English    Türkçe    فارسی   

1
2071-2095

 • Bu bahsin sonu yoktur. Başlamış olduğun söze dön, tekrar çalgıcının, hikâyesine devam et.
 • این ندارد حد سوی آغاز رو ** سوی قصه‌‌ی مرد مطرب باز رو
 • Çalgıcı hikâyesinin söylenmedik kısmı ve çalgıcının kurtuluşu
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی پیر چنگی و بیان مخلص آن‌‌
 • O, öyle çalgıcıydı ki âlem, onun yüzünden neşeyle dolmuştu. Dinleyenler sesinden garip garip hayallere dalıyorlar, şaşılacak hallere düşüyorlardı.
 • مطربی کز وی جهان شد پر طرب ** رسته ز آوازش خیالات عجب‌‌
 • Gönül kuşu onun nağmesiyle uçmakta; canın aklı, sesine hayran olmaktaydı.
 • از نوایش مرغ دل پران شدی ** وز صدایش هوش جان حیران شدی‌‌
 • Fakat zaman geçip ihtiyarlayınca evvelce doğan kuşu gibi olan canı, acizlikten sinek avlamaya başladı.
 • چون بر آمد روزگار و پیر شد ** باز جانش از عجز پشه‌‌گیر شد
 • Sırtı, küp sırtı gibi eğrildi, kamburlaştı. Gözlerinin üstünde kaşlar, âdeta eyer kuskununa döndü. 2075
 • پشت او خم گشت همچون پشت خم ** ابروان بر چشم همچون پالدم‌‌
 • Onun cana can katan lâtif sesi fena, iğrenç, çirkin yürek tırmalayıcı geldi.
 • گشت آواز لطیف جان فزاش ** زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش‌‌
 • Zühere’nin bile haset ettiği o güzel sesi, kart eşeğin sesine benzedi.
 • آن نوای رشک زهره آمده ** همچو آواز خر پیری شده‌‌
 • Zaten hangi hoş vardır ki nahoş olmamıştır? Yahut hangi tavan vardır ki yıkılmamış, yere serilmemiştir.
 • خود کدامین خوش که او ناخوش نشد ** یا کدامین سقف کان مفرش نشد
 • Ancak Sûr’un üfürülmesi, nefeslerinin aksinden ibaret olan yüce azizlerin sesleri, bundan müstesnadır; onların sesleri bakidir.
 • غیر آواز عزیزان در صدور ** که بود از عکس دمشان نفخ صور
 • Onların gönülleri, öyle bir gönüldür ki gönüller, ondan sarhoştur. Yoklukları öyle bir yokluktur ki bizim varlıklarımız, o yokluktan var olmuşlardır. 2080
 • اندرونی کاندرونها مست از اوست ** نیستی کاین هستهامان هست از اوست‌‌
 • Her fikrin, her sesin kehlibarı (fikirleri ve sesleri çeken) o gönüldür. İlham, vahiy ve sır lezzeti yine o gönülden ibarettir.
 • کهربای فکر و هر آواز او ** لذت الهام و وحی و راز او
 • Çalgıcı bir hayli ihtiyarlayıp zayıflayınca kazançsızlıktan bir parçacık yufka ekmeğine bile muhtaç hale geldi.
 • چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف ** شد ز بی‌‌کسبی رهین یک رغیف‌‌
 • Dedi ki: “Tanrım, bana çok ömür ve mühlet verdin, hakir bir kişiye karşı lütuflarda bulundun.
 • گفت عمر و مهلتم دادی بسی ** لطفها کردی خدایا با خسی‌‌
 • Yetmiş yıldır isyan edip durdum. Benden bir gün bile ihsanını kesmedin.
 • معصیت ورزیده‌‌ام هفتاد سال ** باز نگرفتی ز من روزی نوال‌‌
 • Bugün kazanç yok, senin konuğunum. Çengi sana çalacağım, gayrı seninim.” 2085
 • نیست کسب امروز مهمان توام ** چنگ بهر تو زنم آن توام‌‌
 • Çengi omuzlayıp Tanrı aramağa yola düştü; ah ederek Medine Mezarlığına doğru yollandı.
 • چنگ را برداشت و شد الله جو ** سوی گورستان یثرب آه گو
 • “Tanrı’dan kiriş parası isteyeceğim. Çünkü o kendisine karşı halis olan kalplere kerem ve ihsanıyla eder” dedi.
 • گفت خواهم از حق ابریشم بها ** کاو به نیکویی پذیرد قلبها
 • Bir hayli çenk çalıp ağladı ve başını yere koydu, çengi yastık yaptı bir mezara yaslandı.
 • چون که زد بسیار و گریان سر نهاد ** چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد
 • Çalgıcıyı uyku bastırdı, can kuşu kafesten kurtuldu; çalgıyı da bırakıp sıçradı.
 • خواب بردش مرغ جانش از حبس رست ** چنگ و چنگی را رها کرد و بجست‌‌
 • Sâf bir âleme, can sahrasına vararak tenden ve cihan mihnetinden kurtuldu. 2090
 • گشت آزاد از تن و رنج جهان ** در جهان ساده و صحرای جان‌‌
 • Canı, orada macerasını şöyle terennüm etmekteydi: Beni burada bıraksalardı.
 • جان او آن جا سرایان ماجرا ** کاندر اینجا گر بماندندی مرا
 • Canım bu bahçede, bu bahar çağında ne hoş bir hale gelir, bu ovanın bu gayb lâleliğinin sarhoşu olurdu.
 • خوش بدی جانم در این باغ و بهار ** مست این صحرا و غیبی لاله‌‌زار
 • Başsız, ayaksız seferler eder, dişsiz, dudaksız şekerler yedim.
 • بی‌‌پر و بی‌‌پا سفر می‌‌کردمی ** بی‌‌لب و دندان شکر می‌‌خوردمی‌‌
 • Felek sakinleriyle zahmetsiz, mihnetsiz zikre, dimağsız fikre dalar, onlarla lâtifeler ederdim.
 • ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ ** کردمی با ساکنان چرخ لاغ‌‌
 • Gözleri kapalı olarak bir âlem görür; elsiz, avuçsuz güller, reyhanlar devşirirdim... 2095
 • چشم بسته عالمی می‌‌دیدمی ** ورد و ریحان بی‌‌کفی می‌‌چیدمی‌‌