English    Türkçe    فارسی   

5
447-496

 • Evi, büyüsü ve nefesiyle akreplerle dolmuş gösterir ama onlar, sahici akrep değildir ki.
 • خانه را او پر ز کزدمها نمود  ** از دم سحر و خود آن کزدم نبود 
 • Büyücü bunun gibi yüzlerce hüner gösterdikten sonra artık düşün, büyücüyü yaratan, neler yapmaz?
 • چونک جادو می‌نماید صد چنین  ** چون بود دستان جادوآفرین 
 • Hasılı Allah büyüsü ile zaman, zaman nice kişiler, karı gibi alta yatmışlardır!
 • لاجرم از سحر یزدان قرن قرن  ** اندر افتادند چون زن زیر پهن 
 • Büyücüler ona kuldur, köledir. Hepsi de yont kuşu gibi tuzağa düşmüşlerdir. 450
 • ساحرانشان بنده بودند و غلام  ** اندر افتادند چون صعوه به دام 
 • Kendine gel de dalgalara benzer hilelerin nasıl baş aşağı olduğunu Kuran’ı okuyup anla, sihri halali gör.
 • هین بخوان قرآن ببین سحر حلال  ** سرنگونی مکرهای کالجبال 
 • Ben Firavun değilim ki Nil’e gideyim. Ben, Halil gibi ateşe giderim.
 • من نیم فرعون کایم سوی نیل  ** سوی آتش می‌روم من چون خلیل 
 • O ateş değildir, duru bir sudur. Halbuki öbürü hileyle ateş gibi bir su görünmededir.
 • نیست آتش هست آن ماء معین  ** وآن دگر از مکر آب آتشین 
 • İyi şeyleri caiz gören o Peygamber, ne de güzel söyledi: Bir zerre aklın oruçtan da yeğdir, namazdan da.
 • پس نکو گفت آن رسول خوش‌جواز  ** ذره‌ای عقلت به از صوم و نماز 
 • Çünkü, aklın cevherdir, bu ikisiyse araz. Bu ikisi, yani namaz ve oruç, onun tam olmasıyla farz olur. 455
 • زانک عقلت جوهرست این دو عرض  ** این دو در تکمیل آن شد مفترض 
 • Bu suretle de o aynanın cilalanması, ibadetle gönlün arınması mümkün olur.
 • تا جلا باشد مر آن آیینه را  ** که صفا آید ز طاعت سینه را 
 • Fakat ayna aslından bozuksa onu cilalamak güçtür, zor cilalanır.
 • لیک گر آیینه از بن فاسدست  ** صیقل او را دیر باز آرد به دست 
 • Cilalanabilecek seçilmiş aynaysa az bir cila ile parlar, azıcık bir cila ona kafidir.
 • وان گزین آیینه که خوش مغرس است  ** اندکی صیقل گری آن را بس است 
 • Mutezile, akıllar esasen birdir, buçukluk azlık, bilgiden, uğraşmadan ve sınamadan meydana gelir derler. Onların hilafına olarak akılların, yaradılışta birbirine uygun olmaması
 • تفاوت عقول در اصل فطرت خلاف معتزله کی ایشان گویند در اصل عقول جز وی برابرند این افزونی و تفاوت از تعلم است و ریاضت و تجربه 
 • Akıllardaki bu aykırılık, bil ki mertebe bakımından yerden göğe kadardır.
 • این تفاوت عقلها را نیک دان  ** در مراتب از زمین تا آسمان 
 • Akıl vardır güneş gibi. Akıl vardır, zuhre yıldızından da aşağıdır, yıldız akmasından da. 460
 • هست عقلی هم‌چو قرص آفتاب  ** هست عقلی کمتر از زهره و شهاب 
 • Akıl vardır, bir sarhoş mumu gibi, akıl vardır, bir ateş kıvılcımı gibi.
 • هست عقلی چون چراغی سرخوشی  ** هست عقلی چون ستاره‌ی آتشی 
 • O güneş gibi aklın önünden bulut kalktı mı Allah’nın nurunu gören akıllar faydalanırlar.
 • زانک ابر از پیش آن چون وا جهد  ** نور یزدان‌بین خردها بر دهد 
 • Aklı cüzi aklın adını kötüye çıkarmıştır. Dünya muradı insanı muratsız bir hale getirmiştir.
