English    Türkçe    فارسی   

6
1060-1109

 • O bir hilâle dönmüş de ağza yol bulmuştu, tatlı dilli birine gitmekteydi. 1060
 • شد خلالی در دهانی راه یافت  ** جانب شیرین‌زبانی می‌شتافت 
 • Zayıf, hasta bir haldeydi. Mustafa’nın yüzünü görünce sırt üstü düşüp bayıldı.
 • چون بدید آن خسته روی مصطفی  ** خر مغشیا فتاد او بر قفا 
 • Uzun müddet kendisinden geçmiş olarak öyle baygın kaldı. Kendine gelince sevincinden gözyaşları dökmeye başladı.
 • تا بدیری بی‌خود و بی‌خویش ماند  ** چون به خویش آمد ز شادی اشک راند 
 • Mustafa onu kucakladı. Ona ne bağışladı, ne ihsanlarda bulundu kim bilir?
 • مصطفی‌اش در کنار خود کشید  ** کس چه داند بخششی کو را رسید 
 • Sanki bir bakırdı, iksire kavuşmuş. Sanki bir müflisti, bol bir define elde etmiş.
 • چون بود مسی که بر اکسیر زد  ** مفلسی بر گنج پر توفیر زد 
 • Perişan balık denize düşmüştü, yolunu kaybetmiş kervan yol bulmuştu. 1065
 • ماهی پژمرده در بحر اوفتاد  ** کاروان گم شده زد بر رشاد 
 • Peygamberin o anda söylediği sözler, geceye söylenseydi gecelikten çıkar,
 • آن خطاباتی که گفت آن دم نبی  ** گر زند بر شب بر آید از شبی 
 • Sabah gibi apaydın olurdu. Ben, o sözleri anlatamam ki!
 • روز روشن گردد آن شب چون صباح  ** من نتوانم باز گفت آن اصطلاح 
 • Hamel burcundaki güneş, otlara ve henüz olmamış hurmalara ne yapar? Bilirsin ya.
 • خود تو دانی که آفتابی در حمل  ** تا چه گوید با نبات و با دقل 
 • Arı duru su, çiçeklerle fidanlara neler söyler? Onu da bilirsin.
 • خود تو دانی هم که آن آب زلال  ** می چه گوید با ریاحین و نهال 
 • Allah’nın sanatı, cihanın bütün cüzilerine karşı âdeta afsuncuların ağzından çıkan soluğun, harfin tesirini yapar. 1070
 • صنع حق با جمله اجزای جهان  ** چون دم و حرفست از افسون‌گران 
 • Allah çekişi, tesir ve sebeplerle olur. Harfsiz, dudaksız yüzlerce söz söyler Allah.
 • جذب یزدان با اثرها و سبب  ** صد سخن گوید نهان بی‌حرف و لب 
 • Tesir ediş de kaderden değil midir? Fakat tesiri, akılla anlaşılmaz.
 • نه که تاثیر از قدر معمول نیست  ** لیک تاثیرش ازو معقول نیست 
 • Akıl, asıllarda mukallit olduğu için bil ki ferilerinde de mukallittir.
 • چون مقلد بود عقل اندر اصول  ** دان مقلد در فروعش ای فضول 
 • Akıl peki, ben aslı bilmede de mukallidim, fer’i bilmede de fakat asıl maksat nedir, diye sorarsa de ki: Asıl maksat öyle bir şeydir ki sen onu bilemezsin vesselâm!
 • گر بپرسد عقل چون باشد مرام  ** گو چنانک تو ندانی والسلام 
 • Mustafa aleyhisselâm’ın Allah razı olsun Sıddıyk’a “Ben sana beni de ortak et dememiş miydim ? Neye yalnız aldın? Diye darılması onun da özür getirmesi
 • معاتبه‌ی مصطفی علیه‌السلام با صدیق رضی الله عنه کی ترا وصیت کردم کی به شرکت من بخر تو چرا بهر خود تنها خریدی و عذر او 
 • Peygamber dedi ki: Ey Sıddıyk, sana demedim mi ki bu ihsanda beni de ortak et. 1075
 • گفت ای صدیق آخر گفتمت  ** که مرا انباز کن در مکرمت 
 • Ebubekir, biz dedi, ikimiz de senin kullarınız. Ben, onu senin rızan için azat ettim.
