English    Türkçe    فارسی   

3
473-522

 • Allah’ın kaza ve kaderinden yine Allah’ın kaza ve kaderine kaçan, kişiden başka hiçbir kimseyi, hiçbir hile, kaza ve kaderden kurtaramaz.
 • غیر آن که در گریزی در قضا ** هیچ حیله ندهدت از وی رها
 • Darvan’lılar ve onların yoksullara bir şey vermeden bahçelerden meyva devşirmek için hileye sapmaları
 • قصه‌ی اهل ضروان و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند
 • Darvan’lıların hikâyesini okumadın mı? Okuduysan niçin hileye sapmakta ısrar edip duruyorsun?
 • قصه‌ی اصحاب ضروان خوانده‌ای ** پس چرا در حیله‌جویی مانده‌ای
 • Birkaç akrep iğneli kişi, birkaç yoksulun rızkını çarpmak için hileye, düzene giriştiler. 475
 • حیله می‌کردند کزدم‌نیش چند ** که برند از روزی درویش چند
 • Gece vakti, sabaha kadar birkaç, Amır’la Bekir, yüz yüze verip hile düşündüler.
 • شب همه شب می‌سگالیدند مکر ** روی در رو کرده چندین عمرو و بکر
 • Sırlarını, Allah anlamasın diye gizli söylüyorlardı.
 • خفیه می‌گفتند سرها آن بدان ** تا نباید که خدا در یابد آن
 • Sıvacıya çamur sıvamaya koyuldular. Hiç, el, gönülden gizli bir iş yapabilir mi?
 • با گل انداینده اسگالید گل ** دست کاری می‌کند پنهان ز دل
 • Allah, “Seni yaratan, düşünceni, gizli konuşuşunda, fısıltısında doğruluk mu var, hile mi… bunu hiç bilmez mi?” buyurdu.
 • گفت الا یعلم هواک من خلق ** ان فی نجواک صدقا ام ملق
 • Sabahleyin yola çıkanı gözüyle gören, ertesi gün nereye konacak, bundan sonra nasıl gâfil olur? 480
 • گفت یغفل عن ظعین قد غدا ** من یعاین این مثواه غدا
 • Yüzünü nereye döndürdüğünü, sayısını, yolunu, yordamını, ineceği, çıkacağı yeri nasıl bilmez?
 • اینما قد هبطا او صعدا ** قد تولاه و احصی عددا
 • Şimdi sen de kulağını gafletten temizle de o dertlinin ayrılık derdini dinle.
 • گوش را اکنون ز غفلت پاک کن ** استماع هجر آن غمناک کن
 • Onun derdine kulak astın, elemlerini dinledin mi bil ki bu, o dertliye verdiğin bir zekâttır.
 • آن زکاتی دان که غمگین را دهی ** گوش را چون پیش دستانش نهی
 • Gönül hastalarının dertlerini dinler, yüce canın su ve toprak ihtiyacını anlarsan, bu bir zekâttır.
 • بشنوی غمهای رنجوران دل ** فاقه‌ی جان شریف از آب و گل
 • Dertli adamın tereddütle dolu, dumanlarla dolu bir gönül evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun. 485
 • خانه‌ی پر دود دارد پر فنی ** مر ورا بگشا ز اصغا روزنی
 • Senin bu dinleyişin ona bir nefes yolu oldu mu gönül yurdunda o acı duman azalır.
 • گوش تو او را چو راه دم شود ** دود تلخ از خانه‌ی او کم شود
 • Yolcu, eğer yüce Allah’a gidiyorsa bize dertdaş ol, derdimize çare bul.
 • غمگساری کن تو با ما ای روی ** گر به سوی رب اعلی می‌روی
 • Bu tereddüt, bir hapistir, bir zindandır. Canın bir tarafa gitmesine müsaade etmez ki.
