English    Türkçe    فارسی   

1
1429-1453

 • لا تخافوا هست نزل خایفان ** هست در خور از برای خایف آن‌‌
 • Korkanı, emin ederler, gönlünü yatıştırırlar.
 • هر که ترسد مر و را ایمن کنند ** مر دل ترسنده را ساکن کنند 1430
 • “Korkmayın” sözü, korkanlara sunulan hazır yemektir. Ve bu yemek tam onlara lâyıktır.
 • آن که خوفش نیست چون گویی مترس ** درس چه دهی نیست او محتاج درس‌‌
 • Korkusu olmayana nasıl ”korkma” dersin? Niye ona ders veriyorsun? O, derse muhtaç değil ki!
 • آن دل از جا رفته را دل شاد کرد ** خاطر ویرانش را آباد کرد
 • Ömer, o yüreği oynayan kimseyi sevindirdi, yıkılmış gönlünü yaptı.
 • بعد از آن گفتش سخنهای دقیق ** وز صفات پاک حق نعم الرفیق‌‌
 • Ondan sonra en güzel bir yoldaş olan Tanrı’nın tertemiz sıfatlarına dair ince bahislere daldı;
 • وز نوازشهای حق ابدال را ** تا بداند او مقام و حال را
 • Elçiye, makam nedir? Hâl neye derler? Anlasın, bilsin diye Tanrı’nın Abdallara gönderdiği lûtuf ve ihsanları nakletti.
 • حال چون جلوه ست ز آن زیبا عروس ** وین مقام آن خلوت آمد با عروس‌‌ 1435
 • Hâl güzel bir gelinin cilvesidir; makam ise o gelinle halvet olup vuslatına erişmektir.
 • جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز ** وقت خلوت نیست جز شاه عزیز
 • Gelinin cilvesini padişahta görür, başkaları da. Fakat onunla vuslat, ancak aziz padişaha mahsustur.
 • جلوه کرده خاص و عامان را عروس ** خلوت اندر شاه باشد با عروس‌‌
 • Gelin, havassa da cilve eder, avama da. Ama onunla halvete giren ancak padişahtır.
 • هست بسیار اهل حال از صوفیان ** نادر است اهل مقام اندر میان‌‌
 • Sûfîler içinde hâl ehli çoktur, fakat aralarında makam sahibi nadirdir.
 • از منازلهای جانش یاد داد ** وز سفرهای روانش یاد داد
 • Ömer, elçiye can menzillerini söyledi, ruh seferlerini anlattı.
 • وز زمانی کز زمان خالی بده ست ** وز مقام قدس که اجلالی بده ست‌‌ 1440
 • Zamandan dışarı olan, zamana sığmayan bir zamandan, azamete mensup kutsiyet makamından,
 • وز هوایی کاندر او سیمرغ روح ** پیش از این دیده ست پرواز و فتوح‌‌
 • Ruh simurgunun, bu âleme gelmeden önceki geniş uçuşlarından bahsetti.
 • هر یکی پروازش از آفاق بیش ** وز امید و نهمت مشتاق بیش‌‌
 • Ruhun, o âlemde bir uçuşu, ufukları aşıyordu; iştiyak çekenlerin ümitlerinden de ileri gidiyordu, hırslarından da!
 • چون عمر اغیار رو را یار یافت ** جان او را طالب اسرار یافت‌‌
 • Ömer, o yabancı çehreli zatı tam dost buldu, canının Tanrı sırlarını dilediğini anladı.
 • شیخ کامل بود و طالب مشتهی ** مرد چابک بود و مرکب درگهی‌‌
 • Şeyh, kâmildi, talibin de tam bir isteği vardı. Yolcu çevikti, at da kapıdaydı.
 • دید آن مرشد که او ارشاد داشت ** تخم پاک اندر زمین پاک کاشت‌‌ 1445
 • O mürşid, onun irşad edilmeye kabiliyeti olduğunu gördü; tertemiz tohumu, temiz yere ekti.
 • سؤال کردن رسول روم از عمر
 • Rum Kayseri elçisinin Emîrülmü’minin Ömer’den suali
 • مرد گفتش کای امیر المؤمنین ** جان ز بالا چون در آمد در زمین‌‌
 • Elçi “ya Emirülmü’minin! Can yücelerden yere nasıl indi?
 • مرغ بی‌‌اندازه چون شد در قفص ** گفت حق بر جان فسون خواند و قصص‌‌
 • Hiçbir şeyle mukayyet olmayan can kuşu nasıl kafese girdi?” diye sordu. Ömer dedi ki: “Hak, ona afsunlar okudu, hikâyeler söyledi.
 • بر عدمها کان ندارد چشم و گوش ** چون فسون خواند همی‌‌آید به جوش‌‌
 • Tanrı; gözü kulağı olmayan yokluklara afsun okuyunca onlar, coşmaya başlarlar; varlık âlemine konarlar.
 • از فسون او عدمها زود زود ** خوش معلق می‌‌زند سوی وجود
 • Yok olanlar, onun afsuniyle varlık diyarına takla atarak ve derhal gelirler.
 • باز بر موجود افسونی چو خواند ** زو دو اسبه در عدم موجود راند 1450
 • Sonra var olana yine bir afsun okuyunca onu yokluğa derhal ve iki çifte atla sürer.
 • گفت در گوش گل و خندانش کرد ** گفت با سنگ و عقیق کانش کرد
 • Gülün kulağına bir şey söyledi, güldürdü. Taşın kulağına bir şey söyledi, akik ve maden haline getirdi.
 • گفت با جسم آیتی تا جان شد او ** گفت با خورشید تا رخشان شد او
 • Cisme bir ayet okudu, can oldu. Güneşe bir şey söyledi, parladı.
 • باز در گوشش دمد نکته‌‌ی مخوف ** در رخ خورشید افتد صد کسوف‌‌
 • Sonra yine güneşin kulağına korkunç bir şey üfler, yüzüne yüzlerce perde iner.