 • عقل جزوی عقل را بدنام کرد  ** کام دنیا مرد را بی‌کام کرد 
 • O, bir avdan avcının güzelliğini görmüştür. Bu avcılığa düşmüş, bu yüzden bir avın derdine uğramıştır.
 • آن ز صیدی حسن صیادی بدید  ** وین ز صیادی غم صیدی کشید 
 • O, hizmetle hizmet edilme nazına erişmiştir; bu, kendisine hizmet edilmeyi dilemiş, yüce yolundan geri dönmüştür. 465
 • آن ز خدمت ناز مخدومی بیافت  ** وآن ز مخدومی ز راه عز بتافت 
 • O Firavunlukta suya tutsak olmuş, İsrailoğlu, tutsaklık yüzünden yüzlerce Suhrab kuvvetini elde etmiştir.
 • آن ز فرعونی اسیر آب شد  ** وز اسیری سبط صد سهراب شد 
 • Bu aykırı bir oyundur, yaman bir ferzin-benttir. Hileye az başvur, devlet ve baht işidir bu.
 • لعب معکوسست و فرزین‌بند سخت  ** حیله کم کن کار اقبالست و بخت 
 • Hayal ve hileyi az doku. Çünkü, gani Allah hileciye az yol gösterir.
 • بر حیال و حیله کم تن تار را  ** که غنی ره کم دهد مکار را 
 • Hile edeceksen iyi hizmet etme yolunda hile et de bir ümmet içinde peygamberlik elde edesin.
 • مکر کن در راه نیکو خدمتی  ** تا نبوت یابی اندر امتی 
 • Hile et de kendi hilenden kurtul. Hile et de bedenden ayrıl tek kal! 470
 • مکر کن تا وا رهی از مکر خود  ** مکر کن تا فرد گردی از جسد 
 • Hile et de en aşağı bir kul ol. Aşağılıkla yürü de efendi kesil.
 • مکر کن تا کمترین بنده شوی  ** در کمی رفتی خداونده شوی 
 • Ey koca kurt, tilkiliğe kalkışma, hile ve hizmetle efendilik etmeyi umma.
 • روبهی و خدمت ای گرگ کهن  ** هیچ بر قصد خداوندی مکن 
 • Fakat pervane gibi ateşe atıl, o ateşi kesene doldurup ağzını büzme, her şeyden kurtul.
 • لیک چون پروانه در آتش بتاز  ** کیسه‌ای زان بر مدوز و پاک باز 
 • Gücü kuvveti bırak, ağlamaya giriş. A yoksul, ağlayışa acınır.
 • زور را بگذار و زاری را بگیر  ** رحم سوی زاری آید ای فقیر 
 • Susuz ve aciz kişini ağlayışı mânevidir, doğrudur. Soğuk,soğuk ağlayışsa, o azgının yalanından ibarettir. 475
 • زاری مضطر تشنه معنویست  ** زاری سرد دروغ آن غویست 
 • Yusuf’un kardeşlerinin ağlamaları hileden ibarettir. çünkü, içleri hasetle, illetle doludur.
 • گریه‌ی اخوان یوسف حیلتست  ** که درونشان پر ز رشک و علتست 
 • Köpeği açlıktan ölen ve dağarcığı ekmekle dolu olduğu halde köpeğine bir lokma bile vermeyip de ölümüne ağlıyan, şiirler söyliyen, başına yüzüne vuran Arap
 • حکایت آن اعرابی کی سگ او از گرسنگی می‌مرد و انبان او پر نان و بر سگ نوحه می‌کرد و شعر می‌گفت و می‌گریست و سر و رو می‌زد و دریغش می‌آمد لقمه‌ای از انبان به سگ دادن 
 • Arab’ın birinin köpeği ölmek üzereydi. Arap yağmur gibi gözyaşı dökmede, başıma ne dertler geldi demedeydi.
 • آن سگی می‌مرد و گریان آن عرب  ** اشک می‌بارید و می‌گفت ای کرب 
 • Bir dilenci geçiyordu. Dedi ki: Niye ağlıyorsun? Kimin için feryat ve figan ediyorsun?