 • این تردد حبس و زندانی بود ** که بنگذارد که جان سویی رود
 • Bu şu tarafa çeker, o bu tarafa. Her biri, doğru yol benim der.
 • این بدین سو آن بدان سو می‌کشد ** هر یکی گویا منم راه رشد
 • Bu tereddüt, Allah yolunun tuzağı, sarp yeridir. Ne mutlu ayağı çözük kişiye. 490
 • این تردد عقبه‌ی راه حقست ** ای خنک آن را که پایش مطلقست
 • O, doğru yolda tereddütsüz gider. Eğer yol bilmiyorsan öyle bir hür adamın adımı nerede? Onu ara!
 • بی‌تردد می‌رود در راه راست ** ره نمی‌دانی بجو گامش کجاست
 • Ceylânın izini izle, her şeyden kurtulmuş bir halde yola düş de onun izini izleye, izleye nihayet miske erişesin.
 • گام آهو را بگیر و رو معاف ** تا رسی از گام آهو تا بناف
 • Bu çeşit yürüyüşle zahiren ateşe bile girsen yine apaydın yücelere kadar varırsın.
 • زین روش بر اوج انور می‌روی ** ای برادر گر بر آذر می‌روی
 • Mademki “Korkma” hitabını duydun, ne denizden korkun var ne dalgadan, ne köpükten!
 • نه ز دریا ترس نه از موج و کف ** چون شنیدی تو خطاب لا تخف
 • Allah, sana Hak korkusunu verdi mi bunu “Korkma” hitabı say. Sana tabak yolladı mı ekmek de yollayacak demektir. 495
 • لا تخف دان چونک خوفت داد حق ** نان فرستد چون فرستادت طبق
 • Korku, korkusu olmayan adamındır. Dert, burada dönüp dolaşmayan kimsenindir.
 • خوف آن کس راست کو را خوف نیست ** غصه‌ی آن کس را کش اینجا طوف نیست
 • Şehirlinin köye gitmesi
 • روان شدن خواجه به سوی ده
 • Şehirli, işe koyuldu, hazırlığını tamamladı, azim kuşu köye doğru koşmaya, uçmağa başladı.
 • خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت ** مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت
 • Ehli, çoluğu, çocuğu da yol hazırlığını görüp eşyalarını azim öküzüne yüklediler.
 • اهل و فرزندان سفر را ساختند ** رخت را بر گاو عزم انداختند
 • Neşeli bir halde koşa koşa yola düştüler. “Köyden istifadeler edeceğiz, bize köyden müjde ver, müjde!” diye diye köye doğru yöneldiler.
 • شادمانان و شتابان سوی ده ** که بری خوردیم از ده مژده ده
 • “Gittiğimiz yer güzel bir çayırlık, çimenlik. Orada da sevdiğimiz kerem sahibi bir dostumuz var. 500
 • مقصد ما را چراگاه خوشست ** یار ما آنجا کریم و دلکشست
 • Bizi binlerce istekle çağırdı. Bizim için ihsan ağacını dikti.
 • با هزاران آرزومان خوانده است ** بهر ما غرس کرم بنشانده است
 • Uzun kışın azığını köyden tedarik edip şehre getiririz gayri.
 • ما ذخیره‌ی ده زمستان دراز ** از بر او سوی شهر آریم باز
 • Hatta dostumuz, bağını bile bize bağışlar. Bize canında yer verir.
 • بلک باغ ایثار راه ما کند ** در میان جان خودمان جا کند
 • Yoldaşlar, çabuk olun da istifadeler edelim” diyorlardı. Fakat akıl, içeriden içeri “Övünmeyin!”
 • عجلوا اصحابنا کی تربحوا ** عقل می‌گفت از درون لا تفرحوا
 • Allah faydasıyla faydalanın. Şüphe yok, Rabbim, sevinen, öğünen kişileri sevmez. 505
 • من رباح الله کونوا رابحین ** ان ربی لا یحب الفرحین
 • Allah’ın size ihsan ediverdiği şeylere sevinin, neşelenin. Sizi işgal eden şey, sizi Hak’tan alıkor aldatır.
