English    Türkçe    فارسی   

1
2251-2275

 • Hayat suyu, kerem deniziydi. Onun yüzünden Arap da dirilmişti. Acem de!
 • آب حیوان بود و دریای کرم ** زنده گشته هم عرب زو هم عجم‌‌
 • Yoksul Arap bedevisinin hikâyesi ve yoksulluk yüzünden karısıyla arasında geçen şey
 • قصه‌‌ی اعرابی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی‌‌
 • Bir gece bir bedevi karısı, dedikoduyu hadden aşırarak kocasına dedi ki:
 • یک شب اعرابی زنی مر شوی را ** گفت و از حد برد گفت‌‌وگوی را
 • “Bütün bu yoksulluğu, bu cefayı biz çekmekteyiz. Âlemin ömrü hoşlukla geçiyor. Sade biz kötü bir haldeyiz.
 • کاین همه فقر و جفا ما می‌‌کشیم ** جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم‌‌
 • Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset... Testimiz yok suyumuz gözyaşı.
 • نان‌‌مان نی نان خورشمان درد و رشک ** کوزه‌‌مان نه آبمان از دیده اشک‌‌
 • Gündüzün elbisemiz güneşin ziyası... Geceleyin döşek ve yorganımız ay ışığı. 2255
 • جامه‌‌ی ما روز تاب آفتاب ** شب نهالین و لحاف از ماهتاب‌‌
 • Açlığımızdan değil mi ayı, okkalık ekmek sanıp elimizle gökyüzüne saldırıyoruz.
 • قرص مه را قرص نان پنداشته ** دست سوی آسمان برداشته‌‌
 • Yoksullar bizim yoksulluğumuzdan ve gece gündüz yiyecek düşünmemizden arlanıyorlar.
 • ننگ درویشان ز درویشی ما ** روز شب از روزی اندیشی ما
 • Sâmirî’nin halktan kaçtığı gibi akraba, yabancı... herkes, bizden kaçıyor.
 • خویش و بیگانه شده از ما رمان ** بر مثال سامری از مردمان‌‌
 • Birisinden bir avuç mercimek isteyecek olsak bize “Sus, geber, babalar çıkarasıca!” diyor.
 • گر بخواهم از کسی یک مشت نسک ** مر مرا گوید خمش کن مرگ و جسک‌‌
 • Arabın iftiharı, savaş ve ihsandır. Sence Arap içinde yazıda kazınıp yok edilecek bir yanlışa benziyorsun. 2260
 • مر عرب را فخر غزو است و عطا ** در عرب تو همچو اندر خط خطا
 • Ne savaşı? Zaten biz savaşsız öldürülmüş, bitmişiz; yoksulluk kılıcıyla başımız uçurulmuş, gitmiş!
 • چه غزا ما بی‌‌غزا خود کشته‌‌ایم ** ما به تیغ فقر بی‌‌سر گشته‌‌ایم‌‌
 • İhsan nerede? Yoksulluğun etrafında dönüp dolaşarak ağ örmekte, havada uçan sineğin damarını sokup kanını emmekteyiz.
 • چه عطا ما بر گدایی می‌‌تنیم ** مر مگس را در هوا رگ می‌‌زنیم‌‌
 • Hele bize misafir gelsin... Geceleyin uyuyunca elbisesini soymazsam ben de adam değilim!
 • گر کسی مهمان رسد گر من منم ** شب بخسبد قصد دلق او کنم‌‌
 • Muhtaç ve müştak müritlerin yalancı, düzenci dâvacılara aldanmaları ve onları Hakk’a ulaşmış, yüce şeyh sanmaları, veresiyeyi peşinden, hileyle yapılmış çiçeği hakikî, bitmiş ve yeşermiş çiçekten farketmemeleri
 • مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان را شیخ و محتشم و واصل پنداشتن و نقل را از نقد فرق نادانستن و بر بسته را از بر رسته‌‌
 • Bundan dolayı bilenler, hikmetle dediler ki: ihsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerek.
 • بهر این گفتند دانایان به فن ** میهمان محسنان باید شدن‌‌
 • Halbuki sen, öyle birisinin müridisin ki hasisliği yüzünden kendisi galip değil, seni nasıl galip edecek? 2265
 • تو مرید و میهمان آن کسی ** کاو ستاند حاصلت را از خسی‌‌
 • Sana nur vermesi şöyle dursun... bilâkis kapkara bir hale koyar.
 • نیست چیره چون ترا چیره کند ** نور ندهد مر ترا تیره کند
 • Kendisinin nuru yok, onunla görüşüp konuşanlar nereden nurlanacak?
 • چون و را نوری نبود اندر قران ** نور کی یابند از وی دیگران‌‌
 • Bu çeşit şeyh, gözü akan ve görmeyen kişiye benzer. Gözüne ilâç çeker ama zararlı ilâçtan başka bir şey çekemez ki.
 • همچو اعمش کو کند داروی چشم ** چه کشد در چشمها الا که یشم‌‌
 • Yoksulluk ve meşakkatta bizim halimiz de böyledir. Bize aldanıp da hiçbir konuk gelmez.
 • حال ما این است در فقر و عنا ** هیچ مهمانی مبا مغرور ما
 • On yıllık kıtlığı mücessem olarak görmedinse gözünü aç da bize bak! 2270
 • قحط ده سال ار ندیدی در صور ** چشمها بگشا و اندر ما نگر
 • Görünüşümüz dâvacı adamların içi gibi gönlü kapkara, fakat dili şâşaalı!
 • ظاهر ما چون درون مدعی ** در دلش ظلمت زبانش شعشعی‌‌
 • Tanrı’dan onda ne bir koku var, ne bir eser. Fakat dâvası Şit’ten de ileri, Âdem’den de!
 • از خدا بویی نه او را نی اثر ** دعویش افزون ز شیث و بو البشر
 • Hattâ ona, Şeytan bile kendisini göstermez. Böyle olduğu halde o “Biz Abdallardanız, hattâ daha ileriyiz “ der durur.
 • دیو ننموده و را هم نقش خویش ** او همی‌‌گوید ز ابدالیم و بیش‌‌
 • Kendisini adam sansınlar diye dervişlerin bir hayli sözünü çalmış çırpmıştır.
 • حرف درویشان بدزدیده بسی ** تا گمان آید که هست او خود کسی‌‌
 • Söz söylerken lâfı Bayezid’den ziyade inceler, onu bile kusurlu bulur. Halbuki onun içyüzünden Yezid arlanır. 2275
 • خرده گیرد در سخن بر بایزید ** ننگ دارد از درون او یزید