English    Türkçe    فارسی   

1
1131-1180

 • Şu halde gizli olan şeyler, zıddıyla meydana çıkar. Hakk’ın zıddı olmadığından gizlidir.
 • پس نهانیها به ضد پیدا شود ** چون که حق را نیست ضد پنهان بود
 • Evvelâ nura bakılır, sonra renge. Çünkü beyaz ve zenci, birbirine zıt olduğu için meydana çıkar.
 • که نظر بر نور بود آن گه به رنگ ** ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ‌‌
 • Sen nuru, zıddıyla bildin. Zıt, zıddı meydana çıkarır, gösterir.
 • پس به ضد نور دانستی تو نور ** ضد ضد را می‌‌نماید در صدور
 • Varlık âleminde Hak nurunun zıddı yoktur ki açıkça görünebilsin.
 • نور حق را نیست ضدی در وجود ** تا به ضد او را توان پیدا نمود
 • Hulâsa gözlerimiz onu idrak edemez; o bizi görür, idrak eder. Sen bunu, Mûsâ ile Tûr kıssasında gör! 1135
 • لاجرم أبصارنا لا تدرکه ** و هو یدرک بین تو از موسی و که‌‌
 • Suretle manayı; aslanla orman yahut ses ve sözle düşünce gibi bil!
 • صورت از معنی چو شیر از بیشه دان ** یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان‌‌
 • Bu söz, bu ses; düşünceden meydana geldi. Fakat düşünce denizi nerede? Onu bilmezsin.
 • این سخن و آواز از اندیشه خاست ** تو ندانی بحر اندیشه کجاست‌‌
 • Ama lâtif bir söz dalgası görünce onun denizinin de kadri yüce bir deniz olacağını anlarsın.
 • لیک چون موج سخن دیدی لطیف ** بحر آن دانی که باشد هم شریف‌‌
 • Bilgiden düşünce dalgası zuhura gelince mana, söz ve sesten bir suret düzdü.
 • چون ز دانش موج اندیشه بتاخت ** از سخن و آواز او صورت بساخت‌‌
 • Sözden bir şekil doğdu, yine öldü. Dalga kendini yine denize iletti. 1140
 • از سخن صورت بزاد و باز مرد ** موج خود را باز اندر بحر برد
 • Suret sûretsizlikten çıktı, yine sûretsizliğe döndü. Zira biz yine Tanrı’ya döneceğiz.
 • صورت از بی‌‌صورتی آمد برون ** باز شد که إنا إليه راجعون‌‌
 • Şu halde sen her göz açıp kapamada ölüyor, diriliyorsun. Mustafa “dünya bir andan ibarettir” buyurdu.
 • پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است ** مصطفی فرمود دنیا ساعتی است‌‌
 • Bizim fikrimiz havada bir oktur. Havada nasıl durur? Tanrı’ya gelir.
 • فکر ما تیری است از هو در هوا ** در هوا کی پاید آید تا خدا
 • Her nefeste dünya yenilenir. Fakat biz, dünyayı öylece durur gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değiliz.
 • هر نفس نو می‌‌شود دنیا و ما ** بی‌‌خبر از نو شدن اندر بقا
 • Ömür su gibi yeniden yeniye akıp gider. Fakat cesette bir daimîlik gösterir. 1145
 • عمر همچون جوی نو نو می‌‌رسد ** مستمری می‌‌نماید در جسد
 • Elinde hızlı hızlı oynattığın ucu ateşli bir sopa nasıl upuzun ve tek bir ateş hattı gibi görünürse ömür de pek çabuk akıp geçtiğinden daimî bir şekilde görünür.
 • آن ز تیری مستمر شکل آمده ست ** چون شرر کش تیز جنبانی به دست‌‌
 • Ateşli çöpü sallasan ateş gözüne upuzun görünür.
 • شاخ آتش را بجنبانی به ساز ** در نظر آتش نماید بس دراز
 • Bu ömür uzunluğunu da Tanrı’nın tez tez halk etmesindendir. Tanrı’nın yeniden yeniye ve süratle halk etmesi, ömrü öyle uzun e daimî gösterir.
