English    Türkçe    فارسی   

3
4527-4551

 • Memur duymasın, duyarsa o padişaha söyler, sözlerimiz kulağına gider diye fısıltıyla konuşuyorlardı.
 • تا موکل نشنود بر ما جهد ** خود سخن در گوش آن سلطان برد
 • Peygamber aleyhisselâm’ın onların kınamalarını dırıltılarını duyması
 • آگاه شدن پیغامبر علیه السلام از طعن ایشان بر شماتت او
 • Memur, o sözü duymadı ama Allah bilgisine sahip olan Peygamber’in kulağına vardı.
 • گرچه نشنید آن موکل آن سخن ** رفت در گوشی که آن بد من لدن
 • Yusuf’un gömleğini alıp götüren, gömleğin kokusunu duymadı da Yakup duydu.
 • بوی پیراهان یوسف را ندید ** آنک حافظ بود و یعقوبش کشید
 • Şeytanlar, gökyüzünün çevresinde döner, dolaşırlar da yine Levh-i Mahvuz’daki gayp sırlarını duyamazlar. 4530
 • آن شیاطین بر عنان آسمان ** نشنوند آن سر لوح غیب‌دان
 • Muhammed’se dayanıp yatmış, uyurken o sır gelir, başucunda döner durur!
 • آن محمد خفته و تکیه زده ** آمده سر گرد او گردان شده
 • Helvayı kime nasipse o yer; parmakları uzun olan değil!
 • او خورد حلوا که روزیشست باز ** آن نه کانگشتان او باشد دراز
 • Delici Şahab, şeytanları, hırsızlığı bırakın da Ahmed’ den sır öğrenin diye kovar, sürer.
 • نجم ثاقب گشته حارس دیوران ** که بهل دزدی ز احمد سر ستان
 • Ey iki gözünü de dükkâna dikmiş, ümidini oraya bağlamış adam, kendine gel, mescide yürü de rızkını Allah’tan iste!
 • ای دویده سوی دکان از پگاه ** هین به مسجد رو بجو رزق اله
 • Peygamber, onların sözlerini duyup söylediklerini anladı da dedi ki: O gülüş, savaşta galebe ettim diye değil ki. 4535
 • پس رسول آن گفتشان را فهم کرد ** گفت آن خنده نبودم از نبرد
 • Onlar ölmüşlerdir, yokluk âleminde çürüyüp gitmişlerdir. Bizce ölüyü öldürmeye kalkışmak erlik değildir.
 • مرده‌اند ایشان و پوسیده‌ی فنا ** مرده کشتن نیست مردی پیش ما
 • Onlar da kim oluyor ki? Ben savaşta ayak diredim mi ay bile yarılır!
 • خود کیند ایشان که مه گردد شکاف ** چونک من پا بفشرم اندر مصاف
 • Hani hür olduğumuz, mevki ve şeref sahibi olduğunuz zamanlar yok mu? İşte ben, o vakit sizi böyle bağlanmış zincirlere vurulmuş görüyordum.
 • آنگهی کزاد بودیت و مکین ** مر شما را بسته می‌دیدم چنین
 • Ey malla, mülkle, soyla, sopla nazlanan, sen akıllı kişinin yanında oluk üstündeki devesin!
 • ای بنازیده به ملک و خاندان ** نزد عاقل اشتری بر ناودان
 • Ten suretinin leğeni damdan düşünce gelecek gelir çatar sözü gözümün önünde tahakkuk etti, gelecek şeyler geldi çattı! 4540
 • نقش تن را تا فتاد از بام طشت ** پیش چشمم کل آت آت گشت
 • Üzüme bakıyor, şarabı görüyorum… Yok’a bakıyorum, açıkça var’ı görüyorum.
 • بنگرم در غوره می بینم عیان ** بنگرم در نیست شی بینم عیان
 • Sırra bakmakta, daha dünyada Âdem’le Havva vücuda gelmemişken gizli bir âlem görmekteyim.
 • بنگرم سر عالمی بینم نهان ** آدم و حوا نرسته از جهان
 • Siz, daha Elest deminde zerrelerden ibarettiniz… Daha vakit ayaklarınız bağlı, baş aşağı ve alçalmış bir haldeydiniz; sizi öyle görüyordum ben.
 • مر شما را وقت ذرات الست ** دیده‌ام پا بسته و منکوس و پست
 • Direksiz, desteksiz gökyüzü yaratılmadan bildiğim şeyler, âlem yaratıldıktan sonra da hep o… hiç artmadı.
 • از حدوث آسمان بی عمد ** آنچ دانسته بدم افزون نشد
 • Ben, daha sudan, topraktan vücut bulmamış, bu surete bürünmemişken sizi baş aşağı olmuş görüyordum. 4545
 • من شما را سرنگون می‌دیده‌ام ** پیش از آن کز آب و گل بالیده‌ام
 • Siz ikbaldeyken de bunu böyle görüyordum. Yeni bir şey görmedim ki sevineyim!
 • نو ندیدم تا کنم شادی بدان ** این همی‌دیدم در آن اقبالتان
 • Gizli bir kahra uğramış, gizli bir kahırla bağlamıştınız. Gayri bu ne kahırdır, bunu kim anlar? Siz şeker yerdiniz de o şeker de zehir olurdu.
 • بسته‌ی قهر خفی وانگه چه قهر ** قند می‌خوردید و در وی درج زهر
 • Böyle zehirlerle dolu şekeri düşman yerse afiyet olsun… Neden ona haset ediyorsun ki?
 • این چنین قندی پر از زهر ار عدو ** خوش بنوشد چت حسد آید برو
 • Sizde o zehri neşe ile içiyordunuz: eceliniz, gizlice kulaklarınızı tıkamıştı.
 • با نشاط آن زهر می‌کردید نوش ** مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش
 • Ben üst geleyim de dünyayı zapt edeyim diye harp etmiyorum ki. 4550
 • من نمی‌کردم غزا از بهر آن ** تا ظفر یابم فرو گیرم جهان
 • Çünkü bu cihan murdardır, pistir. Ben böyle pis bir şeye nasıl haris olurum?
 • کین جهان جیفه‌ست و مردار و رخیص ** بر چنین مردار چون باشم حریص