English    Türkçe    فارسی   

1
3720-3744

 • Herkes, kendi kavmine ( meşrebine uygun kimselere) cömertlik gösterip mal, mülk verir, Nâdan kişi de bu suretle bir iş yaptım sanır. 3720
 • هر کسی بر قوم خود ایثار کرد ** کاغه پندارد که او خود کار کرد
 • Düşmanın, Ali –Keremallahu vechehunun yüzü- ne tükermesi üzerine Emîr-ül Müminîn Ali’nin elinden kılıcı atması
 • خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین علی علیه السلام و انداختن علی شمشیر را از دست‌‌
 • İbadetteki ihlâsı Ali’den öğren, Tanrı aslanını hilelerden arınmış bil.
 • از علی آموز اخلاص عمل ** شیر حق را دان مطهر از دغل‌‌
 • Savaşta bir yiğiti atletti, hemen kılıcını çekip üstüne saldırdı.
 • در غزا بر پهلوانی دست یافت ** زود شمشیری بر آورد و شتافت‌‌
 • O, her peygamberin, her velînin öğündüğü Ali’nin yüzüne tükürdü.
 • او خدو انداخت در روی علی ** افتخار هر نبی و هر ولی‌‌
 • Bir yüze tükürdü ki ay, secde yerinde o yüze secde eder.
 • آن خدو زد بر رخی که روی ماه ** سجده آرد پیش او در سجده‌‌گاه‌‌
 • Ali, derhal kılıcı elinden attı, onunla savaşmadan vazgeçti. 3725
 • در زمان انداخت شمشیر آن علی ** کرد او اندر غزایش کاهلی‌‌
 • O savaşçı er, bu işe, bu yersiz af ve merhamete şaşıp kaldı.
 • گشت حیران آن مبارز زین عمل ** وز نمودن عفو و رحمت بی‌‌محل‌‌
 • Dedi ki: “Bana keskin kılıcını kaldırmıştın, neden kılıcı indirdin ve beni bıraktın?
 • گفت بر من تیغ تیز افراشتی ** از چه افکندی مرا بگذاشتی‌‌
 • Benimle savaşmadan daha âlâ ne gördün de beni avlamadan vazgeçtin?
 • آن چه دیدی بهتر از پیکار من ** تا شدی تو سست در اشکار من‌‌
 • Ne gördün ki bu derecede kızgınken kızgınlığın yatıştı; böyle bir şimşek çaktı, sonra sönüverdi?
 • آن چه دیدی که چنین خشمت نشست ** تا چنان برقی نمود و باز جست‌‌
 • Ne gördün? O gördüğün şeyin aksi bana da vurdu; gönlümde, canımda bir şûle parladı. 3730
 • آن چه دیدی که مرا ز آن عکس دید ** در دل و جان شعله ای آمد پدید
 • Kevinden, mekândan yüce, candan daha iyi neydi o gördüğün ki bize can bağışladı?
 • آن چه دیدی برتر از کون و مکان ** که به از جان بود و بخشیدیم جان‌‌
 • Yiğitlikte Tanrı aslanasın, mürüvvette kimsin, bunu kim bilir?
 • در شجاعت شیر ربانی ستی ** در مروت خود که داند کیستی‌‌
 • Mürüvvette Tih sahrasında Musa’nın bulutusun. O bulutta eşi görülmemiş nimetler, ekmekler yağar.”
 • در مروت ابر موسایی به تیه ** کآمد از وی خوان و نان بی‌‌شبیه‌‌
 • Bu bulutlar, çalışıp çabalar, buğday bitirirler. Halk onu pişirip bal gibi tatlı bir hale koyarl.
 • ابرها گندم دهد کان را به جهد ** پخته و شیرین کند مردم چو شهد
 • Halbuki Musa’nın bulutu rahmet kanadını açar, halka zahmetsizce pişmiş ve tatlı nimetler verir. 3735
 • ابر موسی پر رحمت بر گشاد ** پخته و شیرین بی‌‌زحمت بداد
 • O bulutun rahmeti, kerem sofrasında pişmiş yemek yiyenler için âlemde bayrak açmıştır.
 • از برای پخته خواران کرم ** رحمتش افراشت در عالم علم‌‌
 • O vergi ve o ihsan, niyaz ehlinden tam kırk yıl, bir gün bile eksik olmadı.
 • تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا ** کم نشد یک روز از آن اهل رجا
 • Nihayet onlar, bayağılıklarından kalkıp pırasa, tere ve marul istediler; onun üzerine kesildi.
 • تا هم ایشان از خسیسی خاستند ** گندنا و تره و خس خواستند
 • Ahmed’in yüce ümmeti için o yemek kıyamete kadar bakidir.
 • امت احمد که هستند از کرام ** تا قیامت هست باقی آن طعام‌‌
 • Peygamber’in “Rabbime misafir olurum” demesi ortalığa yayılınca, “O beni doyurur, su verir” sözü, bu mânevi yemekten kinaye oldu. 3740
 • چون ابیت عند ربی فاش شد ** یطعم و یسقی کنایت زاش شد
 • Bunu, hiç tevil etmeden kabul et ki boğazına bal ve süt gibi lezzetli gelsin.
 • هیچ بی‌‌تاویل این را در پذیر ** تا در آید در گلو چون شهد و شیر
 • Çünkü tevil ihsan edilen şeyi geri vermektir. Çünkü tevilci hakikatı hata görür.
 • ز آن که تاویل است وا داد عطا ** چون که بیند آن حقیقت را خطا
 • Halbuki bu hata görmesi, aklının zayıflığındandır. Akl-ı Küll içtir, Akl-ı Cüz’i ise deridir.
 • آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست ** عقل کل مغز است و عقل جزو پوست‌‌
 • Kendini tevil et, hadîsleri değil; kendi dimağına kötü de, gülbahçesine değil!
 • خویش را تاویل کن نه اخبار را ** مغز را بد گوی نی گلزار را