English    Türkçe    فارسی   

1
1262-1286

 • این سخن پایان ندارد گشت دیر ** گوش کن تو قصه‌‌ی خرگوش و شیر
 • Bu sözün sonu gelmez, söz de uzadı. Sen tavşanla aslan hikâyesini dinle!
 • پای واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاه رسید
 • Kuyuya yaklaşınca aslanın yanında, tavşanın geri çekilmesi
 • چون که نزد چاه آمد شیر دید ** کز ره آن خرگوش ماند و پا کشید
 • Kuyu yanına gelince aslan, tavşanın geri kaldığını gördü.
 • گفت پا واپس کشیدی تو چرا ** پای را واپس مکش پیش اندر آ
 • Dedi ki: “Niçin ayağını geri çektin. Ayağını geri çekme, ileri gel!”
 • گفت کو پایم که دست و پای رفت ** جان من لرزید و دل از جای رفت‌‌ 1265
 • Tavşan “Ayağım nerede? Elim ayağım kesildi. Canım tir tir titriyor, yüreğim yerinden oynadı.
 • رنگ رویم را نمی‌‌بینی چو زر ** ز اندرون خود می‌‌دهد رنگم خبر
 • Yüzümün rengini görmüyor musun? Altın sarısı gibi. Rengim, ne halde olduğumu bildiriyor.
 • حق چو سیما را معرف خوانده است ** چشم عارف سوی سیما مانده است‌‌
 • Tanrı yüze “bildirici” demiştir. Onun için ariflerin gözü, yüze dalmış, kalmıştır.
 • رنگ و بو غماز آمد چون جرس ** از فرس آگه کند بانگ فرس‌‌
 • Renk ve koku, çan gibi haber verir; atın kişnemesi, atın mevcudiyetini bildirir.
 • بانگ هر چیزی رساند زو خبر ** تا بدانی بانگ خر از بانگ در
 • Eşeğin sesini, kapının sesinden fark edesin diye her şeyin sesi, o şeyi haber verir.
 • گفت پیغمبر به تمییز کسان ** مرء مخفی لدی طی اللسان‌‌ 1270
 • Peygamber insanları ayırt etmek hususunda “insan, sözünde gizlidir” dedi.
 • رنگ رو از حال دل دارد نشان ** رحمتم کن مهر من در دل نشان‌‌
 • Yüzün renginde gönül halinden bir nişan vardır. Bana acı, sevgi kalbinde tut!
 • رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر ** بانگ روی زرد باشد صبر و نکر
 • Kırmızı yüz, sahibinin refah ve saadetine delâlet eder, sarı yüz, sahibinin meşakkat ve belâ içinde olduğunu bildirir.
 • در من آمد آن که دست و پا برد ** رنگ رو و قوت و سیما برد
 • Elimi, ayağımı alana, yüzümün rengini uçurana, kuvvetimi giderene, çehremi bozana uğradım.
 • آن که در هر چه در آید بشکند ** هر درخت از بیخ و بن او بر کند
 • Önüne geleni kırma, ağaçları kökünden, dibinden söküp çıkarana sataştım.
 • در من آمد آن که از وی گشت مات ** آدمی و جانور جامد نبات‌‌ 1275
 • Adamları, hayvanları, cemadat ve nebatatı mat edene rastladım.
 • این خود اجزایند کلیات از او ** زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو
 • Bunlar cüziyattır, külliyatın da onun yüzünden renkleri sararmış, kokuları bozulmuştur.
 • تا جهان گه صابر است و گه شکور ** بوستان گه حله پوشد گاه عور
 • Cihan; gâh sabredip gâh şükrettikçe bağlar, bahçeler, gâh giyinir, gâh çırçıplak kalır;
 • آفتابی کاو بر آید نارگون ** ساعتی دیگر شود او سر نگون‌‌
 • Güneş, ateş renginde doğmuşken diğer bir saatte baş aşağı batar;
 • اختران تافته بر چار طاق ** لحظه لحظه مبتلای احتراق‌‌
 • Göklerde parıldayan yıldızlar; zaman zaman ihtiraka uğrarlar;
 • ماه کاو افزود ز اختر در جمال ** شد ز رنج دق او همچون خیال‌‌ 1280
 • Güzellikte yıldızlardan daha parlak olan ay da ince ağrıya tutulup hilâl olur;
 • این زمین با سکون با ادب ** اندر آرد زلزله‌‌ش در لرز تب‌‌
 • Çok sakin ve edepli olan bu yeri de sarsıntı sıtmaya düşürür;
 • ای بسا که زین بلای مرده‌‌ریگ ** گشته است اندر جهان او خرد و ریگ‌‌
 • Nice dağlar, bu ansızın gelen felâketten dolayı yeryüzüne kumlar gibi dağılıvermişlerdir!
 • این هوا با روح آمد مقترن ** چون قضا آید وبا گشت و عفن‌‌
 • Ruhla eş olan hava bile kaza baş gösterince veba kesilir, ufunetlenir:
 • آب خوش کاو روح را همشیره شد ** در غدیری زرد و تلخ و تیره شد
 • Ruhun kız kardeşi olan lâtif su, bir gölcükte sarı, acı ve bulanık bir hale gelir;
 • آتشی کاو باد دارد در بروت ** هم یکی بادی بر او خواند یموت‌‌ 1285
 • Azametli ve kibirli ateşi bile bir yel söndürüverir!
 • حال دریا ز اضطراب و جوش او ** فهم کن تبدیلهای هوش او
 • Denizin halini de ıstırabından, coşkunluğundan anla, aklının değişik durduğunu, kalıptan kalıba girdiğini bil!