 • سایلی بگذشت و گفت این گریه چیست  ** نوحه و زاری تو از بهر کیست 
 • Arap bir köpeğim vardı dedi, pek iyi huyluydu. İşte şuracıkta yol üstünde ölüyor.
 • گفت در ملکم سگی بد نیک‌خو  ** نک همی‌میرد میان راه او 
 • Gündüz avcımdı, gece bekçim. Gözü pekti, avı hemen yakalardı. Hırsızı derhal kovardı. 480
 • روز صیادم بد و شب پاسبان  ** تیزچشم و صیدگیر و دزدران 
 • Adam derdi ne yaralandı mı? Diye sordu. Arap, hayır dedi, açlık onu bu hale getirdi.
 • گفت رنجش چیست زخمی خورده است  ** گفت جوع الکلب زارش کرده است 
 • Adam, bu derde, bu mihnete sabret dedi, Allah, sabredenlere karşılık ihsanda bulunur.
 • گفت صبری کن برین رنج و حرض  ** صابران را فضل حق بخشد عوض 
 • Ondan sonra dedi ki: Ey hür kişi, elindeki şu dolu dağarcıkta ne var?
 • بعد از آن گفتش کای سالار حر  ** چیست اندر دستت این انبان پر 
 • Arap, dün akşamdan artan ekmeğim, azığım. Bedeni kuvvetlendirmek için taşımaktayım dedi.
 • گفت نان و زاد و لوت دوش من  ** می‌کشانم بهر تقویت بدن 
 • Adam dedi ki: Neden o köpeğe ekmek yemek vermedin? Arap o kadar merhametim yok. 485
 • گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد  ** گفت تا این حد ندارم مهر و داد 
 • Yolda parasız ekmek ele geçmez. Fakat gözyaşı bedava dedi.
 • دست ناید بی‌درم در راه نان  ** لیک هست آب دو دیده رایگان 
 • Adam, a havayla dolu kırba, toprak başına! Demek ki sence ekmek, gözyaşından daha iyi ha?
 • گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک  ** که لب نان پیش تو بهتر ز اشک 
 • Gözyaşı, kandır, dertle su haline gelir. Topraktan meydana gelen ekmek, beyhude kan dökmeye değmez dedi.
 • اشک خونست و به غم آبی شده  ** می‌نیرزد خاک خون بیهده 
 • Arap, iblis gibi bütün vücudunu hor hakir bir hale getirmişti. Bu bütünün parçası, anacak aşağılık ve bayağı bir şeydir.
 • کل خود را خوار کرد او چون بلیس  ** پاره‌ی این کل نباشد جز خسیس 
 • Ben varlığını o ihsan ve cömertlik sahibinden başkasına satmayana kul, köle olayım. 490
 • من غلام آنک نفروشد وجود  ** جز بدان سلطان با افضال و جود 
 • O ağlarsa gökyüzü de ağlar. O feryat ederse gökyüzü de Yarabbi demeye başlar.
 • چون بگرید آسمان گریان شود  ** چون بنالد چرخ یا رب خوان شود 
 • Ben o himmet sahibi bakıra kul, köle olayım ki kimyadan başka bir şeye eğilmez.
 • من غلام آن مس همت‌پرست  ** کو به غیر کیمیا نارد شکست 
 • Dua ederken Allah’ya sınık bir halde el kaldır. Allah’nın merhamet ve ihsanı, sınık kişiye doğru uçar.
 • دست اشکسته برآور در دعا  ** سوی اشکسته پرد فضل خدا 
 • Bu daracık kuyudan kurtulmak istiyorsan durmadan ateşe yüz çevir kardeş.
 • گر رهایی بایدت زین چاه تنگ  ** ای برادر رو بر آذر بی‌درنگ 
 • Allah’nın hilesini gör, kendi hileni bırak. Ey hilesine karşı hilebazların bile utanıp şaşırdıkları Allahm! 495
 • مکر حق را بین و مکر خود بهل  ** ای ز مکرش مکر مکاران خجل 
 • Hilen Allah’nın hilesinde yok oldu mu kendine şaşılacak bu pusu elde edersin.
 • چونک مکرت شد فنای مکر رب  ** برگشایی یک کمینی بوالعجب