English    Türkçe    فارسی   

3
80-129

 • Sakın noksanlarını bulup aleyhlerine gıybet etme. Onlar için kin güden, onların öcünü alan Allah’tır. 80
 • غایبی مندیش از نقصانشان ** کو کشد کین از برای جانشان
 • Allah dedi ki: Bu veliler benim çocuklarımdır. Gariplik âlemindedirler, eşleri yoktur. Ne işleri vardır, ne güçleri.
 • گفت اطفال من‌اند این اولیا ** در غریبی فرد از کار و کیا
 • Halkı imtihan için hor ve yetim görünürler. Fakat hakikatte dostları da benim, nedimleri de.
 • از برای امتحان خوار و یتیم ** لیک اندر سر منم یار و ندیم
 • Hepsi de benim korumama arka vermiştir. Sanki onlar, benim cüzilerimdir.
 • پشت‌دار جمله عصمتهای من ** گوییا هستند خود اجزای من
 • Sakın, sakın! Bunlar benim hırka giyenlerimdir. Binlerce kişi arasında yüz binlerce kişidirler, fakat yine de hepsi bir vücuttur.”
 • هان و هان این دلق‌پوشان من‌اند ** صد هزار اندر هزار و یک تن‌اند
 • Öyle olmasaydı bir tek Musa, bir tek sopa ile Firavunun altını üstüne getirebilir miydi? 85
 • ورنه کی کردی به یک چوبی هنر ** موسیی فرعون را زیر و زبر
 • Öyle olmasaydı Nuh, bir beddua ile doğuyu batıyı sulara gark edebilir miydi?
 • ورنه کی کردی به یک نفرین بد ** نوح شرق و غرب را غرقاب خود
 • İhsan ve kerem sahibi Lût, zalimlerin şehirlerini perişan eyleyebilir, yerlere batırabilir miydi?
 • بر نکندی یک دعای لوط راد ** جمله شهرستانشان را بی مراد
 • Cennete benzeyen şehirleri Karasu Diclesi oldu. Git de gör.
 • گشت شهرستان چون فردوسشان ** دجله‌ی آب سیه رو بین نشان
 • Bu Karasu Şam tarafındadır. Kudüs’e giderken yolda görürsün.
 • سوی شامست این نشان و این خبر ** در ره قدسش ببینی در گذر
 • Hakk’a tapan yüz binlerce peygamber yüzünden her devirde nice azaplar oldu. 90
 • صد هزاران ز انبیای حق‌پرست ** خود بهر قرنی سیاستها بدست
 • Söylesem uzun sürer. Ciğerde ne oluyor ki? Dağlar bile kan kesilir.
 • گر بگویم وین بیان افزون شود ** خود جگر چه بود که کهها خون شود
 • Dağlar kan kesilir de sonra yine donar, kalır. Sen bu kan oluşu görmezsin, çünkü körsün, kötüsün… Bu görüşten ne kadar uzaksın!
 • خون شود کهها و باز آن بفسرد ** تو نبینی خون شدن کوری و رد
 • Bu kör, ne şaşılacak şey kördür; uzağı görür, gözü de keskin. Fakat yalnız devedeki yükü görür.
 • طرفه کوری دوربین تیزچشم ** لیک از اشتر نبیند غیر پشم
 • İnsan hırsından her şeyi kıldan kıla görür, bilir ama oynayıp salınmasında hayır yoktur, bu oynayış şerle doludur.
 • مو بمو بیند ز صرفه حرص انس ** رقص بی مقصود دارد همچو خرس
 • Benliğini kıracak yerde oyna, salın da şehvet yarasının üstündeki pamuğu çek, kopar. 95
 • رقص آنجا کن که خود را بشکنی ** پنبه را از ریش شهوت بر کنی
 • Erler, meydanda oynar, dolanır, kendi kanları içinde raks ederler.
 • رقص و جولان بر سر میدان کنند ** رقص اندر خون خود مردان کنند
 • Varlıklarından kurtuldular mı ellerini çarpar… Noksanlarından ayrıldılar mı raksa girerler.
 • چون رهند از دست خود دستی زنند ** چون جهند از نقص خود رقصی کنند
 • Çalgıcıları, içlerinden def çalar… Denizler, onların coşkunluğunu görüp köpürür.
 • مطربانشان از درون دف می‌زنند ** بحرها در شورشان کف می‌زنند
 • Sen görmezsin ama onların gayretinden yapraklar bile dalların üstünde el çırpar.
 • تو نبینی لیک بهر گوششان ** برگها بر شاخها هم کف‌زنان
 • Dalların el çırpışını görmüyorsun değil mi? Buna can kulağı gerek… Ten kulağıyla duyulmaz ki. 100
 • تو نبینی برگها را کف زدن ** گوش دل باید نه این گوش بدن
 • Baş kulağını alaya, yalana, dolana kapa da aydın can şehrini gör.
 • گوش سر بر بند از هزل و دروغ ** تا ببینی شهر جان با فروغ
 • Muhammed’in kulağı, sözlerin iç yüzünü duyar. Allah, ona Kuran da “ Kulağın ta kendisi” der.
 • سر کشد گوش محمد در سخن ** کش بگوید در نبی حق هو اذن
 • Bu peygamber baştanbaşa kulaktır, gözdür. Onun merhameti sütninedir, biz de onun süt emer çocuklarıyız.
 • سر به سر گوشست و چشم است این نبی ** تازه زو ما مرضعست او ما صبی
 • Bu sözün sonu gelmez. Sen yine o fil hikâyesine dön, yine o hikâyeye başla da onu anlat.
