English    Türkçe    فارسی   

1
2021-2045

 • کوری ایشان درون دوستان ** حق برویانید باغ و بوستان‌‌
 • Onların körlüğüne rağmen Tanrı, dostların gönüllerinde bağlar, bahçeler bitirmiştir.
 • هر گلی کاندر درون بویا بود ** آن گل از اسرار کل گویا بود
 • Gönülde kokan her gül, kül sırlarından bahisler açar.
 • بوی ایشان رغم انف منکران ** گرد عالم می‌‌رود پرده دران‌‌
 • Onların kokuları, münkirlerin burunlarını yere sürtmek için perdeleri yırtarak dünyanın etrafını dönüp dolaşırlar.
 • منکران همچون جعل ز آن بوی گل ** یا چو نازک مغز در بانگ دهل‌‌
 • Münkirler, o gönül kokusuna karşı kara böcek gibidirler; dayanamazlar. Yahut davul sesine tahammül edemeyen beyni zayıf kimseye benzerler.
 • خویشتن مشغول می‌‌سازند و غرق ** چشم می‌‌دزدند زین لمعان برق‌‌ 2025
 • Kendilerini meşgul ve müstağrak gösterirler. Şimşek parıltısından gözlerini yumarlar.
 • چشم می‌‌دزدند و آن جا چشم نی ** چشم آن باشد که بیند مأمنی‌‌
 • Göz yumarlar ama, onların bulundukları makamdaki göz değildir ki. Göz odur ki bir sığınak görsün.
 • چون ز گورستان پیمبر باز گشت ** سوی صدیقه شد و هم راز گشت‌‌
 • Peygamber, mezarlıktan dönünce Sıddîka’nın yanına giderek konuşup görüşmeye başladı.
 • چشم صدیقه چو بر رویش فتاد ** پیش آمد دست بر وی می‌‌نهاد
 • Sıddîka’nın gözü, Peygamber’in yüzüne ilişince önüne gelip elini onun üstüne,
 • بر عمامه و روی او و موی او ** بر گریبان و بر و بازوی او
 • Sarığına, yüzüne, saçına, yakasına, göğsüne, kollarına sürdü.
 • گفت پیغمبر چه می‌‌جویی شتاب ** گفت باران آمد امروز از سحاب‌‌ 2030
 • Peygamber, “Böyle acele acele ne arıyorsun?” dedi. Ayşe “Bugün hava bulutluydu, yağmur yağdı.
 • جامه‌‌هایت می‌‌بجویم از طلب ** تر نمی‌‌بینم ز باران ای عجب‌‌
 • Elbisende yağmurun eserini arıyorum. Gariptir ki üstünü, başını yağmurdan ıslanmamış görmekteyim” dedi.
 • گفت چه بر سر فگندی از ازار ** گفت کردم آن ردای تو خمار
 • Peygamber “O sırada başına ne örtmüşsün, baş örtün neydi? Diye sordu. Ayşe senin ridanı başıma örtmüştüm” dedi.
 • گفت بهر آن نمود ای پاک جیب ** چشم پاکت را خدا باران غیب‌‌
 • Peygamber dedi ki: “Ey yeni yakası tertemiz Hatun! Tanrı onun için temiz gözüne gayb yağmurunu gösterdi.”
 • نیست آن باران از این ابر شما ** هست ابری دیگر و دیگر سما
 • O yağmur, sizin bu bulutunuzdan değildir. Başka bir buluttan, başka bir göktendir.
 • تفسیر بیت حکیم: "آسمانهاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان در ره روح پست و بالاهاست کوههای بلند و دریاهاست‌‌"
 • Hakîmi Senâî’nin “ Can elinde cihan göklerine iş buyuran gökler var. Can yolunda nice inişler, nice yokuşlar, nice yüksek dağlar ve denizler var “ beyitlerinin tefsiri
 • غیب را ابری و آبی دیگر است ** آسمان و آفتابی دیگر است‌‌ 2035
 • Gayb âleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır.
 • ناید آن الا که بر خاصان پدید ** باقیان فی لبس من خلق جدید
 • Fakat o, ancak havassa görünür, diğerleri “ Öldükten sonra tekrar yaratılıp diriltileceklerinden şüphe ederler.”
 • هست باران از پی پروردگی ** هست باران از پی پژمردگی‌‌
 • Yağmur vardır, âlemi beslemek için yağar. Yağmur vardır âlemi perişan etmek için yağar.
 • نفع باران بهاران بو العجب ** باغ را باران پاییزی چو تب‌‌
 • Bahar yağmurlarının faydası, şaşılacak bir derecededir. Güz yağmuruysa, bağa sıtma gibidir.
 • آن بهاری ناز پروردش کند ** وین خزانی ناخوش و زردش کند
 • Bahar yağmuru, bağı nazü naim ile besler, yetiştirir. Güz yağmuruysa bozar, sarartır.
 • همچنین سرما و باد و آفتاب ** بر تفاوت دان و سر رشته بیاب‌‌ 2040
 • Kış, yel ve güneş de böyledir; bunların tesirleri de zamanına göre ve ayrı ayrıdır. Bunu böyle bil, ipin ucunu yakala!
 • همچنین در غیب انواع است این ** در زیان و سود و در ربح و غبین‌‌
 • Tıpkı bunun gibi gayb âleminde de bu çeşitlilik vardır. Bazısı zararlıdır, bazısı faydalı. Bazı yağmurlar berekettir, bazıları ziyan.
 • این دم ابدال باشد ز آن بهار ** در دل و جان روید از وی سبزه‌‌زار
 • Abdâlin bu nefesi de işte o bahardandır. Canda ve gönülde bu nefes yüzünden yüzlerce güzel şeyler biter.
 • فعل باران بهاری با درخت ** آید از انفاسشان در نیک بخت‌‌
 • Onların nefesleri, talihli kişilere bahar yağmurlarının ağaca yaptığı tesiri yapar.
 • گر درخت خشک باشد در مکان ** عیب آن از باد جان افزا مدان‌‌
 • Fakat bir yerde kuru bir ağaç bulunsa cana can katan rüzgârı ayıplama!
 • باد کار خویش کرد و بروزید ** آن که جانی داشت بر جانش گزید 2045
 • Rüzgâr, işini yaptı, esti. Canı olan da, rüzgârın tesirini candan kabul etti.
 • در معنی این حدیث که اغتنموا برد الربیع الی آخره‌‌
 • “ Bahar serinliğini ganimet bilip istifade edin. Çünkü o, ağaçlarınıza ne yaparsa bedenlerinize de onu yapar v.s hadisinin manası