English    Türkçe    فارسی   

6
1525-1534

 • Her dükkânın ayrı bir sanatı, ayrı bir kârı vardır. Mesnevide yokluk dükkânıdır oğul. 1525
 • هر دکانی راست سودایی دگر  ** مثنوی دکان فقرست ای پسر 
 • Kunduracı dükkânında güzel deriler bulunur. Herhangi bir tahta parçası görürse bil ki kundura kalıbıdır.
 • در دکان کفشگر چرمست خوب  ** قالب کفش است اگر بینی تو چوب 
 • Kumaş satanlarda kumaşlar, ipekliler bulunur, demir olsa olsa arşın olarak vardır.
 • پیش بزازان قز و ادکن بود  ** بهر گز باشد اگر آهن بود 
 • Mesnevimiz vahdet dükkânıdır. Orada birden başka ne görürsen puttur.
 • مثنوی ما دکان وحدتست  ** غیر واحد هرچه بینی آن بتست 
 • Halkı tuzağa düşürmek için putu övmeyi “Onlar ak ve yüce kuşlardır” sözü gibi say.
 • بت ستودن بهر دام عامه را  ** هم‌چنان دان کالغرانیق العلی 
 • Peygamber, onu “Vennecmi” suresinde okudu ama o söz, surede bir âyet değildi, sınama için söylenmiş bir sözdü. 1530
 • خواندش در سوره‌ی والنجم زود  ** لیک آن فتنه بد از سوره نبود 
 • Sonunda bütün kâfirler de secde ettiler. Bu, bir sırdı, bu suretle onlar da yere baş koydular.
 • جمله کفار آن زمان ساجد شدند  ** هم سری بود آنک سر بر در زدند 
 • Bundan sonra anlaşılması güç, karışık bir söz vardır. Sen, Süleyman’la bulun, şeytanlara karışma.
 • بعد ازین حرفیست پیچاپیچ و دور  ** با سلیمان باش و دیوان را مشور 
 • Yine sofi ile kadı hikâyesine gel, o zayıf ve perişan, fakat zalim adamın hikâyesini anlat.
 • هین حدیث صوفی و قاضی بیار  ** وان ستمکار ضعیف زار زار 
 • Kadı dedi ki: Oğul, önce tavanı durdur da ondan sonra ona hayır, şer bir resim yapayım.
 • گفت قاضی ثبت العرش ای پسر  ** تا برو نقشی کنم از خیر و شر