 • این سخن پایان ندارد باز ران ** سوی اهل پیل و بر آغاز ران
 • Fil yavrularına dokunanlar hikâyesinin sonu
 • بقیه‌ی قصه‌ی متعرضان پیل‌بچگان
 • Fil onların her birinin ağızlarını koklamakta… Hepsinin midelerinin etrafın da dönüp dolaşmakta. 105
 • هر دهان را پیل بویی می‌کند ** گرد معده‌ی هر بشر بر می‌تند
 • Yavrusunu kim kebap edip yemişse, bularak öç almağa, kuvvetini göstermeye çalışmaktaydı.
 • تا کجا یابد کباب پور خویش ** تا نماید انتقام و زور خویش
 • Sen de Allah kullarının etlerini yemekte, onların aleyhinde bulunup günah kazanmaktasın.
 • گوشتهای بندگان حق خوری ** غیبت ایشان کنی کیفر بری
 • Kendinize gelin, sizin ağzınızı koklayan da Allah’tır. Doğrudan başka kim canını kurtarabilir?
 • هان که بویای دهانتان خالقست ** کی برد جان غیر آن کو صادقست
 • Bir adamın kabirde ağzını koklayan Münkir yahut Nekir olursa yazıklar olsun o acımağa değer kişiye!
 • وای آن افسوسیی کش بوی‌گیر ** باشد اندر گور منکر یا نکیر
 • O ulu meleklerden ne ağzını gizlemeye imkân var, ne güzel kokularla iyi bir hale getirmeye çare. 110
 • نه دهان دزدیدن امکان زان مهان ** نه دهان خوش کردن از دارودهان
 • Mezara girene, onlara yaltaklanmak mümkün değil; akıl, fikir için hileye sapmaya yol yok!
 • آب و روغن نیست مر روپوش را ** راه حیلت نیست عقل و هوش را
 • Saçma sapan söyleyen adamın başına gürzleri iner, pençeleri batar.
 • چند کوبد زخمهای گرزشان ** بر سر هر ژاژخا و مرزشان
 • Azrail’in sopasını, demirini gözünle görmüyorsan gürzünün eserine bak!
 • گرز عزرائیل را بنگر اثر ** گر نبینی چوب و آهن در صور
 • Bazı zamanlar suret bakımından da görünür de onun için yalnız hasta, bunu anlar, duyar.
 • هم بصورت می‌نماید گه گهی ** زان همان رنجور باشد آگهی
 • O hasta, dostlar, der; bu tepenin üstünde duran kılıç nedir ki? 115
 • گوید آن رنجور ای یاران من ** چیست این شمشیر بر ساران من
 • Dinleyenler de “Biz öyle bir şey görmüyoruz. Bu, hayalden ibaret” derler. Hâlbuki ne hayali? Göçme zamanı bu!
 • ما نمی‌بینیم باشد این خیال ** چه خیالست این که این هست ارتحال
 • Ne hayali bu? Bu aşağılık felek bile bunun korkusuyla hayal haline geldi.
 • چه خیالست این که این چرخ نگون ** از نهیب این خیالی شد کنون
 • Ölüm haline gelen hastanın önünde gürzlerle kılıçlar his âlemine girdiler.
 • گرزها و تیغها محسوس شد ** پیش بیمار و سرش منکوس شد
 • O, bu kılıçların ona çekildiğini görür. Fakat ondan başka düşmanın gözü de bağlıdır, dostun gözü de…
 • او همی‌بیند که آن از بهر اوست ** چشم دشمن بسته زان و چشم دوست
 • Dünya hırsı gitti de o yüzden hastanın gözü kuvvetlendi; gözü, kan dökme zamanı aydınlandı. 120
 • حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد ** چشم او روشن گه خون‌ریز شد
 • Kibrinin, hışmının yüzünden gözü, vakitsiz öten horoza döndü.
 • مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او ** از نتیجه‌ی کبر او و خشم او
 • Vakitsiz çan çalan, vakitsiz öten horozun başını kesmek vaciptir.
 • سر بریدن واجب آید مرغ را ** کو بغیر وقت جنباند درا
 • Her an, canının bir cüz’ü ölüm halindedir. Her an can verme zamanındadır. Can verme ânında imanını gör, gözet!
 • هر زمان نزعیست جزو جانت را ** بنگر اندر نزع جان ایمانت را
 • Ömrün, altın kesesine benzer, geceyle gündüz de para sayan adamdır.
 • عمر تو مانند همیان زرست ** روز و شب مانند دینار اشمرست
 • Bilmeden, anlamadan sayar durur, nihayet kese boşalır, ay tutulur. 125
 • می‌شمارد می‌دهد زر بی وقوف ** تا که خالی گردد و آید خسوف
 • Dağdan alsan da yerine koymasan dağ bile yerin de kalmaz, yok olur gider.
 • گر ز که بستانی و ننهی بجای ** اندر آید کوه زان دادن ز پای
 • Şu halde her an yerine karşılık koy ki: “Secde et de yaklaş” ayetinin maksadı neyse bulasın.
 • پس بنه بر جای هر دم را عوض ** تا ز واسجد واقترب یابی غرض
 • Bütün işlere böyle çalışma, dindeki işten başka iş için savaşma.
 • در تمامی کارها چندین مکوش ** جز به کاری که بود در دین مکوش
 • Sonra sonunda tamamlamadan geçip gidersin. İşlerin sona ermez, ekmeğin de ham kalır.
 • عاقبت تو رفت خواهی ناتمام ** کارهاات ابتر و نان تو خام