 • گفت ما دو بندگان کوی تو  ** کردمش آزاد من بر روی تو 
 • Sen beni kul et,bana dostum de, de senden hiç azatlık istemem.
 • تو مرا می‌دار بنده و یار غار  ** هیچ آزادی نخواهم زینهار 
 • Benim azatlığım sana kul olmamdır. Sensiz olursam mihnetlere, azaplara uğrarım.
 • که مرا از بندگیت آزادیست  ** بی‌تو بر من محنت و بیدادیست 
 • Ey Allah seçilmişi, bu seçilişinle dünyayı dirilttin. Halkın geri kalanlarını ileri götürdün, hele beni yok mu?
 • ای جهان را زنده کرده ز اصطفا  ** خاص کرده عام را خاصه مرا 
 • Gençliğimde rüya görmüştüm, değirmi güneş, bana selâm vermişti. 1080
 • خوابها می‌دید جانم در شباب  ** که سلامم کرد قرص آفتاب 
 • Beni yerden almış, gökyüzüne çıkarmıştı. Bu yücelişte ona yoldaş olmuştum.
 • از زمینم بر کشید او بر سما  ** همره او گشته بودم ز ارتقا 
 • Bu rüya, olmayacak bir şey, malihulyadan ibaret. Hiç olmayacak şey, benim halime uyar mı, benim vasfım olur mu? demiştim.
 • گفتم این ماخولیا بود و محال  ** هیچ گردد مستحیلی وصف حال 
 • Fakat seni görünce kendimi gördüm. Aferin o güzel aynaya!
 • چون ترا دیدم بدیدم خویش را  ** آفرین آن آینه‌ی خوش کیش را 
 • Seni görünce olmayacak şey, bana hâl oldu. Canım ululuklara daldı.
 • چون ترا دیدم محالم حال شد  ** جان من مستغرق اجلال شد 
 • Ey şehirlerin ruhu, seni görünce bu güneşin sevgisi, harareti, gözümden düştü. 1085
 • چون ترا دیدم خود ای روح البلاد  ** مهر این خورشید از چشمم فتاد 
 • Gözüm senin yüzünden yüce bir himmet sahibi oldu, artık çayırlığa, çimenliğe hor bakıyor, onları hoş görmüyor.
 • گشت عالی‌همت از نو چشم من  ** جز به خواری نگردد اندر چمن 
 • Nur aradım, kendimi nurun nuru olarak gördüm. Huri aradım, kendimi hurilerin bile kıskandıkları derecede güzel buldum.
 • نور جستم خود بدیدم نور نور  ** حور جستم خود بدیدم رشک حور 
 • Lâtif ve gümüş bedenli bir Yusuf aradım, sen de bir Yusuf’lar yurdu gördüm ben.
 • یوسفی جستم لطیف و سیم تن  ** یوسفستانی بدیدم در تو من 
 • Cennet peşindeydim, arayıp duruyordum. Her cüzün, bana bir cennet göründü.
 • در پی جنت بدم در جست و جو  ** جنتی بنمود از هر جزو تو 
 • Bu övüşte bana nispetledir, yoksa bu övüş sana bir kınamadır, bir hicivdir. 1090
 • هست این نسبت به من مدح و ثنا  ** هست این نسبت به تو قدح و هجا 
 • Hani, Allah Kelim’i Musa’ya karşı, o sâf çoban, Allah’yı övüyor.
 • هم‌چو مدح مرد چوپان سلیم  ** مر خدا را پیش موسی کلیم 
 • Gel de bitlerini kırayım sana süt içireyim,çarığını dikeyim, önüne çevireyim diyordu ya.
