English    Türkçe    فارسی   

1
1372-1396

 • ترک این شرب ار بگویی یک دو روز ** در کنی اندر شراب خلد پوز
 • Bir iki gün su içmeyi terk edersen ağzını ebediyet şarabına daldırır, o hakikat şarabını içersin
 • تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر
 • “ Küçük muharebeden büyük muharebeye döndük “ sözünün tefsiri
 • ای شهان کشتیم ما خصم برون ** ماند خصمی زو بتر در اندرون‌‌
 • Ey padişahlar! Dışarıdaki düşmanı öldürdük; içimizde ondan beter bir hasım var.
 • کشتن این کار عقل و هوش نیست ** شیر باطن سخره‌‌ی خرگوش نیست‌‌
 • Bunu öldürmek, aklın fikrin işi değil. İçerideki aslan; öyle tavşan maskarası olmaz.
 • دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست ** کاو به دریاها نگردد کم و کاست‌‌ 1375
 • Cehennem, bu nefistir; cehennem, bir ejderhadır ki harareti denizlerle eksilmez.
 • هفت دریا را در آشامد هنوز ** کم نگردد سوزش آن خلق سوز
 • Yedi denizi içer de yine kocakarıya benzeyen nefsin harareti ve coşkunluğu azalmaz.
 • سنگها و کافران سنگ دل ** اندر آیند اندر او زار و خجل‌‌
 • Taşlar, taş yürekli kâfirler; ağlayıp inleyerek mahcup bir halde cehenneme girerler.
 • هم نگردد ساکن از چندین غذا ** تا ز حق آید مر او را این ندا
 • Hak’tan ona şu nida gelmedikçe bu kadar azaba da kanaat etmez:
 • سیر گشتی سیر گوید نی هنوز ** اینت آتش اینت تابش اینت سوز
 • “Doydun mu” denir. O, kurt ve sırtlan gibi “Hayır, doymadım” der. İşte sana ateş, işte sana hararet!
 • عالمی را لقمه کرد و در کشید ** معده‌‌اش نعره زنان هل من مزید 1380
 • Bütün bir âlemi, bir lokma edip yutar da yine midesi “Daha fazla yok mu” diye bağırır.
 • حق قدم بر وی نهد از لا مکان ** آن گه او ساکن شود از کن فکان‌‌
 • Nihayet Hak, onun üstüne Lâmekân âleminden ayağını koyar da işte o vakit derhal sakinleşir.
 • چون که جزو دوزخ است این نفس ما ** طبع کل دارد همیشه جزوها
 • Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır. Onun için cüzüler daima küllün tabiatındadır.
 • این قدم حق را بود کاو را کشد ** غیر حق خود کی کمان او کشد
 • Nefsi öldürecek ayak da ancak Hakk’ın ayağıdır. Zaten nefsin yayını Hak’tan gayrı kim çekebilir?
 • در کمان ننهند الا تیر راست ** این کمان را باژگون کژ تیرهاست‌‌
 • Yaya ancak doğru ok koyarlar. Bu yayın ters ve eğri okları da vardır.
 • راست شو چون تیر و واره از کمان ** کز کمان هر راست بجهد بی‌‌گمان‌‌ 1385
 • Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul! Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yok.
 • چون که واگشتم ز پیکار برون ** روی آوردم به پیکار درون‌‌
 • Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum.
 • قد رجعنا من جهاد الاصغریم ** با نبی اندر جهاد اکبریم‌‌
 • Biz şimdi küçük muharebeden döndük; Peygamber’le beraber büyük muharebedeyiz.
 • قوت از حق خواهم و توفیق و لاف ** تا به سوزن بر کنم این کوه قاف‌‌
 • Tanrı’dan denizleri yaran bir kuvvet isterim ki bu Kaf dağını iğne ile yerinden koparıp atayım.
 • سهل شیری دان که صفها بشکند ** شیر آن است آن که خود را بشکند
 • Şunu bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır, asıl aslan, nefsini mağlup edendir. “
 • آمدن رسول روم تا نزد عمر و دیدن او کرامات عمر را
 • Rum Kayseri elçisinin, Emîrülmü’minin Ömer’e – Tanrı ondan razı olsun – gelip Ömer’in kerametini görmesi
 • تا عمر آمد ز قیصر یک رسول ** در مدینه از بیابان نغول‌‌ 1390
 • Rum Kayseri’den, Medine’de Ömer’e uzak çölleri aşarak bir elçi geldi.
 • گفت کو قصر خلیفه ای حشم ** تا من اسب و رخت را آن جا کشم‌‌
 • Medine halkına “Halifenin köşkü nerededir ki atımı, eşyamı oraya çekeyim” dedi.
 • قوم گفتندش که او را قصر نیست ** مر عمر را قصر، جان روشنی است‌‌
 • Halk, dedi ki: “Onun köşkü yok; Ömer’in köşkü, ancak aydın canıdır.
 • گر چه از میری و را آوازه‌‌ای است ** همچو درویشان مر او را کازه‌‌ای است‌‌
 • Gerçi emir diye adı sanı duyulmuşsa da onun, yoksullar gibi ancak bir kulübeciği var.
 • ای برادر چون ببینی قصر او ** چون که در چشم دلت رسته ست مو
 • Kardeş, onun köşkünü nasıl görebilirsin? Gönül gözünde kıl bitmiş!
 • چشم دل از مو و علت پاک آر ** و آن گهان دیدار قصرش چشم دار 1395
 • Gönül gözünü kıldan ve hastalıktan arıt, sonra köşkünü görmeyi gözet.
 • هر که را هست از هوسها جان پاک ** زود بیند حضرت و ایوان پاک‌‌
 • Kimin canı, heveslerden arınmışsa derhal tertemiz Tanrı tapusunu, Tanrı dergâhını görür.