English    Türkçe    فارسی   

3
2151-2200

 • Gözünün nurunu nerelerde tükettin, beş duygunu nerelerde yıprattın?
 • گوهر دیده کجا فرسوده‌ای ** پنج حس را در کجا پالوده‌ای
 • Gözünü, kulağını, aklını, arşa ait bütün cevherlerini harcadın… ferş âleminden bunlara karşılık ne satın aldın?
 • چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش ** خرج کردی چه خریدی تو ز فرش
 • Sana kazma ve bel gibi el ve ayak verdim. Onları sana bizzat ben bağışlamıştım, ne yaptın onları?” der.
 • دست و پا دادمت چون بیل و کلند ** من ببخشیدم ز خود آن کی شدند
 • Hak’tan buna benzer seni dertlere uğratan yüz binlerce haberler gelir.
 • همچنین پیغامهای دردگین ** صد هزاران آید از حضرت چنین
 • Kıyamdayken kula gelen bu haberlerden kul utanır, iki büklüm olur, rükûa varır. 2155
 • در قیام این کفتها دارد رجوع ** وز خجالت شد دوتا او در رکوع
 • Utanmadan ayakta durmaya kudreti kalmaz, rükûda Allah’ı tespih eder.
 • قوت استادن از خجلت نماند ** در رکوع از شرم تسبیحی بخواند
 • Allah’tan “Başını kaldır, rükûdan kıyama dön de Allah’ın sorgularına birer birer cevap ver” fermanı gelir.
 • باز فرمان می‌رسد بردار سر ** از رکوع و پاسخ حق بر شمر
 • O utanan kul, rükûdan başını kaldırır. Fakat olgun bir iş yapamamış olduğundan bu sefer yüzüstü düşer.
 • سر بر آرد از رکوع آن شرمسار ** باز اندر رو فتد آن خام‌کار
 • Yine emir gelir: “ Başını kaldır, secdeden kalk da yaptıklarından haber ver!”
 • باز فرمان آیدش بردار سر ** از سجود و وا ده از کرده خبر
 • Tekrar utana utana başını kaldırır ama yine yılan gibi yüzüstü düşüverir! 2160
 • سر بر آرد او دگر ره شرمسار ** اندر افتد باز در رو همچو مار
 • Allah, tekrar “ Başını kaldır da şöyle. Kıldan kıla yaptıklarını araştırmak istiyorum” der.
 • باز گوید سر بر آر و باز گو ** که بخواهم جست از تو مو بمو
 • Artık ayakta durmaya kuvveti kalmadığından, Allah’ın heybetli hitabı, canına tesir etmiş olduğundan,
 • قوت پا ایستادن نبودش ** که خطاب هیبتی بر جان زدش
 • O ağır yükün altında, yere oturur. Allah “Söyle bana…
 • پس نشیند قعده زان بار گران ** حضرتش گوید سخن گو با بیان
 • Sana nimet verdim, nasıl şükrettin? Sermaye verdim, hadi, göster kazandığını!” der.
 • نعمتت دادم بگو شکرت چه بود ** دادمت سرمایه هین بنمای سود
 • Kul, sağ yanına dönüp peygamberlere, o ululara selâm verir; 2165
 • رو بدست راست آرد در سلام ** سوی جان انبیا و آن کرام
 • “Padişahlar, bu kötü kişiye şefaat edin… Ayağım da balçıkta kaldı, kilimim de” der.
 • یعنی ای شاهان شفاعت کین لیم ** سخت در گل ماندش پای و گلیم
 • Namazda sağ tarafa selâm vermek, kıyamette Allah’ın hesaba çekmesinden korkarak peygamberlerden yardım dilemeye, onlardan şefaat istemeye işarettir
 • بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبه حق از انبیا استعانت و شفاعت خواستن
 • Peygamberler, “Çareye başvuracak gün geçti. O orada yapılacak bir şeydi, elde alet oradaydı, orada kaldı!
 • انبیا گویند روز چاره رفت ** چاره آنجا بود و دست‌افزار زفت
 • A bahtsız kişi, git oradan, sen vakitsiz öten bir horozsun. Bırak bizi, kanımıza bulaşma!” derler.
 • مرغ بی‌هنگامی ای بدبخت رو ** ترک ما گو خون ما اندر مشو
 • Bunun üzerine sol tarafa baş çevirir, hısımından akrabasından yardım ister. Onlar da “ Sus!”
 • رو بگرداند به سوی دست چپ ** در تبار و خویش گویندش که خپ
 • Allah’a kendin cevap ver. Bizi kim oluyoruz ki? Bizden el çek!” derler. 2170
 • هین جواب خویش گو با کردگار ** ما کییم ای خواجه دست از ما بدار
 • Ne bu yandan bir çare olur, ne o yandan. O biçarenin canı da yüz parça olur!
 • نه ازین سو نه از آن سو چاره شد ** جان آن بیچاره‌دل صد پاره شد
 • Herkesten ümidini keser de ellerini açar, duaya başlar:
 • از همه نومید شد مسکین کیا ** پس برآرد هر دو دست اندر دعا
 • Yarabbi, herkesten ümidim kesildi. Evvel de sensin, âhir de sen; senden başka önü, sonu olmayan yok, diye niyaza koyulur.
 • کز همه نومید گشتم ای خدا ** اول و آخر توی و منتها
 • Namazdaki bu hoş işaretleri gör de bunun eninde sonunda böyle olacağını bil!
 • در نماز این خوش اشارتها ببین ** تا بدانی کین بخواهد شد یقین
 • Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör, yerden tane toplayan yolsuz yordamsız kuş gibi yere başvurup durma! 2175
 • بچه بیرون آر از بیضه نماز ** سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز
 • Dekukî’nin namazdayken garkolmak üzere bulunan bir gemideki halkın feryadını duyması
 • شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن
 • Dekukî, o kıyıda namaz kıldırmak üzere imam oldu, onlar da arkasında saf olup namaza durdular.
