English    Türkçe    فارسی   

1
1040-1064

 • تا سخنهای کیان رد کرده‌‌ای ** تا کیان را سرور خود کرده‌‌ای‌‌ 1040
 • O vakit kimlerin sözlerini reddetmişsin, kimleri kendine ulu eylemişsin, görürsün.
 • باز طلبیدن نخجیران از خرگوش سر اندیشه‌‌ی او را
 • Av hayvanlarının tekrar tavşanın sırrını ve düşüncesini araştırmaları
 • بعد از آن گفتند کای خرگوش چست ** در میان آر آن چه در ادراک تست‌‌
 • Ondan sonra dediler ki: “Ey çevik tavşan! Aklındakini meydana çıkar!
 • ای که با شیری تو در پیچیده‌‌ای ** باز گو رایی که اندیشیده‌‌ای‌‌
 • Ey bir aslanla pençeleşen, kavgaya girişen, düşündüğün şeyi söyle!
 • مشورت ادراک و هشیاری دهد ** عقلها مر عقل را یاری دهد
 • Danışmak, insana anlayış ve akıl verir; akıllar da akıllara yardım eder.
 • گفت پیغمبر بکن ای رایزن ** مشورت کالمستشار موتمن‌‌
 • Peygamber “ Ey tedbir sahibi, danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir” dedi.
 • منع کردن خرگوش راز را از ایشان‌‌
 • Tavşanın, sırrını onlardan gizlemesi
 • گفت هر رازی نشاید باز گفت ** جفت طاق آید گهی گه طاق جفت‌‌ 1045
 • Tavşan, “Her sır söylenemez, gâh çift dersin, tek olur; gâh tek dersin, çift çıkar!
 • از صفا گر دم زنی با آینه ** تیره گردد زود با ما آینه‌‌
 • Aynanın berraklığını, yüzüne karşı översen nefesinden ayna çabucak buğulanır, bulanır, bizi göstermez olur.
 • در بیان این سه کم جنبان لبت ** از ذهاب و از ذهب وز مذهبت‌‌
 • Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma: Gittiğin yol, paran, bir de mezhebin.
 • کین سه را خصم است بسیار و عدو ** در کمینت ایستد چون داند او
 • Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi, sana pusu kurar.
 • ور بگویی با یکی دو الوداع ** کل سر جاوز الاثنین شاع‌‌
 • Bir iki kimseye söyledin mi, artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.
 • گر دو سه پرنده را بندی به هم ** بر زمین مانند محبوس از الم‌‌ 1050
 • İki üç kuşu birbirine bağlasan elem içinde yerde mahpus kalırlar.
 • مشورت دارند سرپوشیده خوب ** در کنایت با غلط افکن مشوب‌‌
 • Üstü örtülü, güzel bir tarzda, kurtulmak için konuşur, danışırlar. Danışmaları, görenleri yanıltacak şekilde kinayelerledir.
 • مشورت کردی پیمبر بسته سر ** گفته ایشانش جواب و بی‌‌خبر
 • Peygamber, kapalı bir tarzda meşveret ederdi. Eshap cevap verir, düşman haberdar olmazdı.
 • در مثالی بسته گفتی رای را ** تا نداند خصم از سر پای را
 • Düşman, baştan ayağı bilmesin, bir şeyi sezmesin diye reyini kapalı misalle söylerdi.
 • او جواب خویش بگرفتی از او ** وز سؤالش می‌‌نبردی غیر بو
 • Bu misalle muradını anlatmış olurdu. Ağyar sualinden bir koku bile duymaz, hiçbir şey anlamazdı” dedi.
 • قصه‌‌ی مکر خرگوش‌‌
 • Tavşanın aslana oyun edip onunla başa çıkması
 • ساعتی تاخیر کرد اندر شدن ** بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن‌‌ 1055
 • Tavşan, aslana gitmede biraz gecikti, sonra pençesi kuvvetli aslanın yanına gitti.
 • ز آن سبب کاندر شدن او ماند دیر ** خاک را می‌‌کند و می‌‌غرید شیر
 • Aslan, tavşan gecikti diye pençesiyle toprağı kazmakta, kükremekteydi:
 • گفت من گفتم که عهد آن خسان ** خام باشد خام و سست و نارسان‌‌
 • “Ben, o alçakların ahdi hamdır, ham, ahitleri kötüdür, sözlerinde durmazlar demiştim.
 • دمدمه‌‌ی ایشان مرا از خر فگند ** چند بفریبد مرا این دهر چند
 • Onların gürültüleri beni yaya bıraktı. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak, ne vakte kadar?
 • سخت درماند امیر سست ریش ** چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش‌‌
 • Tedbirsiz emir, adamakıllı âciz kalır. Çünkü ahmaklığından dolayı ne önünü görür, ne ardını!” dedi.
 • راه هموار است و زیرش دامها ** قحط معنی در میان نامها 1060
 • Yol düzgün ama altında tuzaklar var. Yazının tarzı hoş ama içinde mana kıt.
 • لفظها و نامها چون دامهاست ** لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست‌‌
 • Sözler, yazılar, tuzaklara benzer. Tatlı sözler, bizim ömrümüzün kumudur.
 • آن یکی ریگی که جوشد آب ازو ** سخت کمیاب است رو آن را بجو
 • İçinde su kaynayan kum pek az bulunur; yürü, onu ara!
 • منبع حکمت شود حکمت طلب ** فارغ آید او ز تحصیل و سبب‌‌
 • Hikmet arayan hikmet kaynağı olur, tahsilden ve sebeplere teşebbüsten kurtulur.
 • لوح حافظ لوح محفوظی شود ** عقل او از روح محظوظی شود
 • Bilgileri hıfzeden levh, bir Levh-i Mahfuz olur; aklı ruhtan nasiplenir, feyz alır.