English    Türkçe    فارسی   

3
2201-2250

 • İhtiyat nedir? Her an ansızın gelebilecek bir belâyı görmek!
 • حزم چه بود بدگمانی بر جهان ** دم بدم بیند بلای ناگهان
 • İhtiyatlı adamın düşünceleri
 • تصورات مرد حازم
 • Hani ansızın bir aslan çıkagelir de adamı kapıp ormanlığa götürür ya…
 • آنچنانک ناگهان شیری رسید ** مرد را بربود و در بیشه کشید
 • O adam, aslan tarafından götürülürken ne düşünürse sen de ey din üstadı, onu düşün!
 • او چه اندیشد در آن بردن ببین ** تو همان اندیش ای استاد دین
 • Kaza ve kader aslanı, bir işle güçle meşgulken bizim canımızı alır, ormanlara götürüverir.
 • می‌کشد شیر قضا در بیشه‌ها ** جان ما مشغول کار و پیشه‌ها
 • Bu da şuna benzer: Halk, yoksulluktan korkar, ama boğazlarına kadar acı suya batarlar. 2205
 • آنچنانک از فقر می‌ترسند خلق ** زیر آب شور رفته تا به حلق
 • O yoksulluğu yaratandan korksalardı onlara yeryüzünde defineler aşikâr olurdu.
 • گر بترسندی از آن فقرآفرین ** گنجهاشان کشف گشتی در زمین
 • Hepsi de gam korkusuyla gamın içine batmışlar, varlık kaygısıyla yokluğa düşmüşlerdir!
 • جمله‌شان از خوف غم در عین غم ** در پی هستی فتاده در عدم
 • Dekukî’nin şefaat etmesi ve geminin kurtulmasına duası
 • دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی
 • Dekukî o kıyameti görünce merhameti coştu, gözyaşları akmaya başladı.
 • چون دقوقی آن قیامت را بدید ** رحم او جوشید و اشک او دوید
 • Yarabbi, dedi, onların yaptıklarına bakma, ey lütuf sahibi padişah, ellerini tut, imdatlarına yetiş.
 • گفت یا رب منگر اندر فعلشان ** دستشان گیر ای شه نیکو نشان
 • Ey eli denize de yetişen, karaya da. Onları sağlıkla, selâmetle kıyıya çıkar. 2210
 • خوش سلامتشان به ساحل با زبر ** ای رسیده دست تو در بحر و بر
 • Ey ebedî kerem merhamet sahibi, o kötü kişilerden bu kötülüğü defet!
 • ای کریم و ای رحیم سرمدی ** در گذار از بدسگالان این بدی
 • Bedava olarak insanlara yüzlerce göz, yüzlerce kulak veren, rüşvetsiz akıl, fikir ihsan eden Allah.
 • ای بداده رایگان صد چشم و گوش ** بی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش
 • Sen, biz hak etmeden lütuflarda, ihsanlarda bulunursun. Nimetlerine karşı yaptığımız kâfirliklerle hatalarımızı hep görürsün.
 • پیش از استحقاق بخشیده عطا ** دیده از ما جمله کفران و خطا
 • Ey ulu Allah, bizim şanımız ulu ulu günahlarda bulunmaktır. Fakat sen, bunları lütfunla affetmeye kaadirsin.
 • ای عظیم از ما گناهان عظیم ** تو توانی عفو کردن در حریم
 • Biz, hırstan, şehvetten kendi kendimizi yaktık. Bu duayı da senden öğrendik Yarabbi. 2215
 • ما ز آز و حرص خود را سوختیم ** وین دعا را هم ز تو آموختیم
 • Bize duada bulunmak için müsaade etmen, dua öğretmen, böyle bir karanlığı aydınlatman hürmetine sen bunlara acı.
 • حرمت آن که دعا آموختی ** در چنین ظلمت چراغ افروختی
 • İhtiyarsız bir surette şefkatli analar gibi dua edip duruyor.
 • همچنین می‌رفت بر لفظش دعا ** آن زمان چون مادران با وفا
 • Gözlerinden yaşlar akıyordu. Kendisinde olmaksızın ettiği dua, gökyüzüne yüceltmekteydi.
 • اشک می‌رفت از دو چشمش و آن دعا ** بی خود از وی می بر آمد بر سما
 • O ihtiyarsız dua, yok mu? Bambaşka bir şeydir. O da, adamın kendisinden değildir, Allah’tandır. Allah ilhamıdır.
 • آن دعای بی خودان خود دیگرست ** آن دعا زو نیست گفت داورست
 • O esnada insan, yok olur, o duada bulunan Allah’tır; dua da Allah’tandır, icabette. 2220
 • آن دعا حق می‌کند چون او فناست ** آن دعا و آن اجابت از خداست
 • Arada vasıta olarak mahlûk yoktur. O niyazdan cismin de haberi yoktur, canın da.
 • واسطه‌ی مخلوق نه اندر میان ** بی‌خبر زان لابه کردن جسم و جان
 • Lütuf ve merhamet sahibi olan Allah kulları, işleri düzeltmekte Allah huyuna sahiptirler.
 • بندگان حق رحیم و بردبار ** خوی حق دارند در اصلاح کار
 • Onlar, şiddet zamanı, sıkıntı vakti, rüşvet almaksızın mahlûkata acırlar yardımda bulunurlar.
 • مهربان بی‌رشوتان یاری‌گران ** در مقام سخت و در روز گران
 • Ey belâlara uğramış adam, kendine gel de bunları ara… Kendine gel de belâ vaktinde onların duasını ganimet bil!
