English    Türkçe    فارسی   

3
327-376

 • O da seni kendisinin bir cüz’ü görmüştür. Allah’ın tedbiri anaya ilişik olan o cüz’ü ayırmıştır.
 • همچو جزو متصل دید او ترا ** متصل را کرد تدبیرش جدا
 • Allah, binlerce sanat ve fen düzdü de ana, sana sevgi bağladı, şefkat gösterdi.
 • حق هزاران صنعت و فن ساختست ** تا که مادر بر تو مهر انداختست
 • Şu halde Allah hakkı, ana hakkından öncedir, Allah hakkını bilmeyen eşektir.
 • پس حق حق سابق از مادر بود ** هر که آن حق را نداند خر بود
 • Anayı, ananın memesini, sütünü yaratan, onu babayla çift eden O’dur, O’na serkeş olma. 330
 • آنک مادر آفرید و ضرع و شیر ** با پدر کردش قرین آن خود مگیر
 • Ey Allah, ey ihsanı kadîm olan, bildiğim de senindir, bilmediğim de.
 • ای خداوند ای قدیم احسان تو ** آنک دانم وانک نه هم آن تو
 • Sen, Allah’ı an, çünkü benim hakkım hiç eskimez.
 • تو بفرمودی که حق را یاد کن ** زانک حق من نمی‌گردد کهن
 • O sabah çağında, sizin Nuh’un gemisinde koruduğumuzu, bu suretle lütuflarda bulunduğumu an.
 • یاد کن لطفی که کردم آن صبوح ** با شما از حفظ در کشتی نوح
 • O zaman sizin aslınızı, atalarınızı tufandan, tufan dalgasından korudum, onlara aman verdim.
 • پیله بابایانتان را آن زمان ** دادم از طوفان و از موجش امان
 • Ateş huylu su, yeryüzünü kaplamıştı. Dalgası, dağların tepelerine kadar çıkıyordu. 335
 • آب آتش خو زمین بگرفته بود ** موج او مر اوج که را می‌ربود
 • Sizi reddetmedim, atanızın atasının atasının varlığında sizi korudum.
 • حفظ کردم من نکردم ردتان ** در وجود جد جد جدتان
 • Mademki baş oldun, sana nasıl ayağımla vururum, kendi iş yurdumu nasıl ziyan ederim?
 • چون شدی سر پشت پایت چون زنم ** کارگاه خویش ضایع چون کنم
 • Vefasızlara kendini feda ediyor, kötü bir zan yüzünden o tarafa doğru gidiyorsun.
 • چون فدای بی‌وفایان می‌شوی ** از گمان بد بدان سو می‌روی
 • Bense unutmadan, vefasızlıktan berîyim. Benim yanıma gelsen bile kötü bir zanla gelirsin.
 • من ز سهو و بی‌وفاییها بری ** سوی من آیی گمان بد بری
 • Sen, hani kendine benzeyenlerin önünde iki kat olursun ya… İşte onlar hakkında kötü zanda bulun. 340
 • این گمان بد بر آنجا بر که تو ** می‌شوی در پیش همچون خود دوتو
 • Nice ulu ulu dostlar, yoldaşlar edindin. Sana, nerede onlar diye sorsam gittiler dersin.
 • بس گرفتی یار و همراهان زفت ** گر ترا پرسم که کو گویی که زفت
 • İyi dostun yüce göklere gitti kötülük dostunsa yerin dibine geçti.
 • یار نیکت رفت بر چرخ برین ** یار فسقت رفت در قعر زمین
 • Ara yerde sen kalakaldın, yardımsız, yardımcısız kervandan arta kalan ve sönmeye mahkûm ateşe döndün.
 • تو بماندی در میانه آنچنان ** بی‌مدد چون آتشی از کاروان
 • Ey baba yiğit dost, yukardan, aşağıdan münezzeh olanın eteğini tut.
 • دامن او گیر ای یار دلیر ** کو منزه باشد از بالا و زیر
 • O, ne İsa gibi göklere ağar, ne Karun gibi yerlere geçer. 345
 • نه چو عیسی سوی گردون بر شود ** نه چو قارون در زمین اندر رود
 • Sen yerden, yurttan alımdan, satımdan kaldın mı o, mekân âleminde de seninle beraberdir, Lâmekân âleminde de.
 • با تو باشد در مکان و بی‌مکان ** چون بمانی از سرا و از دکان
 • Bulanıklardan, duruluklar çıkarır, cefalarını vefa yerine tutar.
 • او بر آرد از کدورتها صفا ** مر جفاهای ترا گیرد وفا
 • Cefakârlıkta bulunursan noksandan kurtulup kemâle erişesin diye kulağını burar.
 • چون جفا آری فرستد گوشمال ** تا ز نقصان وا روی سوی کمال
 • Sülûkte virdini terk edersen zahmete, mihnete düşer, sıkıntıya uğrarsın ya.
 • چون تو وردی ترک کردی در روش ** بر تو قبضی آید از رنج و تبش
 • İşte o tediptir. Yapma, o eski ahdi hiç değiştirme demektir. 350
 • آن ادب کردن بود یعنی مکن ** هیچ تحویلی از آن عهد کهن
 • Bu iç sıkıntısı bir zincir şeklini almadan, bu gönlünü sıkan şey, ayağını bağlamadan önce.
 • پیش از آن کین قبض زنجیری شود ** این که دلگیریست پاگیری شود
 • Bu işareti, beyhude zan etmemen için uğradığın o makul zahmet, duyguna hitap eder bir hâle gelir ve meydana çıkar.
 • رنج معقولت شود محسوس و فاش ** تا نگیری این اشارت را بلاش
 • Suç işlediğin zaman iç sıkıntıları gönlünü kaplar, bu sıkıntılar, ecelden sonra ist zincir şekline bürünür.
