English    Türkçe    فارسی   

2
2595-2644

 • O cihan da pazarla, kazançla dolu bir şehirdir. Zannetme ki kazanma yalnız bu âlemdedir ve bu kazanç kâfidir! 2595
 • آن جهان شهری است پر بازار و کسب ** تا نپنداری که کسب اینجاست حسب‏
 • Ulu Tanrı “Bu cihanın kazancı, o kazancın yanında çocuk oyuncağıdır” dedi.
 • حق تعالی گفت کاین کسب جهان ** پیش آن کسب است لعب کودکان‏
 • Hani bir çocuk, öbür çocuğun üstüne yürür, onunla konuşuyor birleşiyor gibi hareketlerde bulunur ya..
 • همچو آن طفلی که بر طفلی تند ** شکل صحبت کن مساسی می‏کند
 • Çocuklar, dükkâncılık oynarlar ya fakat zaman geçirmeden başka, ellerine bir şey girmez.
 • کودکان سازند در بازی دکان ** سود نبود جز که تعبیر زبان‏
 • Gece gelip çatar, çocuk evine aç döner, Öbür çocuklar giderler, tek başına kalakalır.
 • شب شود در خانه آید گرسنه ** کودکان رفته بمانده یک تنه‏
 • Bu âlem oyun yeridir, ölüm de gece. Geri döner gidersin, fakat kese bomboş, sen de yorgun argın! 2600
 • این جهان بازی‏گه است و مرگ شب ** باز گردی کیسه خالی پر تعب‏
 • Be serkeş herif, din kazancı; aşktır, gönül cezbesidir, Hak nuruna kabiliyettir.
 • کسب دین عشق است و جذب اندرون ** قابلیت نور حق دان ای حرون‏
 • Bu aşağılık nefis, senden fâni kazanç ister. Fakat niceye bir aşağılık şeyleri kazanıp duracaksın, bırak artık, yeter.
 • کسب فانی خواهدت این نفس خس ** چند کسب خس کنی بگذار بس‏
 • Aşağılık nefis eğer senden yüce bir kazanç dilese bile bu dilekte hile ve düzen vardır.
 • نفس خس گر جویدت کسب شریف ** حیله و مکری بود آن را ردیف‏
 • İblis’in Muaviye’yi “Kalk, namaz vakti geldi” diye uyandırması
 • بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است‏
 • Rivayet ederler: O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu.
 • در خبر آمد که آن معاویه ** خفته بد در قصر در یک زاویه‏
 • Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. 2605
 • قصر را از اندرون در بسته بود ** کز زیارتهای مردم خسته بود
 • Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye gözünü açınca adam gözden sır oldu.
 • ناگهان مردی و را بیدار کرد ** چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد
 • Kendi kendisine, “Köşke kimse giremez. Bu küstahlıkta, bu cürette bulunan kim acaba?” dedi.
 • گفت اندر قصر کس را ره نبود ** کیست کاین گستاخی و جرات نمود
 • Etrafı dolaştı, gizlenen adamdan bir nişan bulmak için her tarafı araştırdı.
 • گرد برگشت و طلب کرد آن زمان ** تا بیابد ز آن نهان گشته نشان‏
 • Kapı ardında bir herif gördü. Adam kapıya sinmiş, yüzünü perde ile örtmüş gizlenmişti.
 • از پس در مدبری را دید کاو ** در در و پرده نهان می‏کرد رو
 • Muaviye “Hey sen, kimsin, adın ne ?” diye sordu. Adam “ Adım açıkça söyleyeyim, Şaki İblis” diye cevap verdi. 2610
 • گفت هی تو کیستی نام تو چیست ** گفت نامم فاش ابلیس شقی است‏
 • Muaviye “Niye gayret ettin, beni niçin uyandırdın? Bana doğru söyle, aykırı konuşma” dedi.
 • گفت بیدارم چرا کردی به جد ** راست گو با من مگو بر عکس و ضد
 • İblis’in Muaviye’yi eşekten düşürmesi, kapalı konuşup bahaneler etmesi, Muaviye’nin ona cevap vermesi
 • از خر افکندن ابلیس معاویه را و رو پوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را
 • Şeytan “Namaz vakti geldi. Hemen mescide koşmak gerek.
 • گفت هنگام نماز آخر رسید ** سوی مسجد زود می‏باید دوید
 • Mustafa, mana incisini delerek “Acele edin, ibadetleri vakti geçmeden yapın buyurdu” dedi.
 • عجلوا الطاعات قبل الفوت گفت ** مصطفی چون در معنی می‏بسفت‏
 • Muaviye “Hayır, hayır senin böyle bir maksadın olmaz. Bana hayra delil olasın, imkânı mı var?
 • گفت نی نی این غرض نبود ترا ** که به خیری رهنما باشی مرا
 • Hırsız, evime gizlice giriyor da “Bekçilik ediyorum” diyor. 2615
 • دزد آید از نهان در مسکنم ** گویدم که پاسبانی می‏کنم‏
 • Ben o hırsıza nasıl inanayım? Hırsız, sevabı, ecri ne bilir” dedi.
 • من کجا باور کنم آن دزد را ** دزد کی داند ثواب و مزد را
 • Yine İblis’in Muaviye’ye cevap vermesi
 • باز جواب گفتن ابلیس معاویه را
 • Şeytan dedi ki: “Biz, evvelce melektik. İbadet yoluna canla başla düzülmüştük.
 • گفت ما اول فرشته بوده‏ایم ** راه طاعت را به جان پیموده‏ایم‏
 • Yol saliklerine mahremdik, Arş sakinlerine hemdem,
 • سالکان راه را محرم بدیم ** ساکنان عرش را هم دم بدیم‏
 • İlk sanat gönülden çıkar mı? İlk sevgi nasıl olurda unutulur?
