English    Türkçe    فارسی   

1
2552-2601

 • Yine size nasihatler vermeye, şeker gibi temsiller getirmeye , sözler söylemeye başladım.
 • در نصیحت من شده بار دگر ** گفته امثال و سخنها چون شکر
 • Şekerden taze süt çıkarıp balla şekeri sözlerime katmaya, size tatlı tatlı öğütler vermeye koyuldum.
 • شیر تازه از شکر انگیخته ** شیر و شهدی با سخن آمیخته‌‌
 • O sözler, size zehir gibi tesir etti. Çünkü siz baştan aşağı zehir membaı, zehir madeniydiniz, zehirden ibarettiniz.
 • در شما چون زهر گشته آن سخن ** ز آن که زهرستان بدید از بیخ و بن‌‌
 • Nasıl gamlanayım ki gam baş aşağı yuvarlanıp gitti. Ey inatçı kavim! Gam sizdiniz. 2555
 • چون شوم غمگین که غم شد سر نگون ** غم شما بودید ای قوم حرون‌‌
 • Gamın ölümüne ağlayıp feryat eden olur mu? Baştaki yara iyileşince bu yüzden saçını sakalını yolan bulunur mu?”
 • هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند ** ریش سر چون شد کسی مو بر کند
 • Salih, yüzünü kendine çevirip dedi ki: “Ey feryat eden, onlar feryat etmeye değmez!”
 • رو به خود کرد و بگفت ای نوحه‌‌گر ** نوحه‌‌ات را می‌‌نیرزد آن نفر
 • Ey Kur’an’ı doğru okuyan! Eğri okuma. Zâlim kavmin ardından nasıl yas tutayım?
 • کژ مخوان ای راست خواننده‌‌ی مبین ** کیف آسی قل لقوم ظالمین‌‌
 • Fakat yine gözünden, gönlünden yaşlar akmaya başladı. Onda sebepsiz bir merhamet hâsıl oldu.
 • باز اندر چشم و دل او گریه یافت ** رحمتی بی‌‌علتی در وی بتافت‌‌
 • Gözyaşı damarları (yağmur gibi) yağmaktaydı, kendisi de şaşırmıştı. Bu katralar, cömertlik ve kerem denizinin sebepsiz akan katralarıydı. 2560
 • قطره می‌‌بارید و حیران گشته بود ** قطره‌‌ی بی‌‌علت از دریای جود
 • O ağlarken aklı diyordu ki: “Bu ağlama neden? Seninle eğlenen o çeşit bir kavme ağlamak reva mı?
 • عقل او می‌‌گفت کین گریه ز چیست ** بر چنان افسوسیان شاید گریست‌‌
 • Neye ağlıyorsun, söyle. Yaptıkları işlere mi? O gidişleri kötü kin askerine mi?
 • بر چه می‌‌گریی بگو بر فعلشان ** بر سپاه کینه توز بدنشان‌‌
 • Onların paslı karanlık gönüllerine mi, yılan gibi zehirli dillerine mi?
 • بر دل تاریک پر زنگارشان ** بر زبان زهر همچون مارشان‌‌
 • Onların Segsar’larınkine benzeyen nefes ve dişlerine mi? Akrep yatağı olan ağız ve gözlerine mi?
 • بر دم و دندان سگسارانه‌‌شان ** بر دهان و چشم کژدم خانه‌‌شان‌‌
 • İnatlarına mı, alaylarına mı, kınamalarına mı? Şükret; bak, Tanrı onları nasıl hapsetti, helâk eyledi! 2565
 • بر ستیز و تسخر و افسوسشان ** شکر کن چون کرد حق محبوسشان‌‌
 • Elleri eğri, ayakları eğri, gözleri eğri, bakışları eğri, savaşları eğri, öfkeleri eğri...