 • این درازی مدت از تیزی صنع ** می‌‌نماید سرعت انگیزی صنع‌‌
 • Bu sırrı bilmek isteyen, pek büyük ve derin bir âlim bile olsa (kendiliğinden bilemez, ona de ki: işte Husâmeddin buracıktadır. O yüce bir kitaptır ondan öğren)
 • طالب این سر اگر علامه‌‌ای است ** نک حسام الدین که سامی نامه‌‌ای است‌‌
 • Tavşanın aslan huzuruna gelmesi, aslanın ona kızması
 • رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بر وی‌‌
 • Aslanın kızgınlığı arttı, titizlendi. Baktı ki tavşan, uzaktan geliyor. 1150
 • شیر اندر آتش و در خشم و شور ** دید کان خرگوش می‌‌آید ز دور
 • Korkusuz ve çalımlı bir tavırla hiddetli, titiz, kızgın, suratı asık bir halde koşmakta.
 • می‌‌دود بی‌‌دهشت و گستاخ او ** خشمگین و تند و تیز و ترش رو
 • Çünkü müteessir ve zebun bir halde gelişten suçluluk anlaşılır. Ama cesurluk her türlü şüpheyi giderir.
 • کز شکسته آمدن تهمت بود ** وز دلیری دفع هر ریبت بود
 • Aslanın hizasına yaklaşıp ilerleyince aslan bağırdı: “Bire adam evlâdı olmayan!
 • چون رسید او پیشتر نزدیک صف ** بانگ بر زد شیرهای ای ناخلف‌‌
 • Ben ki filleri parça parça etmişim; ben ki erkek aslanların kulağını burmuşum;
 • من که گاوان را ز هم بدریده‌‌ام ** من که گوش پیل نر مالیده‌‌ام‌‌
 • Bir tavşan parçası kim oluyor ki böyle benim emrimi ayakaltına atsın! 1155
 • نیم خرگوشی که باشد که چنین ** امر ما را افکند او بر زمین‌‌
 • Tavşan uykusunu ve gafletini bırak; ey eşek, bu aslanın kükreyişini dinle!”
 • ترک خواب غفلت خرگوش کن ** غره‌‌ی این شیر ای خر گوش کن‌‌
 • Tavşanın mazeretini söylemesi ve aslana yaltaklanması
 • عذر گفتن خرگوش‌‌
 • Tavşan dedi ki: “Eğer efendimiz affederlerse aman dileyeceğim, mazeretim var.”
 • گفت خرگوش الامان عذریم هست ** گر دهد عفو خداوندیت دست‌‌
 • Aslan “Ey ahmaklardan arta kalan, bu ne biçim özür? Padişahlar huzuruna bu zaman mı gelinir?
 • گفت چه عذر ای قصور ابلهان ** این زمان آیند در پیش شهان‌‌
 • Sen vakitsiz öten horozsun başını kesmeli. Ahmağın mazereti dinlenmez.
 • مرغ بی‌‌وقتی سرت باید برید ** عذر احمق را نمی شاید شنید
 • Ahmağın özrü kabahatinden beter olur. Cahilin özrü her ilmin zehridir. 1160
 • عذر احمق بدتر از جرمش بود ** عذر نادان زهر هر دانش بود
 • Ey tavşan! Senin özründe bilgi yok. Ben tavşan değilim ki kulağıma sokasın” dedi.
 • عذرت ای خرگوش از دانش تهی ** من چه خرگوشم که در گوشم نهی‌‌
 • Tavşan “Padişahım, adam olmayanı da adam sırasına koy; zulüm görenin mazeretine kulak ver!
 • گفت ای شه ناکسی را کس شمار ** عذر استم دیده‌‌ای را گوش دار
 • Hele mevkiinin sadakası olarak yolunu şaşıranı kendi yolundan sürme!
 • خاص از بهر زکات جاه خود ** گمرهی را تو مران از راه خود
 • Bütün ırmaklara su veren deniz bile her çöpü başının üstünde taşır.