 • آن دقوقی در امامت کرد ساز ** اندر آن ساحل در آمد در نماز
 • İşte güzelim bir cemaat, işte seçilmiş bir imam!
 • و آن جماعت در پی او در قیام ** اینت زیبا قوم و بگزیده امام
 • Namazdayken denizden “ İmdat!” seslerini duydu. Ansızın gözüne bir gemi ilişti.
 • ناگهان چشمش سوی دریا فتاد ** چون شنید از سوی دریا داد داد
 • Gemi, dalgalar arasına düşmüş, belâlara uğramış, perişan bir hale gelmişti.
 • در میان موج دید او کشتیی ** در قضا و در بلا و زشتیی
 • Hem gece, hem bulutlu bir hava, hem de dalga. Bu üç karanlık bir yandan, batma korkusu bir yandan… 2180
 • هم شب و هم ابر و هم موج عظیم ** این سه تاریکی و از غرقاب بیم
 • Fırtına Azrail gibi saldırıyor, dalgalar sağdan soldan hücum edip duruyordu.
 • تند بادی همچو عزرائیل خاست ** موجها آشوفت اندر چپ و راست
 • Gemidekiler, korkudan canlarından olmuşlar gibi feryatlarını göklere çıkarıyorlardı.
 • اهل کشتی از مهابت کاسته ** نعره وا ویلها برخاسته
 • Bağrışıp çağrışıyorlar, başlarını dövüyorlardı. Kâfir ve mülhit… Hepsi de imana gelmişti.
 • دستها در نوحه بر سر می‌زدند ** کافر و ملحد همه مخلص شدند
 • Yüzlerce niyazlarda bulunarak candan ahitler ediyorlar, adaklar adıyorlardı.
 • با خدا با صد تضرع آن زمان ** عهدها و نذرها کرده بجان
 • Karmakarışık işlere dalmış, yüzleri bir an olsun kıbleye dönmemiş olanlar bile baş açık secdeye kapanmışlardı. 2185
 • سر برهنه در سجود آنها که هیچ ** رویشان قبله ندید از پیچ پیچ
 • Hâlbuki evvelce onlar, bu kulluğun faydası yok diyorlardı. Fakat o anda kullukta yüzlerce hayat görüyorlardı.
 • گفته که بی‌فایده‌ست این بندگی ** آن زمان دیده در آن صد زندگی
 • Dostlardan, dayıdan, amcadan, babadan, anadan, herkesten ümitlerini kesmişlerdi.
 • از همه اومید ببریده تمام ** دوستان و خال و عم بابا و مام
 • Kötü kişinin can verirken Allah’tan korkması gibi zahit de Allah’tan korkuyordu, fâsik da!
 • زاهد و فاسق شد آن دم متقی ** همچو در هنگام جان کندن شقی
 • Ne sollarından bir ümit vardı, ne sağlarından. Hileler öldü, bitti mi dua zamanı gelir!
 • نه ز چپشان چاره بود و نه ز راست ** حیله‌ها چون مرد هنگام دعاست
 • Onlar da ağlayıp inleyerek duaya koyulmuşlardı, gemiden gökyüzüne kadar bir duman yükselmişti. 2190
 • در دعا ایشان و در زاری و آه ** بر فلک زیشان شده دود سیاه
 • Şeytan ise o sırada düşmanlığından her birinin karşısına dikilip “ A köpeğe tapanlar, işte size iki illet!
 • دیو آن دم از عداوت بین بین ** بانگ زد کای سگ‌پرستان علتین
 • A münkir, münafıklar, hem korkun, hem geberin. Nihayet bu olacaktı zaten.
 • مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق ** عاقبت خواهد بدن این اتفاق
 • Kurtulunca yine gözleriniz kurur, yine şehvet için yaratılmış birer şeytan kesilirsiniz.
 • چشمتان تر باشد از بعد خلاص ** که شوید از بهر شهوت دیو خاص
 • Allah’ın sizi kazadan kurtarmak üzere elinizden tuttuğu, sizi tehlikeden kurtardığı gün, hatırınıza bile gelmez” diye bağırmaktaydı.
 • یادتان ناید که روزی در خطر ** دستتان بگرفت یزدان از قدر
 • Şeytan böyle söylüyordu ama can kulağı ile duyanlardan başkası bu sözü duymuyordu ki! 2195
 • این همی‌آمد ندا از دیو لیک ** این سخن را نشنود جز گوش نیک
 • Mustafa, o kutup, o padişahlar padişahı, o temizlik denizi bize ne doğru buyurmuştur:
 • راست فرمودست با ما مصطفی ** قطب و شاهنشاه و دریای صفا
 • “Cahilin sonunda göreceği şeyi akıllılar önce görür.”
 • کانچ جاهل دید خواهد عاقبت ** عاقلان بینند ز اول مرتبت
 • İşlerin sonu ilk zamanlarda gizlidir ama akıllı, akıbeti önce görür; günaha dalıp ısrar edense meydana çıkınca!
 • کارها ز آغاز اگر غیبست و سر ** عاقل اول دید و آخر آن مصر
 • Her şeyin sonu, önden belli olmaz, gizlidir. Fakat meydana çıkınca akıllı da görür, cahil de!
 • اولش پوشیده باشد و آخر آن ** عاقل و جاهل ببیند در عیان
 • Mademki ayıbı görmüyorsun, bari ihtiyatı elden bırakma, sele verme behey inatçı! 2200
 • گر نبینی واقعه‌ی غیب ای عنود ** حزم را سیلاب کی اندر ربود