 • دستشان کژ پایشان کژ چشم کژ ** مهرشان کژ صلح‌‌شان کژ خشم کژ
 • Onlar, geçmişleri taklit edip naklettikleri reylere uyduklarından bu akıl pîrinin başına ayak bastılar.
 • از پی تقلید و معقولات نقل ** پا نهاده بر جمال پیر عقل‌‌
 • Birbirlerine görünmek ve duyulmak kaygısı ile hür ihtiyar olmadılar, kart eşek oldular.
 • پیر خر نی جمله گشته پیر خر ** از ریای چشم و گوش همدگر
 • Tanrı cehennemlikleri göstermek üzere dünyaya cennetten kullar getirdi...”
 • از بهشت آورد یزدان بردگان ** تا نمایدشان سقر پروردگان‌‌
 • Tanrı iki deniz yarattı,birbirlerine kavuştukları halde aralarında bir perde vardır,birbirlerine karışmazlar“ âyetlerinin mânası
 • در معنی آن که مرج البحرين يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان
 • Cehennemlikler, cennetlikler bir dükkânda otururlar. Aralarında bir perde vardır, birbirlerine karışmazlar. 2570
 • اهل نار و خلد را بین هم دکان ** در میانشان برزخ لا یبغیان‌‌
 • Nâr ehliyle nur ehli, görünüşte karışıktır ama aralarında Kaf dağı çekilmiştir.
 • اهل نار و اهل نور آمیخته ** در میانشان کوه قاف انگیخته‌‌
 • Bunlar, madende toprakla altının birbirine karışmasına benzerler. Toprakla altın karışıktır ama aralarında yüzlerce ova, yüzlerce konak var!
 • همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط ** در میانشان صد بیابان و رباط
 • Bu, bir dizide hakikî inci ile yalancı incinin bir gecelik konuk gibi misafir olmasına benzer.
 • همچنان که عقد در در و شبه ** مختلط چون میهمان یک شبه‌‌
 • Denizin yarısı şeker gibi tatlı, lezzetli, rengi ay gibi parlak;
 • بحر را نیمیش شیرین چون شکر ** طعم شیرین رنگ روشن چون قمر
 • Diğer yarısı, yılan zehiri gibi acı,lezzetsiz, rengi de katran gibi kara. 2575
 • نیم دیگر تلخ همچون زهر مار ** طعم تلخ و رنگ مظلم فیروار
 • Cennetlikle cehennemlik olanlar da deniz gibi alttan üstten, dalgalanıp dururlar.
 • هر دو بر هم می‌‌زنند از تحت و اوج ** بر مثال آب دریا موج موج‌‌
 • Dar ve küçük bir cisimden dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta, savaşta birbirlerine karışmalarına benzer.
 • صورت بر هم زدن از جسم تنگ ** اختلاط جانها در صلح و جنگ‌‌
 • Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.
 • موجهای صلح بر هم می‌‌زند ** کینه‌‌ها از سینه‌‌ها بر می‌‌کند
 • Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri altüst eder.
 • موجهای جنگ بر شکل دگر ** مهرها را می‌‌کند زیر و زبر
 • Sevgi, acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı, doğru yola götürmedir. 2580
 • مهر تلخان را به شیرین می‌‌کشد ** ز آن که اصل مهرها باشد رشد
 • Kahır ise, tatlıyı acılığa çekmektedir. Acı, tatlı ile bir arada bulunur, bağdaşır mı?
 • قهر شیرین را به تلخی می‌‌برد ** تلخ با شیرین کجا اندر خورد
 • Acı tatlı; bu gözle görünmez. Basiret ehli, onları, akıbet penceresinden görmeyi bilir.
 • تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید ** از دریچه‌‌ی عاقبت دانند دید
 • Akıbeti gören göz, doğruyu görebilir. Âhiri gören göz ise gururdan, körlükten ibarettir.
 • چشم آخر بین تواند دید راست ** چشم آخر بین غرور است و خطاست‌‌
 • Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir, fakat o şeker içinde zehir gizlidir.