 • در معاصی قبضها دلگیر شد ** قبضها بعد از اجل زنجیر شد
 • Burada bizi anmaktan çekinen kişiye dar bir yaşayış verilir ve körlükle cezalanır.
 • نعط من اعرض هنا عن ذکرنا ** عیشة ضنک و نجزی بالعمی
 • Hırsız, insanların mallarını çaldı mı bir iç sıkıntısı, bir darlık gönlünü tırmalamaya başlar. 355
 • دزد چون مال کسان را می‌برد ** قبض و دلتنگی دلش را می‌خلد
 • O, bu sıkıntı, bu darlık nedir ki, der. Şerrinden ağlayan mazlum yok mu? İşte onun sıkıntısı, onun darlığı.
 • او همی‌گوید عجب این قبض چیست ** قبض آن مظلوم کز شرت گریست
 • Bu darlığa, bu sıkıntıya pek aldırış etmezse bu inadının rüzgârı ateşini üfler.
 • چون بدین قبض التفاتی کم کند ** باد اصرار آتشش را دم کند
 • Hulâsa gönül sıkıntısı, memurların sıkıştırması hâline gelir, o manalar, duyulur, görülür bir hâle gelip meydana çıkar.
 • قبض دل قبض عوان شد لاجرم ** گشت محسوس آن معانی زد علم
 • Dertler, zindan ve çarmıh olur. Dert; köktür, kök; dal budak verir.
 • غصه‌ها زندان شدست و چارمیخ ** غصه بیخست و بروید شاخ بیخ
 • Kök gizliydi, meydana çıktı. Sen de darlığını, ferahlığını bir kök bil. 360
 • بیخ پنهان بود هم شد آشکار ** قبض و بسط اندرون بیخی شمار
 • Kötü kökse hemencecik, çabucak onu sök ki çimenlikte çirkin bir diken çıkmasın.
 • چونک بیخ بد بود زودش بزن ** تا نروید زشت‌خاری در چمن
 • İç sıkıntısı görünce ona bir çare bul. Çünkü dallar, hep kökten meydana gelir.
 • قبض دیدی چاره‌ی آن قبض کن ** زانک سرها جمله می‌روید ز بن
 • Genişlik gördün mü de onu sula, yetişip meyve verince dostlara dağıt.
 • بسط دیدی بسط خود را آب ده ** چون بر آید میوه با اصحاب ده
 • Seba’lılar hikâyesi
 • باقی قصه‌ی اهل سبا
 • Seba’lılar, heveslerine uymuş ham kişilerdi. İşleri, güçleri büyüklerin nimetlerine karşı nankörlükte bulunmaktı.
 • آن سبا ز اهل صبا بودند و خام ** کارشان کفران نعمت با کرام
 • Bu nankörlük, âdeta sana ihsan eden adama karşı kötülükte bulunmana, onunla savaşmana benzer. 365
 • باشد آن کفران نعمت در مثال ** که کنی با محسن خود تو جدال
 • Meselâ, o iyilik edene, ben bu iyiliği istemiyorum, bundan inciniyorum, neden beni incitiyorsun?
 • که نمی‌باید مرا این نیکوی ** من برنجم زین چه رنجم می‌شوی
 • Lütfet de bu iyiliği yapma. Ben, göz istemiyorum, beni kör et, dersin, işte bunun gibi.
 • لطف کن این نیکوی را دور کن ** من نخواهم چشم زودم کور کن
 • Seba’lılar da “Şehirlerimiz birbirine çok yakın, onları uzaklaştır. Kötülük, çirkinlik bize daha iyi, bizim ziynetimizi güzelliğimizi al.
 • پس سبا گفتند باعد بیننا ** شیننا خیر لنا خذ زیننا
 • Biz, bu köşkleri, bağları, bahçeleri istemiyoruz. Ne güzel kadınlarla işimiz var, ne emniyet ve huzurla.
 • ما نمی‌خواهیم این ایوان و باغ ** نه زنان خوب و نه امن و فراغ
 • Şehirler, birbirine pek yakın. Hâlbuki orada ne boş bir çöl, ne güzel bir ova var. Orada yırtıcı hayvanlar, canavarlar vardır” dediler. 370
 • شهرها نزدیک همدیگر بدست ** آن بیابانست خوش کانجا ددست
 • İnsan yazın kışı ister, fakat kış geldi mi bundan da vazgeçer, istemez.
 • یطلب الانسان فی الصیف الشتا ** فاذا جاء الشتا انکر ذا
 • Bir hâle katiyen razı olmaz. Ne darlıktan hoşlanır, ne genişlikten, boşluktan.
 • فهو لا یرضی بحال ابدا ** لا بضیق لا بعیش رغدا
 • Geberesi insan, efendisine ne de kâfirdir ya… Hidayete nail oldu mu tutar, inkâra sapar.
 • قتل الانسان ما اکفره ** کلما نال هدی انکره
 • Nefis, bu çeşit mahlûklardandır da onun için gebertilmeye lâyıktır… onun için ulu Allah “Öldürün nefislerinizi” demiştir.
 • نفس زین سانست زان شد کشتنی ** اقتلوا انفسکم گفت آن سنی
 • Nefis, üç köşeli dikendir, ne çeşit koysan sana batar, ondan kurtulmana imkân mı var? 375
 • خار سه سویست هر چون کش نهی ** در خلد وز زخم او تو کی جهی
 • Heva ve hevesi terk etme ateşini vur şu dikene… İyi işli dosta uzat elini, sarıl ona!
 • آتش ترک هوا در خار زن ** دست اندر یار نیکوکار زن