English    Türkçe    فارسی   

1
914-938

 • “Çalışan kimse Tanrı sevgilisidir” işaretini dinle: tevekkülden dolayı esbaba teşebbüs hususunda tembel olma” dedi.
 • رمز الکاسب حبیب الله شنو ** از توکل در سبب کاهل مشو
 • Av hayvanlarının tevekkülü çalışmaya tercih etmeleri
 • ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر اجتهاد
 • Hayvanlar, ona: “Çalışıp kazanma, bil ki, halkın itikat zayıflığı yüzünden, harislerin boğazları miktarınca bir riya lokmasıdır. 915
 • قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق ** لقمه‌‌ی تزویر دان بر قدر حلق‌‌
 • Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen Hakk’a teslim olmadan daha sevgili ne var?
 • نیست کسبی از توکل خوبتر ** چیست از تسلیم خود محبوبتر
 • Çokları belâdan belâya; yılandan ejderhaya sıçrarlar,
 • بس گریزند از بلا سوی بلا ** بس جهند از مار سوی اژدها
 • İnsan hile etti ama hilesi kendisine tuzak oldu… Can sandığı, kan içici bir düşman kesildi!
 • حیله کرد انسان و حیله‌‌ش دام بود ** آن که جان پنداشت خون آشام بود
 • Kapıyı kapadı, hâlbuki düşman evinin içindeydi. Firavunun hile ve tedbiri de işte buna benzer masallardandı.
 • در ببست و دشمن اندر خانه بود ** حیله‌‌ی فرعون زین افسانه بود
 • O kin güdücü, yüz binlerce çocuk öldürdü; aradığıysa evinin içindeydi. 920
 • صد هزاران طفل کشت آن کینه کش ** و آن که او می‌‌جست اندر خانه‌‌اش‌‌
 • Mademki bizim gözümüzde birçok illet var; yürü, kendi görüşünü dostun görüşünde yok et!
 • دیده‌‌ی ما چون بسی علت در اوست ** رو فنا کن دید خود در دید دوست‌‌
 • Bizim görüşümüze bedel onun görüşü, ne güzel bir karşılıktır. Bütün maksatları onun görüşünde bulursun.
 • دید ما را دید او نعم العوض ** یابی اندر دید او کل غرض‌‌
 • Çocuk; tutucu, koşucu değilken ancak babasının omzuna biner.
 • طفل تا گیرا و تا پویا نبود ** مرکبش جز گردن بابا نبود
 • Fakat kuvvetlenip küstahlaşınca, elini, ayağını şuraya, buraya salmağa başlayınca hemen zahmet ve ıstıraba düşer.
 • چون فضولی گشت و دست و پا نمود ** در عنا افتاد و در کور و کبود
 • Halkın canlar; el ayak sahibi olmazdan, beden kaydına düşmezden evvel vefadan sefaya uçuyordu. 925
 • جانهای خلق پیش از دست و پا ** می‌‌پریدند از وفا اندر صفا
 • Vakta ki “İniniz” emriyle hapsolundular, hiddet, hırs, kanaat ve zaruret kayıtlarına düştüler.
 • چون به امر اهبطوا بندی شدند ** حبس خشم و حرص و خرسندی شدند
 • Biz Hakk’ın ayali ve süt isteyen yavrularıyız. (Peygamber) “Halk Tanrı ayalidir” dedi.
 • ما عیال حضرتیم و شیر خواه ** گفت الخلق عیال للإله‌‌
 • Gökten yağmur veren, rahmetiyle can vermeye kadirdir” dediler.
 • آن که او از آسمان باران دهد ** هم تواند کاو ز رحمت نان دهد
 • Aslanın yine çalışmayı tevekküle tercih etmesi
 • باز ترجیح‌‌نهادن شیر جهد را بر توکل‌‌
 • Aslan dedi ki: “Evet ama kulların Tanrısı bizim ayağımızın önüne bir merdiven koydu.
 • گفت شیر آری ولی رب العباد ** نردبانی پیش پای ما نهاد
 • Dama doğru basamak basamak çıkmalı, burada Cebrî olmak ham tamahtır. 930
 • پایه پایه رفت باید سوی بام ** هست جبری بودن اینجا طمع خام‌‌
 • Ayağın var, nasıl olur da kendini topal edersin; elin var, neye pençeni saklarsın?
 • پای داری چون کنی خود را تو لنگ ** دست داری چون کنی پنهان تو چنگ‌‌
 • Efendi, kölenin eline beli verince söylemeden dileği malûm olur.
 • خواجه چون بیلی به دست بنده داد ** بی‌‌زبان معلوم شد او را مراد
 • Bel gibi olan el de, Tanrı işaretlerindendir. Sonu düşünmek hassası da onun ibareleridir.
 • دست همچون بیل اشارتهای اوست ** آخر اندیشی عبارتهای اوست‌‌
 • Tanrı’nın işaretlerini canına nakşederek ve o işarete vefakârlık ederek can verirsen.
 • چون اشارتهاش را بر جان نهی ** در وفای آن اشارت جان دهی‌‌
 • Sana nice sır işaretleri bahşeyler; senden yükü kaldırır, seni iş güç sahibi eder. 935
 • پس اشارتهای اسرارت دهد ** بار بر دارد ز تو کارت دهد
 • Şimdi yük altındasın; Tanrı seni yükler, bindirir… Şimdi onun emrini kabul etmektesin; sonra seni makbul eder.
 • حاملی محمول گرداند ترا ** قابلی مقبول گرداند ترا
 • Şimdi onun emrini kabul etmişsin, sonra o emirleri söylersin. Şimdi vuslat arıyorsun, ondan sonra da vasıl olursun.
 • قابل امر ویی قایل شوی ** وصل جویی بعد از آن واصل شوی‌‌
 • Tanrı’nın nimetine şükretmeye çalışmak kudrettir. Senin cebrîliğin ise o nimeti inkârdır.
 • سعی شکر نعمتش قدرت بود ** جبر تو انکار آن نعمت بود