 • هین بجو این قوم را ای مبتلا ** هین غنیمت دارشان پیش از بلا
 • O Allah erinin duasıyla gemi kurtuldu. Gemidekilerse kendi gayretleriyle, 2225
 • رست کشتی از دم آن پهلوان ** واهل کشتی را بجهد خود گمان
 • Kendi ihtiyatlarıyla hünerler gösterip oku hedefe attılar, gemiyi kurtardılar zannındaydılar.
 • که مگر بازوی ایشان در حذر ** بر هدف انداخت تیری از هنر
 • Av esnasında tilkiyi ayakları kurtarır da mağrur tilki, kendisini kuyruğu kurtardı sanır.
 • پا رهاند روبهان را در شکار ** و آن زدم دانند روباهان غرار
 • Canımızı pusudan bu kurtardı diye kuyruğu ile oynar, kuyruğunu sever!
 • عشقها با دم خود بازند کین ** می‌رهاند جان ما را در کمین
 • A tilki, ayağını taştan koru… A açgözlü sersem, ayak olmasa kuyruk ne yapabilir ki?
 • روبها پا را نگه دار از کلوخ ** پا چو نبود دم چه سود ای چشم‌شوخ
 • Biz de tilkilere benzeriz, bizi yüzlerce çeşit belâlardan kurtaran ayaklarımız, ulularımızdır. 2230
 • ما چو روباهان و پای ما کرام ** می‌رهاندمان ز صدگون انتقام
 • Derin hilelerimiz, kuyruğumuza benzer de biz onunla sağdan, soldan oynar, onunla oynaşır dururuz!
 • حیله‌ی باریک ما چون دم ماست ** عشقها بازیم با دم چپ و راست
 • İstidlâle yapışır, hileye koyulur, falan adam, feşman adam bize şaşsın kalsın diye kuyruğumuzu sallarız!
 • دم بجنبانیم ز استدلال و مکر ** تا که حیران ماند از ما زید و بکر
 • Halkın hayran olmasını isteriz, hatta tamah elimizi Allahlığa bile uzatırız.
 • طالب حیرانی خلقان شدیم ** دست طمع اندر الوهیت زدیم
 • Afsunlarla gönüller alalım deriz ama çukura düştüğümüzü görmeyiz.
 • تا بافسون مالک دلها شویم ** این نمی‌بینیم ما کاندر گویم
 • Behey kaltaban, çukura düşmüşsün, kuyudasın sen. Başkalarını bırak, kendine bak! 2235
 • در گوی و در چهی ای قلتبان ** دست وا دار از سبال دیگران
 • Güzel hoş bir bahçeye var da ondan sonra halkın eteğini tut, çek!
 • چون به بستانی رسی زیبا و خوش ** بعد از آن دامان خلقان گیر و کش
 • Ey dört unsurlu beş duyguya, altı cihete hapis olup kalmış adam, ne güzel yerin var, hadi, başkalarını da çek oraya!
 • ای مقیم حبس چار و پنج و شش ** نغز جایی دیگران را هم بکش
 • Ey eşeğe kul olan, ey eşeğin kuyruğunun altına lâyık olan, öpülecek bir yer buldunsa hadi bizi de götür!
 • ای چو خربنده حریف کون خر ** بوسه گاهی یافتی ما را ببر
 • Sevgilinin kulluğu, sana el vermedikçe bu padişahlık meyli nereden geldi sana?
 • چون ندادت بندگی دوست دست ** میل شاهی از کجاات خاستست
 • Sen, halkın sana aferin, yaşa demesi halkın takdir etmesi havasındasın! Hâlbuki canının boynuna bir kiriştir bağlamışsın! 2240
 • در هوای آنک گویندت زهی ** بسته‌ای در گردن جانت زهی
 • Behey tilki, bu hile kuyruğunu bırak, gönlünü, gönül sahiplerine vakfet.
 • روبها این دم حیلت را بهل ** وقف کن دل بر خداوندان دل
 • Aslana sığınırsan kebabın azalmaz… Murdar ölü etine pek koşma!
 • در پناه شیر کم ناید کباب ** روبها تو سوی جیفه کم شتاب
 • Gönül, sen bir cüz’e benzersin, küllüne varır, ulaşırsan Allah’a makbul olursun.
 • تو دلا منظور حق آنگه شوی ** که چو جزوی سوی کل خود روی
 • Allah, “Biz gönle bakarız, su ve topraktan ibaret olan surete değil” diyor.
 • حق همی‌گوید نظرمان در دلست ** نیست بر صورت که آن آب و گلست
 • Sen dersin ki bizim gönlümüz var. Öyle ama gönül arşın yücesindedir, aşağılıklarda değil! 2245
 • تو همی‌گویی مرا دل نیز هست ** دل فراز عرش باشد نه به پست
 • Kara toprakta da su olur ama o suyla aptes alamazsın ki!
 • در گل تیره یقین هم آب هست ** لیک زان آبت نشاید آب‌دست
 • O da sudur, sudur ama toprakla karışık… Gayri sakın gönlüne gönül deme.
 • زانک گر آبست مغلوب گلست ** پس دل خود را مگو کین هم دلست
 • Göklerden yüce olan gönül, ya Abdal’ın gönlüdür, ya da Peygamberin.
 • آن دلی کز آسمانها برترست ** آن دل ابدال یا پیغامبرست
 • Su, topraktan arındı mı saf olur, artar, her işe yarar.
 • پاک گشته آن ز گل صافی شده ** در فزونی آمده وافی شده
 • Su topraktan arınınca denize kavuşur; zindandan kurtulur, denize katık olur. 2250
 • ترک گل کرده سوی بحر آمده ** رسته از زندان گل بحری شده