 • بحر کاو آبی به هر جو می‌‌دهد ** هر خسی را بر سر و رو می‌‌نهد
 • Deniz, bu kereminden dolayı eksilmez; ihsanı yüzünden aşağılaşmaz” dedi. 1165
 • کم نخواهد گشت دریا زین کرم ** از کرم دریا نگردد بیش و کم‌‌
 • Aslan dedi ki: “Ben yerinde ve lâyık olana kerem ve ihsanda bulunurum; herkesin elbisesini boyuna göre biçerim.”
 • گفت دارم من کرم بر جای او ** جامه‌‌ی هر کس برم بالای او
 • Tavşan “Dinle, eğer lûtfa lâyık değilsem kahır ejderhasının önüne baş koydum, ne yaparsan yap!
 • گفت بشنو گر نباشم جای لطف ** سر نهادم پیش اژدرهای عنف‌‌
 • Ben kuşluk vakti yola düştüm, arkadaşımla padişahıma geliyordum.
 • من به وقت چاشت در راه آمدم ** با رفیق خود سوی شاه آمدم‌‌
 • Arkadaşlarımla, senin için başka bir tavşanı da bana yoldaş etmiştiler.
 • با من از بهر تو خرگوشی دگر ** جفت و همره کرده بودند آن نفر
 • Bir erkek aslan, kulunuzun kanına kastetti. Yolda, bu iki yoldaşa da sataştı. 1170
 • شیری اندر راه قصد بنده کرد ** قصد هر دو همره آینده کرد
 • Ben ona “Biz padişahlar padişahının kuluyuz, o kapının iki küçük kapı yoldaşıyız” dedim.
 • گفتمش ما بنده‌‌ی شاهنشه‌‌ایم ** خواجه‌‌تاشان که آن درگه‌‌ایم‌‌
 • Dedi ki: “Utan be! Padişahlar padişahı dediğin kim oluyor? Benim huzurumda öyle her adam olamayanın adını anma!
 • گفت شاهنشه که باشد شرم دار ** پیش من تو یاد هر ناکس میار
 • Eğer huzurumdan iki adım ileri atarsan seni de, padişahını da paramparça ederim.”
 • هم ترا و هم شهت را بر درم ** گر تو با یارت بگردید از درم‌‌
 • “Beni bırak, bir kerecik daha padişahımın yüzünü görüp seni haber vereyim” dedim.
 • گفتمش بگذار تا بار دگر ** روی شه بینم برم از تو خبر
 • Dedi ki: “Yoldaşını huzurumda rehin bırak; yoksa sen benim kanunumca kurbansın.” 1175
 • گفت همره را گرو نه پیش من ** ور نه قربانی تو اندر کیش من‌‌
 • Ona çok yalvardık, hiç fayda etmedi. Yoldaşımı alıp beni yalnız bıraktı.
 • لابه کردیمش بسی سودی نکرد ** یار من بستد مرا بگذاشت فرد
 • Arkadaşım hem şişmanlık ve letafetçe, hem de güzellik ve irilik bakımından benim üç mislimdi.
 • یارم از زفتی دو چندان بد که من ** هم به لطف و هم به خوبی هم به تن‌‌
 • Bundan böyle o aslan tarafından bu yol kapanmıştır, böyle bir düşman yüzünden, Padişahım, yol bağlıdır.
 • بعد از این ز آن شیر این ره بسته شد ** رشته‌‌ی ایمان ما بگسسته شد
 • Bundan sonra tahsisattan ümidini kes. Ben doğru söylüyorum, doğru söz acıdır.
 • از وظیفه بعد از این اومید بر ** حق همی‌‌گویم ترا و الحق مر
 • Sana tahsisat lâzımsa yolu temizle. Haydi gel, o pervasızı oradan kaldır!” dedi. 1180
 • گر وظیفه بایدت ره پاک کن ** هین بیا و دفع آن بی‌‌باک کن‌‌
 • Aslanın tavşana cevap vermesi ve onunla gitmesi
 • جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او