat gam, neşe… Bizzat ayak bağı, azatlık ve hürriyet olur.
 • چون بخواهد عین غم شادی شود ** عین بند پای، آزادی شود