 • ای بسا شیرین که چون شکر بود ** لیک زهر اندر شکر مضمر بود
 • Aklı en üstün, anlayışı en keskin olan, kokudan anlar. Öbürüyse ancak dudağına, dişine değince fark eder. 2585
 • آن که زیرک‌‌تر به بو بشناسدش ** و آن دگر چون بر لب و دندان زدش‌‌
 • Şeytan “Yiyin” diye bağırır ama o adamın dudağı zehri, boğazına varmadan reddeder.
 • پس لبش ردش کند پیش از گلو ** گر چه نعره می‌‌زند شیطان کلوا
 • Başka biri boğazına varınca anlar, bir başkası yer, bedenini berbat edince anlar.
 • و آن دگر را در گلو پیدا کند ** و آن دگر را در بدن رسوا کند
 • Zehir; diğer birisinde abdest bozarken yanış yapar; zaman zaman ciğerini delen bir acı peyda eder.
 • و آن دگر را در حدث سوزش دهد ** ذوق آن زخم جگر دوزش دهد
 • Bir başkasında zehrin eseri; günler, aylar geçtikten sonra görünür. Diğer birisinde ise ölümden ve Sûr üfürüldükten sonra meydana çıkar.
 • و آن دگر را بعد ایام و شهور ** و آن دگر را بعد مرگ از قعر گور
 • Eğer o kişiye mezarda mühlet verirlerse mutlaka mahşer günü azap ederler. 2590
 • ور دهندش مهلت اندر قعر گور ** لا بد آن پیدا شود یوم النشور
 • Her otun, her şekerin zamanede bir oluş müddeti vardır.
 • هر نبات و شکری را در جهان ** مهلتی پیداست از دور زمان‌‌
 • Lâlin, güneşin tesiriyle renk, parlaklık ve letafet elde etmesi için yılların geçmesi gerektir.
 • سالها باید که اندر آفتاب ** لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب‌‌
 • Alelâde otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir gül verir.
 • باز تره در دو ماه اندر رسد ** باز تا سالی گل احمر رسد
 • Yüce ve Ulu Tanrı, bunun için eceli, yani her şeyin müddetini En’am sûresinde anlatmıştır.
 • بهر این فرمود حق عز و جل ** سوره الانعام در ذکر اجل‌‌
 • Bunu duydun ya; her kılın kulak kesilsin... Bu duyduğun âbıhayattır, afiyet olsun! 2595
 • این شنیدی مو به مویت گوش باد ** آب حیوان است خوردی نوش باد
 • Bu söze söz deme, âbıhayat de. Bu sözü, eski harfler teninde yepyeni bir ruh olarak gör.
 • آب حیوان خوان مخوان این را سخن ** روح نو بین در تن حرف کهن‌‌
 • Arkadaş; başka bir nükte daha duy. Bu nükte can gibi hem apaçık, meydandadır, hem gayet ince ve gizli.
 • نکته‌‌ی دیگر تو بشنو ای رفیق ** همچو جان او سخت پیدا و دقیق‌‌
 • Bir yer olur ki bu yılan zehri, Tanrı’nın tasarruflarıyla gayet tatlı ve lezzetli bir hale gelir.
 • در مقامی هست هم این زهر مار ** از تصاریف خدایی خوش گوار
 • Bir yerde zehirdir, bir yerde ilâç... Bir yerde küfürdü, bir yerde tam lâyık ve yerinde.
 • در مقامی زهر و در جایی دوا ** در مقامی کفر و در جایی روا
 • Orada cana zarar verir ama burada derman kesilir. 2600
 • گر چه آن جا او گزند جان بود ** چون بدین جا در رسد درمان بود
 • Su, koruk içinde ekşidir; fakat üzüme gelince tatlılaşır, güzelleşir.
 • آب در غوره ترش باشد و لیک ** چون به انگوری رسد شیرین و نیک‌‌