 • افرحوا هونا بما آتاکم ** کل آت مشغل الهاکم
 • Gamdan neşelenen, ondan başka bir şeyden neşelenme, sevinme. Dert ve gam bahardır, başka şeyler kış!
 • شاد از وی شو مشو از غیر وی ** او بهارست و دگرها ماه دی
 • Ondan başka her şey, seni yavaş, yavaş helâke doğru götüren düşüncelerindir. İsterse sana taç, taht, mal, mülk olsun!
 • هر چه غیر اوست استدراج تست ** گرچه تخت و ملکتست و تاج تست
 • Gamdan sevin… Gam vuslat tuzağıdır. Bu yolda aşağıya düşüş, hakikatte yükseliştir.
 • شاد از غم شو که غم دام لقاست ** اندرین ره سوی پستی ارتقاست
 • Gam bir hazinedir. Senin zahmet ve meşakkat çekişine maden. Fakat bu söz, çocuklara nerden tesir edecek? 510
 • غم یکی گنجیست و رنج تو چو کان ** لیک کی در گیرد این در کودکان
 • Çocuklar, oyun adını duydular mı hepsi de yaban eşeğiyle yarışa girişirler.
 • کودکان چون نام بازی بشنوند ** جمله با خر گور هم تگ می‌دوند
 • Ey yaban eşekleri, bu yanda tuzaklar var. Bu yandaki tuzaklarda kan içiciler var.
 • ای خران کور این سو دامهاست ** در کمین این سوی خون‌آشامهاست
 • Oklar uçuşup durmakta, yay, gayb âleminde gizli. Gençlere yüzlerce ihtiyarlık okları erişmekte.
 • تیرها پران کمان پنهان ز غیب ** بر جوانی می‌رسد صد تیر شیب
 • Gönül ovasına adım atmak gerek. Çünkü bu ovada ferahlık, genişlik, neşe olamaz.
 • گام در صحرای دل باید نهاد ** زانک در صحرای گل نبود گشاد
 • Dostlar, gönül, eminliktir, huzur yeridir. Orada kaynaklar, gül bahçeleri içinde gül bahçeleri var. 515
 • ایمن آبادست دل ای دوستان ** چشمه‌ها و گلستان در گلستان
 • Yolcu, kalbe yürü, orada seyret, orada gez dolaş. Ağaçlar var orada, akan sular var orada.
 • عج الی القلب و سر یا ساریه ** فیه اشجار و عین جاریه
 • Köye gitme. Köy, adamı ahmak bir hâle sokar… Aklı nursuz, fersiz bir hâle getirir.
 • ده مرو ده مرد را احمق کند ** عقل را بی نور و بی رونق کند
 • Ey seçilmiş temiz adam, Peygamber’in sözünü dinle. Köyde yurt tutmak, aklın mezarıdır.
 • قول پیغامبر شنو ای مجتبی ** گور عقل آمد وطن در روستا
 • Köyde sabah, akşam bir gün kalan kişinin aklı, bir ay yerine gelemez.
 • هر که را در رستا بود روزی و شام ** تا بماهی عقل او نبود تمام
 • Tam bir ay onun ahmaklığı gitmez. Köy otlarından da bundan başka ne biçilebilir ki? 520
 • تا بماهی احمقی با او بود ** از حشیش ده جز اینها چه درود
 • Köyde bir ay kalan kişi, nice zaman bilgisiz ve kör kalır.
 • وانک ماهی باشد اندر روستا ** روزگاری باشدش جهل و عمی
 • Köy nedir? Hakikate ulaşmamış, elini taklit ve huccete atmış şeyh!
 • ده چه باشد شیخ واصل ناشده ** دست در تقلید و حجت در زده