 • پیشه‏ی اول کجا از دل رود ** مهر اول کی ز دل بیرون شود
 • Seferde Rum diyarı ehlinden birisini yahut Huten’li birisini görmekle vatan sevgisi kalbinden çıkar mı? 2620
 • در سفر گر روم بینی یا ختن ** از دل تو کی رود حب الوطن‏
 • Biz de bu şarabın sarhoşlarındandık, biz de kapısının âşıklarındandık.
 • ما هم از مستان این می بوده‏ایم ** عاشقان درگه وی بوده‏ایم‏
 • Göbeğimizi onun sevgisiyle kestik, sevgisini canımıza ektiler.
 • ناف ما بر مهر او ببریده‏اند ** عشق او در جان ما کاریده‏اند
 • Zamanede güzel günler gördük, baharda rahmet suları içtik.
 • روز نیکو دیده‏ایم از روزگار ** آب رحمت خورده‏ایم اندر بهار
 • Bizim varlığımızı da “Onun fazıl” ve ihsan eli ekmemiş midir? Bizi de yoktan yaratan o değil mi?
 • نه که ما را دست فضلش کاشته ست ** از عدم ما را نه او برداشته ست‏
 • Ondan nice lütuflar görmüşüz, rıza gülistanında nice dolaşmışız. 2625
 • ای بسا کز وی نوازش دیده‏ایم ** در گلستان رضا گردیده‏ایم‏
 • Başımıza rahmet elini koyar, bize de lütuf çeşmelerini izhar ederdi.
 • بر سر ما دست رحمت می‏نهاد ** چشمه‏های لطف از ما می‏گشاد
 • Ben daha çocukken, süt emiyorken beşiğimi kim salladı? O!
 • وقت طفلی‏ام که بودم شیر جو ** گاهوارم را که جنبانید او
 • Onun sütünden başka kimden süt emdim, onun tedbirinden başka beni kim yetiştirdi?
 • از که خوردم شیر غیر شیر او ** کی مرا پرورد جز تدبیر او
 • Vücuda sütle giren huyu, çıkarmaya kimin iktidarı vardır?
 • خوی کان با شیر رفت اندر وجود ** کی توان آن را ز مردم واگشود
 • Kerem denizi bir itapta, bulunsa bile, kerem kapılarını kapalı bırakır mı? 2630
 • گر عتابی کرد دریای کرم ** بسته کی گردند درهای کرم‏
 • Onun, asıl peşin ihsan ettiği para, lütuf ve vergisidir. Kahırsa, o paranın üstüne konmuş arızi bir tozdan ibarettir.
 • اصل نقدش داد و لطف و بخشش است ** قهر بر وی چون غباری از غش است‏
 • Âlemi lütfetmek için yarattı. Zerrelere, onun güneşi riayetlerde bulundu.
 • از برای لطف عالم را بساخت ** ذره‏ها را آفتاب او نواخت‏
 • Ayrılık bile, onun kahrından doğmakla berber vuslatın kadrini bilmek içindir.
 • فرقت از قهرش اگر آبستن است ** بهر قدر وصل او دانستن است‏
 • Bu suretle diler ki ayrıldığı, canın kulağını bursun, onu tedibetsin de can, vuslat günlerini bilsin.
 • تا دهد جان را فراقش گوشمال ** جان بداند قدر ایام وصال‏
 • Peygamber “Tanrı, âlemi yaratmadan maksadım, ihsan etmekti. 2635
 • گفت پیغمبر که حق فرموده است ** قصد من از خلق احسان بوده است‏
 • Yarattım ki benden bir fayda görsünler, balıma parmaklarını bansınlar.
 • آفریدم تا ز من سودی کنند ** تا ز شهدم دست‏آلودی کنند
 • Ben bir fayda göreyim, çıplak adamdan bir libas elde edeyim diye yaratmadım, dedi” buyurmuştur.
 • نی برای آن که تا سودی کنم ** و ز برهنه من قبایی بر کنم‏
 • Birkaç gün oldu ki beni huzurundan kovdu. Fakat yine gözüm onun güzel yüzünde.
 • چند روزی که ز پیشم رانده است ** چشم من در روی خوبش مانده است‏
 • Böyle bir yüzden bu çeşit kahra uğramak şaşılacak şey. Herkes sebeple meşgul olup durmakta.
 • کز چنان رویی چنین قهر ای عجب ** هر کسی مشغول گشته در سبب‏
 • Hâlbuki ben sebebe bakmam. Çünkü sebep sonra meydana gelen bir şeydir. Sonradan meydana gelen bir şeyin varlığına sebep olur. 2640
 • من سبب را ننگرم کان حادث است ** ز انکه حادث حادثی را باعث است‏
 • Ben ezeli lütfa bakar, sonradan meydana geleni yırtar, iki parça ederim.
 • لطف سابق را نظاره می‏کنم ** هر چه آن حادث دو پاره می‏کنم‏
 • Tutalım, Âdem’e secde etmemem hasettendi. Ama o haset de aşktan meydana geldi; inattan, inkârdan değil.
 • ترک سجده از حسد گیرم که بود ** آن حسد از عشق خیزد نز جحود
 • Her haset, şüphesiz dostluktan meydana gelir. Sevgiliyle başkaları bir arada oturunca haset baş gösterir.
 • هر حسد از دوستی خیزد یقین ** که شود با دوست غیری همنشین‏
 • Aksırana “Çok yaşa “ demek dostluktan olduğu gibi, kıskançlık da dostluğun şartıdır.
 • هست شرط دوستی غیرت پزی ** همچو شرط عطسه گفتن دیر زی‏