 • که بجویم اشپشت شیرت دهم  ** چارقت دوم من و پیشت نهم 
 • Fakat Allah onun bu sözlerini medih, saydı; sen de merhamet eder, benim sözlerimi medih sayarsan şaşılmaz.
 • قدح او را حق به مدحی برگرفت  ** گر تو هم رحمت کنی نبود شگفت 
 • Anlayışlara acı, kusurludur onlar ey akılların, vehimlerin ötesinde olan Allah!
 • رحم فرما بر قصور فهمها  ** ای ورای عقلها و وهمها 
 • Ey âşıklar, eskileri yenileyen âlemden yepyeni bir ikbal, bir devlet erişti. 1095
 • ایها العشاق اقبالی جدید  ** از جهان کهنه‌ی نوگر رسید 
 • O âlem, öyle bir âlemdir ki biçarelere çareler, arar. Dünyanın yüz binlerce bulunmaz matahı o âlemdedir.
 • زان جهان کو چاره‌ی بیچاره‌جوست  ** صد هزاران نادره دنیا دروست 
 • Ey kavim, müjdeler olsun, ferahlık vakti geldi, zahmet devri geçti, ferahlanın ey kavim!
 • ابشروا یا قوم اذ جاء الفرج  ** افرحوا یا قوم قد زال الحرج 
 • Ey Bilâl, bizi ferahlandır demek için bir güneş, hilâlin evine gitti.
 • آفتابی رفت در کازه‌ی هلال  ** در تقاضا که ارحنا یا بلال 
 • Ey Bilâl, düşman korkusu ile dudak altından söylediğin sözü minarelere çık da kâfirlerin körlüğüne rağmen bağır!
 • زیر لب می‌گفتی از بیم عدو  ** کوری او بر مناره رو بگو 
 • Müjdeci, her dertlinin kulağına, kalk ey talihsiz, devlet yolunu tut diye bağırmada. 1100
 • می‌دمد در گوش هر غمگین بشیر  ** خیز ای مدبر ره اقبال گیر 
 • Ey bu hapiste, şu kokmuş yerde, bitler içinde kalan, kendine gel... kimse duymasın, kurtuldun ,sus!
 • ای درین حبس و درین گند و شپش  ** هین که تا کس نشنود رستی خمش 
 • Dostum, her kılın dibinden bir davul sesi gelmede... Neden şimdi susuyorsun?
 • چون کنی خامش کنون ای یار من  ** کز بن هر مو بر آمد طبل‌زن 
 • Hasetçi düşman öyle bir sağır oldu ki bu kadar davul sesine karşı hani, ses nerede ki diyor.
 • آن‌چنان کر شد عدو رشک‌خو  ** گوید این چندین دهل را بانگ کو 
 • Bak, ne taze diye yüzüne reyhan vuruyorlar da körlüğünden bu eziyet de nedir ki demekte.
 • می‌زند بر روش ریحان که طریست  ** او ز کوری گوید این آسیب چیست 
 • Huri, elini sıkar; kör neden beni incitiyor diye hayretlere düşer, elini çeker. 1105
 • می‌شکنجد حور دستش می‌کشد  ** کور حیران کز چه دردم می‌کند 
 • Bedenimi, elimi ne diye çekiştirip duruyorlar... Ben uyuyorum, bırakın da güzelce dalayım, bir rüya göreyim der.
 • این کشاکش چیست بر دست و تنم  ** خفته‌ام بگذار تا خوابی کنم 
 • Rüyada arayıp durduğun burada... gözünü aç, o izi kutlu ay, önünde!
 • آنک در خوابش همی‌جویی ویست  ** چشم بگشا کان مه نیکو پیست 
 • Onun için yücelere daha fazla belâ geldi. Çünkü sevgili, güzellere daha fazla cilvelenir.
 • زان بلاها بر عزیزان بیش بود  ** کان تجمش یار با خوبان فزود 
 • Her yolda güzellerle lâtife eder, kendisini onlara gösterir, onlarla cilvelenir. Fakat bazen körleri de bir coşturur.
 • لاغ با خوبان کند بر هر رهی  ** نیز کوران را بشوراند گهی